گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر
خرید اینترنتی تحقیق طرح پرورش گوساله -دانلود رایگان مقاله طرح پرورش گوساله -دانلود کمک پایان نامه طرح پرورش گوساله -پایان نامه طرح پرورش گوساله 
این فایل در ۱۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

از آنجائيکه سرچشمه اصلي عقب ماندگي کشورهاي توسعه نيافته و عقب نگه داشته شده ناتواني نهادين بخش کشاورزي و دامي توليدات غذائي است و متأسفانه کشور ما با جمعيت روز افزون شديد خود بخصوص در زمينه مواد غذائي مورد نياز فعلي و آتي خود با مشکلات زيادي مواجه مي‌باشد.
افزايش توليد در رسيدن به خودکفائي در بخش کشاورزي، هم از نظر ايجاد امنيت غذايي براي مردم و هم از نظر کاهش وابستگي اقتصادي و سياسي و جلوگيري از خروج ارز قابل توجهي که مي‌تواند در سرمايه‌گذاريهاي زير بنايي صنعتي باعث توسعه و رشد اقتصادي کشور شده بيش از پيش نمايان است. 
خوشبختانه بعد از پيروزي شکوهمند اسلامي ايران با بذل و توجه مسئولين محترم نظام جمهوري اسلامي به بخش کشاورزي و دامپروري و گنجاندن برنامه‌هاي موفقي در قالب طرح پنجساله، اهميت و نقش برنامه‌ريزي و سرمايه گذاريهاي زير بنايي صنعتي باعث توسعه و رشد اقتصادي کشور شده بيش از پيش نمايان است. 
خوشبختانه بعد از پيروزي شکوهمند اسلامي ايران با بذل و توجه مسئولين محترم نظام جمهوري اسلامي به بخش کشاورزي و دامپروري و گنجاندن برنامه‌هاي موفقي در قالب طرح پنجساله، اهميت و نقش برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري صحيح در توسعه و شکوفائي استعداد‌هاي کشاورزي را بر همگان روشن نمود. 
استان اردبيل با پتانسيلهاي نهفته خويش قبل از آنکه استان مطرح، توليد کننده محصولات زراعي باشد يک استان دام خيز است و مراتع سرسبز، شرايط مساعد توليد علوفه و اکولوژيکي منطقه ايجاد سرمايه‌گذاري در امر پرورش دام را بيش از پيش طلب مي‌نمايد. با توجه به مازاد علوفه‌اي که در استان وجود دارد و به ساير استانها ارسال مي‌شود، همچنين با صنعتي کردن بخش پرورش دام و سرمايه‌گذاريهاي بيشتر مي‌توان اذعان داشت اين استان بزودي قادر خواهد بود يکي از قطبهاي بزرگ صادر کننده مواد پروتئيني به ساير استانها و کشورهاي تازه استقلال يافته همجوار باشد. 
 مجريان طرح :‌
مجري طرح از دامداران استان بوده که داراي تجربيات زيادي در ا مر پرورش دام بوده و براي نگهداري و پرورش گوساله به تعداد ۲۰۰ رأس اقدام نموده است. 
گوساله‌هاي انتخابي به عرضه گوساله در منطقه دارد و در اولويت اول انتخاب گوساله دو رگ خواهد بود که در منطقه بوفور يافت مي‌شود. 
مجري بنام شرکت تعاوني توليدي (معين) پرواربندي گوساله قرخبداغ  کوثر به شماره ثبتي تحت نظارت اداره کل تعاون استان اردبيل مي‌باشد که در نظر دارد سرمايه خود را در جهت پرورش گوساله که توليد آن از نيازهاي اساسي جامعه است سرمايه گذاري نمايد. 

محل اجراي طرح: 
محل اجراي طرح در استان اردبيل شهرستان کوثر مي‌باشد که کليه شرايط لازم براي سرمايه‌گذاري طرح را دارا مي باشد. 
شهرستان کوثر به جهت دارا بودن، آب و هواي مناسب و داشتن زمينهاي حاصلخيز و مراتع غني در جهت پروار بندي گوساله مناسب بوده و براي خودکفائي کشور در راستاي توليد گوشت قرمز سهم بسزايي دارد. 

هدف از اجراي طرح: 
بطور کلي از اجراي پرونده مذکور را مي‌توان بشرح ذيل خلاصه نمود. 
۱- قطع وابستگي به خارج در زمينه توليد گوشت قرمز مورد نياز کشور. 
۲- ايجاد اشتغال به کار 
۳- تأمين مواد پروتئيني مورد نياز داخل کشور با توجه به نرخ رشد جمعيت . 
۴- علاقه به فعاليت در ا ين رشته و امرار معاش از اين طريق 
۵- تبديل ضايعات کشاورزي به گوشت و نهايتاً افزايش سرمايه 
بازاريابي : 
يکي از منابع مهم غذايي که داراي ارزش غذايي بالا و درصد پروتئين‌ کافي مي‌باشد گوشت قرمز است. 
با توجه به نرخ رشد جمعيت در کشورمان بايد درصدد برطرف کردن کمبود توليد گوشت قرمز بوده و از طرفي بايد به نحوي برنامه‌ريزي نمود تا توليد اين فرآورده‌ مقرون به صرفه باشد. 
با توجه به اينکه کشتارگاه صنعتي يکي از مزاياي مهم در جهت پروار بندي گوساله نقش مهمي ايفا مي‌نمايد و از طرفي سعي شده است که توليد گوشت قرمز با نازلترين قيمت صورت گيرد. لذا اميدواريم که بازاريابي به نحو احسن و مطلوب صورت گيرد. 

عمليات اجراي طرح: 
طرح بعد از آماده شدن تاسيسات و تجهيزات مورد نياز پيش‌بيني شده با خريد ۲۰۰ رأس گوساله دورگ بصورت زنده قپان از قرار هر کيلو‌گرم وزن زنده برابر ريال شروع به فعاليت مي‌کند هنگام خريد گوساله‌ها سعي مي‌گردد، گوساله‌هاي لاغر و استخواندار و سالم که در حدود ۱۵۰ کيلوگرم وزن دارند انتخاب و خريداري شوند. 
بعد از انتقال گوساله‌هاي خريداري به پرواربندي، داورهاي ضدانگل به گوساله‌ها داده شده و با محلولهاي ضدعفوني کننده، دامها سمپاشي شده و و به سالن پرورش منتقل مي‌شوند (در صورتي که فصل کنه باشد در آنصورت گوساله با محلولهاي استاندارد کنه کش نيز سمپاشي مي‌شوند) 
غذاي روزانه گوساله‌ها بطور روزانه و در آخور‌ها ريخته مي‌شود ميزان ماده خشک اين غذاي ۷/۲ درصد وزن زنده گوساله در طرح پيش‌بيني شده که گوساله‌ها با اين تغذيه روزانه حدود ۹۵۰ گرم افزايش وزن خواهد داشت. 

عتیقه زیرخاکی گنج