گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 108 views
 • بدون نظر

روابط عمومی به کارهایی گفته میشود که جهت افزایش و تقویت رابطه با مردم  انجام میشود و این خود یک نوع هنر است و  ارتباطی دوجانبه بین افکار عمومی و مدیران صورت میگیردو هنری است برای قبولاندن  این امر به مردم ، که آنچه انجام داده ایم صحیح است  وهمچنین تلاش هایی که به منظور ایجاد رابطه مفید بین یک مؤسسه و مشتری های آن در جهت درامد بیشتر  شرکت و نیز راضی نگه داشتن مشتری ها و افزایش علاقمندی کارکنان مؤسسه انجام میپذیرد روابط عمومی نام دارد

تاكنون در هزاران مقاله-كتاب و سخنراني در سراسر جهان به تبيين، اهميت، نقش، هدف و كاركردهاي روابط عمومي در جامعه پرداخته شده است و ابعاد گوناگون آن تشريح و تبيين شده است با اين وجود بازهم شاهديم كه نويسندگان و انديشمندان بسياري علاقه مندند به تفحص در اين عرصه بپردازند و در اين تلاش اميدوار هستند كه شايد اطلاع ديگري به اطلاعات موجود بيفزايند و گامي ديگر در راستاي شفاف سازي موضوع بردارند.

تقريبا ۱۰۲ سال از تاسيس روابط عمومي (به مفهوم نوين) در ايالات متحده امريكا و ۴۹ سال در ايران گذشته است. روابط عمومي در غرب محصول نياز ذاتي جامعه و در ايران مهماني ناخوانده بوده و هست. چرا اين مهمن هنوز مورد پذيرش قرار نگرفته؟ شايد يكي از عمده ترين علت هايش نامناسب بودن شرايط اجتماعي، نا آمادگي جامعه براي پذيرايي از يك پديده نوين و نبود الزام ها و شروطي است كه استقرار و حيات اين پديده را غيرممكن مي‌سازد. داشتن روابط عمومي، نگرش، گرايش، حيات، منش و رفتار و سرانجام فرهنگ، هنجارها و ارزشهاي خود را طلب مي‌كند.

هدف روابط عمومي ميانجي گري منصفانه ميان مؤسسه و مخاطبان است. وساطت ميان كساني كه مي‌خواهند كالا و خدماتي را بفروشند و آناني كه مايلند آنها را
خريداري كنند.

روابط عمومي آن دسته از اعمال مديريت است كه مدير بوسيله آنها برخورد و رفتار عامه را مي‌سنجد و درنتيجه خط مشي ها و طرز عمل فرد يا مؤسسه را به صورتي كه متضمن منافع همگان و فرد يا مؤسسه مزبور باشد تعيين و برنامه عمل و فعاليت خود را به منظور حصول حسن تفاهم و قبول جامعه طرح مي‌كند. انديشمندان و كارشناسان وظايف عمده روابط عمومي را به سه بخش تقسيم مي‌كنند:

۱٫ اطلاع رساني   2. تبليغ و تهييج      3. افكار سنجي

اطلاع يا خبر و آگاهي يكي از اشكال ارتباط ميان افراد و گروه هاست و بيان ارتباط و اطلاع نسبت به كل و جزء برقرار است.

از آنچه گفته شد چنين بر مي‌آيد كه بازشناسي نقش، اهميت و كاركرد اطلاع رساني روابط عمومي و ساير نهادها و سازمانهايي كه با اطلاعات و داده ها سروكار دارند به علت تحولات تكنولوژيكي روزافزون و به دليل تغيير در شكل و ماهيت روابط اجتماعي در سطح ملي- منطقه اي و جهاني براساس ضرورت بازتوليد آگاهي ها نسبت به اين تحولات و شناخت وضعيت جديد همواره ضرورت دارد. روابط عمومي و اطلاع رساني داراي نسبت كل به جزء بوده و محيط اجتماعي-تاريخ-ژئوپولوتيك- روندهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي و نوع كيفيت ساختارهاي سياسي-اجتماعي در چگونگي و سرشت اين نقش بسيار تاثير دارد

 • بازدید : 102 views
 • بدون نظر

بسیار تلاش شد تا در این  پروژه  ، يکي از متدولوژي هاي توليد نرم افزار  استفاده شود، اما با توجه به دانش کم مجريان پروژه نسبت به يک متدولوژي واحد و نبود تجربه کافي، مراحل تجزيه و تحليل پروژه براساس نياز هايي که مجريان ضروري مي ديدند انجام شد. در مراحل تحلیل، ابتدا USE Case های اصلی سیستم دستی جمع آوری شد، سپسBPM(business Process Model) های سیستم مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس UseCase ها مازول های برنامه (Form’s) طراحی شدند. کمک دیگر Use Case ها نشان دادن ورودی ها و خروجی های  (گزارشات) سیستم بود که بر اساس آنها ERD منطقی و سپس ERD فیزیکی بنا نهاده شد. شرح فنی ماژول ها نیز در ادامه نوشته شد تا براساس آن نرم افزار به مرحله تولید برسد

.فهرست

چکیده……………………………………………………………………………………… ۱۱

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۱۲

تکنولوژی های مورد استفاده……………………………………………………………………………….. ۱۳

۱ معرفی Actor  های سیستم……………………………………………………………………………. ۱۴

۱-۱   بیمار…………………………………………………………………………….. ۱۴

۱-۱-۱  مواردی که باید برای بیمار ثبت شود………………………………………………………….. ۱۴

۲-۱-۱  فیلد های اطلاعاتی بیمار…………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۱  مسئول پذیرش……………………………………………………………………………………….. ۱۵

۳-۱ مسئول ترخیص……………………………………………………………………………………….. ۱۵

۱-۳-۱ اعمال انجام شده در زمان ترخیص……………………………………………………………. ۱۵

۲-۳-۱  ثبت هایی که باید توسط ترخیص گر انجام شود…………………………………………. ۱۵

۴-۱  مدیر مرکز………………………………………………………………………………………. ۱۶

۱-۴-۱  ثبت هایی که باید زیر نظر مدیریت انجام شود……………………………………………. ۱۶

۲-۴-۱  اطلاعات مهم برای مدیر…………………………………………………………………….. ۱۶

۵-۱ اپراتور اتاق عمل……………………………………………………………………………….. ۱۶

۶-۱  پزشک (تیم پزشکی)………………………………………………………………………… ۱۶

۲     Use Case های سیستم                                                                                                        …..۱۷

۱-۲   مقدمه……………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۲   Use Case های تعریفی………………………………………………………………… ۱۷

۱-۲-۲ Use Case تعریف پزشک ……………………………………………… ۱۹

۲-۲-۲ Use Case تعریف گروه های پزشکی …………………………….. ۱۹

۳-۲-۲ Use Case تعریف بیمه…………………………………………………… ۲۰

۴-۲-۲  Use Case تعریف گروه های عمل………………………………….. ۲۱

۵-۲-۲ Use Case تعریف عمل………………………………………………….. ۲۲

۶-۲-۲ Use Case  تعریف بخش……………………………………………….. ۲۳

۷-۲-۲ Use Case تعریف دارو……………………………………………………. ۲۴

۸-۲-۲ Use Case تعریف نوع پذیرش………………………………………… ۲۴

۹-۲-۲ Use Case تعریف سرویس…………………………………………….. ۲۵

۱۰-۲-۲ Use Case تعریف کمک جراح……………………………………… ۲۶

۱۱-۲-۲  Use Case تعریف نوع ترخیص……………………………………… ۲۷

۱۲-۲-۲  Use Case انواع بیهوشی…………………………………………….. ۲۸

۱۳-۲-۲  Use Case تعریف واحد های دارویی…………………………….. ۲۸

۱۴-۲-۲  Use Case تعریف تعرفه ها…………………………………………… ۲۹

۱۵-۲-۲ Use Case تعریف کای عمل………………………………………… ۳۰

۱۶-۲-۲  Use Case تعریف دارو های یک عمل………………………….. ۳۱

۱۷-۲-۲ Use Case تعریف ست های عمل………………………………… ۳۱

۱۸-۲-۲ Use Case تعریف استوک اتاق عمل…………………………….. ۳۲

۱۹-۲-۲ Use Case شرح عمل………………………………………………….. ۳۳

۲۰-۲-۲ Use Case تعریف کاربران……………………………………………. ۳۴

۳-۲ Use Case های عملی………………………………………………………………….. ۳۵

۱-۳-۲  Use Case پذیرش بیمار…………………………………………………. ۳۵

۲-۳-۲  Use Case درج مشخصات بیمار……………………………………… ۳۶

۳-۳-۲  Use Case درج مشخصات همراه (هان) بیمار………………….. ۳۷

۴-۳-۲  Use Case اتاق عمل……………………………………………………… ۳۸

۵-۳-۲  Use Case بخش…………………………………………………………… ۴۰

۶-۳-۲  Use Case  ترخیص……………………………………………………… ۴۰

۴-۲   Use Case های گزارش گیری………………………………………………………. ۴۲

۱-۴-۲  Use Case بیماران بستری شده بیمه………………………………. ۴۲

۲-۴-۲ Use Case بیماران سرپایی بیمه……………………………………… ۴۳

۳-۴-۲  Use Case بیماران بستری شده بیمه تکمیلی………………….. ۴۴

۴-۴-۲ Use Case بیماران سرپایی بیمه تکمیلی…………………………. ۴۵

۵-۴-۲   Use Case  همه بیماران…………………………………………………. ۴۶

۶-۴-۲  Use Case شخصی پزشک…………………………………………….. ۴۶

۷-۴-۲   Use Case مشخصات بیماران بستری شده……………………… ۴۷

۸-۴-۲   Use Case عمل های انجام شده پزشکان………………………. ۴۸

۹-۴-۲     Use Case عمل های یک بیمار……………………………………… ۴۸

۳     BPM (Business Process Model) های سیستم………………………………….. ۵۰

۱-۳  پذیرش و ترخیص از دیدگاه بیمار………………………………………………………….. ۵۰

۱-۱-۳  بیمار در خواست پذیرش می کند………………………………………………………… ۵۰

۲-۱-۳  مسئول پذیرش مشخصات بیمار را در سیستم ذخیره می کند……………………… ۵۰

۳-۱-۳  براساس نوع پذیرش به بیمارسرویس داده می شود وموردمعالجه قرارمی گیرد. ۵۰

۴-۱-۳  صورت حساب بیمار بوسیله مامور ترخیص محاسبه می شود…………………….. ۵۰

۵-۱-۳   صورت حساب را پرداخت کرده وترخیص می شود……………………………………… ۵۱

۲-۳   بررسی  عملکرد از دیدگاه مدیریت مرکز……………………………………………………….. ۵۱

۳-۳ بررسی گزارشات مالی توسط پزشک…………………………………………………………… ۵۱

۴  شرح فنی ماژول(Form) ها……………………………………………………………………… ۵۲

۱-۴   مشخصات ظاهری فرم لیست  پزشکان ……………………………………………………….. ۵۲

۱-۱-۴  امکانات فرم…………………………………………………………………………………… ۵۲

۲-۱-۴ فیلترهای فرم…………………………………………………………………………………….. ۵۲

۳-۱-۴  دکمه های فرم……………………………………………………………………………………. ۵۲

۴-۱-۴ مشخصات ظاهری  فرم پزشک…………………………………………………………………. ۵۲

۵-۱-۴  فیلترهای فرم ……………………………………………………………………………………. ۵۳

۶-۱-۴  دکمه های فرم……………………………………………………………………………. ۵۳

۲-۴  مشخصات ظاهری فرم لیست  گروههای پزشکی…………………………………………………….. ۵۳

۱-۲-۴ فیلترهای فرم ……………………………………………………………………………………. ۵۳

۲-۲-۴ دکمه های فرم…………………………………………………………………………………… ۵۳

۳-۲-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم گروههای پزشکی………………………………………… ۵۴

۴-۲-۴  مشخصات ظاهری فرم گروه پزشک………………………………………………………….. ۵۴

۵-۲-۴  اجزای فرم………………………………………………………………………………………. ۵۴

۶-۲-۴  فیلترهای فرم……………………………………………………………………………………. ۵۴

۷-۲-۴  دکمه های فرم…………………………………………………………………………………. ۵۴

۳-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست بیمه ها………………………………………………………………….. ۵۴

۱-۳-۴  امکانات فرم………………………………………………………………………………………. ۵۴

۲-۳-۴  فیلترهای فرم…………………………………………………………………………………….. ۵۴

۳-۳-۴ دکمه های فرم……………………………………………………………………………………. ۵۵

۴-۳-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست بیمه ها………………………………………………. ۵۵

۴-۴ مشخصات ظاهری فرم سازمانها……………………………………………………………………….. ۵۵

۱-۴-۴  اجزای فرم………………………………………………………………………………………… ۵۵

۲-۴-۴ فیلترهای فرم………………………………………………………………………………….. ۵۵

۳-۴-۴  دکمه های فرم…………………………………………………………………………………….. ۵۶

۴-۴-۴ مشخصات ظاهری فرم اطلاعات بخشها:…………………………………………………… ۵۶

۵-۴-۴  فیلترهای فرم……………………………………………………………………………………………. ۵۶

۶-۴-۴  دکمه های فرم………………………………………………………………………………………….. ۵۶

۷-۴-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم اطلاعات بخشها…………………………………… ۵۶

۵-۴  مشخصات ظاهری فرم بخش……………………………………………………………………………. ۵۶

۱-۵-۴  اجزای فرم………………………………………………………………………………………………… ۵۶

۲-۵-۴  فیلترهای فرم……………………………………………………………………………………………. ۵۶

۳-۵-۴ دکمه های فرم………………………………………………………………………………………….. ۵۶

۶-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست داروها ………………………………………………………………………. ۵۶

۱-۶-۴  امکانات فرم……………………………………………………………………………………………… ۵۷

۲-۶-۴ فیلترهای فرم……………………………………………………………………………………………. ۵۷

۳-۶-۴  دکمه های فرم………………………………………………………………………………………….. ۵۷

۴-۶-۴  مشخصات گرید یا لیست فرم لیست داروها………………………………………………… ۵۷

۵-۶-۴مشخصات ظاهری فرم دارو ……………………………………………………………………… ۵۷

۶-۶-۴  فیلترهای فرم …………………………………………………………………………………………… ۵۸

۷-۶-۴ دکمه های فرم………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۷-۴  مشخصات ظاهری فرم لیست واحد های دارو………………………………………………………….. ۵۸

۱-۷-۴  فیلترهای فرم …………………………………………………………………………………… ۵۸

۲-۷-۴  دکمه های فرم………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۸-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست انواع پذیرش……………………………………………………………… ۵۸

۱-۸-۴فیلترهای فرم……………………………………………………………………………………………. ۵۸

۲-۸-۴  دکمه های فرم………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۳-۸-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست انواع پذیرش………………………………………. ۵۹

۴-۸-۴  مشخصات ظاهری فرم لیست  سرویسها……………………………………………………. ۵۹

۵-۸-۴  امکانات فرم……………………………………………………………………………………………… ۵۹

۶-۸-۴ فیلترهای فرم……………………………………………………………………………………………. ۵۹

۷-۸-۴  دکمه های فرم………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۸-۸-۴  مشخصات گرید یا لیست فرم لیست سرویسها……………………………………………. ۵۹

۹-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست کمک جراحان…………………………………………………………… ۵۹

۱-۹-۴  فیلترهای فرم …………………………………………………………………………………………… ۵۹

۲-۹-۴ دکمه های فرم………………………………………………………………………………………….. ۶۰

۳-۹-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست کمک جراحان……………………………………. ۶۰

۴-۹-۴مشخصات ظاهری فرم مشخصات کمک جراحان……………………………………… ۶۰

۵-۹-۴  فیلترهای فرم …………………………………………………………………………………………… ۶۰

۶-۹-۴  دکمه های فرم………………………………………………………………………………………….. ۶۰

۱۰-۴  مشخصات ظاهری فرم وضعیت خروج هنگام ترخیص……………………………………………. ۶۰

۱-۱۰-۴  فیلترهای فرم………………………………………………………………………………………….. ۶۰

۲-۱۰-۴ دکمه های فرم……………………………………………………………………………………….. ۶۰

۳-۱۰-۴  مشخصات گرید یا لیست فرم وضعیت خروج هنگام ترخیص…………………….. ۶۰

۴-۱۰-۴ مشخصات ظاهری فرم وضعیت خروج…………………………………………………….. ۶۱

۵-۱۰-۴  فیلترهای فرم………………………………………………………………………………………….. ۶۱

۶-۱۰-۴  دکمه های فرم……………………………………………………………………………………….. ۶۱

۱۱-۴  مشخصات ظاهری فرم لیست انواع بیهوشی…………………………………………………………… ۶۱

۱-۱۱-۴ فیلترهای فرم………………………………………………………………………………………….. ۶۱

۲-۱۱-۴  دکمه های فرم……………………………………………………………………………………….. ۶۱

۳-۱۱-۴مشخصات گرید یا لیست فرم لیست انواع بیهوشی…………………………………… ۶۱

۴-۱۱-۴ مشخصات ظاهری فرم انواع بیهوشی………………………………………………………. ۶۱

۵-۱۱-۴  فیلترهای فرم………………………………………………………………………………………….. ۶۱

۶-۱۱-۴ دکمه های فرم……………………………………………………………………………………….. ۶۲

۱۲-۴  مشخصات ظاهری فرم تعریف تعرفه دولتی……………………………………………………………. ۶۲

۱-۱۲-۴ فیلترهای فرم………………………………………………………………………………………….. ۶۲

۲-۱۲-۴  دکمه های فرم……………………………………………………………………………………….. ۶۲

۳-۱۲-۴  مشخصات ظاهری  فرم تعریف کای جراحی……………………………………………. ۶۲

۴-۱۲-۴  فیلترهای فرم………………………………………………………………………………………….. ۶۲

۵-۱۲-۴ دکمه های فرم……………………………………………………………………………………….. ۶۲

۱۳-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست ستها……………………………………………………………………….. ۶۲

۱-۱۳-۴  فیلترهای فرم………………………………………………………………………………………….. ۶۲

۲-۱۳-۴ دکمه های فرم……………………………………………………………………………………….. ۶۲

۳-۱۳-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست ستها………………………………………………… ۶۳

۴-۱۳-۴ مشخصات ظاهری فرم استوک اتاق عمل……………………………………………….. ۶۳

۵-۱۳-۴  فیلترهای فرم………………………………………………………………………………………….. ۶۳

۶-۱۳-۴ دکمه های فرم……………………………………………………………………………………….. ۶۳

۱۴-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست عملها……………………………………………………………………… ۶۳

۱-۱۴-۴  امکانات فرم……………………………………………………………………………………………. ۶۳

۲-۱۴-۴   فیلترهای فرم………………………………………………………………………………………….. ۶۳

۳-۱۴-۴دکمه های فرم……………………………………………………………………………………….. ۶۳

۴-۱۴-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست ستها………………………………………………… ۶۴

۵-۱۴-۴  مشخصات ظاهری فرم تعریف کاربر………………………………………………………… ۶۴

۶-۱۴-۴فیلترهای فرم………………………………………………………………………………………….. ۶۴

۷-۱۴-۴  دکمه های فر………………………………………………………………………………………….. ۶۴

۸-۱۴-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست ستها………………………………………………… ۶۴

۱۵-۴ مشخصات ظاهری فرم ورود به برنامه………………………………………………………….. ۶۴

۱۶-۴ مشخصات ظاهری فرم پذیرش بیمار…………………………………………………………… ۶۵

۱-۱۶-۴ امکانات فرم………………………………………………………………………………… ۶۵

۲-۱۶-۴  دکمه های این فرم………………………………………………………………………. ۶۵

<p dir="RTL" style="padding: 0px; margin:

در کشور ما صنعت نرم افزار يک صنعت نوپا مي باشد، شايد سابقه توليد نرم افزار در ايران به بيش از ۱۵ سال برسد، اما نبايد اين نکته را فراموش کنيم که ما هميشه مصرف کننده بوده ايم. زبان هاي برنامه نويسي، سيستم هاي عامل، بهبود دهنده هاي کامپايلر و چنديدن محصول بنيادين ديگر همه و همه را از ديگران دريافت کرده و استفاده نموده ايم. اگر نيازي به تغيير  در اين محصولات احساس کرده ايم هميشه به انتظار  ارائه نسخه  بعدي از سوي شرکت هاي توليد کننده نشسته ايم. کار هاي نرم افزاري که بصورت تيمي انجام ميشوند به تازه گي رونق گرفته اند.

از اين رو از طرف مجريان پروژه تصميم گرفته شد تا اين پروزه به صورت منفرد اجرا نشود، هر چند دو نفر نمي توانند يک تيم باشند، اين حرکت مي توانست روحيه کار تيمي را حد اقل در مجريان آن پرورش دهد.

از طرفي با آَشنايي قبلي مجريان نسبت به سيستم هاي درماني از جمله کلنيک هاي جراحي تصميم بر آن شد تا بناي اين پروژه برپايه  اين سيستم ها باشد. براي نمود عملي اين طرح تصميم گرفته شد تا از اتتزاع دوري شود و کار عملا بر روي يک مرکز درماني انجام شود. اما متاسفانه هيج يک از مراکز درشهر مشهد حاضر به همکاري در اين زمينه نشدند. و پروژه براساس يک سري فرضيات بنا نهاده شد. البته کمک هايي همه شد که نمي توان از آنها چشم پوشيد. با کامل تر شدن پروژه يک مرکز جراحي در شهر قم حاضر به همکاري شد که برنامه بوسيله سيستم RAS براي آنها نصب و راه اندازي شد و هم اکنون در مرحله آزمايش مي باشد.

با توجه به فراگير شدن صنعت نرم افزار و نياز جامعه جهاني به اين فناوري بالا (High-Tech) دانشجويان رشته نرم افزار مي بايد گام موثري در اين راه بردارند. صنعتي که در کشور ما همچنان رنگ و بوي آماتور دارد.

 • بازدید : 136 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اين مطلب راهنماي عملي و تجربي براي انجام تحقيق است. هدف اصلي آن كمك به افراد كم‌تجربه‌اي است كه پروژه‌هاي تحقيقاتي با مقياس كوچك انجام مي‌دهند. در عين حال، مطالعة اين مطلب هم براي كساني كه درس روش تحقيق مي‌خوانند، هم براي كساني كه پروژة تحقيقاتي در دست اجرا دارند، و هم براي كساني كه درس روش تحقيق را تدريس مي‌كنند يا راهنمايي دانشجويان و پژوهشگران تازه كار را به عهده دارند، مفيد است.
مطلب به زباني ساده و بدون استفاده از اصطلاحات پيچيدة فني و علمي نگاشته شده و براي ارائه مطالب، شيوه‌هاي مختلف و ساده‌اي را برگزيده است. متن كتاب به بخشهاي كوتاه ولي به دقت به هم پيوسته تقسيم شده است. براي هر بخش تمرينهايي به منظور توسعة تفكر تحقيق در ميان خوانندگان طراحي شده است. مطالب هر بخشي با تعداد قابل توجهي مثال، نمودار، جدول و خانه‌ (box)‌هاي حاوي مطالب مهم به منظور تبيين بهتر و درك مطلوبتر آنها، به علاوة توصيه‌هاي ضروري و نقل قولهاي مرتبط با موضوع از زبان محققان، نقل و همراه شده‌است.
فهرست كتابهايي كه براي مطالعة بيشتر و عميقتر در ارتباط با موضوع هر فصل ضروري به نظر رسيده در پايان آن فصل آمده ‌است ولي منابع ومآ‌خذ مورد استفاده در متن كتاب در آخر كتاب درج شده است.
اين مطلب اگرچه به روشهاي تحقيق پرداخته، تأكيد ويژة آن بر فرايند تحقيق است. هدف اصلي اين بوده كه از فرايند تحقيق رمز و راز زدايي بشود و به صورت يك مهارت عادي روزمره به خوانندگان شناسانده شود. در واقع اين كتاب تحقيق را به صورت يك فرايند داراي مراحل به هم پيوسته معرفي مي‌كند بدون آنكه آن را امري ساده و داراي مراحل خطي تلقي كند. با اينكه كتاب براي كساني تدوين شده‌است كه در زمينة علوم اجتماعي پژوهش مي‌كنند، دانشجويان ديگر رشته‌هاي مرتبط، مانند علوم تربيتي، مديريت بازرگاني، روان‌شناسي، بهداشت و مددكاري اجتماعي، نيز مي‌توانند از آن استفاده كنند. بنابراين، مي‌توان گفت كه يك كتاب چند رشته‌اي (multidisciplinary) است.
هدف اين فصل آغازين كشف ماهيت فرايند تحقيق در علوم اجتماعي، معرفي محتواي كلي كتاب و ارائة توصيه‌هايي در مورد به كار بردن آنهاست. آنچه در اين فصل مي‌خوانيد به صورت زير سازماندهي شده است: 
تحقيق چيست؟ برداشتهاي متفاوتي كه از تحقيق و ماهيت آن وجود دارد و اين كه چه كسي مي‌تواند پروژة تحقيقاتي انجام دهد.
چرا تحقيق؟ انگيزه و هدفي كه براي انجام يك تحقيق داريد.
اصيل و بديع بودن (originality) تحقيق يعني چه؟ تصحيح تصورات نادرست دربارة اصيل و بديع بودن.
حقيقت، قدرت و ارزش. زمينه‌هاي تحقيق.
چگونه از كتاب استفاده كنيم؟ چه مطالبي را در اين كتاب خواهيد يافت؟ و چگونگي استفاده از آن مطالب در كار پژوهش. و بالاخره فصل با خلاصة مطالب پايان مي‌يابد.

تحقيق چيست
ماهيت تحقيق
ما همه روزه مطالبي نظير آنچه در خانة شماره يك آمده است در عنوان درشت روزنامه‌ها مي‌خوانيم (خانة ۱) و يا داستانهايي دربارة موضوعات مختلف مي‌شنويم كه به احتمال زياد نتيجة يك تحقيق هستند. همة شما قطعاً با مسائل تحقيق و نتايج آن آشنايي داريد و بارها با نتايج تحقيقاتي كه به صورتهاي مختلفي مانند نظريه، مقاله، گزارش و… از طريق كتاب، روزنامه، حتي برنامه‌هاي راديو يا تلويزيوني ارائه شده‌اند، برخورد كرده‌ايد. بنابراين، وقتي مي‌خوانيم كه مثلاً انگلستان داراي بالاترين نرخ طلاق در ميان كشورهاي اروپايي است، يا قيمت اتومبيل و بنزين در اين كشور نسبت به بقية كشورهاي اروپايي بالاست، درمي‌يابيم كه اينها حقايقي هستند كه از طريق تحقيق به دست آمده‌اند.
اگر شما دانشجو بوديد يا هستيد، احتمالاً براي برخي از دروس خود به عنوان تكليف مقاله يا گزارش تهيه كرده‌ايد كه در آنها نظريه‌ها و يافته‌هايي را با هم مقايسه كرده‌ايد؛ يا تحليلهاي انتقادي براي برخي رخدادها نوشته‌ايد، و يا نتايج تحقيقات ديگران را نقد و بررسي كرده‌ايد. 
مصرف‌كننده در يك تحقيق پيمايشي دربارة ويژگي كالاهاي مصرفي كه توسط فروشندگان اجرا مي‌شود، مشاركت كنيد. شما حتي در يك پروژة تحقيقاتي بزرگ ملي، يعني همان سرشماري عمومي براي جمع‌آوري آمار و اطلاعات در كشورتان، شركت كرده‌ايد. بنابراين مي‌توان ادعا كرد كه شما قبلاً در پروژه‌هاي تحقيقاتي به عنوان كارشناس يا مطلع شركت داشته‌ايد و ديدگاههاي شخصي خود را دربارة آن موضوعات ابراز كرده‌ايد. فكر نمي‌كنيد اين‌طور است؟ پس تمرين شماره يك را انجام دهيد.
 • بازدید : 90 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۵۶    کد محصول : ۱۴۵۹۴    حجم فایل : ۲۴۰ کیلوبایت   

فایل تحقیق پروژه مقاله صنعت هواپیما سازی

در این فایل که بصورت zip  می باشد،شامل تصاویر جالب از هواپیما و مقالات زیر می باشد:

 1. انواع هواپیما

 2. شرکت هوایی

 3. موشک

 4. هواپیمای آلفای جت

 5. آیرودینامیک پرواز

برای خرید کافی ایست به نشانی http://shoppingpage.filekar.ir مراجعه نمایید.


عتیقه زیرخاکی گنج