گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 169 views
  • بدون نظر

این فایل در ۲۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اهداف پژوهش
هدف كلي:
تعيين شيوع و علل طلاق در شهرستان خمين در سال ۱۳۸۷٫
اهداف جزئي
۱) تعيين شيوع طلاق در دوران عقد در قشر كارمندي در شهرستان خمين در سال ۱۳۸۷
۲) تعيين شيوع طلاق در دوران عقد در قشر غيركارمندي در شهرستان خمين در سال ۱۳۸۷
۳) تعيين شيوع طلاق در دوران عقد در قشر با درآمد بالا در شهرستان خمين در سال ۱۳۸۷
۴) تعيين شيوع طلاق در دوران عقد در قشر با درآمد پايين در شهرستان خمين در سال ۱۳۸۷
۵) تعيين شيوع طلاق در دوران پس از عقد در قشر كارمندي در شهرستان خمين در سال ۱۳۸۷
۶) تعيين شيوع طلاق در دوران پس از عقد در شهرستان خمين در سال ۱۳۸۷
۷) تعيين طلاق در دوران پس از عقد در قشر با درآمد بالا در سال ۱۳۸۷
۸) تعيين شيوع طلاق در دوران پس از عقد در قشر با درآمد پايين در سال ۱۳۸۷
۹) تعيين شيوع طلاق در دوران عقد در شهرستان خمين در سال ۱۳۸۷
۱۰) تعيين شيوع طلاق در دوران پس از عقد در شهرستان خمي در سال ۱۳۸۷
۱۱) تعيين مشخصات دموگرافيك نمونه در شهرستان خمين در سال ۱۳۸۷
۱۲) تعيين علل فرهنگي اجتماعي طلاق در شهرستان خمين در سال ۱۳۸۷
۱۳) تعيين علل اخلاقي- مذهبي طلاق در شهرستان خمين در سال ۱۳۸۷
۱۴) تعيين علل اقتصادي طلاق در شهرستان خمين در سال ۱۳۸۷
۱۵) تعيين ارتباط مشخصات دموگرافيك با علل فرهنگي اجتماعي در شهرستان خمين در سال ۱۳۸۷
۱۶) تعيين ارتباط مشخصات دموگرافيك با علل اخلاقي مذهبي در شهرستان خمين در سال ۱۳۸۷
۱۷) تعيين ارتباط مشخصات دموگرافيك با علل اقتصادي در شهرستان خمين در سال ۱۳۸۷
هدف كاربردي
تعيين راهكارهايي براي كاهش يا پيشگيري از طلاق
سوالات پژوهش
۱) علل فرهنگي اجتماعي طلاق چيست؟
۲) علل اخلاقي مذهبي طلاق چيست؟
۳) علل اقتصادي طلاق چيست؟
۴) ارتباط بين علل فرهنگي اجتماعي با مشخصات فردي نمونه ها كدامست؟
۵) ارتباط بين علل مذهبي اخلاقي با مشخصات فردي نمونه ها كدامست؟
۶) ارتباط بين علل اقتصادي با مشخصات فردي نمونه ها كدامست؟
۷) آيا طولاني بودن دوران نامزدي مي تواند در شيوع طلاق نقش داشته باشد؟
۸) آيا عدم آشنايي زوجين مي تواند در شيوع طلاق نقش داشته باشد؟
۹) آيا تفاوت هاي فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي زوجين مي تواند در شيوع طلاق نقش داشته باشد؟
۱۰) آيا ازدواج قبل از بلوغ اجتماعي و فكري مي تواند در شيوع طلاق نقش داشته باشد؟
۱۱) آيا آشنايي هاي مجازي و اينترنتي و دوستي هاي خياباني مي تواند در شيوع طلاق نقش داشته باشد؟
۱۲) آيا نحوه آشنايي زوجين مي تواند در شيوع طلاق نقش داشته باشد؟
۱۳) آيا سن افراد مي تواند در شيوع طلاق نقش داشته باشد؟
۱۴) آيا شغل افراد مي تواند در ايجاد طلاق نقش داشته باشد؟
۱۵) آيا سطح تحصيلات مي تواند در شيوع طلاق نقش داشته باشد؟
۱۶) آيا محيط زندگي مي تواند در شيوع طلاق نقش داشته باشد؟
تعريف واژه ها
طلاق:
طلاق در پارسي به معناي بيزاري و جدايي كامل است. در اصطلاح حقوقي عبارتست از ايفاي تشريفاتي كه به موجب واگذاري حق طلاق در شرايط طبيعي و غيرظالمانه به مرد، نه كاشف از بي توجهي به زنان و نه طرفداري از مردان، بلكه با توجه به مصالح خانواده و در راستاي ديگر ضوابط فقهي است. هر چند در موارد خاصي نيز زن حق دارد از دادگاه طلاق بخواهد، اضافه بر اين زن مي تواند با تعيين شرايط ضمن عقد در پيمان زناشويي هر وقت بخواهد از مرد طلاق بگيرد.
محققي به نام يوآن اظهار مي كند كه وقتي ازدواج از هم مي پاشد در اثر چندين نوع طلاق ايجاد مي شود.
۱- طلاق عاطفي: زماني رخ مي دهد كه ازدواج دستخوش تباهي مي شود اما ممكن است بعد از حكم طلاق ادامه يابد.
۲- طلاق قانوني
۳- طلاق اقتصادي كه در رابطه با پول و توافق هاي مالي مانند مهريه است.
۴- طلاق هم والدي كه در ارتباط با نگه داري و سرپرستي از فرزند، خانواده هاي تك والدي يا حق ملاقات با فرزندان است.
۵- طلاق اجتماعي كه در زمينه تغيير روابط يا جمع دوستان همسر رخ مي دهد.
۶- طلاق رواني: كه در حضور مسائل مربوط به بازيابي خود پيروي كرده و مشكلات مربوط به فكر كردن براساس ضمير«من» و «نه ما» است. منظور محقق از واده طلاق نه طلاق عاطفي و رواني و نه طلاق اقتصادي
بلكه فقط طلاقي است كه در دفاتر ازدواج و طلاق ثبت شده است. ممكن است زن و شوهر مدتي قبل از آنكه كارشان به دادگاه بكشد هيچ رابطه اي كه نشان دهنده زوج بودن آن دو باشد نباشد اما منظور محقق همانگونه كه توضيح دادم فقط طلاق قانوني است.
شهرستان خمين
شهرستان خمين بين ۵۰ درجه و ۳ دقيقه طول جغرافيايي و ۲۳ درجه و ۳۸ دقيقه عرض جغرافيايي در جنوب استان مركزي واقع شده است. شهرستان خمين از طرف شمال به اراك و شازند، از مشرق به محلات، از جنوب به گلپايگان و از مغرب به اليگودرز ختم مي شود. اين شهرستان در محل اتصال سه استان مركزي و لرستان و اصفهان قرار دارد. شهرستان خمين داراي يك مركز شهر، يك مركز بخش، داراي هفت دهستان به نام هاي آشناخور، چهارچشمه، حمزه لو، خرم دشت، رستاق، صالحان، گله زن مي باشد و همچنين داراي ۲۰۱ آبادي داراي سكنه مي باشد. براساس آخرين سرشماري كه در آبان ماه ۱۳۷۵ انجام گرفت جمعيت شهرستان ۱۱۸۴۲۴ نفر بود كه از اين تعداد ۵۷/۴۷ درصد نقطه شهري و ۴۳/۵۲ درصد در نقاط روستايي سكونت داشتند. از تعداد ۱۱۸۴۲۴ نفر جمعيت شهرستا ۵۸۴۸۹ نفر مرد و ۵۹۹۳۵ نفر زن بودند. كه در نتيجه نسبت جنسي برابر ۹۸ بدست آمد.
  • بازدید : 156 views
  • بدون نظر

این فایل در ۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تأثير آموزش مهارتهاى ارتباطى به پرستاران بر رضايتمندى بيماران از نحوه برقرارى ارتباط مولود فرمهينى فراهانى ، زهرا کاشانى‌نيا ، دکتر محمدعلى حسينى ، دکتر اکبر بيگلريان چکيده مقدمه: يکى از مهم‌ترين عوامل مؤثر بر افزايش رضايتمندى بيماران و ارتقاى نتايج بهداشتى درمانى، برقرارى ارتباط مناسب بين پرستاران و بيماران مى‌باشد در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی درباره فایل می دهیم.
       عظمت مقام پرستارى‏
پيامبر گرامى اسلام)ص(، در آخرين خطبه‏اى كه در واپسين لحظات عمر پر بركت خوددر مدينه ايراد نمود، در ضمن سخنانى روشنگرانه به امت اسلامى، فرمود:
مَنْ قامَ عَلى مَريضٍ يَوْماً وَ لَيْلَةً بَعَثَهُ اللّهُ مَعَ اِبْراهيمَ الْخَليلِ عَلَيْهِ السَّلامُ فَجازَ عَلَى الصِّراطِ كَالْبَرْقِ اللّامِعِ.  
كسى كه يك روز و يك شب پرستارىِ فرد بيمارى را برعهده بگيرد،خداوند او را با ابراهيم خليل)ع( محشور مى‏كند، و همچون درخشش برقى از صراط عبور مى‏كند.
در اين روايت، برانگيخته شدن با حضرت ابراهيم)ع( يكى از آثار ارزشمند پرستارى‏شمرده شده است و اين پاداش عظيم و جايگاه رفيع به دليل مشكلاتى است كه پرستاران‏در أمر پرستارى بيمار متحمل مى‏شوند؛ بيمار بر اثر احساس درد و ضعف و عوامل‏ديگر روحى و روانى بى حوصله و زود رنج مى‏شود و گاه رفتار تند و ناهنجارى از خودبروز مى‏دهد، امّا پرستار با صبر و تحمل و با برخوردهاى محبّت‏آميز او را به سلامتى وآرامش خاطر اميدوار مى‏سازد. 
    اخلاق پرستارى‏
اسلام، افزون بر توصيه عموم مردم به رعايت اخلاق و روابط پسنديده با يكديگر، براى‏پرستار به لحاظ موقعيت ويژه‏اى كه دارد و آثارى كه نحوه برخورد او بر بيمار بر جاى‏مى‏گذارد، آداب و وظايف اخلاقى ويژه‏اى را سفارش كرده است تا در پرتو آن صحت وسلامت بيمار اعاده و پرستار نيز به مكارم اخلاقى و فضيلت‏هاى انسانى دست يابد.
در اين جا با بهره‏گيرى از روايات و سيره عملى پيشوايان معصوم )عليهم‏السلام( برخى از اصول‏اخلاق پرستارى را يادآور مى‏شويم.  
مهرورزى و عطوفت‏
مهر و شفقت و عطوفت از مائده‏هاى آسمانى و از اصول رستگارى است. انسان فطرتاًنيازمند محبّت و رأفت است و در تمام مراحل زندگى به محبّت ديگران وابسته است واين خصوصيت چنان ارزشمند و گرانمايه است كه محبوبيت خداى متعال را به دنبال‏دارد، چنان كه رسول گرامى اسلام فرمود:
اِنَّ اللّهَ رَحيمٌ يُحِبُّ الرَّحيمَ يَضَعُ رَحْمَتَهُ عَلى كُلِّ رَحيمٍ.  
خداوند مهربان است و انسان‏هاى مهربان را دوست دارد و رحمتش را برهر انسان مهربانى فرو مى‏فرستد.
در اين ميان، بيماران بيش از هر كسى به اين اكسير نجات‏بخش وحيات‏زا نيازمندند و مهرورزى به بيماران يكى از اصول اخلاقى است كه بر دوش همه‏افراد جامعه به خصوص پرستاران گذارده شده است. امام صادق)ع( مى‏فرمايد:
اَلنّاسُ رَجُلانِ مُبْتَلى وَ مُعافى فَارْحَمُوا الْمُبْتَلى وَاحْمَدُوا اللّهَ عَلَى الْعافِيَةِ.  
مردم دو دسته‏اند: يك دسته مبتلا به بيمارى هستند و دسته ديگر درسلامت به سر مى‏برند. بنابراين نسبت به مبتلايان مهر بورزيد و از آنان دلجويى كنيد و بر عافيت وسلامتى خداوند را سپاس گوييد.
امام خمينى)ره(، نيز در مورد مهرورزى و شفقت به بيماران، خطاب‏به پزشكان و پرستاران فرمود:
سر و كار با يك عده داريد شما و خصوصاً پرستارها كه اين‏ها بيمارند، دل‏شكسته‏اند، احتياج به پرستارى روحى دارند، احتياج به آرامش روحى دارند و شما با اين مريض‏ها، بااين بيمارها هر چه محبّت بكنيد و هر چه پرستارى مادرانه و خواهرانه و برادرانه و پدرانه بكنيداين در روحيه بيمار مؤثر است و براى خوب شدن، سرعت خوب شدن بيماران نيز مؤثر است و در بارگاه خداى تبارك وتعالى خدمت به اين جمعيت، خدمت به اين بندگان خدا، بسيار ارزشمند است.  
پرستاران در امر پرستارى، وظايف و مسئوليت‏هاى سنگين و مختلفى را بر دوش دارند؛
در اينجا به بررسى برخى از وظايف پرستار از منظر آيين حيات بخش اسلام مى‏پردازيم: 
       مواظبت از بيمار
مواظبت از بيمار و تنها نگذاردن او و با او به سر بردن، يكى از اصول اساسى پرستارى واز مهم‏ترين وظايف پرستار است. چنان كه حضرت صادق)ع( به همسفر و همراه بيمارفرمود:
قُعُودُكَ عِنْدَهُ اَفْضَلُ مِنْ صَلاتِكَ فى الْمَسْجِدِ.  
نشستن تو نزد بيمار )و مراقبت از او( بهتر و بالاتر است از نماز خواندت در مسجد.
در جريان پرستارى پيامبر)ص( از على)ع( نيز آمده است كه پيامبر همواره تا صبح‏مراقب و مواظب حال بيمار خود بودند و از حال او جويا مى‏شدند.  
محروميت بيمار از فعاليت‏هاى روزمرّه، دورى از اجتماع و احياناً از خانواده و احساس‏بى كسى و تنهايى، براى او ايجاد رنجش روحى، افسردگى و يأس و دل زدگى مى‏كند كه‏اين خود تشديد بيمارى را به دنبال دارد؛ از اين رو، مراقبت و مواظبت دائمى از بيمارافزون بر رفع نيازهاى جسمى وى، او را از اين رنجش و افسردگى رها ساخته و بهبودى‏او را سرعت مى‏بخشد. بنابراين استمرار مراقبت از بيماران و سركشى به آنها واحوال‏پرسى از آنها، يكى از وظايف مهم انسانى اخلاقى پرستاران است. 
       تلاش براى رفع نياز بيمار
برآورده ساختن نيازهاى بيماران و كسانى كه داراى معلوليت‏هاى جسمى هستند ازوظايف مهم و ارزشمند پرستاران است. تلاش براى رفع نياز بيمار اعم از اين كه نياز اوبرآورده شود يا نه، ارزشمند و داراى پاداش فراوان است.
امام خمينى)ره( در ديدار با وزير وقت بهداشت و درمان و ديگر كاركنان وزارتخانه دراين زمينه فرمود:
باز عرض مى‏كنم كه با بيمار بسيار با عطوفت باشيد، از آن كه خادم دم در است تا آن كه پزشك است و پرستار؛ رفتار، رفتار خوب و عطوفت‏آميز باشد. گمان كنيد كه خودتان مريض هستيد و در يك مريضخانه رفته‏ايد از كارمندان، پزشكان وپرستار آنجا چه توقعى داريد؟ همان توقعى كه خود شما از آنها داريد ساير بيماران هم از شمادارند.  
برخى از نيازهاى بيمار كه پرستار متعهد و دلسوز بايد آنها را براى بازيافت سلامتى به بيمار برطرف سازد عبارتند از: كمك به بيمار در فعاليت‏هاى روزمرّه‏كه شامل خوردن، خوابيدن، حركت و… مى‏شود و كمك براى انجام برنامه‏هاى عبادى ومذهبى و پر كردن اوقات فراغت بيمار. در روايتى در مورد غذا دادن به بيمار مى‏خوانيم:
مَنْ اَطْعَمَ مَريضاً شَهْوَتَهُ، اَطْعَمَهُ اللّهُ مِنْ ثِمارِ الْجَنَّةِ.  
كسى كه به بيمارى براساس ميل و اشتهايش غذا دهد، خداوند از ميوه‏هاى بهشتى به او مى‏خوراند. 
       انجام امور درمانى‏
از ديگر فعاليت‏ها و وظايف مهم پرستارى، مراقبت‏هاى درمانى پرستار از بيمار است؛مراقبت‏هايى از قبيل دادن داروهاى تجويز شده، پانسمان و تزريقات، كنترل وضعيت‏بيمار و انجام كمك‏هاى اوليه در مورد افراد آسيب ديده و ديگر امورى كه به منظوربازيابى سلامت بيمار انجام مى‏گيرد. 
       رعايت موازين شرعى‏
پزشكان و پرستاران كه به عناوين مختلف با بيمار سر كار دارند و ناچارند او را معاينه،مراقبت و احيانا مورد عمل جرّاحى قرار دهند و به نحوى با بيمار برخورد و تماس‏درمانى دارند، بايد بيش از سايرين حدود و موازين و ارزشهاى الهى را مراعات كنند.زيرا وضعيت بيمارى، زمينه نگاه‏هاى حرام و گناه را بيش از پيش براى دست اندر كاران‏مداواى بيماران، فراهم مى‏سازد و اينان بيش از ديگران نيازمند مراعات تقوا وخويشتندارى از گناه و محرمات هستند.
بنابراين، پرهيز از نگاه‏هاى حرام و نيز خوددارى از تماس بيش از حدِ ضرورت با اندام‏بيماران )غير همجنس( بايد همواره سرلوحه كار پزشكان و پرستاران باشد.  
از ديدگاه اسلام، فعّاليت زنان در اجتماع و حضور آنان در عرصه‏هاى اجتماعى تا آنجاآزاد است كه منافات و اصطكاكى با عفت و پاكدامنى آنان نداشته باشد و عفت عمومى‏را به خطر نيندازد. بر اين مبنا آنچه بيش از همه بايد مورد اهتمام زنان پرستار قرار گيرد،مراعات عفت و حفظ حيثيت و شئونات زن در جامعه است. اصل جدا سازى زن و مرددر جامعه اسلامى هم همين هدف را دنبال مى‏كند. استاد شهيد مرتضى مطهرى چنين‏مى‏نويسد:
اسلام در عين اين كه به زنان اجازه شركت در مساجد و حضور در عرصه‏هاى اجتماعى مى‏دهد،دستور مى‏دهد كه به صورت مختلط نباشد، محل‏ها از يكديگر جدا باشد. مى‏گويند پيامبر اكرم درزمان حيات خويش اشاره كرد كه در ورودى زنان به مسجد از در ورودى مردان مجزا باشد… و نيزمى‏گويند: پيغمبر اكرم دستور داد كه شب هنگام كه نماز تمام مى‏شود، اول زن‏ها بيرون روند، بعدمردها. رسول خدا خوش نمى‏داشت كه زن و مرد در حال اختلاط از مسجد بيرون روند. زيرا فتنه‏هااز همين اختلاطها برمى‏خيزد. رسول خدا براى اين كه برخورد و اصطكاكى رخ ندهد دستور مى‏دادمردان از وسط و زنان از كنار كوچه و خيابان بروند.  
از اين رو، اصل جداسازى مرد و زن در عرصه‏هاى فعاليت اجتماعى‏ايجاب مى‏كند كه در صورت امكان و فراهم بودن شرايط، پرستارى از زنان را بانوان‏پرستار و پرستارى از مردان را مردان، به عهد بگيرند. تا مرزها حفظ و موازين و ارزشهاپاسدارى شود. 
       مواظبت از بيمار
مواظبت از بيمار و تنها نگذاردن او و با او به سر بردن، يكى از اصول اساسى پرستارى واز مهم‏ترين وظايف پرستار است. چنان كه حضرت صادق)ع( به همسفر و همراه بيمارفرمود:
قُعُودُكَ عِنْدَهُ اَفْضَلُ مِنْ صَلاتِكَ فى الْمَسْجِدِ.  
نشستن تو نزد بيمار )و مراقبت از او( بهتر و بالاتر است از نماز خواندت در مسجد.
در جريان پرستارى پيامبر)ص( از على)ع( نيز آمده است كه پيامبر همواره تا صبح‏مراقب و مواظب حال بيمار خود بودند و از حال او جويا مى‏شدند.  
محروميت بيمار از فعاليت‏هاى روزمرّه، دورى از اجتماع و احياناً از خانواده و احساس‏بى كسى و تنهايى، براى او ايجاد رنجش روحى، افسردگى و يأس و دل زدگى مى‏كند كه‏اين خود تشديد بيمارى را به دنبال دارد؛ از اين رو، مراقبت و مواظبت دائمى از بيمارافزون بر رفع نيازهاى جسمى وى، او را از اين رنجش و افسردگى رها ساخته و بهبودى‏او را سرعت مى‏بخشد. بنابراين استمرار مراقبت از بيماران و سركشى به آنها واحوال‏پرسى از آنها، يكى از وظايف مهم انسانى اخلاقى پرستاران است. 
       تلاش براى رفع نياز بيمار
برآورده ساختن نيازهاى بيماران و كسانى كه داراى معلوليت‏هاى جسمى هستند ازوظايف مهم و ارزشمند پرستاران است. تلاش براى رفع نياز بيمار اعم از اين كه نياز اوبرآورده شود يا نه، ارزشمند و داراى پاداش فراوان است.
امام خمينى)ره( در ديدار با وزير وقت بهداشت و درمان و ديگر كاركنان وزارتخانه دراين زمينه فرمود:
باز عرض مى‏كنم كه با بيمار بسيار با عطوفت باشيد، از آن كه خادم دم در است تا آن كه پزشك است و پرستار؛ رفتار، رفتار خوب و عطوفت‏آميز باشد. گمان كنيد كه خودتان مريض هستيد و در يك مريضخانه رفته‏ايد از كارمندان، پزشكان وپرستار آنجا چه توقعى داريد؟ همان توقعى كه خود شما از آنها داريد ساير بيماران هم از شمادارند.  
برخى از نيازهاى بيمار كه پرستار متعهد و دلسوز بايد آنها را براى بازيافت سلامتى به بيمار برطرف سازد عبارتند از: كمك به بيمار در فعاليت‏هاى روزمرّه‏كه شامل خوردن، خوابيدن، حركت و… مى‏شود و كمك براى انجام برنامه‏هاى عبادى ومذهبى و پر كردن اوقات فراغت بيمار. در روايتى در مورد غذا دادن به بيمار مى‏خوانيم:
مَنْ اَطْعَمَ مَريضاً شَهْوَتَهُ، اَطْعَمَهُ اللّهُ مِنْ ثِمارِ الْجَنَّةِ.  
كسى كه به بيمارى براساس ميل و اشتهايش غذا دهد، خداوند از ميوه‏هاى بهشتى به او مى‏خوراند.
     انجام امور درمانى‏
از ديگر فعاليت‏ها و وظايف مهم پرستارى، مراقبت‏هاى درمانى پرستار از بيمار است؛مراقبت‏هايى از قبيل دادن داروهاى تجويز شده، پانسمان و تزريقات، كنترل وضعيت‏بيمار و انجام كمك‏هاى اوليه در مورد افراد آسيب ديده و ديگر امورى كه به منظوربازيابى سلامت بيمار انجام مى‏گيرد. 
  • بازدید : 173 views
  • بدون نظر

این فایل در ۱۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

افزايش اطلاعات و آگاهي بيمار در رابطه با بيماري(آنژين صدري) و مصرف صحيح قرص زير زباني نيتروگليسرين(TNG) به نحوي كه دارو كاملا اثر خود را نشان دهد و بيمار دچار مشكل نشود.
اهداف جزئي:
۱- بيمار بتواند درباره بيماري خود اطلاعاتي بدست آورد.
۲- عوامل موثر بر بيماري( تخفيف دهنده- تشديد كننده) را بشناسد. 
۳- راههاي مصرف اشكال دارويي نيتروگليسرين را بشناسد.
۴- به طور تئوري بتواند طرز مصرف TNG را بشناسد.
 در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم
استراتژيهاي آموزشي:
آموزش در رابطه با بيماري به طوري كه قابل فهم براي فرد باشد. 
ذكر عواملي كه باعث تخفيف و تشديد بيماري مي شوند.
آموزش راههاي پيش گيري از عود بيماري
آموزش مصرف صحيح TNG.
برآيند مورد انتظار(هدفهاي رفتاري)
۱- بيمار بتواند توضيحاتي درباره بيماري بيان كند.
۲- بيمار عواملي را كه باعث تخفيف و تشديد بيماري مي شوند را نام ببرد.
۳- بيمار راههاي پيشگيري از عود بيماري را بيان كند.
۴- بيمار به طور تئوري مصرف صحيح TNG را بازگو كند.
۵- بيمار بتواند به طور عملي مصرف صحيح TNG را انجام دهد.
شيوه مورد استفاده در آموزش:
۱- سخنراني ۲- پرسش و پاسخ
رسانه اي كه در آموزش مورد استفاده قرار گرفت
۱- تصاوير ۲- تلويزيون
فعاليت فراگير:
بيمار در زماني كه آموزش بدوي داده مي شد به آموزشات گوش مي كرد و توجه لازم را داشت و در حين آموزش سوالاتي مي پرسيد و به سوالاتي كه از او پرسيده مي شد پاسخ مي داد.
عنوان آموزش:
آموزش در مورد بيماري در حد درك بيمار: 
به بيمار آموزش داده شد كه آنژين صدري يك بيماري قلبي است كه علت آن مربوط به رگهاي قلبي مي شود و به صورت درد در قفسه سينه بروز مي كند و در افرادي كه افزايش فشار خون دارد بيشتر بروز مي كند.
آموزش عوامل خطر بيماري:
عواملي كه باعث تشديد بيماري مي شوند شامل مواد زير است:
۱- فعاليت ۲- اضطراب
۳- برخورد با هواي سرد ۴- خوردن غذاي سنگين ۵- سيگار
يعني كارهاي سنگين و قرار گرفتن در موقعيتهايي كه باعث افزايش فشار خون مي شوند و عوامل استرس زا و قرار گرفتن در هواي سرد باعث مي شود كه بيماري بيشتر بروز كند و پايدارتر باشد.
افزايش مصرف دخانيات باعث افزايش مشكلات قلبي مي شود.
تظاهرات باليني بيمار:
۱- حمله اي است ناگهاني و گذرا با دردي كه به شانه چپ و بازوي چپ انتشار مي يابد.
۲- احساس آن به صورت فشردن- سوزش- له شدن- درد و… توصيف مي شود.
۳- شدت به ندرت درد به صورت شديد بروز مي كند.
۴- مدت: در موارد عادي كمتر از ۵ دقيقه و در هنگام عصبانيت ۲۰-۱۵ دقيقه
۵- كاهش درد: با تجويز نيتروگليسرين و استراحت تخفيف مي يابد.
تدابير رژيم غذايي: مصرف زياد كلسترول باعث ايجاد بيماري مي شود. كلسترول نوعي چربي است. چربي هاي موجود در روغن هاي جامد از اين نوع هستند. مغز و جگر نيز داراي مقدار زيادي كلسترول هستند. مصرف بيش از حد اين نوع غذاها باعث تشديد بيماري مي شود در مقابل مصرف ميوه و سبزي جات تازه در درمان و كاهش بيماري بسيار موثر است.
آموزش استفاده از قرص TNG:
اين دارو كه به اشكال مختلفي توليد مي شود براي كاهش درد در قسمت قفسه سينه و براي درمان آنژين صدري به كار مي رود. و به صورت قرص- اسپري- كپسول و ويال وجود دارد. و از راههاي وريدي- موضعي- زير زباني و خوراكي تجويز مي شود.
جذب آن بسيار سريع و داراي شروع اثر سريع مي باشد اوج اثر در مراحل مختلف متناوب است متابوليسم آن به صورت كبدي است و از راه ادراز دفع مي شود.
عوارضي كه ايجاد مي كند شامل: ۱- سردرد: كه مهمترين آنها است.  2- تاري ديد
۳- ضعف ۴- سرگيجه ۵- غش ۶- تهوع و استفراغ
تجويز قرص زير زباني:
در هنگامي كه احساس درد در ناحيه درد در قفسه سينه پديدار شد. كارهاي زير را انجام بدهيد:
۱- با احساس اولين علامت درد آنژيني بنشينيد يا دراز بكشيد و قرص را زير زبان يا حفره دهاني قرار دهيد.
۲- اجازه دهيد كه قرص بطور طبيعي حل شود و آن را نبايد ببلعيد تا اينكه دارو به طور كامل حل شود.
۳- بهتر از قبل از مصرف TNG يك جرعه آب بنوشيد.
۴- اگر درد پس از مصرف يك قرص تخفيف نيافت قرص هاي اضافي را مي توان در فواصل ۵ دقيقه اي مصرف نمود. اما نبايستي بيش از ۳ قرص در مدت ۱۵ دقيقه خورده شود، مصرف بيش از نياز قرصها مي تواند به وسيله ايجاد افت فشار خون جريان خون در عروق قلبي(كرونر) را بيشتر كاهش دهد.
۵- قرص ها را هميشه همراه خود يا در كنار تخت خود داشته باشيد.
پس از مصرف قرص به طريقي كه گفته شد لازم است موارد زير را رعايت كنيد. به محض اينكه درد كاملا تسكين يافت هر مقدار قرص باقيمانده را كمي مي تواند از دهان بيرون بريزيد. زيرا مصرف اضافي آن باعث سرد درد مي شود هميشه پس از مصرف دارو براي پيش گيري از سرگيجه يا غش به مدت ۲۰-۱۵ دقيقه پس از مصرف قرص آسوده باشيد.
اگر درد قفسه سينه با سه عدد قرص زير زباني در مدت ۱۵ دقيقه تسكين نيافت نشانه يك بيماري(انفاركتوس حاد ميوكارديابي كفايتي شديد كرونري) مي باشد پس بايد به اورژانس يا پزشك معالج مراجعه كنيد. بهتر است قبل از انجام ورزش يا كارهايي كه نياز به تحرك دارند قرص زير زباني را مصرف كنيد. كه اين كار ۱۰-۵ دقيقه قبل از شروع فعاليت انجام مي شود.
سر دردي كه پس از مصرف قرص پديدار مي شود طبيعي است مهمترين نشانه جذب دارو مي باشد.
ممكن است بعد از مصرف سرگيجه، گيجي، سنكوپ مكررا روي مي دهد بهبودي آن ها با وضعيت سر به پايين تنفس عميق حركت انتهاها تسريع مي شود.
پس از مصرف از تغيير وضعيت سريع اجتناب كنيد.
از ايستادن طولاني مدت پس از مصرف دارو خودداري كنيد. بدون دستور پزشك از قطع دارو اجتناب نمائيد.
بعد از آموزش تئوري و ذكر نكات مهم در مورد مصرف دارو براي درك بهتر بيمار از نحوي استفاده دارو طرز استفاده از قرص به طور عملي انجام شد.

ارزشيابي:
بعد از اينكه آموزش به بيمار داده شد از وي به طور شفاهي سوالاتي پرسيده شد تا مشخص شود آموزش تا چه اندازه مفيد بوده است كه ارزشيابي از ۱۰۰ نمره در نظر گرفته مي شود.
۱- درباره بيماري توضيحاتي ارائه دهد. ۱۵ نمره
۲- تاثير رژيم غذايي بر بيماري را توضيح دهد. ۲۰ نمره
۳- عوامل تخفيف دهنده و تشديد كننده بيماري را نام ببريد. ۲۰ نمره
۴- طرز مصرف TNG را توضيح دهد. ۱۵ نمره
۵- طرز مصرف TNG را به طور عملي انجام دهد. ۳۰ نمره
انتظار است كه در پايان ارزشيابي بيمار كاملا از بيماري خودآگاهي داشته باشد و بتواند عوامل خطر و نوع رژيم غذايي خود و عوامل تخفيف دهنده بيماري را بشناسد و به طور عملي مصرف صحيح قرص را ياد بگيرد. و انتظار مي رود كه از ۱۰۰ نمره بتواند تمام نمره را گرفته و كاملا با بيماري و نوع برخورد با آن آشنا شود.
  • بازدید : 262 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵۵اسلاید قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ين برداشت كه پرستاري به معناي مراقبت كردن از بيمار است، تا حدودي درست مي‌باشد. البته مراقبت تنها شامل تزريق يا پانسمان نمي‌شود بلكه با گذشت زمان و با پيشرفت علم و تكنولوژي ، مراقبت پرستاران نيز علمي‌تر و پيچيده‌تر شده است و پرستاري در حال حاضر يك رشته علمي است و متخصص اين رشته بايد علوم بسياري را فرا بگيرد و كاربرد آنها را در ارتباط با مريض بياموزد.

از سوي ديگر بايد توجه داشت كه وظيفه يك پرستار تنها مراقبت از بيمار در بيمارستان نيست بلكه يك پرستار با مراقبت از افراد در تمام مراحل زندگي آنها از پيشگيري از بيماري‌ها گرفته تا مراقبت در هنگام بيماري و توانبخشي پس از بيماري سروكار دارد. زيرا بسياري از بيماري‌ها ريشه در عادتهاي غلط و شيوه نادرست زندگي دارد. براي مثال زمينه بسياري از سكته‌هاي قلبي از مدتها قبل فراهم مي‌شود و دليل آن نيز نوع غذاي فرد ، وزن او و مقدار فعاليت بدنيش مي‌باشد. حال اين پرستار است كه با آموزشهاي لازم در مورد نوع غذا ، نحوه و مقدار فعاليت بدني و نحوه جلوگيري از فشار خون و افزايش چربي سعي مي‌كند تا از بيماري پيشگيري كند يا افراد را با علايم و اختلالات بيماري آشنا سازد تا بيمار به موقع و پيش از پيشرفت بيماري به دكتر مراجعه كند.»
رمزwww.ir-translate.com
عريف عملياتي شغل

لغت پرستار (NURSE) از كلمه لاتين (NUTRIX) به معناي تغذيه گرفته شده است. پرستار يكي از اعضاء كليدي در گروه مراقبت هاي بهداشتي ودرمانی  است و نقش ارزنده او در پذيرش، آماده سازي، مراقبتها و حمايت هاي جسمي و اجتماعي مورد قبول همه و بر هيچ كس پوشيده نيست. در تقسيم بنديهاي آكادميك، امروز ارزش پرستار خوب همطراز يك پزشك خوب قرار مي گيرد. كار يك پزشك خوب موقعي بحد مطلوب مي رسد كه يك پرستار خوب و ورزيده مسئوليت بيمار او را بر عهده داشته باشد.

۲- تاريخچه شغل

پرستاران، خادمان بی‌منت و فرشتگان سپیدپوش جامعه هستند كه لباس خدایی بر تن دارند، آنان حمایت و پشتیبانی جامعه را می‌جویند و خواهان ارج نهادن جامعه به جایگاه واقعی خویشند، همچنان كه مقام معظم رهبری می‌فرماید: “طرف حساب پرستار فقط خداست.”

همزمان با روز ولادت شیر زن واقعه كربلا كه توانست با پیام‌رسانی، شایستگی زنان را در تاریخ به منصه‌ ظهور رسانده و ضامن بقای اسلام باشد و از بازماندگان حادثه‌ تلخ عاشورا مراقبت و پرستاری كند، روز پرستار نامیده شده‌ است. در كشور ما نیز پرستاران، در طول هشت سال دفاع مقدس، و در زمان‌های بحرانی به رغم كمبودها و مشكلات، خالصانه و بی‌ریا در جهت بهبود وضعیت بیماران تلاش كردند و غالبا به جای این كه در آغوش گرم خانواده به ‌سر ببرند، بر بالین مجروحان جنگی، مصدومان و بیماران حاضر شده و از آنان مراقبت كردند.

واژه پرستار به معنای پرستنده؛ غمخوار و حافظ می‌باشد. و در فرهنگ لاتین پرستار از لغت Nutricious گرفته شده است كه به معنای پروردن؛ تغذیه كردن و پرورش دادن است. با توجه به این معنا هرگونه مراقبت و مواظبتی كه فرد از فرد دیگری اعم از بیمار یا سالم به عمل آورد پرستاری نامیده می‌شود.

آنگاه كه رنج و درد بر كالبد انسان حمله‌ور گشت و سلامت وی را پایان داد، پرستاری به وجود آمد؛‌ یعنی از زمان پیدایش بشر،‌ این حرفه مقدس بر عرصه گیتی نمایان شده است. در مسیر تاریخ، پرستاری همپای پزشكی در خدمت انسان‌ها بوده است و به تدریج، این دو در قالب علم پیشرفت نموده‌اند و در زمان‌های بحرانی، مانند حوادث طبیعی و جنگ‌ها، خدمات شایان توجهی انجام داده‌اند.

واژه پرستار به معنای پرستنده؛ غمخوار و حافظ می‌باشد. و در فرهنگ لاتین پرستار از لغت Nutricious گرفته شده است كه به معنای پروردن؛ تغذیه كردن و پرورش دادن است. با توجه به این معنا هرگونه مراقبت و مواظبتی كه فرد از فرد دیگری اعم از بیمار یا سالم به عمل آورد پرستاری نامیده می‌شود. مجمع پرستاران كانادا (C.N.A )پرستاری را اینگونه تعریف می‌كند:

حرفه پرستاری در پاسخ به نیاز جامعه به وجود آمده است و در رابطه با سلامت انسان در طول زندگی ایده‌آل‌هایی را مد نظر دارد. پرستاران در جهت پیشبرد؛ حفظ و بازگرداندن سلامت و پیشگیری از بروز بیماری؛ تسكین دردها تلاش می‌كنند.

پرستاری حرفه‌ای پویا و حمایت‌گر است كه از قوانین اخلاقی خاصی پیروی می‌كند و ریشه آن مراقبت از بیمار یعنی مفهومی كه در چهار زمینه فعالیت آن(كار عملی؛ آموزش؛ مدیریت و تحقیق) نهفته می‌باشد.

در فرهنگ اسلامی و تعابیر قرآنی، آن هنگام كه پرستار برای یاری انسان نیازمندی تلاش می‌كند و نیازهایش را برمی آورد، ‌مثل آن است كه او را از مرگ رهایی بخشیده و بدین كار، موجبات خرسندی خداوند را فراهم كرده است؛ زیرا پرستاری كه با تلاش خویش جان مجروح یا بیمار ناتوانی را نجات می‌دهد و برای بهبودی وی فعالیت می‌كند، به یقین او را زنده كرده است.

در اواسط قرن نوزدهم (۱۸۵۸ میلادی) پرستاری به نام “فلورانس نایتینگل” در دنیای پرستاری قد علم كرد و شیوه پرستاری نوین را ابداء و پایه گذاری كرد. و انقلابی عظیم در تربیت و آموزش پرستاران ایجاد كرد. او هدف از انجام خدمات پرستار را قرار دادن بیمار در بهترین شرایط ممكن به نحوی كه طبیعت بتواند اثرات خود را اعمال نماید تعریف نمود. وی در سال ۱۸۶۰ اولین مدرسه پرستار نایتینگل را در بیمارستان سنت توماس تاسیس نمود.

رهبران پرستاری این حرفه را به عنوان یك علم و هنر تلقی كردند. با این وجود؛ تعریف حرفه پرستاری به مرور زمان تغییر كرده است. انجمن پرستاران آمریكا ( A.N.A. ) در بیانیه‌ای در سال ۱۹۹۵ پرستاری را تشخیص و درمان پاسخ‌های انسان به سلامتی و بیماری تعریف نمودند.
پرستاری در فرهنگ اسلامی

در فرهنگ اسلامی و تعابیر قرآنی، آن هنگام كه پرستار برای یاری انسان نیازمندی تلاش می‌كند و نیازهایش را برمی آورد، ‌مثل آن است كه او را از مرگ رهایی بخشیده و بدین كار، موجبات خرسندی خداوند را فراهم كرده است؛ زیرا پرستاری كه با تلاش خویش جان مجروح یا بیمار ناتوانی را نجات می‌دهد و برای بهبودی وی فعالیت می‌كند، به یقین او را زنده كرده است و هر كه فردی را زنده كند و به جامعه پر تلاش انسان‌ها باز گرداند، مثل آن است كه خدمتی شایان به همه مردمان كرده است. قرآن كریم در آیه ۳۲ سوره مائده در این باره می‌فرماید: “و هر كس انسانی را از مرگ رهایی بخشد، ‌چنان است كه گویی همه مردم را زنده كرده است.

باید تاریخ پرستاری در اسلام را از پرستاری حضرت فاطمه علیهاالسلام دانست. حضرت زهرا علیهاالسلام در جنگ احد از پدر بزرگوارش پرستاری نمود و با چهارده تن از زنان مسلمان از زخمی‌ها پرستاری كردند.

پیامبر گرامی نیز در این زمینه می‌فرماید: هر كس برای برآوردن نیاز بیماری بكوشد چه آن را برآورده سازد و چه نسازد، از گناهانش پاك می‌شود مانند روزی كه از مادر زاده شده است.

پرستاری از مجروحان و كمك به ناتوانان، در فطرت و نهاد هر انسانی وجود دارد كه حاكی از اهمیت آن در زندگی اجتماعی است. سیره رهبران الهی نیز همواره بر این بوده كه در میدان انجام كارهای پسندیده، گوی سبقت را از همه انسان‌ها بربایند و انسان كامل عصر خویش و الگو برای آیندگان باشند تا بدین ترتیب، بزرگ‌ترین مشوق انسان‌ها در عمل به نیكی‌ها گردند. یكی از كارهای نیك ،” پرستاری” از بیماران است و رهبران الهی نیز بدان همت می‌گماردند.
۳- شرايط و احراز شغل

افراد پس از اخذ ديپلم متوسطه و قبولي در آزمون سراسري گروه علوم تجربي مي توانند در اين رشته به تحصيل بپردازند و سپس در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا نيز ادامه تحصيل دهند.
۴- خصوصيات جسماني شغل، مدت و راه هاي آموزش و هزينه هاي احتمالي

پرستار بايد از سلامت كامل جسمي و ذهني و روحي برخوردار باشد و فردي دقيق،    علاقه مند و صبور باشد و كنترل كافي روي احساسات شخصي خود داشته باشد. در اينجا جسم‌هايي بيمار، روحهايي دردمند و روانهايي آشفته حضور دارند. در اينجا بايد پذيراي مشكلات بسيار و پاسخگوي نيازهاي بي‌شمار باشي. بايد روزي ۸ ساعت در اطاق عمل با تمامي وجود در خدمت تيم پزشكي باشي. بايد سالها در بخش سرطان يا سوانح و سوختگي ، دردمندترين بيماران را مشاهده كني و در حد توانت به آنها رسيدگي نمايي و در يك كلام بايد عشق به هم‌نوع و ايثار و همياري در ذره ذره وجودت خانه كرده باشد.

دانشجوي پرستاري بايد عاشق انسان و انسانيت باشد تا بتواند در شرايط سخت و بحراني حتي زماني كه خسته است يا آمادگي جسمي و روحي لازم را ندراد، به ديگران كمك كند. همچنين بايد فردي منظم و دقيق باشد و بداند كه نظم و سختگيري اساس كار رشته پرستاري است و از لحاظ درسي نيز لازم است كه به زيست‌شناسي، شيمي و زبان انگليسي مسلط باشد چون براي روزآمد بودن و اطلاع از آخرين دستاوردهاي دانش پرستاري ، لازم است كه از مجلات و منابع علمي به زبان انگليسي استفاده كند.

دانشجوي پرستاري بايد از سلامت كامل جسماني برخوردار باشد تا به ياري ديد قوي بتواند كارهاي ظريف و دقيق پرستاري را بخوبي انجام دهد و با شنوايي خوب صداي قلب را حتي اگر ضعيف باشد، بشنود . حتي داشتن قدي متناسب و عدم لكنت زبان يا لرزش دست در اين رشته ضروري است . چون همين مشكلات به ظاهر كوچك، در كارايي يك پرستار بسيار موثر است.

پرستار بايد بيش از هر چيز متواضع بوده و هدفش خدمت به مردم باشد چون كار در بيمارستان يك كار مشخص و كلاسه شده نيست بلكه پرستار در صورت ضرورت بايد هركاري حتي كاري كه از يك فرد بيسواد نيز برمي‌آيد، انجام دهد. يعني قرار نيست كه دانشجوي پرستاري پس از فارغ‌التحصيلي پشت استيشن بنشيند و دستور دهد بلكه بايد در انجام هر خدمتي پيش قدم باشد. همچنين لازم است كه روابط عمومي خوبي داشته باشد چون پرستار نزديكترين فرد به بيمار است و حتي بعضي از بيماران مشكل خود را به راحتي با پزشك در ميان نمي‌گذارند اما با پرستاري كه روابط عمومي خوبي داشته و توانسته است اعتماد بيمار را جلب كند، در ميان مي‌گذارند.

همچنین اطلاعات عمومي خوب در زمينه پزشكي براي يك پرستار ضروري است چون پرستار به نوعی دیگر درمانگر بیمار است و حتي دروسي كه مي‌خواند همان دروس پزشكي است با دیدگاهی دیگر .

پرستاري علم و هنر است براي همين يك پرستار بايد علاوه بر دانش لازم ، از آمادگي روحي و رواني، صبر و حوصله ، روابط عمومي خوب و قدرت تجزيه و تحليل بالا برخوردار باشد . به عبارت ديگر يك پرستار نمي‌تواند تنها با تكيه بر دروس دانشگاهي ، در كار خود موفق شود بلكه بايد از دانش خود در شرايط مختلف و متفاوت به درستي استفاده كند و اين نياز به قدرت تجزيه و تحليل خوب، سرعت عمل و آمادگي روحي و رواني دارد.

پرستار با دردمندترين افراد جامعه در ارتباط است براي همين بايد جسمي قوي و روحي توانا داشته باشد تا بتواند از عهده شب‌كاري يا كار در بخش‌هايي حساس و دشوار مثل C.C.U ، I.C.U ، بخش بيماران سرطاني يا بخش سوانح و سوختگي برآيد و در ضمن دچار فشارهاي روحي و رواني يا ناتواني‌هاي جسمي نشود.

اما چرا با وجود سختي‌ها و دشواري‌هاي بسيار اين كار، عده‌اي با عشق و علاقه در اين زمينه فعاليت مي‌كنند؟

پرستاران يك بيمارستان ، عامل اصلي موفقيت يك بيمارستان هستند. يعني اگر پرستاران يك بيمارستان خوب، كارآمد و دلسوز باشند، اكثر بيماران از آن بيمارستان راضي خواهند بود. چون بيشترين ارتباط بيمار با پرستاران مي‌باشد و رضايت از پرستار مساوي است با رضايت از بيمارستان .

به بيان ديگر لبخند رضايت بيمار، شيرين‌ترين و دلپذيرترين هديه‌اي است كه هر روز به يك پرستار دلسوز و تلاشگر تقديم مي‌شود؛ هديه‌اي كه پرستار را به تلاشي پي‌گير تر و بيشتر تشويق مي‌كند.

وجود پرستار ، كارهاي او ، لبخند او ، سخن او و فعاليت او آرامش بخش جان انسان‌هايي است كه بيش از هر انسان ديگر نيازمند آرامش هستند.

عتیقه زیرخاکی گنج