گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 192 views
  • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۶۶    کد محصول : ۱۳۰۲۷    حجم فایل : ۸۹۹ کیلوبایت   
دانلود پروژه طرح توجیهی کارآفرینی امکان سنجی مقدماتی طرح چاپ صنعتی

مطالعات امکان سنجي مقدماتي (PFS)، چيست و در چه مواقعي انجام مي شود؟

در مطالعات امكان سنجي مقدماتي (Pre Feasibility Study)، به مشخصات کلي پروژه پرداخته  مي شود و معمولا در زماني که سرمايه گذار با چند گزينه مختلف روبروست انجام مي گردد. در اين مطالعات متناسب با ابعاد پروژه، عمدتا به موارد زير توجه مي شود:

۱-   بازنگري، بازبيني و اعلام نظر در مورد مطالعات پيدايش طرح

۲-   تعيين و تحليل گزينه هاي فني طرح

a– تعيين و تحليل گزينه هاي محل اجراي طرح

b   – تعيين و تحليل گزينه هاي فناوري طرح

c   – تعيين و تحليل گزينه هاي روش اجراي طرح

d– تعيين و اولويت بندي گزينه هاي فني طرح متشكل از گزينه هاي محل اجراي   طرح،   گزينه هاي فناوري طرح و گزينه هاي روش اجراي طرح

e – تهيه برنامه زماني اجراي مقدماتي براي گزينه هاي فني مختلف طرح

۳- تحليل مالي و اقتصادي گزينه هاي فني طرح

a– تعيين ضوابط حاكم بر نحوه اندازه گيري هزينه ها و درآمدهاي طرح

b برآورد هزينه هاي هريك از گزينه هاي فني طرح بر اساس ساختار تفكيك هزينه هاي كمي و غيركمي

c– برآورد درآمدهاي هريك از گزينه هاي فني طرح بر اساس ساختار درآمدهاي كمي و غيركمي

d– تحليل هزينه – درآمد و اولويت بندي اقتصادي گزينه فني طرح

e– تحليل حساسيت هر يك از گزينه ها نسبت به تغييرات قيمت ها، طولاني شدن دوره اجرا، تغييرات قابليت دسترسي و ميزان توليد يا خدمات حاصل از گزينه هاي مختلف، تعيين درجه عدم قطعيت برآوردها و تجديد نظر در اولويت بندي اقتصادي گزينه ها

۴- تحليل مالي گزينه هاي فني طرح

a– برآورد هزينه ها و درآمدهاي كمي هر يك از گزينه هاي فني بر مبناي قيمت هاي بازار، ضمن در نظر گرفتن ماليات هاي متعلقه

b– تحليل حساسيت برآوردها نسبت به تغييرات قيمت ها، طولاني شدن دوره اجرا، تغييرات در قابليت دسترسي، ميزان توليد يا خدمات حاصل از گزينه هاي مختلف و تعيين درجه عدم قطعيت آنها

c– تحليل مالي گزينه هاي فني طرح و اولويت بندي آنها

۵- بررسي هاي اجتماعي و ارزيابي آثار و پيامدهاي اجتماعي هر يك از گزينه ها

۶- ارزيابي فني اقتصادي و مالي گزينه هاي مختلف طرح و اولويت بندي آنها

۷- تهيه گزارش امكان سنجي مقدماتي طرح


عتیقه زیرخاکی گنج