گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر

گزارش كارآموزي شرکت برق شهرستان جنوبي كرمانشاه

پيش گفتار:

پيشرفت صنعتي ودرنتيجه ، بالا رفتن استاندارد زندگي بشرتوسعه منابع انرژي واستفاده ار آنها امكان پذير مي گرداند . با افزايش مصرف انرژي ، منابع انرژي نيزاز لحاظ تنوع وميزان توليد افزايش يافته است . ازميان انواع انرژيهاي مورد استفاده ، انرژي الكتريكي به لحاظ اينكه باعث آلودگي محيط زيست نمي شود ، درزمان نياز قابل توليد است به آساني به صورتهاي ديگر انرژي قابل تبديل بوده وهمچنين قابل انتقال وكنترل مي باشد بيش از انواع ديگرانرژيها مورد توجه بشرقرارگرفته است . امروزه سيستم هاي انرژي الكتريكي نقش اساسي را درتبديل وانتقال انرژي درزندگي انسان بازي مي كنند.

توليد قدرت خطوط انتقال ، وسيستم هاي توزيع انرژي .

به اين ترتيب ، قدرتهاي توليد شده درنيروگاهها ازطريق خطوط انتقال به محلهاي مصرف مي رسند.

رشد سيستم هاي قدرت الكتريكي :

قبل ازقرن نوزدهم ميلادي وسايلي مانند شمع وبعضي ازانواع چربيها تنها منابع تأ مين روشنايي ودراواسط قرن نوزدهم چراغ گازي عموما” عملي ترين وسالم ترين وسايل روشنايي بشمارمي رفتند . گرچه تاآن زمان تحقيقات ارزنده اي ازيك طرف توسط فاراده وهانري درزمينه توليد الكتريسته وازطرف ديگر توسط بعضي دانشمندان وبخصوص اديسون درزمينه استفاده ازالكتريسيته درملتهب نمودن بعضي مواد وبالاخره تكامل لامپ هاي ملتهب وساخت آنها بوجود آمد.

اولين سيستم هاي قدرت تحت عنوان ( شركت هاي روشنايي ) درحدود سال ۱۸۸۰ ميلادي بوجود آمدند ومعروفترين آنها شركت روشنايي پرل استريت درنيويورك بودكه توسط اديسون تأسيس شده بود. قدرت الكتريكي اين سيستم توسط ژنراتور  DC  تأمين ميشد وتوسط كابل هاي زيرزميني توزيع مي گرديد ، بارهاي اين سيستم نيز فقط لامپ هاي ملتهب  بودند. بعد ازآن شركت هاي روشنايي محلي به سرعت دراروپا وآمريكا رشد كردند. دراواخرقرن نوزدهم موتورالقائي جريان متناوب AC اختراع شد ومصرف انرژي الكتريكي تنوع بيشتري يافت .

درسال ۱۸۸۵ جرج وستينگهاوس  اولين سيستم توزيع جريان متناوب راكه انرژي ۱۵۰ لامپ را تأمين مي كرد نصب كرد ودرسال ۱۸۹۰ اولين خط انتقال AC بطول ۲۱ كيلومتر مورد بهره بهرداري قرارگرفت . اولين خطوط انتقال ، تك فاز بودند، انتقال قدرت توسط جريان متناوب ، بخصوص سه فاز بتدريج جايگزين سيستم هاي DC شد . دليل عمده جايگزيني سيستم هاي AC ترانسفورماتورها بودند كه انتقال انرژي الكتريكي درولتاژي بالاتر از ولتاژ يا باررا امكان پذير مي كردند ، ضمن اينكه قابليت انتقال قدرت بيشتري رانيز داشتند.

 

فلسفه وجود پستهاي فشار قوي :

باتوجه به اينكه قدرت توليدي نيروگاههاي بزرگ تماما” درمحل مصرف نخواهد شد وبه منظورانتقال انرژي توليد شده ازمحل به مكانهاي ديگرنيازبه انتقال انرژي توسط هاديهاي الكتريكي مي باشد واين مسئله بدليل ولتاژ خروجي ژنراتوردرايران حداكثر ۲۰ كيلوولت مي باشد، باتوجه به قدرت توليدي نيروگاه جريان انتقالي خيلي زياد خواهدبود وبه اين دليل سطح مقطع هادي مورد نياز وافت ولتاژ وتوان انتقالي خيلي زياد خواهد بود.

به منظور پائين آوردن تلفات انتقالي ازولتاژهاي بالا استفاده مي نمايند زيرا تلفات ولتاژ جريان را كاهش دهند.

ازطرفي درخطوط انتقال فشارقوي بخاطر اندوكيتو زياد جريان كور زيادي وجود دارد كه خود باعث تلفات زياد حرارت مي شود.

معمولا” تلفات راازنيروگاه تامصرف كننده حدودا” ۱۰ درصد درنظرمي گيرند واين، مقدارقابل ملاحظه مي باشد . مثلا” براي انتقال ۵۰۰مگا وات نيرو ، حدود ۵۰ مگاوات آن تلف مي شود. به همین منظور مقاله ای در مورد گزارش كارآموزي شرکت برق شهرستان جنوبي كرمانشاه  ، درقالب word و۵۰ صفحه  جهت خرید ودانلود برای شما عزیزان آماده کرده ایم که امیدواریم مورد رضایت شما واقع گردد.

در این پست خرید و دانلود فایل گزارش كارآموزي شرکت برق شهرستان جنوبي كرمانشاه  را براتون گذاشتم،  امروزه سيستم هاي انرژي الكتريكي نقش اساسي را درتبديل وانتقال انرژي درزندگي انسان بازي مي كنند.توليد قدرت خطوط انتقال ، وسيستم هاي توزيع انرژي .به اين ترتيب ، قدرتهاي توليد شده درنيروگاهها ازطريق خطوط انتقال به محلهاي مصرف مي رسند..شما می توانید این مقاله  را از این فروشگاه دانلود نمائید.


عتیقه زیرخاکی گنج