گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 132 views
  • بدون نظر

هدف: این پرسشنامه به سازمان کمک خواهد کرد تا با انجام تجزیه و تحلیل خود با استفاده از مدل شش بعدی”وایزبورد” به نقاط ضعف و قوت خود آگاهی یابد.

تعداد سوالات: ۳۵ سوال

هدف: این پرسشنامه به سازمان کمک خواهد کرد تا با انجام تجزیه و تحلیل خود با استفاده از مدل شش بعدی”وایزبورد” به نقاط ضعف و قوت خود آگاهی یابد.

تعداد سوالات: ۳۵ سوال
گزینه سوالات:
۱:قویا موافقم
۲:موافقم
۳:کمی موافقم
۴:بی نظرم
  • بازدید : 143 views
  • بدون نظر

هدف: این ابزار، حدی دا که یک سازمان دارای مشخصه ی ارگانیک یا مکانیک است را مشخص می کند.

۱- این سازمان قوانین و مقررات روشنی دارد، که انتظار دارد هر فرد به طور دقیق از آن پیروی کند.
الف-خیلی زیاد
ب- به میزان قابل ملاحظه
-متوسط
-کم
ه-تقریبا به هیچ میزان

هدف: این ابزار، حدی دا که یک سازمان دارای مشخصه ی ارگانیک یا مکانیک است را مشخص می کند.

۱- این سازمان قوانین و مقررات روشنی دارد، که انتظار دارد هر فرد به طور دقیق از آن پیروی کند.
الف-خیلی زیاد
ب- به میزان قابل ملاحظه
-متوسط
-کم
ه-تقریبا به هیچ میزان
و……
  • بازدید : 102 views
  • بدون نظر

هدف: انگیزه فرد برای بکارگیری نوآوری در شغلش را مورد ارزیابی قرار می دهد.

نحوه تکمیل: عبارات ذیل را دقیقا مطالعه نمایید و تنها یک گزینه را برای هر عبارت انتخاب کنید .
۱- در کارهای گروهی شغل شما اگر شخصی برای تغییر روش های معول انجام کار تلاش نماید، به طور کلی کار چه نتیجه ای را به دنبال خواهد داشت؟

هدف: انگیزه فرد برای بکارگیری نوآوری در شغلش را مورد ارزیابی قرار می دهد.

نحوه تکمیل: عبارات ذیل را دقیقا مطالعه نمایید و تنها یک گزینه را برای هر عبارت انتخاب کنید .
۱- در کارهای گروهی شغل شما اگر شخصی برای تغییر روش های معول انجام کار تلاش نماید، به طور کلی کار چه نتیجه ای را به دنبال خواهد داشت؟
  • بازدید : 97 views
  • بدون نظر

پرسشنامه بهره وری

هدف: شناسایی سیکل بهره وری روزانه افراد.

نحوه تکمیل: عبارات زیر را به دقت مطالعه نموده و گزینه ای را که با زندگی شما مطابقت دارد انتخاب نمایید

۱٫ اگر شما برای برنامه ریزی روزانه خود آزاد باشید، بهترین زمانی را که شما احساس می کنید برای برخاستن از خواب مناسبتر است، کدامیک از موارد زیر می باشد؟

……

پرسشنامه بهره وری

هدف: شناسایی سیکل بهره وری روزانه افراد.

نحوه تکمیل: عبارات زیر را به دقت مطالعه نموده و گزینه ای را که با زندگی شما مطابقت دارد انتخاب نمایید

۱٫ اگر شما برای برنامه ریزی روزانه خود آزاد باشید، بهترین زمانی را که شما احساس می کنید برای برخاستن از خواب مناسبتر است، کدامیک از موارد زیر می باشد؟

……
  • بازدید : 163 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

نام شرکت :
۲- آدرس و شماره تلفنهای شرکت : 
۳- نام اعضای هيئت مديره و مدير عامل شرکت در تاريخ تهيه اين پرسشنامه :
۴- نام اطلاعات دهنده : سمت اطلاعات دهنده : تهيه کننده:
۵- موضوع فعاليت و تاريخ تاسيس شرکت  
۶- تعداد پرسنل مالی در دفتر مرکزی و کارخانه
۷- تعداد پرسنل اداری / فروش 
۸- تعداد کل پرسنل شرکت ( اداری و فروش ، مالی ، توليدی ) 
۹- تعداد واحدهای توليدی شرکت و موضوع فعاليت هر يک از آنان
این قرارداد به این شکل تهیه شده ودر خود جزوه اطلاعات کامل تری درباره فایلر وجود دارد
– نحوه ثبت و نگهداری اطلاعات حسابداری هر واحد
۱۱- تعداد اسناد حسابداری و تعداد کلاسورهای اسناد در ۳ سال گذشته 
تعداد اسناد حسابداری تعداد کلاسور اسناد

سال
سال
سال
۱۲- تراز ۴ ستونی دفاتر کل / معين در سال گذشته و سال جاری
۱۳- صورتهای مالی ۲ سال گذشته 
۱۴- کدام يک از سيستم های شرکت مکانيزه می باشند ؟ 
۱۵- سيستم های کامپيوتری شرکت مربوط به کدام موسسه می باشد و در چه سالی تهيه شده است ؟
۱۶- جمع دارائی ها ، فروش ، سود ناويژه و سود ويژه شرکت در ۲ سال گذشته ( ارقام – ميليون ريال ) 
دارائيها فروش سود ناويژه سود ويژه
سال
سال

۱۷- چنانچه انجام بخشی از عمليات حسابرسی در خارج از تهران انجام ميگردد امکانات اقامت حسابرسان در شهرستان چگونه است ؟

۱۸- آيا انتقال اطلاعات و اسناد و مدارک حسابداری به تهران ميسر می باشد ؟ ( چگونه )
۱۹- آيا شرکت دارای سيستم قيمت تمام شده ( صنعتی ) می باشد ؟ 
۲۰- خريد و مصرف مواد و کالا هرچند وقت يکبار در دفاتر مالی شرکت ثبت ميگردد ؟
۲۱- بهای تمام شده کالای فروش رفته در طی سال چند بار محاسبه و در دفاتر مالی ثبت می گردد ؟ 

۲۲- آيا تا کنون صورتهای مالی شرکت حسابرسی شده است ؟ 
۲۳- حسابرس سال گذشته شرکت 
۲۴- حق الزحمه حسابرسی سال گذشته ( ميليون ريال )

عتیقه زیرخاکی گنج