گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 165 views
  • بدون نظر

قیمت : ۴۹۵۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۶۵    کد محصول : ۱۸۰۴۴    حجم فایل : ۱۳۰۹ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه ارشد نساجی رنگرزي كالاي نايلون با برخي از رنگزاهاي طبيعي شامل حنا پوست و آب انار و بررسي ويژگي هاي رنگي و ميكروبي

چكيده
هدف از اين تحقيق عبارت است از:
-۱ بررسي رنگرزي نايلون ۶ با برخي از رنگزارهاي طبيعي شامل حنا، پوست و آب انار
-۲ بررسي فام رنگي حاصل با حنا، پوست و آب انار
-۳ بررسي ثبات هاي رنگي و ميكروبي با حنا، پوست و آب انار
صنعت نساجي همواره با مشكل عمده اي چون آلودگي محيط زيست ناشي از دفع پسابهاي سمي و آلاينده،
فرايندهاي رنگرزي و تكميل مواجه است لذا بهره گيري از فرآيندهاي ايمن و حافظ محيط زيست بسيار
حائز اهميت است.
رنگزاهاي طبيعي به دليل غير سمي بودن و نداشتن مشكلات ناشي از پسابهاي رنگرزي روز به روز بر
كاربردشان افزوده مي شود در اين پژوهش كالاي نايلوني به كمك درصدهاي مختلف از سه دندانه ۱ متداول
، %۱۵ ، %۱۰ ، %۵) ۵% ) و سولفات آلومينيوم ۳ ، %۳ ، %۲ ، % ۲۰ %) ، كلريد قلع( ۱ ، %۱۰، %۵ ) اسيد تانيك ۲
%۲۰ ) دندانه داده شده و سپس با سه رنگزاي طبيعي حنا ۴ ، پوست و آب انار رنگرزي گرديده است. نهايتاً
اثر ميزان دندانه و نوع رنگزاي طبيعي استفاده شده در ثباتهاي ۵ رنگرزي (ثبات سايشي شستشوئي و نوري) و
اثر آنتي باكتريالي ۶ كالاي نايلوني رنگرزي شده مورد بررسي قرار گرفته است و هم چنين براي مقايسه بين
كليه نمونه ها از دستگاه اسپكتروفتومتري ۷ انعكاسي به جهت مقايسه تغييرات رنگ و اندازه گيري ميزان
استفاده شد. ( b* و a* و L*) انعكاس و
بيشتر Gray Scale در نهايت نتيجه گرفته شد ثبات شستشويي براي همه نمونه ها خوب بود بر اساس مقياس
۴) بودند دندانه ها باعث شده است كه وزن ملكول رنگ بالاتر رود پس مهاجرت رنگزا از كالا – نمونه ها ( ۵
كمتر شده پس ثبات شستشويي خوب شده است.
در مورد ثباتهاي سايشي در نمونه خشك همه نمونه ها خوب تا عالي دسته بندي شده بود و ثبات مرطوب
نمونه ها به جز نمونه دندانه دار شده با كلرور قلع كه متوسط بود در آب انار تمامي نمونه ها خوب تا عالي
بودند.
ثبات نوري نمونه هايي كه با سولفات آلومينيوم و كلرورقلع دندانه دار شده اند متوسط بودند ولي نمونه هاي
دندانه دار شده با اسيد تانيك ثبات نوري قابل قبولي دارند.


عتیقه زیرخاکی گنج