گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 132 views
  • بدون نظر

هدف: اين ابزار سنجش براي كمك به ارزيابي تمايل افراد براي برنامه ريزي فعال طراحي گرديده است.

نحوه تكميل: اين تحقيق پيمايشي را با گذاردن بله يا خير در جاهاي خالي سمت راست هر عبارت كامل كنيد.

الف. در زندگي شخصي:   

۱.من فعال هستم و نه انفعالي

۲٫ من به اندازه كافي زمان و منابع براي مطالعه و تكميل پرو‍ه ها اختصاص مي دهم

۳٫ من قادر به خريد چيزها هستم. مي خواهم بدون ورشكستگي به زندگي ام ادامه دهم

….

هدف: اين ابزار سنجش براي كمك به ارزيابي تمايل افراد براي برنامه ريزي فعال طراحي گرديده است.

نحوه تكميل: اين تحقيق پيمايشي را با گذاردن بله يا خير در جاهاي خالي سمت راست هر عبارت كامل كنيد.

الف. در زندگي شخصي:   

۱.من فعال هستم و نه انفعالي

۲٫ من به اندازه كافي زمان و منابع براي مطالعه و تكميل پرو‍ه ها اختصاص مي دهم

۳٫ من قادر به خريد چيزها هستم. مي خواهم بدون ورشكستگي به زندگي ام ادامه دهم

….


عتیقه زیرخاکی گنج