گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 112 views
 • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۱۱    کد محصول : ۱۸۷۶۸    حجم فایل : ۵۴۶ کیلوبایت   

دانلود تحقیق کامل در مورد فناوری نانو ، نانو تکنولوژی و کاربردهای نانو که شامل 111 صفحه و بشرح زیر میباشد: نوع فایل : Word

دانلود تحقیق کامل در مورد فناوری نانو ، نانو تکنولوژی و کاربردهای نانو که شامل ۱۱۱ صفحه و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل : Word

فناوري‌نانو واژه‌اي است كه به تمام فناوري‌هاي پيشرفته در عرصه كار با مقياس نانو اطلاق مي‌شود. معمولاً منظور از مقياس نانوابعادي در حدود ۱نانو متر تا ۱۰۰ نانو متر میباشد. (۱ نانومتر يک ميليارديم متر است). اولين جرقه فناوري نانو (البته در آن زمان هنوز به اين نام شناخته نشده بود) در سال ۱۹۵۹ زده شد. در اين سال ريچارد فاينمن طي يك سخنراني با عنوان «فضاي زيادي در سطوح پايين وجود دارد» ايده فناوري نانو را مطرح ساخت. وي اين نظريه را ارائه داد كه در آينده‌اي نزديك مي‌توانيم مولكول‌ها و اتم‌ها را به صورت مسقيم دستكاري كنيم. واژه فناوري نانو اولين بار توسط نوريوتاينگوچي استاد دانشگاه علوم توكيو در سال ۱۹۷۴ بر زبانها جاري شد. او اين واژه را براي توصيف ساخت مواد (وسايل) دقيقي كه تلورانس ابعادي آنها در حد نانومتر مي‌باشد، به كار برد. در سال ۱۹۸۶ اين واژه توسط كي اريك دركسلر در کتابي تحت عنوان : «موتور آفرينش: آغاز دوران فناوري‌نانو» بازآفريني و تعريف مجدد شد. وي اين واژه را به شكل عميق‌تري در رساله دكتراي خود مورد بررسي قرار داده و بعدها آنرا در کتابي تحت عنوان «نانوسيستم‌ها ماشين‌هاي مولكولي چگونگي ساخت و محاسبات آنها» توسعه داد. هدف فناوری نانو یا نانوتکنولوژی تولید مولکولی یا ساخت اتم به اتم و مولکول به مولکول مواد و ماشین‌ها توسط بازوهای روبات برنامه‌ریزی شده در مقیاس نانومتریک است (نانومتر یک میلیاردم متر است یعنی پهنای معادل با ۳ تا ۴ اتم). رایانه‌ها اطلاعات را تقریباً بدون صرف هیچ هزینه‌ای باز تولید می‌کنند. اقداماتی در دست اجراست تا دستگاههایی ساخته شوند که تقریباً بدون هزینه – شبیه عمل بیتها در رایانه – اتمها را به صورت مجزا به هم اضافه کنند (کنار هم قرار دهند). این امر ساختن خودکار فراورده‌ها را بدون نیروی کار سنتی همانند عمل کپی در ماشینهای زیراکس میسر می‌کند. صنعت الکترونیک با روند کوچک‌سازی احیاء می‌گردد و کار در ابعاد کوچکتر منجر به ساخت ابزاری می‌شود که قادر به دستکاری اتم‌های منفرد مثل پروتئین‌ها در سیب‌زمینی و همانندسازی اتم‌های خاک، هوا و آب از خودشان می‌گردد. نانوتکنولوژی تولید کارآمد مواد و دستگاهها و سیستمها با کنترل ماده در مقیاس طولی نانومتر و بهره برداری از خواص و پدیده‌های نو ظهوری است که در مقیاس نانو توسعه یافته‌اند ….

فهرست

فصل ۱ ؛ مقدمه فناوري نانوچيست؟
فصل ۲ ؛ كاربردهاي نانو تكنولوژي
فصل ۳ ؛ تحولات نانوتكنولوژي
فصل ۴ ؛ نانو تكنولوژي و جهان امروز
فصل ۵ ؛ نتيجه گيري
فصل ۶ ؛ منابع
 • بازدید : 73 views
 • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۰۰    کد محصول : ۱۸۸۴۳    حجم فایل : ۱۷۹ کیلوبایت   

دانلود کتاب کامل انواع گیاهان دارویی عمل آوری شده در ایران به همراه خواص هایشان که شامل 100 صفحه و با فرمت Word میباشد ، به شرح زیراست :

دانلود کتاب کامل انواع گیاهان دارویی عمل آوری شده در ایران به همراه خواص هایشان که شامل ۱۰۰ صفحه و با فرمت Word میباشد ، به شرح زیراست : 

تأثير مواد موثرهگياهيگاهي‌ بقدری قوياستكهبهعنوانداروهايضد سرطان نيز بكار ميرود. هرچند در دهههاياخير بهداروهايشيمياييسنتتيككه از مكانيسمهايتفكيكياستفادهميكنند، توجهفراوانشدهاست‌. اما عوارضآنها بتدريجپيدا شدهو آنقدر زياد ميشود كهمصرفبيرويه داروهايسنتتيكشيمياييرا مورد سوالقرار دادهاست‌. بههمينترتيب تأثيراتداروهايگياهيو از طرفيناچيز يا بدونعارضهبودناينگياهان رويكرد بيمارانو پزشكانرا بهاينداروها روز بهروز بيشتر كردهاست‌. متأسفانهتا كنوناستفادهاز داروهايگياهيبهصورتسنتيو بدونارزيابي دوز و مقادير لازمو تنظيممقدار موثرةدارو بودهاستكهاينامر اثرگذاري گياهانداروييرا كاهشميدهد. در چند سالاخير و پساز توجهبهاثرات فوقالعادهگياهاندر درمانبسيارياز بيماريها، عرضه"داروهايگياهي" بهشكلفرمولهشدهو جديد با دوزها و مقادير مشخصو كنترلشدهآغاز شده استكهاينكار باعثافزايشقابلتوجهاثراتدارو و تهيهراحتتر و مصرف آسانتر اينداروهايبيعارضه، در بيمارانگرديدهاست‌. مبحثحاضر، تلاشياستبرايمعرفيفرآوردههايداروييگياهيبهپزشكانمحترمتا با آشناييكاملتر و ديد روشنتر نسبتبهنحوهتجويز دارو، موارد منعمصرفو عوارضجانبياحتمالي، اينداروها را برايبيمارانخود توصيهو تجويز نمايند. اميد استبا ترويجفرهنگمصرفداروهايگياهيعلاوهبر كاهش هزينهدرمانهايشيمياييو كاهشعوارضجانبيآنها، گامكوچكيبراي بازگشتانسانبهطبيعتپاكو الهيبرداشتهباشيم‌.

فهرست                                                

مقدمه‌
داروهاي موثر در بيماريهاي ‌ گوارشي‌
۱) يبوست      (CONSTIPATION)
۲) ديسپپسي يا سوء هاضمه      (DYSPEPSIA)
۳) گاستريت و  اولسر پپتيك‌
۴) اسهال‌      (DIARRHEA)
۵) فيشر آنال و  هموروئيد
داروهاي موثر در بيماريهاي پوست‌
۱‌) اگزما و درماتيت تماسي‌
۲‌) شوره سر      (HEAD DANDRUFF)
۳) تبخال و بيماريهاي ويروسي‌      (HERPES SIMPLEX)
۴) آكنه‌
۵) خارش      (PRURITUS)
۶) ريزش مو و خشكي مو
۷)  خشكي پوست و ترك‌ پوست‌
۸) داروهاي ضدقارچ‌
داروهاي موثر در بيماريهاي تنفسي‌
۱‌)  سرفه‌
۲‌)  سرماخوردگي‌
۳‌)  آسم و تنگي نفس‌
داروهاي موثر در بيماريهاي دهان و دندان‌
۱‌)  التهاب مخاط دهان و  گلو
۲‌)  آفت دهان‌
۳‌) دندان درد
۴)  خوشبو كننده‌هاي دهان‌
داروهاي موثر در بيماريهاي زنان‌
۱‌)  ديسمنوره‌
۲‌)  اختلالات قاعدگي‌      (MENSTURAL DISORDER)
۳‌)  داروهاي افزايش ‌دهندة شير  مادر
۴)  داروهاي دوران يائسگي‌
داروهاي موثر در بيماريهاي اعصاب و روان‌
۱)  اختلالات اضطرابي و  استرسها
۲)  سردرد و  ميگرن‌
۳)  افسردگي      (DEPRESION)
۴)  درمان و پروفيلاكسي از  تشنج‌
داروهاي موثر در فشار خون بالا
داروهاي موثر در بيماريهاي اورولوژي‌
۱)  سنگ‌هاي ادراري‌
۲)  اختلالات ميل جنسي و  كاهش‌  ليبيدو
۳) BPH  و  مشكلات  پروستات‌
داروهاي موثر در بيماريهاي روماتولوژي‌
۱)  بيماريهاي التهابي روماتيسمال‌
داروهاي موثر در بيماريهاي متابوليك‌
۱)  هيپرليپيدمي‌
۲) ديابت و  قند خون‌
داروهاي گياهي فرآوري شده‌ در ايران‌
آفتوپلكس (ميرتول ۱۰%)        AFTOPLEX
اكبر ۲AKBAR    2      
آليكوم      ‌ALICOM
آليوم اس      ‌ALLIUM-S
آلتادين      ‌ALTADIN
آل‌تيب     ‌ALTIB
آنتوم      ‌ANETHUM
آنتي‌ديابتيك      ANTI-DIABETIC
آنتي‌ميگرن       ‌ANTI-MIGRAIN
آفروديت     APHRODIT
آوي پكت      ‌AVIPECT
قطره بابونه       ‌BABOONEH DROP
چاي بابونه      ‌BABOONEH TEA
دينه‌ برن      ‌BRAN DINEH
برونكوتيدي      ‌BRONCHO T.D
كاكره     ‌CACKRE
كالاندولا      CALANDOLA
كارامين      ‌CARAMIN
كاراوي ميكسچر      CARAWAY MIXTURE
پودر  كارميناتيف  دينه ‌CARMINATIF  DINEH      
كارمينت     ‌CARMINET
قطره خوراكي بابونه       ‌CHAMOMILL DROP
سينامول‌
سي‌لاكس      C. LAX
لوسيون C.M ‌       C.M  LOTION
قطره افشرة‌  گشنيز      CORIANDER EXTRACT
كراتاگوس      ‌CRATAEGUS
افشره زيره‌CUMIN DROP      
سينابايل      ‌CYNABILE
افشره شويد       DILL DROP
ديل‌سان      ‌DILLSUN
ژنرال تونيك دينه       ‌DINEH GENERAL TONIC
بخور دينه      ‌DINEH INHALER POWDER
ديورتيك     ‌DIURETIC
د – رگليس      ‌D-REGLIS
افشره سدر        DROP ZIZYPHUS EXTRACT
اكي‌هرب      ‌ECHIHERB
انوكسولون         ‌ENOXOLONE
بخور اكاليپتوس      ‌EUCALYPTUS INHALER
بخور اكاليپتوس دينه      ‌DINEH EUCALYPTUS INHALER
بخور اكاليپتوس گل داروGOLDARU EUCALYPTUS INHALER      
بخور اكاليپتوس ايران داروك (محلول غيرخوراكي‌)        IRAN DARUK LIQUID EUCALYPTUS INHALER
بخور اكاليپتوس ايران داروك (پودر)IRAN DAROOK POWDER EUCALYPTUS INHALER        
ماسك صورت‌(1)FACIAL MASK        
ماسك صورت ‌(2)FACIAL MASK      
افشره رازيانه      ‌FENNEL DROP
فنلين      ‌FENNELIN
چاي رازيانه‌FOENICULUM TEA      
چهار تخمه        ‌FOUR EXPECTORANT SEEDS
ضد جوش باريجه‌GALBANUM ANTI-ACNE (LOCAL DROP)        
محلول ضدجوش باريجه    (GALBANUM ANTI-ACNE (LOTION
گارسين     ‌GARCIN
گارلت     ‌GARLET
گارليك     ‌GARLIC
گارلي‌كپ     ‌GARLICAP
گارسين      ‌GARSIN
گاستروليت      ‌GASTROLIT
جنطيانا      GENTIANA
جن‌جي‌تون      ‌GINGITON
جينكوتيدي       ‌GINKO T.D
گيسو      GISSU
گل گريپ       ‌GOL-GRIPE
چاي سبزGREEN TEA      
گرايپ واتر       GRIPE WATER
حناي بدون رنگ     ‌HENNA
افشره حنا     HENNA EXTRACT
هربي‌لاكس     ‌HERBILAX
چاي ترش (مكي‌)HIBISCUS      
هايپيران     ‌HYPIRAN
بخور درمنه‌INHALER ARTEMISIA C.W     .
كاميل     ‌KAMIL
لاگزاريسين     ‌LAXARICIN
چاي ملين‌LAXATIVE TEA      
ليكوفار     LICOPHAR
شيرين بيان      ‌LICORICE
افشره  ليمو ترش     ‌LIME DROP
منتول مايع     ‌LIQUID MENTHOL
لوبري تيدي      ‌LUBRI T.D
ماسومنت     ‌MASUMENT
ماتريكا        MATRICA
مليسان      ‌MELLISAN
منتازين       ‌MENTHAZIN
منتا      MENTHA
محلول M.G LOTION        M.G
افشره نعناع        ‌MINT DROP
بادرنج‌بويه‌MELISSA OFFICINALISE        
چاي نعناع فلفلي        ‌MENTHA PIPERMINT TEA
مايكودرم       ‌MYCODERM
محلول ميرتكس       ‌MYRTEX (SOLUTION)
ميرتوپلكس        ‌MYRTOPLEX
نورا گل‌        NEUROGOL
اولئاكرات       ‌OLEA-CRAT
افشره ليموترش  2%  ORAL DROP LIME C.W        2%
افشره پرتقال  2%ORAL DROP ORANGE CW        2%
افشره پرتقال        ‌ORANGE DROP
اطريفل       ‌OTRIFEL
پرند      PARAND
پاسي‌پي       ‌PASIPAY
پرفوران      ‌PERFORAN
پرسيكا        PERSICA
پلانتاژل‌PLANTAGEL      
پروستاتان        ‌PROSTATAN
پسيليوم (۱)          PSYLLIUM
پسيليوم‌ (2)PSYLIUM      
رازين         ‌RAZIN
رگليس‌-دي        ‌REGLIS-D
رگليسيدين        ‌REGLISIDIN
رگليس معطر       REGLIS MOATTAR
رزماري (الكيل كوهي‌)        ROSMARINUS OFFICINALIS
 • بازدید : 240 views
 • بدون نظر

دانلود مقاله در مورد خواص گیاه دارویی بابونه که شامل 11 صفحه و بصورت فایل Word میباشد ، بشرح زیر است : چکيده به زبان فارسی انسان هرچه به طبيعت نزديک شود سالم­تر شده، بيشتر عمر مي کند. انسان جزئي از طبيعت است و به طور مسلم براي هر بيماري، طبيعت گياه درمان آن را نيز عرضه کرده است.

دانلود مقاله با عنوان خواص گیاه دارویی بابونه که شامل ۱۲ صفحه و بصورت فایل Word میباشد ، بشرح زیر است :

چکيده به زبان فارسی

انسان هرچه به طبيعت نزديک شود سالم­تر شده، بيشتر عمر مي کند. انسان جزئي از طبيعت است و به طور مسلم براي هر بيماري، طبيعت گياه درمان آن را نيز عرضه کرده است. طبيعت درجهت سالم زيستن است. بابونه يکي ازگياهان مهم دارويي است که مادر طبيعت آن را عرضه کرده است. بابونه با نام علمي Matricaria Chamonail، گياهي يکساله، دائمي و کوچک است که ارتفاع آن تقريبا به ۶۰ سانتي متر مي­رسد. اين گياه در چمن زارها و اراضي شني مي­رويد. ساقه ساده يا منشعب دارد و کم و بيش کرکدار است. برگ­ها داراي بريدگي­هاي کم و بيش عميق و نخي شکل است که به طور متناوب بر روي ساقه قرارگرفته است. بابونه با طيف پراکنش وسيع در ايران به خصوص در آذربايجان از ديرباز شناخته شده و جايگاه ويژه­اي در طب سنتي اين مرز و بوم دارد و شناخت و آگاهي از خواص دارويي متعدد آن مي­تواند در حفظ سلامتي جامعه ايراني نقش بسزايي داشته باشد. هدف ازاين مقاله تحقيق و معرفی گیاه بابونه و  خواص دارويي مهم آن مي­باشد.َ

English Abstract

Be close to nature as humans become more healthy, will live longer. Is part of human nature, and certainly for any disease, the nature of the treatment plant has to offer. Nature is toward healthier living. Chamomile is one Azgyahan important drug that Mother Nature has supplied it. Scientific name of chamomile Matricaria Chamonail, crop year, which is a constant and its height is approximately 60 cm. This plant grows in sandy soil and grass plains. Stems simple or branching, and is more or less fluff. Leaves with deep cuts and more or less the cotton that has been alternately on the stem. Flowers white flowers 1 to 3 cm in diameter, that is. Farnzn containing compounds such as chamomile, is Kamazvln and Byzablvl. Medicinal plant part used is dried chamomile Capitol. The therapeutic properties of chamomile soothing the nervous system, seizures, high fever, anti-inflammatory, antispasmodic, antiseptic and digestive is strong. MC in the treatment of dyspepsia, headache, increase white blood cells, rheumatic pains, I broke into the bladder.The purpose of these articles and research about the properties of chamomile and medicinal plants is important

 • بازدید : 187 views
 • بدون نظر
بيومتريال‏ها
بيومتريال يك ماده مصنوعي است كه براي جايگزين سازي يا تعويض بخش از بدن انسان يا موجود زنده يا به منظور كاركردن در تماس نزديك با بافت زنده استفاده مي شود. بيومتريال بايد در بدن خنثي باشد.
بيومتريال ها براي التيام اعضاء و اصلاح كاربري و عمل آنها و همچنين اصلاح ناهنجاري‏ها يا وضعيت غير طبيعي به كار مي رود.

 • بازدید : 201 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق علم پزشکی-خرید اینترنتی تحقیق علم پزشکی-دانلود رایگان مقاله علم پزشکی-تحقیق علم پزشکی
این فایل در ۲۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
در دنياي امروز، ميان پزشك و بيمار رابطه‌اي حقوقي برقرار است. براساس اين رابطه، پزشك مكلف است در معالجه بيمار از تمام استعداد و قابليت‌هاي خويش بهره بگيرد و چارچوب قانوني را نيز فراموش نكند
قانون چه مي‌گويد؟
در ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامي آورده شده است: چنانچه طبيب پيش از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل كرده باشد، ضامن خسارت جاني يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد، طبيب ضامن است. با وجود اين، بسياري از حقوقدانان معتقدند چنانچه پزشك در تشخيص بيماري دچار اشتباه شود، خطاي شغلي براي وي محرز است و اساسا خطاي وي در معالجه يا عمل جراحي، خود نوعي از خطاست و به نظر مي‌رسد چنانچه پزشك متبحر و حاذقي به دليل سهل‌انگاري، بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي و رعايت نكردن نظامات دولتي مرتكب خطاي پزشكي شود و به بيمار صدمه‌اي بزند، ضامن است؛ حتي اگر اعمال وي با اجازه بيمار يا ولي او باشد.
چنانچه پزشك مهارت و دقت متعارف و معمول را در رشته خود به خدمت گرفته باشد، مرهون اجر و پاداش است. حتي اگر در مداواي بيمار موفق نشود.
به عبارت ديگر، هرجا پزشك از انجام تعهد خويش (نظير مراقبت از بيمار كه مقتضاي اصول فني پزشكي است) سرباز زند، مرتكب خطاشده است؛ نه به آن معنا كه هرگونه شكست و عدم موفقيت يا حادثه در هنگام معالجه، ضرورتا خطاي پزشكي به حساب آيد، زيرا اعمال پزشكي في‌نفسه و به حكم طبيعت خود از خطا جدا نيست.
جبرات خسارت‌
اگرچه قصور پزشكان عمدتا عمدي نيست، ولي براي جبران زيان‌هاي مادي آن ديه يا ارش پيش‌بيني شده است. اما در قوانين فعلي از نظر پيش‌بيني جبران خسارات معنوي و رواني بيمار با خلا روبه‌روست.
بر اساس قوانين بيشتر كشورهاي جهان، مقصر غير از خسارات مادي، خسارات معنوي، ازكارافتادگي را نيز بايد پرداخت كند.
سابق بر اين در ايران در قانون مجازات عمومي با پيش‌بيني ازكارافتادگي جزيي، نسبي، دائم و نقصان جسمي، اين گونه خسارات را نيز اعمال مي‌شد. پس از تصويب قانون مجازات اسلامي و تعزيرات در سال ۶۱ و ۶۲ براساس ديدگاه‌هاي فقهي، كليه خسارات جسمي در قالب ديه مقرر و پيش‌بيني شد و در مواردي كه به بخشي از توانمندي جسم آسيب برسد، ارش تعيين مي‌شود. در اين شرايط امكان پرداخت خسارات معنوي در قوانين فعلي وجود ندارد و ازكارافتادگي و نقصان عضو جز در قالب ديه قابل جبران نيست. 
اما در مواردي، خسارات مادي مقرر شده حتي كفاف هزينه‌هاي پزشكي را نيز نمي‌دهد. به عنوان مثال، اگر كسي براي نقص عضوي ۱۰ ميليون تومان ديه از طريق دادگاه دريافت كرده باشد؛ اما بيش از ۲۰ميليون تومان هزينه پزشكي صرف كرده باشد، مي‌تواند دادخواست ضرر و زيان بدهد و دادگاه‌ها نيز پس از جلب نظر كارشناس و ملاحظه صورتحساب هزينه‌ها نسبت به مبلغ مازاد مبادرت به صدور حكم خواهند كرد.
نانو پزشکی چیست؟  
ایران صدا: به جز پیشرفت‌ هایی که در علم پزشکی مدرن، در قرن اخیر صورت گرفت، پزشکی جدیدتری ظهور کرده است که بیش از اینکه یک علم باشد ، یک هنر وابسته به ابزار است. در پنجاه سال اخیر، دانش پزشکی بررسی بیماری‌ ها را در ابعاد مولکولی به پیش برده است … 
در پنجاه سال اخیر، دانش پزشکی بررسی بیماری‌ ها را در ابعاد مولکولی به پیش برده است. از دیدگاه مولکولی ، پزشکی مدرن هنوز در ابتدای راه خود قرار دارد. مثلاً امروزه از داروهایی استفاده می ‌کنیم که شامل ساختار محدودی از مولکول‌ ها هستند. این ملکولها برای درمان یک بیماری خاص به کار می ‌روند. به کمک نانو پزشکی، محصولات دارویی می ‌توانند مثل ماشین ‌های هوشمند برنامه ‌ریزی شوند. آنها به حسگرهایی مجهزند که می ‌توانند قدرت تصمیم‌ گیری و تأثیر پذیری از محیط را برای ماشین فراهم کنند. این ماشین‌ ها می‌ توانند جلو عوارض جانبی و واکنش‌ های حساسیت‌ زا را بگیرند. داروهای جدید خود را با بدن سازگار می ‌کنند و تنها با رسیدن به مقصد نهایی عمل اختصاصی خود را که در واقع همان درمان است انجام می ‌دهند. آنها می‌ توانند قبل از فعال ‌شدن دارو از آزاد شدن مقدار بیشتر از حد آن جلوگیری کنند و مانع بروز مسمومیت‌ شوند. 

نانو پزشکی چیست؟ 
درمان و پیشگیری بیماری ‌ها از قابلیت‌ های خوب فناوری نانو به شمار می ‌رود. این فناوری با استفاده از نانو ابزارها و نانو ساختارهای مهندسی ‌شده، اعمالِ ساخت، کنترل، دیدن و ترمیم سیستم زیستی انسان در مقیاس مولکولی را انجام می ‌دهد. 
ابزارهای بسیار ابتدایی نانو پزشکی می ‌توانند برای شناسایی بیماری‌ و توزیع دارو، و همچنین توزیع هورمون در بیماری ‌های مزمن و نقص‌ های سیستم بدن به کار روند. ابزارهای بسیار پیشرفته ‌تر، از قبیل نانو روبات‌ ها هستند که به عنوان جراحان کوچک داخل بدن عمل می‌ کنند. نانو روبات ‌ها، روبات ‌هایی هستند که اندازه آنها در حد نانومتر باشد. 
چنین ماشین‌ هایی می ‌توانند با ورود به داخل سلول ‌ها ساختار آسیب ‌دیده آنها را تغییر دهند و درصدد تعمیر آنها برآیند. آنها قادرند خود را تکثیر کنند یا نواقص ژنتیکی را با جا به ‌جا کردن یا دستکاری مولکول‌ های DNA برطرف سازند.( DNA ماده اصلی سازنده موجودات زنده و وارث ژنتیکی موجود زنده شناخته می ‌شود. ) 
توانمندی های نانو پزشکی 
دانشمندان معتقدند با پیشرفت ‌هایی که در مهندسی ژنتیک، فناوری نانو و پزشکی ایجاد شده و درک عمیقی که از اعمال سلولی حاصل گردیده است، می ‌توان ماشین‌ های میکروسکوپی نیرومند و متخصص را برای مبارزه با بیماری‌ ها طراحی کرد و توسط آنها در ابعاد سلولی به تعمیرات فیزیولوژیکی پرداخت. 
در تشخیص بیماری ‌ها نمی‌ توان به نتایج آزمون ‌های آزمایشگاهی و تاریخچه بیماری متکی بود. اما با جا دادن نقشه ژنتیکی انواع عوامل بیماریزا در بانک اطلاعاتی نانو روبات، می ‌توان حملات باکتریایی را نابود کرد. بدین ترتیب، با انجام عملیات ترمیمیِ قابل برنامه ‌ریزی برای اصلاح بیماری‌ های سلولی ناشی از افزایش سن، جلوگیری از پیری و درمان آن به یک واقعیت علمی تبدیل می ‌شود. 
محققان قادرند با حرکت دادن مولکول ‌ها، موتورهایی در ابعاد نانو بسازند. 
اولین شرکت تخصصی نانوتکنولوژی، شرکت Zyvex است که در سال ۱۹۹۷ با هدف ساخت ابزارهای کلیدیِ ایجاد فناوری نانومولکولی آغاز به کار کرد. محصولات این شرکت، با تلاش‌ گسترده گروه‌های مختلف تا ده سال آینده قابل استفاده خواهد شد؛ اگرچه ممکن است این پیشرفت، بعد از تجاری شدن نانو روبات‌ های پزشکی صورت بگیرد. 
مثال‌ هایی از کاربرد نانوفناوری در پزشکی 
۱- هدف‌ گیری و ارسال دارو به نقاط غیر قابل دسترس بدن با تجهیزات نانومتری 
۲- تولید بافت ‌های مصنوعی سازگار با بدن 
۳- تولید سیستم ‌های هوشمند برای شناسایی بیماری ‌های در حال ایجاد در بدن 
۴- درمان برخی از بیماری ‌های صعب‌ العلاج مانند سرطان، ایدز و هپاتیت. 
۵- مراقبت بهداشتی بهتر با استفاده از تجهیزات نانومتری در داخل بدن 

آینده ‌اندیشی در مورد نانو پزشکی 
مطمئناً رشته نانو پزشکی برای توسعه به چندین دهه زمان نیاز دارد. شاید پیش از اینکه ما به تخیلمان اجازه دهیم تا آزادانه در مورد قول‌ های داده ‌شده توسط نانو پزشکی خیالپردازی کند، بهتر است توانایی‌ هایی را در نظر بگیریم که حقیقتاً قابل اجرا هستند. وقتی به نحوه حل مسائل مختلف توجه کنیم، متوجه می‌ شویم بسیاری از مسائلی که امروزه دشوار به نظر می ‌آیند راحت خواهند شد. چه بسا مسائلی که ساده ‌تر جلوه می‌ کنند، اما سخت ‌تر از حد انتظار ظهور می ‌یابند. زمانی فلج، واگیردار و علاج ‌ناپذیر بود و امروزه به ‌سادگی قابل پیشگیری است. سیفلیس زمانی انسان را تا حد دیوانگی و مرگ پیش می‌ برد و اکنون با یک تزریق، خوب می ‌شود و به نظر می ‌رسد در آینده، قصه نانو فناوری در پزشکی، به قصه توسعه کنترل جراحی در ابعاد مولکولی تبدیل شود.
غربالگری (screening) در پزشکی راهبردی است که در یک جمعیت به کار می‌رود تا یک بیماری را در افرادی که فاقد نشانه‌ها و علائم هستند، شناسایی کند 
بر خلاف اغلب موارد در پزشکی، آزمون‌های غربالگری بدون وجود شاهد بالینی از بیماری، بر روی افراد انجام می‌شود.
مقصود از غربالگری شناسایی زودرس بیماری در یک جامعه است،‌ تا به این ترتیب با فراهم‌شدن امکان مداخله و مدیریت پیش‌هنگام، میزان مرگ و میر و ابتلا به بیماری کاهش یابد.
گرچه غربالگری ممکن است به تشخیص زودرس بیماری منتهی شود، نشان داده شده است که همه آزمون‌های غربالگری به افرادی که مورد غربالگری قرار می‌گیرند، نفع می‌رسانند.
 تشخیص بیش از حد واقع موارد (overdiagnosis)، تشخیص غلط (misdiagnosis) و ایجاد حس کاذب مصونیت از بیماری برخی از عوارض جانبی غربالگری هستند.
به همین خاطر است که آزمونی که در یک برنامه غربالگری مورد استفاده قرار می‌گیرد، به خصوص اگر یک بیماری با میزان بروز پایین مطرج باشد، باید “اختصاصیت” specifcity خوب به همراه “حساسیت” sensitivity قابل‌قبول داشته باشد.
چند نوع غربالگری وجود دارد: “غربالگری همگانی” که شامل غربالگری افرادی در یک رده معیهن است (مثلا همه کودکان در یک سن معین). “مورد یابی” شامل غربالگری گروه کوچکی از افراد بر اساس وجود عوامل خطرساز (برای مثال به خاطر یکی از اعضای خانواده به یک بیماری ارثی است).
سازمان بهداشت جهانی این اصول راهنما را در مورد غربالگری بیماری در سال ۱۹۶۸ منتشر کرد، که هنوز هم قابل کاربرد است:
۱٫ بیماری باید یک مشکل مهم بهداشتی باشد.

۲٫ باید درمانی برای آن بیماری وجود داشته باشد.
۳٫ تسهیلات پزشکی برای تشخیص و درمان آن بیماری باید وجود داشته باشد.
۴٫ آن بیماری باید دارای یک دوره مخفی باشد.
۶٫ باید آزمونی برای آزمایش یا معاینه کردن آن بیماری وجود داشته باشد.
۷٫ سیر طبیعی آن بیماری باید به قدر کافی شناخته شده باشد.
۸٫ باید خط مشی مورد توافقی برای درمان آن بیماری وجود داشته باشد.
۹٫ هزینه کلی یافتن یک مورد بیماری نسبت به هزینه پزشکی در کل، باید از لحاظ اقتصادی متعادل باشد.
۱۰٫ موردیابی باید یک فرآیند مداوم باشد، نه صرفا یک طرح “یک بار و برای همیشه”.
 • بازدید : 136 views
 • بدون نظر

دانلود رایگان فایل تحقیق پوکی استخوان-دانلود رایگان مقاله پوکی استخوان-خرید اینترنتی فایل تحقیق پوکی استخوان-دانلود فایل تحیقق پوکی استخوان-تحیقق پوکی استخوان-فایل تحقیق کامل پوکی استخوان

این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش برای شما تهیه شده است وهمه چیز کامل ولازم را درباره این بیمار توضیح میدهد وافرادی در معرض این بیماری قرار دارند می توانند با روشهایی که در این فایل گفته شده است به این بیمار ی دچار نشوند وبتوانند خود را معالجه کنند.

همه ما می دانیم که با افزایش سن منحنی شکستگی استخوان ها، خمیدگی پشت و کوتاه شدن قد ایجاد می گردد که در واقع این علایم نشانه های بیماری به نام پوکی استخوان است که با آگاهی از این بیماری، می توانیم از بروز آن پیشگیری کنیم.

پوکی استخوان چیست؟ پوکی استخوان یا اسم علمی آن (osteo prosis) به معنی پوک شدن یا نازک شدن استخوان ها به هر علتی می باشد که اغلب در افراد سالخورده دیده می شود. این شکسته شدن استخوان ها، علامت بارز پوکی استخوان است و به خصوص در استخوان های مچ دست، ستون فقرات و گردن و استخوان ران دیده می شوند.

علل ایجاد پوکی استخوان: بروز بیماری پوکی استخوان در هر شخصی بستگی به عواملی چون سن، جنس و نژاد دارد. عوامل ژنتیکی و وراثتی نیز در تعیین حداکثر توده ی استخوانی مهم هستند. پوکی استخوان مشکلی است که در اثر افزایش سن ایجاد می گردد ولی میزان حداکثر توده استخوانی به طور عمده ای تحت تأثیر عوامل ژنتیکی هستند. (نقش عوامل ژنتیکی) بعضی از بیماری ها و درمان های آنها باعث افزایش خطر ابتلا به پوکی استخوان می شوند ماند یائسگی زود هنگام در سنین پایین تر ، فقدان پریودهای ماهانه، درمان با داروهای استروئیدی (کورتن دار) و … بسیاری از جنبه های زندگی روزانه از قبیل، رژیم غذایی، فعالیت بدنی، مصرف الکل و سیگار و … نیز می توانند بر روی استخوان ها اثر بگذارد.

علائم و نشانه های پوکی استخوان (عوارض پوکی استخوان) : پوکی استخوان فقط وقتیکه ایجاد شکستگی می کند باعث شکایت افراد می گردد، به عنوان مثال نمی توان کمر درد و یا پشت درد را به حساب پوکی استخوان گذاشت. از شکستگی های رایج بر اثر پوکی استخوان می توان شکستگی های مچ دست، ستون فقرات، گردن و استخوان ران را نام برد.

شکستگی های مچ دست (ماکیز) در خانه های ۷۰ -۵۰ ساله بسیار شایع است که در هنگام زمین خوردن در استخوان رادیوس ساعد رخ می دهد. حدود ۳/۱ خانم های بعد از شکستگی دچار آلگو دیستروفی می شوند که باعث ایجاد درد، حساسیت و تورم دست می شود. شکستگی ستون فقرات باعث ایجاد فشردگی در مهره های ستون فقرات می کند و باعث ایجاد درد در قسمت پشت و در محدوده مهره ها مبتلا می شود و بهبود آن تدریجی است. شکستگی های ستون فقرات که به علت پوکی استخوان ایجاد شده اند باعث انتشار درد به قسمت پایین پاها نمی شوند (سیاتیک) و این وضعیت معمولاً به علت مشکلات دیسک ایجاد می گردد.

درمان پوکی استخوان: گر چه هنوز هیچ درمانی برای بازگرداندن اثرات سوء پوکی استخوان وجود ندارد اما می توان با انجام کارهای زیر سرعت از دست دادن استخوان را در آینده کاهش داد.

کنترل درد: در مواردی که درد شدید است می توان از روشی به نام سمپاتکتومی استفاده نمود که در این روش اعصابی را که در آن منطقه عصب دهی می کنند را بی حس می کنند.

فیزیوتراپی: برای کاهش و تسکین درد بیمارانی که بعد از شکستگی ستون فقرات دچار اسپاسم و گرفتگی می شوند از فیزیوتراپی و هیدروتراپی (تمرین آرام در آب گرم) می توان استفاده نمود از روش های دیگر در درمان پوکی استخوان می توان به : هورمون درمانی (درمان جایگزینی هورمونی HRT) ، ویتامین D ، استفاده از کلسترول و کلسیتوتین، فلوراید سدیم، کلسیم، رژیم غذایی نامناسب و تمرینات ورزشی.

پیشگیری از ابتلا به پوکی استخوان: ما می توانیم با انجام اقداماتی مثل رژیم غذایی، حاوی کلسیم که استفاده از لبنیات در این امر مفید است، مصرف ویتامین ها، انجام تمرینات ورزشی در سنین کودکی و نوجوانی، عدم استعمال سیگار و … از ابتلا به پوکی استخوان جلوگیری کنیم.


مندرومالایی کشگک

این بیماری بیشتر در جوانان دیده می شود و عبارتست از نرم و قطعه قطعه شدن غضروف تحتانی استخوان کشگک علت بیماری به خوبی معلوم نیست و گاه بیماری بعد از وارد آمدن ضربه به زانو خودنمایی می کند که درد عمیق خفیفی در زانو کشگک به وجود می آورد که این  درد در هنگام بالا و پایین رفتن از پله ها تشدید می شود. در اکثر موارد بیمار یک دختر ۱۵- ۱۸ ساله است. گاه بیمار از سختی حرکات زانو (stiffness) شکایتی داشته که بعد از کمی راه رفتن بهبود می یابد.

حرکات زانو با صدا همراه بوده (creptitation) و در بعضی موارد بیمار اظهار می دارد که زانو زیر پایش در می رود. رادیو گرافی از نیم رخ زانو پس از تزریق هوا در داخل مفصل، ناهمواری غضروف مفصلی را نشان می دهد، همچنین آرتروسکوپی در صورت وجود ضایعه ای در کشگک آن را نشان می دهد.

 • بازدید : 163 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان پایان نامه جراحي و هوشبري پرندگان-خرید اینترنتی پایان نامه جراحي و هوشبري پرندگان-پایان نامه جراحي و هوشبري پرندگان-دانلود رایگان سمینار جراحي و هوشبري پرندگان-دانلود رایگان پروژه جراحي و هوشبري پرندگان-تحقیق جراحي و هوشبري پرندگان
این فایل در ۲۰۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده است وبه موارد زیر می پردازد که بهصورت خلاصه به برخی از آنها می پردازیم:
مقدمه-روشهای مقید کردن-سابقه بیمار-صدمات وارده به بالها-معاینه فیزیکی پرنده-پرها-چشم-هوبری-شل سازی عضلات-ارزیابی پرنده بیمار برای هوشبری

در اين كتاب مطالب به پنج فصل كوتاه تقسيم بندي شده است. فصل اول به اصول مقيد كردن پرندگان، فصل دوم به اصول معاينات باليني پرنده بيمار، فصل سوم به اصول و تكنيكهاي هوشبري در پرندگان، فصل چهارم به اصول و اعمال جراحي اختصاص يافته و در فصل پنجم به روشهاي تجويز كردن عوامل درماني در پرندگان پرداخته شده است. در تمام فصلها علاوه بر حفظ جنبه هاي علمي كار، مطالب در حد امكان بصورت ساده و همراه با تصاوير مناسب ارائه شده تا بتواند مورد استفاده جراحان، دامپزشكان عمومي و دانشجويان قرار گرفته و در ضمن علاقمندان به مسائل پرندگان هم از خواندن آن لذت ببرند.

وظيفه خود مي دانيم از زحمات پرسنل دانشگاه آزاد كرج جهت به ثمر رساندن اين امر سپاسگزاري نماييم.

دكتر ابوالقاسم مرادي – دكتر مصطفي دارستاني

سال ۸۳

فصل اول:

اصول مقيد كردن پرندگان

ملاحظات كلي:

هيچكس نمي تواند  بدون جابجا كردن پرنده بيمار مخصوصاً اگر دچار ضعف و سستي هم بادش معاينه باليني كامل را انجام دهد ولي براي اجتناب از بدتر شدن علائم بيماري به علت استرس ناشي از جابجايي مي توان از هرگونه تغيير محل اضافي پرهيز نمود و آن را به حداقل كاهش داد. گزارشات فراواني وجود دارد كه استرس ناشي از جابجايي يك پرنده كوچك بي حال و ضعيف باعث مرگ ناگهاني پرنده شده است. چند عامل مهم در مقيد نمودن پرندگان بايستي مورد توجه قرار گيرد.

۱-هر نوع دستكاري كه از حركت مناسب جناغ سينه ممانعت كند در عمل تنفس پرنده تداخل نموده و مي تواند آنرا با اشكال جدي روبرو كند.

۲-فعاليت عضلاني پرندگان در اثر مقيد كردن تشديد شده و توليد گرما در بدن آنها افزايش يافته و به علت عدم توانايي پرنده در رفع گرما به موازات توليد آن باعث افزايش درجه حرارت بدن مي گردد.

۳-ممكن است در اثر رفتار خشن شكستگيهاي موجود تشديد شده و يا شكستگي هاي جديد ايجاد شود.

۴-پيچ خوردگي سر ممكن است باعث فشار بر مجاري تنفسي و حتي خفگي پرنده شود.

۵-نگهداري بيش از حد پرنده به پشت مي تواند باعث تهوع، استفراغ و پنونومي استنشاقي شده و حتي به مرگ پرنده بيانجامد.

۶-عدم توجه و احتياط در تله گذاري باعث افزايش احتمال آسيب ديدگي پرنده خواهد شد.

ميزان محدود و مقيدسازي براي يك معاينه فيزيكي كامل در هر پرنده متغير مي باشد. بطوري كه جوجه هاي دست آموز به حركات آهسته و با محبت و خارش زير گردن به خوبي پاسخ داده و معاينة آنها بدون مقيدسازي و يا با حداقل اقدامات بطور مطلوبي انجام مي گيرد. بهتر است گرفتن پرندگان بيماري كه كمتر دست آموز هتسند توسط دامپزشك صورت گيرد. براي اينكار برداشتن تمامي تيركها و يا هرگونه وسايل موجود در قفس و يا حتي برداشتن سقف قفس (اگر بدين منظور طراحي شده باشد) كار را راحت تر مي كند.

دربهاي كوچك قفس غالباً مانع از عملكرد سهل و آسان دكتر مي باشد. گاهي اوقات با تاريك كردن اتاق و يا با استفاده از نور قرمز گرفتن پرنده تسريع مي گردد. همراه بودن فردي كه با پرنده انس و الفت بيشتري داشته باشد، مقيدسازي و معاينه بيمار را تسهيل خواهد نمود.

 

روشهاي مقيد كردن پرندگان:

با استفاده از يك حوله پارچه اي يا كاغذي مي توان پرنده را در گوشه اي از قفس گير انداخته و آن را بيرون آورد، حوله كاغذي يكبارمصرف كه چند بار برروي خودش تا داده شده باشد ترجيح داده مي شود. براي اين منظور بهتر است حوله را در كف دست پهن كرده به طوري كه قسمتي از آن بين انگشتان چين خورده تا حوله را سر جاي خود نگهدارد.

 

تصوير شماره (۱-۱): بيرون آوردن پرنده با استفاده از حوله كاغذي (   )

 

 

مي توان يك گوشه از حوله را طوري در دسترس پرنده قرار داد كه به آن نوك زده و به منقار گرفته و بجود تا به اين ترتيب دامپزشك بتواند با خيال راحت دست خود را پشت سر پرنده قرار دهد. زماني كه اين وضعيت حاصل آمد پرنده از پشت گردن توسط انگشت شست و انگشت نشانه از دو طرف مفصل گيجگاهي فكي گرفته مي شود. بعضي از پرندگان ممكن است با وارد آوردن ضربات و حملات آرام به حوله عكس العمل نشان دهند. قرار دادن پرنده به پشت در بيرون از قفس ضمن جلوگيري از آسيب ديدن بالها، دستكاري و معاينه ساير قسمتهاي بدن بيمار را تسهيل مي كند.

بعضي از پرندگان مثل طوطي آمازوني را مي توان به راحتي با تكنيك حوله كاغذي گرفته، از قفس بيرون آورده و به پشت روي ميز قرار داد. در اين موارد ممكن است براي عقب نگه داشتن سر پرنده تا زماني كه فرد معاينه كننده دست خود را زير نوك پرنده قرار نداده است از يك تيرك چوبي كه در زير فك پايين پرنده قرار داده مي شود استفاده كرد. اين تيرك مي تواند از جنس آلومينيوم و يا پلاستيكي باشد. دامپزشك نبايد سعي كند پرنده را مستقيماً از دست صاحبش بيرون بياورد، زيرا بعضي از پرندگان توسط صاحبشان طوري تربيت شده اند كه گرفتن و مقيد نمودن آنها توسط افراد غريبه ممكن نبوده و باعث صدمه ديدن پرنده و يا فرد مقيدكننده خواهد شد. براي كنترل صدمات وارده از طريق نوك پرندگان بزرگ بايد فرد جابجاكننده انگشت شست و نشانه خود را زير گردن پرنده قرار داده و ان را به بدن خودش چسبانده و با دست ديگر به آرامي بالها و دم را مقيد سازد. همين كه پاها به طرف بيرون كشيده شد فرد جابجاكننده ممكن است يك انگشت را زير فك گذاشته و سر را به طرف عقب برگرداند.

 • بازدید : 155 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان کتاب درمان سریع در مطب-خرید اینترنتی کتاب درمان سریع در مطب-دانلود رایگان تحقیق درمان سریع در مطب-کتاب درمان سریع در مطب-دانلود رایگان پروژه درمان سریع در مطب
این فایل در ۳۷۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده است وبه موضوعات زیر می پردازد:
این کتاب کتاب بسیار کامل وجامع در باره رشته پزشکی می باشد که به ردمان بیماری های ناشی از سوختگی -اگزما و… می پردازد شما به جای اینکه برای این موارد برای هریک کتاب جداگانه بخرید می توانمید ب تهیه این فایل همه این موارد را مطالعه بفرمایید ونحوه درمان هریک را از این فایل مطالعه کرده وانجام دهید

اولين ويزيت پس از ترخيص از بيمارستان :

        ×         اولين ويزيت۳ هفته پس از زايمان خواهد بود (در شرايطي كه مادر هيچ مشكلي ندارد )

        ×      محل اپيزيوتومي معاينه شده و محل از نظر امكان شروع نزديكي جنسي بررسي شود.غالبا در اين زمان ترميم كامل شده وcoit بلامانع است،ولي بايددراوايل به آهستگي وبدون خشونت باشد.

        ×         جهت مادرcontraception را شروع كنيد. در صورتي كه از قرص Minipil استفاده مي كند متذكر شويد كه :

 1- اين قرص را بايد هميشه بخورد )برخلاف ( HD,LD و سر ساعت معين ميل شود .

 2- همزمان از يك روش ديگر مثل روش Widrawal نيز استفاده كند، چون اين نوع قرص كنتراسپشن ضعيفي دارد      ( البته درصورتي كه به شيرخوار خوب شير بدهد نياز به استفاده از روش ديگري نيست).

        ×         HCT , Hgb مادر چك شود.

×          اولين اقدام در برخورد با بيمار مشكوك به اختلالات تيروئيد، ارزيابي سطحTSH  سرم است.

×         در صورت شك به هيپرتيروئيديسم (تيروتوكسيكوز) علاوه برTSH بايد Free T4 نيز ارزيابي شود. جهت اين كار T4 وT3 RU  درخواست مي شود(FT4  = T4 ´T3RU )

×         اغلب بيماران مبتلا به تيروتوكسيكوز با افزايش FT4 تشخيص داده مي شوند. ولي اگربيماري علارغم وجود علائم            هيپرتيروئيديسم وTSH پايين، FT4نرمال داشت بايدFT3  ارزيابي شود . در برخي موارد فقط FT3  افزايش دارد كه به اين حالت T3  توكسيكوز گويند.

×         كاهش TSH (به ويژه اگر كمتر ۰٫۱ mu/L باشد) معمولاً نشان دهندة تيروتوكسيكوز است ، اما در موارد زير نيز از مقدار آن كاسته مي شود:

۱-   سه ماهة اول بارداري ( بعلت ترشح HCG )

۲-   پس ازدرمان هيپرتيروئيديسم (به علت اينكه ممكن است تاچند هفته پس ازدرمان TSHهمچنان سركوب شده باشد )

۳-   پاسخ به برخي از داروهاي خاص ( دوز بالاي گلوكوكورتيكوئيد يا دوپامين )

×         درصورت شك به اختلالات اتوايميون تيروئيد ( مثل هاشيموتو يا گريوز)، ارزيابي آنتي بادي Anti TPO بسيار مفيد است .

×       تقريبا تمام بيماران مبتلا به هيپوتيروئيديسم اتوايميون (هاشيموتو يا ريدل) و۸۰% بيماران مبتلا به گريوز داراي آنتي بادي Anti TPO هستند.

×       در صورت شك به تيروتوكسيكوز ساختگي (Factitious) مي توان تيروگلوبولين Tg)) سرم را ارزيابي كرد. در تمام موارد  تيروتوكسيكوز بجز نوع ساختگي Tg سرم افزايش مي يابد .

×         ازTg  براي پيگيري بيماران مبتلا به سرطان تيروئيد نيز استفاده مي شود.

– علل مهم  و  شايع :

×         كمبود يد (Ι) : شايعترين علت هيپوتيروئيديسم در دنياست .

×         اتوايميون :   

Ý     سن متوسط در اين نوع درگيري ۶۰ سال است

Ý     در مراحل اوليه بيماري معمولا همراه با گواتر مي باشد (تيروئيديت ها شيموتو)

Ý     در مراحل انتهايي بيماري معمولا گواتر وجود ندارد (تيروئيديت آتروفيك )

Ý     ممكن است به علت افزايشTSH  و در نتيجه جبران ايجاد شده درتوليد هورمونهاي تيروئيد، بيمار بيشتر از گواتر شاكي باشد تا هيپوتيروئيديسم .

×         مادر زادي : در هر نوزاد يا شيرخوار در صورت وجود علائم زير بايد به فكر هيپوتيروئيديسم بود :

Ý     زردي طول كشيده

Ý     مشكل در تغذيه (اختلال در شير خوردن)

Ý     هيپوتوني

Ý     بزرگي زبان

Ý     تاخير در تكامل استخواني

Ý     فتق نافي

×         2 ماه پس ازشروع درمان TSH بيمار را كنترل كرده و سپس مقدار(dose)  دارو را براساس سطح TSH تنظيم كنيد .

×         هدف از درمان حفظ TSH در محدودة نرمال است.

×         به بيمار تذكر داده شود كه علائم وي ممكن است به آهستگي وطي چندين ماه بهبود يابد.

×         پس از جايگزيني كامل و حفظ TSH در محدودة نرمال، TSH سرم را ساليانه چك كنيد. 

 • بازدید : 150 views
 • بدون نظر

راهبردها و روشهای جدید در کاربرد منطقی گیاهان دارویی در: دانلود کتاب کامل دانستنیهای سرماخوردگی و عفونتهای اندام تنفسی فوقانی که شامل 70 صفحه و در قالب فایل Word میباشد ، بشرح زیر است :

راهبردها و روشهای جدید در کاربرد منطقی گیاهان دارویی در:

دانلود کتاب کامل دانستنیهای سرماخوردگی و عفونتهای اندام تنفسی فوقانی که شامل ۷۰ صفحه و در قالب فایل Word میباشد ، بشرح زیر است :

سرماخوردگی ( ونیز آنفلوآنزا) از شایعترین بیماریهایی است که با فرارسیدن فصل سرد زمستان اکثر افراد جامعه را درگیر می سازد. اگرچه در بیشتر مواقع این بیماری ملایم بوده و علایم آن بیش از یک الی دو هفته بطول نمی انجامد ولی گاه زمینه ساز سایر عفونتها از جمله اوتیت، سینوزیت و برونشیت می گردد. از دیگر سوی کودکان زیر ۳ سال، سالمندان بالای ۶۵ سال و بیماران مبتلا به ضعف سیستم ایمنی و ایدز گروههای در خطر محسوب می شوند. بر اساس گزارش مرکز کنترل و پیشگیری بیماریها در آمریکا سالیانه میلیونها سرماخوردگی در این کشور اتفاق می افتد که خود منجر به از دست دادن ۲۲ میلیون روز از روزهای مدرسه در کودکان می شود. بطور میانگین بزرگسالان دو تا چهار بار در سال به این بیماری مبتلا می شوند در حالیکه این تعداد می تواند در کودکان تا ۱۲ بار نیز افزایش یابد. از آنجائیکه گونه ها مختلفی از ویروسها از جمله رینوویروسها، پاراآنفلوآنزا ویروسها، کرونوویروسها ، آدنوویروسها و غیره در ایجاد این بیماریها نقش دارند ، واکسیناسیون علیه این بیماریها مشکل بوده و مصرف آنتی بیوتیکها نیز در تسریع بهبودی کمک چندانی نمی نماید.

 امروزه بهترین روشهای درمانی شناخته شده شامل درمان حمایتی، استفاده از مرطوب کننده های بینی، داروهای ضد احتقان، ضد سرفه، تسکین دهنده های تب و درد و نوشیدن مقادیر زیاد مایعات و استراحت می باشد. در این بین اسناد مربوط  به استفاده از گیاهان دارویی و سابقه مصرف چندین هزار ساله آنها در تسکین این بیماری می تواند نقش مهمی را ایفا کند بویژه با توجه به این نکته که تجربیات علمی و عملی جهانی توسعه  کاربرد داروهای گیاهی  و سنتی را بسیار مفید و ارزشمند ارزیابی نموده است. 

سابقه درمان بیماریها با گیاهان دارویی به قدمت تاریخ زیست انسان بر روی کره زمین است. انسانها به حکم تجربه ، علم و اندیشه خود، در طول حیات بر کره زمین به کمک گیاهان دارویی خود را مداوا کرده اند. در کشور ايران حدود ۱۱۰۰ گونه مختلف از گياه دارويي وجود دارد و برخي معتقدند تا حدود ‪۲۳۰۰  گونه گياه دارويي در ايران قابل رويش است. متاسفانه تنها حدود ‪ سه تا چهار درصد از داروهاي مورد استفاده در كشور با استفاده از گياهان دارويي ساخته مي‌شوند در حالي كه در كشورهاي اروپايي اين رقم به بالاتر از ‪ ۳۰ درصد و در پرجمعیت ترین کشور جهان- چین-  به بیش از ۸۰ درصد می رسد. بازار جهانی داروهای گیاهی و فراورده های طبیعی سالانه به صد ها میلیارد دلار بالغ می شود. با توجه به تنوع گونه‌هاي گياهي و اقليمي كشور، ايران اسلامی می تواند سهم قابل توجه و بزرگی از بازار جهاني خدمات و فرآورده های گیاهی و طبیعی داشته باشد. تنوع زياد آب و هوايي، کیفیت و کمیت گياهان دارويي ایران، پيشينه تاريخي استفاده از طب گياهي در درمان بيماريها، وجود اراضي مستعد كاشت و توليد گياهان دارويي و اقبال و علاقه مردمی نسبت به استفاده از گياهان دارويي از فرصت‌هايي است كه مي‌توان از آنها برای توسعه همه جانبه علوم و فناوری طب ایرانی و گیاهان دارویی بهره کرفت. افزايش سطح زيركشت، معرفي گونه‌هاي جديد با‌ارزش دارويي و جايگزيني داروهاي گياهي به جاي داروهاي شيميايي و كاهش ورود مواد اوليه داروهاي شيميايي از ثمرات توجه به گنجینه طبیعی کشور است.

فهرست عناوین

 سندرم سرماخوردگي (عفونت شبه زكام) ۷
اتیولوژی سرماخوردگی.. ۷
نشانه های سرماخوردگی.. ۷
تشخیص افتراقی.. ۷
عوامل زمینه ساز. ۸
نقش ویروسها و سیستم ایمنی در بروز سرما خوردگی.. ۸
درمانهای دارویی در سرماخوردگی.. ۱۰
آنفلوآنزا ۱۰
اتیولوژی آنفلوآنزا ۱۰
نشانه های آنفلوآنزا ۱۱
درمانهای دارویی در آنفلوانزا ۱۱
گياه درماني.. ۱۲
دَم كردني‏ها براي تخفيف سرماخوردگي.. ۱۲
 گل‏هاي آقطي.. ۱۳
گلهاي گياه زيرفون.. ۱۳
 عروس چمنزار. ۱۴
 پوست درخت بيد و ساليسيلات‏ها ۱۵
اسانس‏ها ۱۶
  پمادها و قطره‏هاي بيني.. ۱۶
درمان استنشاقي.. ۱۷
قرص‏هاي مكيدني، Troches و غرغره‏ها ۱۹
فراورده‏هاي گياهي ضد سرفه. ۲۰
گياهان موسيلاژي در دَم كردني‏هاي ضد سرفه. ۲۱
اسانس‏ها در فراورده‏هاي ضد سرفه. ۲۲
 افدرا ۲۲
خلط آورهاي گياهي.. ۲۴
مكانيسم عمل.. ۲۴
كاهش و يسكوزيته موكوس توسط آب… ۲۴
مكانيسم عصبي رفلكس معدي – ريوي… ۲۵
مايع سازي ترشحات از طريق اثر مستقيم بر غدد برونشيال.. ۲۵
گياهان حاوي ساپونين… ۲۶
روغنهاي فرار خلط ‌آور. ۲۷
اشكال دارويي.. ۲۹
چايهاي برونشیال.. ۲۹
داروهای خوراكي… ۲۹
داروهاي استنشاقي… ۲۹
داروهای پوستي… ۳۰
سينئول (اكاليپتول). ۳۱
  ميرتول.. ۳۲
اسانس انيس و آنتول.. ۳۲
ريشه شيرين بيان.. ۳۳
فرمولاسيونهاي پيشنهادي… ۳۵
فرمولهاي دَم كردني‏ها (چاي‏ها). ۳۵
گياه درماني سينوزيت… ۳۷
فراورده‏هاي گیاهی در بازار دارویی کشور. ۳۹
آلتادين.. ۳۹
آوي پكت (مجتمع صنايع دينه ايران) ۴۰
اكاليپتوس (شرکت ايران داروك) ۴۱
اكاليپتوس… ۴۲
اكاليپتوس (شرکت باريج اسانس) ۴۳
اكاليپتوس دينه (مجتمع صنايع دينه ايران) ۴۴
اكاليپتوس اينهالر (شركت گل دارو) ۴۵
اكي هرب (شركت گل دارو) ۴۶
ب.ب كلد (شركت گل دارو) ۴۷
برونكوتيدي.. ۴۸
برونكوسين (شرکت پورسينا) ۴۹
ترموراب (شرکت توليد دارو) ۵۰
توسيان (شركت گل دارو) ۵۱
توسيگل (شركت گل دارو) ۵۲
توسيوين (شرکت باريج اسانس) ۵۳
تيمكس (شرکت ايران داروك) ۵۴
تيميان (شرکت داروسازي مينا) ۵۵
تيميکلد (شرکت داروسازي امين) ۵۶
دروزيل (شرکت گياه اسانس) ۵۷
فيتوگلد (شركت گل دارو) ۵۸
كلدراب (گل دارو) ۶۰
ليكوفار (شركت گل دارو) ۶۱
منتول (شرکت پورسينا) ۶۲
منابع: ۶۳

 • بازدید : 138 views
 • بدون نظر

دانلود فایل پروژه پایان نامه جدید لیزر ولیزردرمانی و کاربردهای آن در پزشکی رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

یرخی از عناوین موجود در این مقاله :

لیزرپزشکی وکاربردهای آن_

تفاوت پرتو لیزری و نور معمولی _

معرفی چند نوع لیزر_

تقسیم بندی لیزرها_

و……

کلمه ليزر (LASER) از حروف اول کلمات Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation گرفته شده است

تاریخچه و معرفی :

ليزر مخفف عبارت:  Light Amplification by Stimulated Emission of Radiationمی‌‌باشد. و به معنای تقويت نور توسط تشعشع تحريک شده است. اولين ليزر جهان توسط « تئودور مايمن » اختراع گرديد كه در آن از ياقوت استفاده شده بود. در سال ۱۹۶۲ پروفسور علی جوان, اولين ليزر گازی را به جهانيان معرفی نمود و بعدها نوع سوم و چهارم ليزرها که ليزرهای مايع و نيمه رسانا بودند اختراع شدند. در سال ۱۹۶۷ فرانسويان توسط اشعه ي ليزرِ ايستگاههایِ زمينيشان, دو ماهواره ي خود را در فضا تعقيب کردند, بدين ترتيب ليزر بسيار کار بردی به نظر آمد. نوری که توسط ليزر در يک سو گسيل می‌‌گردد بسيار پر انرژي و درخشنده است و قدرت نفوذ بالايی نيز دارد به طوري که در الماس فرو می‌‌رود.

امروزه استفاده از ليزر در صنعت به عنوان جوش آورنده ي فلزات و چاقوی جراحی بدون درد در پزشکی بسيار متداول است.

ليزر آخرين و پيشرفته ترين منبع نوری ماست . به عبارت بهتر ليزر تشعشع توليد شده توسط تقويت کننده های نوری ميباشد که در طيف های مختلف از مادون قرمز تا فوق بنفش آن در پزشکی کاربرد دارد. نور ليزر مادون قرمز و فوق بنفش را با چشم نميتوان ديد. ليزر منبع نوری است که نور بينهايت خالص توليد ميکند . درنور خالص بجای طيفی از طول موجها ، فقط يک طول موج داريم . اگر منشوری را جلوی يک منبع نور معمولی نگه داريم شما ميتوانيد طيفی از رنگها (قرمز-نارنجی-زرد-سبز-آبی-نيلی-بنفش) را که از طرف ديگر منشور خارج ميشود مشاهده نماييد در حاليکه اگر اين منشور را در مقابل نور ليزر بگيريم همان رنگی که وارد منشور ميشود از طرف ديگرش خارج ميشود و ديگر طيفی از نور مشاهده نخواهد شد.

از مشخصات ديگر نور ليزر همدوسی آن است که در نور معمولی وجود ندارد .امواج نور معمولی درهم وبرهم است ولی امواج نور ليزربا هم بالا و پايين ميروند . به اين خاصيت نور ليزر همدوسی يا کوهرنسی ميگويند.


 • بازدید : 124 views
 • بدون نظر
این فایل در قالب pdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

پزشکی هسته‌ای (به انگلیسی: Nuclear mارایهedicine) شاخه‌ای از تصویربرداری پزشکی، فیزیک پزشکی[۱] و پرتونگاری مولکولی، است که از خواص هسته‌ای مواد (مثل رادیوایزوتوپ‌ها) برای تشخیص و درمان بیماری‌ها استفاده می‌کند. داروسازی هسته‌ای نیز به این شاخه از علوم پایهٔ پزشکی کمک می‌کند.
ویژگی پزشکی هسته‌ای در این است که توانایی ارائه‌دادن اطلاعات تصویری از فرایندها و عملکردهای متابولیکی بدن را دارد در صورتیکه دیگر مدالیته‌های تصویر برداری‌های پزشکی همانند مقطع‌نگاری رایانه‌ای و ام‌آرآی عموماً اطلاعات ساختاری و آناتومیکال تولید می‌کنند.[۲]
پرکاربردترین رادیوایزوتوپ در پزشکی هسته‌ای تکنیتیوم-۹۹m است. و از مدالیته‌های پر استفاده در پزشکی هسته‌ای می‌توان مقطع‌نگاری با نشر پوزیترون و مقطع‌نگاری رایانه‌ای تک‌فوتونی (به انگلیسی: SPECT) را نام برد. در حالت تلفیقی (به انگلیسی: hybrid) نیز سیستم‌های پت-سی‌تی و اسپکت-سی‌تی بسیار پر مصرفند.
اولین آثار رادیواکتیویته در سال ۱۸۶۷ توسط سنت ویکتور برروی امولسیون فیلم مشاهده گردید. پس از او، در سال ۱۸۹۶، هانری بکرل، در جریان بررسی خاصیت لومینانس املاح اورانیوم، پی به وجود اشعه‌ای نظیر اشعهٔ ایکس برد. بکرل املاح اورانیوم را در صفحات فوتوگرافی قرار داد و دور از نور در جایی نگاه داشت و پس از ظاهرکردن آن‌ها به وجود اشعه‌ای ناشناخته پی برد. این کشف بکرل بعدها در ۲۶ دسامبر ۱۸۹۸ منجر به اعلام کشف رادیوم توسط پییر و ماری کوری گردید. در ۱۸۹۹، رادرفورد نشان داد که دو نوع تابش از املاح اورانیوم ساطع می‌شود، و این ذرات را آلفا و بِتا نامید. در ۱۹۰۰، کوری و ویلارد نوع سومی از این تابش‌ها را کشف کردند و آن را گاما نامیدند. در ۱۹۰۸ معلوم شد که آلفا و بتا تحت تأثیر میدان مغناطیسی منحرف می‌شوند، ولی گاما چنین انحرافی از خود نشان نمی‌دهد.

در سال ۱۹۱۱، رادرفورد در آزمایش معروف خود نشان داد که تقریباً تمام فضای اتم خالی و متشکل از الکترون‌هایی است که در اطراف هسته‌ای کوچک، چگال و مبهم می‌چرخند، و در سال ۱۹۳۵ یوکاوا پیشنهاد کرد که نیروی بستگی هسته به‌صورت نیروی تبادلی است. واژهٔ رادیواتم و تعریف آن نخستین بار توسط کوهمن در سال ۱۹۴۷ برای نامیدن اتم‌هایی که دارای نیمه‌عمر زوال رادیواکتیو قابل اندازه‌گیری هستند، وضع شد. تصویرگری به کمک رادیواتم‌ها در سال ۱۹۴۹ بعد از آن که اسکنر خط مستقیم تولید شد، آغاز گردید. معرفی دوربین جرقه‌ای، دوربین آنگر و یا دوربین گاما و امکان اخذ سریع تصاویر رادیواتمی، بدون احتیاج به حرکت جارویی (آشکارسازی ساکن)، مهمترین پیشرفت در ابزارهای تصویرگر هسته‌ای بود
نخستین[۳] آزمایش استفاده از تزریق رادیوایزوتوپ در تصویربرداری از یک انسان، توسط هرمان ال بلومگارت[پانویس ۱] و سوماً وایس[پانویس ۲] از دانشگاه هاروارد انجام گرفت. این آزمایش در سال ۱۹۲۷ و به‌کمک یک اتاقک ابری و رادون انجام گرفت.[۴] با وجود تلاشهای فراوان، این آزمایش‌ها موفقیت‌آمیز نبودند، و این محققان آزمایشگاه ملی لارنس برکلی بودند که برای نخستین بار توانستند با موفقیت از یک رادیوایزوتوپ در محیطی بالینی بهره ببرند.[۵] آنها بکمک سیکلوترون معروف خود ایزوتوپ ید-۱۳۱ تولید کردند که برای پروژه‌های تیروئیدی بکار رفت. از همین ایزوتوپ مدت کوتاهی بعد برای سرطان تیروئید و پرکاری تیروئید استفاده گردید.[۶] [۷][۸]

هل انگر در سال ۱۹۵۸ دوربین انگر را در دانشگاه برکلی ابداع کرد.[۹] همچنین استفاده از رادیوایزوتوپ تکنیتیوم-۹۹m در ۱۹۶۴ توسط تیم متشکل از پل هارپر[پانویس ۳] و نیز رابرت بک[پانویس ۴] از دانشگاه شیکاگو[۱۰] باعث ایجاد نقطه عطفی در تاریخ فیزیک پزشکی و پزشکی هسته‌ای گردید.
استفاده از مواد پرتوزا در پزشکی در ایران با سنجش مقدار یُد رادیواکتیو در سال ١٣٣٩ به وسیلهٔ یک شمارشگر گایگر در آزمایشگاه پیمان مرکزی دانشکده علوم پزشکی تهران آغاز گردید. در این راستا، یک کارشناس بریتانیایی به نام Malcolm Cuthbert Nokes سهم بزرگی در پیشرفت کار پزشکی هسته‌ای در ایران ایفا کرد.[۱۲] با یاری وی، دکتر نظام مافی برای اولین بار در سال ۱۳۴۰ با یک پویشگر تیروئید، تحقیقاتی را به انجام رسانید و پایه‌های پزشکی هسته‌ای را در ایران بنا نهاد.[۱۳] در سال ١٣۴۶، مرکز پزشکی هسته‌ای و تحقیقات غدد مترشحه داخلی دانشگاه تهران تاسیس شد که در واقع اولین و قدیمی ترین مرکز پزشکی هسته‌ای کشور محسوب می‌شود. امکانات این بخش در آن زمان در حد یک دستگاه دوربین انگر بود که تدریجاً مجهزتر گردید.[۱۴]

در این میان، از زمان تاسیس، سازمان انرژی اتمی ایران وظیفهٔ تأمین پرتوداروهای موردنیاز برای درمان بیماران را بر عهده داشته‌است.[۱۵]

از متخصصین ایرانی فعال در خارج از ایران که نقش بسزایی در پیشرفت پزشکی هسته‌ای داشتند می‌توان به عباس علوی اشاره کرد که در دهه ۱۹۷۰ میلادی شاگرد و یکی از اعضای تیم دیوید کوهل بود که نامش در ابداع سیستم‌های اسپکت به‌همراه وی دیده می‌شود.[پانویس ۵][۱۶] جامعه پزشکی هسته‌ای آمریکا همچنین، به‌خاطر خدمات علمی وی در گسترش سیستم‌های پت اسکن، در سال ۲۰۰۴ به وی یکی از بالاترین جوایز خود که جایزهٔ دِهِوِسی برای پیشبرد برجستهٔ پزشکی هسته‌ای است[پانویس ۶] را اهدا کرد.[۱۷] آنچه بسیار حائز اهمیت می‌باشد، اطمینان از ضرورت استفاده از این روش می‌باشد، چراکه در اغلب مواد رادیواکتیو استفاده شده در روزهای آتی، پس از ترخیص، به ترتیب در روزهای اول و دوم و سوم ۶۰٪ و ۲۰٪ و ۵٪، فعالیت دارد. با این حال، ۷۵٪ تصاویر گرفته‌شده، توجیه و دلیل منطقی‌ای ندارند!
 • بازدید : 103 views
 • بدون نظر

این فایل در ۳۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

از شاخص های توسعه یافتگی هر جامعه آماری مربوط به بهداشت و سلامت می باشد، که در راس آن آمارهایی چون مرگ و میرکودکان زیر۱سال، مرگ میر مادران باردار، سن امید به زندگی و… است. 
در کشور ما علی رغم آمارغیر قابل اعتماد که از سوی مسئولین ارائه می گردد تا رسیدن به حد مطلوب بهداشت و سلامت فاصله بسیار است. 
در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم.
۱- شناخت بیمارستان 
عوامل و ضوابط بسیاری در طراحی بیمارستان دخالت دارند که نادیده گرفتن و یا کم بها دادن به یکی از عوامل از کارآیی بیمارستان خواهد کاست، این عوامل عبارتند از: عملکرد هر بخش و فضا- ارتباطات داخلی و خارجی؛ سازه، تاسیسات مکانیکی و برقی و…
۲- بررسی  و مطالعه ی روشها و سیستمهای معمول طراحی بیمارستان در داخل و خارج کشور ونقد آن (بهره گیری از اصول و روشهای طراحی در غرب و تطبیق آنها با شرایط ایران مستلزم دقت بسیار است، چون آنچخ که در غرب تدوین وطراحی می شود محصول اندیشه فرهنگ، جامعه و اقلیم دیگری است) 
۳- ضوابط و معیارها و تجزیه وتحلیل بستر طرح 
آب و هوای کرمان مسائل خاصی را دیکته می کند که در فرم کلی مجموعه و در جزئیات معماری بیمارستان تاثیرات بسزایی دارد. 
مقدمه: 
نیاز مبرم کشور به خدمات درمانی و فضاهای درمانگاهی و بیمارستان و نیز کمبود این فضاها و خدمات ذکر شده در سطح کشور غیرقابل تردید است. با توجه به شمار بیماران کشور و نسبت تعداد تخت به بیمار و نیز کمبود پرسنل درمانی؛ پزشکی ، ضرورت توجه به این کمبود و احداث و توسعه مراکز خدماتی درمانی و بیمارستانهای عمومی و تخصصی کاملاً ملموس و محسوس است. این نیاز کمابیش در تمامی نقاط کشور وجود دارد و غالب نقاط ایران به نسبت محرومیت نیازمند بیمارستان هستند. 
با توجه به اینکه بیمارستان درکدام جامعه؛ چه کشور و یا چه منطقه ای باشد وبا چه نظام از نظامهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی واقع گردیده است، میتواند عملکرد متفاوت داشته باشد. ولی اصول طراحی آن همگی واحد وبده و شامل ترکیب اجزاء مختلف آن با یکدیگر، حل ارتباطات و سیرکولاسیون میان آنها است. مسئله ترکیب کردن اجزاء متعدد که بترتیب دارای عملکردهای متفاوت باشند، در یک واحد کاری است بسیار دشوار، و لیکن آنچه بیمارستان سازی را از این هم مشکلتر میسازد این است که یک بیمارستان هیچ وقت بنای مجزا و ایزوله ای نیست بلکه جزئی از اجتماع خود است و چون احتیاجات هر اجتماع به مرور زمان تغییر میکند، رابطه بین بیمارستان و اجتماع هم بصورت پیچیده ای تظاهر مینماید. 
بدیهی است که طرحهای مطلوب معماری به هر منظوری که باشند فقط در صورتی می تواند کاملا مفید واقع شوند که در آنها فضاهای مختلف به تناسب نیازمندیهای استفاده کنندگان طرح ریزی شده و متکی بر اصل تفکیک فضاهای سرویس دهنده باشند. این اصل در جهت بهتر کردن گردش کارها و تسریع فعالیتهای مختلف بسیار موثر میباشند. 
هدف از انتخاب پروژه 
با توجه به مطالب ذکر شده و رشد روزافزون جمعیت کمبود فضاهای درمانی در ایران بخصوص در مناطق نوساز شهرها از جمله کرمان نیاز به احداث مجتمعهای درمانی به شدت احساس می شود. از طرفی پیشرفتهای پزشکی و تکنولوژی در آستانه هزاره سوم و توجه به هر چه بیشتر به بهبود فیزیکی بیماران و تقویت روحی انها لزوم تغییر در معماری بیمارستان و فضاهای درمانی که بطور معمول فضاهای خشک و عاری از هر گونه تنوع را مشخص تر می کند. 
با در نظر گرفتن این مطالب در طراحی پروژه اخیر سعی شده است علاوه بر اینکه گامی در جهت رفع کمبود فضاهای درمانی برداشته میشود از نظر نوع فضای ساخته شده برای بیمارستانی که نقش تحقیقات پزشکی و آموزشی نیز دارد، تحولی بوجود آورده شود. 
در طراحی و ترکیب فضاهای مختلف شده تا از طریق توجه به خصوصیات روانی فضاها، فضایی پویا و متنوع برای پزشک و بیمار، استاد و دانشجو، پرستار و ملاقات کننده بوجود آید. 
در روند مطالعات خود با نگرشی چند جانبه به تمامی عناصر موثر در شکل گیری مجموعه سعی گردیده به موارد ذیل توجه خاص مبذول گردیده و پس از تجزیه و تحلیل، راه حل مناسبی ارائه گردد. 
۱-۱- بیمارستان در گذشته 
اولین بیمارستانها به صورت موسسه خیریه بوده است که با پول مردم اداره می شده است تا اینکه همزمان با صنعتی شدن کارها و کمبود بهداشت و غیره، مرضهای شدید شیوع پیدا کرد که باعث بوجود آمدن بیمارستانهای خیریه برای حمایت از کارگران شد. بیمارستان سلوق در کارس، که بنیانگذار آن سلطان جوان؛ کیکاوی جوان بود. این بیمارستان در اوایل قرن سیزدهم ساخته شده است. سازنده همچنین چندین مرکز درمانی در قرنهای گذشته ساخته که همگی از بین رفته اند. بیمارستان سنت پان کراس در وینچستر این بیمارستان از قدیمی ترین نوانخانه های انگلیس است و توسط اسقف هنری در سال ۱۳۱۶ م ساخته شده است بعدها بخشهایی به بنای اولیه اضافه شده است. بیمارستان سنت مری در منچستر این بیمارستان در ابتدا به عنوان صومعه ساخته شده بود با ظرفیت ۸ نفره بیمارستان دارای یک هال مرکزی است که اتاق ها در اطراف آن قرار دارند. تاریخ ساخت آن سال ۱۵۶۲ م می باشد. 
بیمارستان فورد در کاونتری این بیمارستان در سال ۱۹۴۱ م ساخته شده بود و مورد استفاده ۵ مرد و ۱ زن فقیر بوده است. 
بیمارستان جرج هریت: در اوائل قرن هفدهم این بیمارستان ساخته شده است ( از اوائل دوره رنسانس) که جزئیات آن بخصوص در بخش ورودی بیمارستان با ارزش هستند. 
۲-۱- بیمارستان در حال 
باتوام نمودن بهداشت و پیگیری امراض از این پس به مرحله ای خواهیم رسید که بیمارستان بصورت اجزاء پراکنده در شهر مشاهنده نشود بلکه تمام امراض جسمی و روحی در یک مرحله و مسائل مربوط به کهولت و غیره همه در یک محیط باشد که خود را برای تامین تمام احتیاجات بهداشتی آن اجتماع آماده است. 
دیگر تفاوتی در بین مراقبت از بیماران جراحی و عمومی در حال بحرانی نخواهد بود. اشخاصی که امراض روحی یا مغزی ندارد نیز می تواند مانند دیگر بیماران پذیرفته و درمان شوند و دیگر این نگرانی که بیمارن آنها غیر از سایرین است نیز وجود نخواهد داشت و نیز بیمارانی که بعد از مرخص شدن احتیاج به گذراندن دوره نقاهت دارند، می توانند در همین محل تعلیم داده شوند. 
بیمارستان محلی است که از طریق یک تشکیلات مشخص که بر اساس نوع بیماریهای بیماران با وسائل لازم از نظر پرسنلی و تکنیکی بنحو منطقی و معقول برای بیماران بررسی و تعیین می شود شکل می گیرد. 
در بیمارستان به انسان آمادگی دوباره داده می شود تا عنصری مولد برای اجتماع شود هر قدر عمل تولیدی بیمارستان بر اساس سیستم معقول تری قرار گیرد امکان خودسازی جسمی وروحی افراد که از طریق بیمارستان میسر می گردد، راحت تر انجام می پذیرد، لذا بیمارستان مکانیاست متعلق به مردم و باید در حد معقول سرویس دهد. 
بیمارستان نبایستی عنصری بمنظور هدفهای سوداگان باشد. زیرا فرد ارزش کمی خود موجودی است تولیدی، روزهای کار او نه تنها سلامتی او را تضمین می کند بلکه به اجتماعی که در آن زندگی می کند بهره ای می دهد. حال اگر در نظر گرفته شود که به علت کمبود امکانات بهداشت پیشگیری روزهای تولیدی او کم گردد نه تنها عمر کوتاه می شود بلکه به همین نسبت بهره ای که به اجتماع می دهد کم می شود. در نتیجه ارزش روزهای کار بهره دهنده او بخاطر نبودن امکانات دروانی به هدر می رود و این ضرر با مرگ زودرس بیمار از ارزش سرویسی که به رایگان می تواند از طریق بیمارستان در خدمت او باشد بسیار بیشتر است. در کشورهایی که ارزش بالا است، ایندکس (تعداد تخت برای هر هزار نفر) تختهای درمانی بین ۹ تا ۱۲ میباشد و هر قدراین مقدار تنزل کند به همان نسبت به ارزش انسانی در آن اجتماع کمتر است. 
در بررسی زیر بنای بیمارستان می توان یافت که یک بیمارستان طی قرن نوزدهمی دارای مساحت ناخالص حدود ۲۰ متر مربع برای هر تخت بود. بخش ها در محدود بیش از نیمی از این مساحت را به خود اختصاص می دادند. در دوران بین دو جنگ این مساحت به ۴۰ متر مربع افزایش یافت. اخیراً( ۱۹۵۰) در بیمارستان عمومی ۷۵ تا ۸۰ متر مربع و در بیمارستانهای تخصصی حدود ۱۰۰ متر مربع و بیشتر برای هر تخت اختصاص یافت. سطح قسمت مراقبت دو برابر شده بود و سایر قسمتهای زیربنا تا چهار برابر افزایش یافته بود. درنتیجه مجموعه های ساختمانی عظیمی بیش از یکصد هزار متر مربع به وجود می آمد که خود از لحاظ ساخت و رهبری دارای مشکلات و پیچیدگیهای بود. دگرگونی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و اداره سازمانهای ذیربط به سالهای پس از جنگ دوم مربوط می شود. 
در حقیقت با پیدایش این جنگ و خاطرات تلخی که از اپیدمی بعد از جنگ اول بیاد مانده بود ایالات متحده به منظور پیشگیری از مسائل گوناگونی بهداشتی در سال ۱۹۶۳ ایجاد سازمان رفاه بین المللی را پیشنهاد نمود که با عضویت ۴۴ کشور تشکیل گردید و مقدمات تشکیل بهداشت جهانی را فراهم آورد. 
۳-۱- بیمارستان در آینده 
طبق آینده نگری آلفرد لوس معمار و دکتر مکلین جالبترین قسمت آینده نگری آنها راجع بع راهروهای دو طرفه در واحد پرستاری می باشد و قسمت عمده سرویسهای پزشکی بطرف انتهای راه روها و کریدورها کشیده می شود. همچنین بنظر آنها بغیر از طبقه همکف در بیمارستانها، واحد پرستاری در تمام نقاط موجود است و بقیه قسمتها از یکدیگر مجزا می باشند. قسمتهای تشخیص بیماری و استراحت بیمار که دارای ۲۰۰ تا ۲۵۰ تختخواب هستند بصورت عمودی رشد می کند. بهر حال ممکن است در بیمارستانهای آینده بعنوان از تشخیص بیماری هر مریض به وی داروی بیهوشی داده شود و قسمت عمده اوقات اقامت وی در بیمارستان در حالت بیهوشی خواهد گذشت و بعد از آنکه تمام کارهای طبی روی بیمار انجام شد بیمار را بیدار کرده و بعد از مدت کوتاه دوران نقاهت از بیمارستان مرخص خواهند کرد. 
شاید در آینده بتوان با کمک یک کامپیوتر و یک اسیلوسکوپ کارکرد پلاتهای بیمارستان ارزشیابی شده تا به این ترتیب معمار بتواند از بهترین فرم با بهترین کیفیت در هر شرایط استفاده کند. البته یک معمار هنوزاحتیاج به روشها و برنامه های دارد تا بتواند پروژه های خود را طرح بریزد چون در غیر اینصورت موفقیت او اتفاقی خواهد بود. نتایج علمی تاکنون بسیار کم است و ممکن است احتیاج باشد که دائما برنامه ریزی کامپیوتر تغییر کند زیرا که الگوی روش پزشکی نیز دائما در حال تغییر است. 
۱- ساختار بیمارستان مدرن: 
بیمارستان مدرن امروزی دیگر مانند سابق چون یک موسسه خیریه عمومی بای بیمارستان تصور نمی شود. بلکه بعنوان یک تکیه گاه برای فعالیت های بهداشتی در ناحیه مورد نفوذش مورد توجه قرار می گیرد. 
بیمارستان به غیر از وظیفه بستری و درمان می تواند فونکسیونهای ضروری متعددی را بعهده بگیرد مانند: 
۱- فعالیت هایی در زمینه اجتماعی و پیشگیری امراض 
۲- تعلیم و تربیت بهداشت 
۳- تدریس دروس و آماده نمودن پرسنل مورد احتیاج 
۴- بالاخره دنبال نمودن تحقیقات عملی 
معمولا بیمارستان به پذیرش بیماران حاد اختصاص داده شده بطوریکه بتوان بقدر کافی بهره برداری از مجموعه و تاسیسات پرخرج بیمارستان بشود. تشکیلات بهداشتی منطقه ای- فونکسیونهای هر بیمارستان باید در یک مفهوم وسیع بهداشت منطقه ای تدوین شود و هر واحد بیمارستانی در هر منطقه ای (استان یا شهرستان) باید شرکت در تشکیلات بهداشتی منطقه ای بنماید. تشکیلات بهداشتی ذکر شده می بایست با طرح جامع شهرسازی شهرستان یا استان و یا همکاری مقامات مسئول تکنیکی و بهداشتی همزمان مشخص شود. 
در کشورهای مترقی یکی از کوچکترین قسمتهای این تشکیلات بنام «مرکز بهداشت» نامیده می شود که فونکوسیونهای مختلفی به آن اختصاص داده شده است. مانند پیشگیری امراض، بعضی از کارهای اجتماعی منجمله تعلیم بهداشت عمومی و غیره که این مرکز در رابطه مستقیم با بیمارستانهای اطراف خود می باشد. 

عتیقه زیرخاکی گنج