گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 153 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

نمونه‎هاي وحشي قارچ كاملا با نمونه‎هاي پرورشي آن فرق دارند. دليل نبود نور و يقه اطراف بطري‎هاي برگشت قارچ‎هاي پرورشي مجبور مي‎شوند تا ريشه‎هاي طويلي را پرورش دهند. اين موضوع در اين كتاب مورد بحث قرار مي‎گيرد زيرا پتانسيل بازار قابل توجه مي‎باشد و تكنيك پرورش شبيه به ديگر قارچ‎هاي از بين برندة چوب مي‎باشد. پرورش تجاري قابل توجه را مي‎توان در تايوان، ژاپن و چين يافت. قارچ «فلامولينا» در آمار مربوط به توليد جهاني در سال ۱۹۸۴/۱۹۸۳ رتبة چهارم را دارد و در سال ۱۹۹۱ بعد از قارچ دگمه سفيد، شيستاك، قارچ كاه برنجي و يوريكولاريا رتبة ششم را دارا مي‎باشد. قارچهاي پرورشي زمستاني ساقه‎هاي بسيار طويلي دارند و نسبت به قارچ وحشي رنگ روشن‎تري دارند. آسيايي‎ها به اين نوع قارچ علاقة فراواني دارند و به آن نام قارچ سوزن طلايي را داده‎اند
مواد: اكثر قارچ‎هاي فلامولينا در بطري‎ها كشت مي‎شوند. اگرچه از كيف‎هاي پلاستيكي نيز مي‎توان استفاده كرد. بطري‎هاي پلي پروفيلن معمولاً داراي ۴۵۰ گرم سوبستر مرطوب مي‎باشند. اين بطري‎ها را مي‎توان در مجاورت گرما قرار داد. در گذشته از بطري‎هاي شيشه‎اي استفاده مي‎شد، اين بطري‎ها به آساني مي‎شكستند، اما مي‎شد كه از اين بطري‎ها چندين بار استفاده كرد، اين بطري‎ها به وسيلة كلاهك‎هاي پلاستيكي فروخته مي‎شد، و از طريق كاغذ فيلتر هواي آن تأمين مي‎شد. مي‎توان از اين كلاهك‎ها مجدداً استفاده كرد، اما بايد فيلتر كاغذ را مرتباً كنترل كرد تا دچار پارگي و شكستگي نشود. ماشين‎هاي مخصوص براي رسيدگي به اين بطري‎ها ساخته شدند. كشت قارچ فلامولينا در تايوان از سازندگان اسپاون مشتق شد كه از اين ماشين‎ها براي پر كردن بطري‎هاي تخم ماهي استفاده مي‎كردند. به دليل اينكه توليد اسپاون فقط در سه ماه از سال انجام مي‎شد، پرورش‎دهندگان اين نوع قارچ در مورد نحوة كاربرد چنين ماشين‎هايي به صورت مؤثرتر فكر ردند. در صورتي كه از كيف‎هاي پلاستيكي استفاده شود ۵۰۰ گرم سوبستر بايد درون آن پر كرد و كيف‎ها بايد به شكل كپسولي باشند. 
مواد سوبستر: در طبيعت قارچ فيلامولينا فقط روي درختان پهن برگ رشد مي‎كند. در ژاپن و تايوان از خاك اره مخروطيان استفاده مي‎شد. اما اين خاك اره به  مدت يك سال تلنبار مي‎شد تا تخمير در آن صورت گيرد. رزين‎ها و فنول‎ها با شستن جدا مي‎شوند و خاك اره در طول اين زمان تجزيه مي‎شود، بنابراين مادة مناسب بهتري به دست مي‎آيد. سپس خاك ارة مخروطيان با خاك ارة سخت پوستان تازه به نسبت ۱:۱ مخلوط مي‎شود. از مخلوط‎هاي كريپتومر يا جاپونيكا،  كاماراسي پاريس، پينوس ‎spp، با كرناتا يا كواركس سرتا مي‎توان استفاده كرد. 
شايع‎ترين ذخيرة مورد استفاده برنج مي‎باشد اما از ديگر منابع كربوهيدرات نيز مي‎توان استفاده كرد. تركيبات پروتئيني و آمونياكي به عنوان منبع مناسبي مي‎باشند، برخي از عناصر ردياب مانند ‎Ca، ‎Mo، ‎Co، ‎Cu، ‎Zn، ‎Mn و ‎Fe ويتامين براي رشد قارچ و تشكيل بخش ميوه‎اي آن لازم مي‎باشد. 
فرمول سوبستر: خاك ارة درختان مخروطي ‎- ميزان ۴۵%، خاك اره سخت‎پوستان ۴۵%، برنج ۱۰ تا ۲۰%، ميزان آب ۵۸ تا %۶۰ ‎CaCo3 1 تا ۳% در صورتي كه خاك ارة سخت‎پوستان به آساني در دسترس باشد قارچ فلامولينا قادر خواهد بود كه روي محيطي كه داراي ۸۰ تا ۹۰% خاك ارة سخت پوست و ۱۰ تا ۲۰ درصد برنج و مقداري گچ به منظور تنظيم ‎PH مي‎باشد، رشد كند. بنابراين نيازي به تخمير سوبستر نمي‎باشد. 
پر كردن، سوراخ كردن و پوشاندن: در تايوان و ژاپن ماشين‎هايي طراحي شده‎اند كه براي پر كردن و سوراخ كردن بطري به كار مي‎روند. حتي پيشرفته‎ترين كلاهك‎ها نيز به صورت اتوماتيك هستند. از ماشين‎هاي آماده‎سازي اسپاون نيز مي‎توان استفاده كرد. مطمئن شويد كه سوبستر در بطري‎ها و كيف‎ها فشرده شده است. بايد كلاهك‎ها به صورت محكمي روي بطري‎ها قرار گيرند. بايد اجازه نداد كه جريان هوا از طريق شكاف‎هاي موجود در كلاهك يا بطري وارد شود. 
استريل كردن: ممكن است ميكروب‎هاي اندكي در خاك ارة قديمي زندگي كنند. قارچ فلامولينا نمي‎تواند با اين ميكروب‎ها مبارزه كند بنابراين بايد سوبستر كاملاً‌ ضدعفوني شود و فقط بخار نشود. بعد از سه ساعت بخار شدن در دماي ‎C95 و يك ساعت در دماي ‎C121 اين ميزان فشار براي استريل شدن بطري كافي خواهد بود. اين روش‎ها كاملاً‌ شبيه به روش توليد اسپاون خواهد بود. توجه كنيد كه شكل كپسول بطري‎ها اين امكان را فراهم مي‎كند كه بخار به همة ظرف‎ها برسد. 
تخم‎گذاري كردن: مي‎توان به محض اينكه دماي بطري‎ها به ‎C20 مي‎رسد تخم‎ها را درون بطري‎ها قرار داد. سوبستر در اين مرحله اسرتيل مي‎باشد و بنابراين نسبت به آلودگي بسيار حساس مي‎باشد. عمل تخم‎گذاري را در مكان تميزي انجام دهيد. توليدكنندگان عمدة قارچ از ماشين‎آلاتي استفاده مي‎كنند كه بطري‎ها را از سيني برمي‎دارد و آنها را يكي‎يكي انكوبه مي‎كند. 
كلاهك بلند مي‎شود و قطعة كوچكي از تخم در درون بطري گذاشته مي‎شود و بلافاصله كلاهك در سر جاي خود قرار مي‎گيرد. به منظور جلوگيري از آلودگي اقدامات پيشگيرانه را انجام دهيد. 
اتمام تخم‎گذاري: ميليسيوم ظرف ۲۵ تا ۳۰ روز سوبستر موجود در بطري را خواهد پوشاند. دماي بهينه براي رشد مليسيوم ‎C22 تا ‎C25 مي‎باشد. در توليد تجاري اين دما در كمتر از ‎C20-18 نگه داشته مي‎شود. بعد از اينكه تخم‎گذاري اتمام يافت بطري‎ها به منظور القا پريمورد يا در جاي ديگري گذاشته مي‎شوند. براي پرورش قارچ‎هايي كه رنگ آنها سفيد يا زرد باشد. بايد بطري‎ها در جاي تاريك نگهداري شوند. 
القا، پريمورديا: كلاهك بلند مي‎شود و تخم‎هاي قديمي برداشته مي‎شود و اين كار زماني كه مليسيوم در ۹۰% بطري به مورت كلوني درآمده است انجام مي‎شود. به منظور توزيع قسمت ميوه‎اي سطح با يك ماشين هموار مي‎شوند. به منظور تشكيل پريمورد يا بطري‎ها در جاي تاريك در دماي ‎C12-10 نگهداري مي‎شوند. رطوبت نسبي بايد %۸۵-۸۰ باشد. ميزان رطوبت مهم مي‎باشد؛ در صورتي كه محيط بسيار خشك باشد باعث خواهد شد كه ميوه‎دهي انجام نشود و در صورتي كه محيط بسيار مرطوب باشد. باعث مي‎شود كه قطرات كهربايي رنگي روي ميوه تشكيل شود كه از كيفيت آن بكاهد. پريمورد يا ظرف ۱۰ تا ۱۴روز تشكيل مي‎شود. 
كنترل كردن: دماي ‎C15-10 براي تشكيل پريمورد يا كاني است. اما در زماني كه بخش ميوه‎اي قارچ رشد مي‎كند دما بايد از اين ميزان كمتر باشد تا با استفاده از اين بابت بتوان محصولي با كيفيت عالي توليد كرد. براي رسيدن به اين هدف دما ‎C5-3 كاهش مي‎يابد و ‎m/s5 –۳ جريان هوا در درون اتاق جاري مي‌شود. با اين كار مي‎توان از توليد قارچ‎هاي محكم، سفيد و خشك مطمئن شد. اين مرحله يعني مرحلة كنترل ۵ تا ۷ روز طول مي‎كشد تا اينكه طول ريشه‎ها به cm2 مي‎رسد. 
رشد: اكنون بايد دما را اندكي به ميزان ‎C8-5 افزايش داد و رطوبت بايد حدود %۸۰-۷۵ باشد. اين امر باعث تحريك رشد خواهد شد. به منظور به دست آوردن ريشه‎هاي دراز بايد يك كاغذ موم كاري شد، و يا يك نوار پلاستيكي دور بطري‎ها پيچيده شود. در صورتي كه از كيف‎هاي پلاستيكي به عنوان ظرف استفاده مي‎شود،‌ بنابراين قسمت بالايي كيف بايد به سمت بالا كشيده شود تا از ريشه‎هاي دراز و طويل محافظت كند. 
برداشت: زماني كه طول ريشه‎ها به ۱۳ تا ۱۴ ‎cm مي‎رسيد، مي‎توان قارچ‎ها را ديد. پلاستيك‎ها را مي‎توان همزمان با قارچ‎ها چيد و بعداً انبار كرد. نخستين ميزان برداشت معمولاً ۱۰۰ تا ۱۴۰ گرم در هر بطري را مي‎باشد. تا برداشت بعدي ۵۰ روز ديگر فرصت لازم است و ميزان برداشت ۶۰ تا ۸۰ گر در هر بطري مي‎باشد اما كيفيت قارچ پايين‎تر خواهد بود. در صورتي كه شرايط آب و هوايي مناسب نمي‎باشد. بهتر است كه اجازه دهيم كه قارچ‎ها فقط يك بار رشد كنند و از بطري‎ها سرازير شوند. در صورتي كه كيفيت قارچ زياد مهم نباشد مي‎توان تا بيش از ۴ بار از بطري‎ها برداشت كرد. كيفيت قارچ معمولاً توسط دما و رطوبت و تعداد ميوه‎هاي رشد يافته در يك دسته تعيين مي‎شود. همان‎طور كه عمل برداشت انجام مي‎شود، مقدار كيفيت پايين مي‎آيد. 
آفت‎ها و بيماري ما: كلادوبوتريم واريو اسپرموم (كپك شبكه‎اي چوب بلال) بسيار زياد به قارچ فلامولينا ‌آسيب مي‎زند. با استفاده از آفت‎كش ‎PY-101 مي‎توان اين قارچ زيان‎بار را كنترل كرد. يكي ديگر از مواد آلوده كننده كه در كيف‎هاي پلاستيكي يافت مي‎شوند قارچ‎هاي تجزيه‎گر چوب مانند تريكودر اما ‎spp. پنيسيليوم و نوروسپورا مي‎باشد. 
  • بازدید : 178 views
  • بدون نظر

پرورش قارچ به صورت pdf یک تحقیق کامل در مورد انواع قارچهای خوراکی  طریقه کاشت داشت و برداشت

مقاله پرورش قارچ به صورت pdf یک تحقیق کامل در مورد انواع قارچهای خوراکی طریقه کاشت داشت و برداشت قارچهای خوراکی مقدمه مقاله در زیر
مقدمه

قارچ ها گروهى ازآغازيانندكه به دليل داشتن زرمانيوم باعث افزيش انرژى ورفع خستگى مى شود.قارچ هاى خوراكى ميوه وهاك ساز قارچ هاى حقيقى هستند

قارچ خوراكی جایگاه ویژه ا‌ی از نظر ارزش غذایی در بین محصولات كشاورزی در سراسر جهان دارد و در سالهای اخیر مصرف آن در جهان بسیار افزیش یافته است . ارزش غذایی بالا ، طعم و مزه مطلوب و سرعت و سهولت آشپزی با قارچ دلیل افزیش استقبال مردم از آن می‌باشد . قارچ خوراكی سرشار از انواع ویتامین‌ها‌، پروتئین، چربیهای محلول و كالری است . این ویژگیها باعث می‌شود قارچ در سبد غذایی همه افراد حتی افراد دارای رژیم‌های خاص غذایی نیز قرار گیرد

  • بازدید : 125 views
  • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۱    کد محصول : ۱۲۹۶۵    حجم فایل : ۶۱ کیلوبایت   

جوانانی که به فکر کسب درآمد و روزی حلال میباشند و انجام کارهای سنگین و پرهزینه برایشان مقدور نیست و خانواده هایی که وسع مالی خوبی ندارند میتوانند با خرید پکیج طرح توجیحی کارآفرینی پرورش قارچ و مطالعه در این خصوص میتوانند با اندک هزینه ای و فقط با کمی پشت کار به کسب روزی حلال بپردازند و حتی میتوانند با ایجاد شغل بیکاران جامعه را هر چند اندک به کار گماشته و موجبات رضایت خداوند متعال را فراهم کنند . در این مجموعه توضیحاتی در مورد پیدایش قارچ و نحوه محیط ریست قارپ و شیوه پرورش و نگهداری و میزان خرج و مخارج کار را یاد آور میشود. شاید شما جوانان بگویید شغل نیست کار نیست ودولت باید اشتغال زایی کند ولی ما میگوییم حتی شما جوان بیست ساله میتوانی با کمی پشت کار به کسب درآمد بپردازی . امید است با خرید محصول بتوانیم به شما در امر کار و کاسبی کمکی کرده باشیم .


عتیقه زیرخاکی گنج