گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 95 views
  • بدون نظر

این فایل به صورت زیر تهیه شده است:

طبقه بندي شده اند به شرح ذيل مي باشند: AQL طرحهاي نمونه گيري كه بر حسب
١- طرح نمونه گيري ساده
٢- طرح جفت نمونه گيري
٣- طرح چندين نمونه گيري
٤- طرح بازرسي نمونه گيري با حجم بويژه كوچك
سطح بازرسي:
بعد از انتخاب طرح نمونه گيري بازرسي بايد سطح بازرسي مناسبي انتخاب گردد . سطح بازرسي بالاتر يعني
بازسي كالاهابيشتربوده ودرنتيجه كمترين تعداد نقص پذيرفته مي شود اما در برابر هزينه بازرسي بالا مي رود
بنابراين كالاهاي شركت براساس ضرورت ، حساسيت و ايمني در كميسيون فني به شرح جدول شماره يك تقسيم
بندي شده اند.
شرح دستورالعمل:
ابتدا با توجه به نوع كالا طبق جدول شماره يك سطح بازرسي مورد نظر انتخاب مي گردد حال با توجه به حجم
با سطح بازرسي متفاوت مي باشد ، حرف رمز R و …,C,B,A كالا از جدول شماره سه كه نشان دهنده حرفهاي
انتخاب مي گردد با داشتن AQL ( مربوطه انتخاب مي گردد . حال با توجه به نوع كالا ( ازجدول شماره دو
مورد نظر و حرف AQL و حرف رمز به جدول شماره چهار مراجعه مي نمائيم در اين جدول با توجه به AQL
رمز مربوط ، تعداد نمونه گيري از كل كالا و عددي كه نشانگر مرز پذيرفتن كالا باشد ، بدست مي آيد.
حال به طور تصادفي از ميان كالاهاي يك قسمت نمونه ها را با توجه به عدد بدست آمده از جدول شماره چهار
انتخاب نموده و نمونه ها بررسي مي گردند در صورتيكه تعداد نمونه هاي نقص دارد كمتر يا مساوي عدد
پذيرفتني بدست آمده از جدول شماره چهار باشد كالاها تائيد در غير اين صورت مردود مي باشد.
  • بازدید : 215 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تصمیم گیری-خرید اینترنتی تحقیق تصمیم گیری-دانلود رایگان مقاله تصمیم گیری-تحقیق تصمیم گیری
این فایل در ۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد  زیر است:

بسياري از صاحبنظران مديريت و سازمان تصميم گيري را جوهر مديريت دانسته اند و موفقيت و شكست بسياري از سازمانها را در گرو تصميم گيري مديران قلمداد كرده اندبراي مثال هربرت سايمون مديريت و تصميم گيري را دو واژه مترادف دانسته و اين وظيفه را مهمترين و اصلي ترين وظيفه مديران تلقي نموده است 

پيشينه سيستم هاي پشتيباني مديريت ارشد

    واژه  EIS ابتدا در اواخر دهه ۱۹۷۰  از MIT     شروع شد و بوسیله راکارت Rokart” و تریسی treacy” در سال ۱۹۸۱   در چندین مقاله کاری مختلف و یک مقاله در هاروارد بیزینس رویو   “Harvard business review”به شهرت رسید

( ۱۹۹۴،  Cheng & Negi)

 

تعریف سیستم پشتیبانی مدیریت ارشد

 

سیستم های اطلاعاتی هستند که نیازهای اطلاعاتی مدیران ارشد را تامین می کنند .(صرافي زاده ،علي پناهي،۱۳۸۰)

 

تعریف دیگر

 

ess یک سیستم کامپیوتر محور است که این قابلیت را برای مدیر سطح عالی ایجاد می کند که دسترسی آسان به اطلاعات داخلی و خارجی که با تصمیم گیریهای استراتژیک و سایر مسئولیتهای اجرایی مرتبط است را داشته باشند .Horn Nord & Deryl nord, 1995) )

 

تعریف دیگر

سیستم پشتیبانی مدیر ارشد سیستم های کامپیوتری هستند که متناسب با شیوه مدیریت و مسئولیتهای مدیران ارشد ایجاد شده اند . و با تعبیه امکانات خاص این سیستمها نیازهای زیر را تامین می کنند.

 

نيازهاي اطلاعاتي مديران ارشد

         به سرعت بتوانند موقعیت را درک کنند

         کارهای تجاری سازمان را تسهیل نمایند

         مطرح شدن چند مسئله همزمان

         برای ایجاد برنامه کاری

         برای حفظ دیدگاه از موسسه

         برای حفظ چشم انداز در صنعتsenn, 1990))

 

ویژگیهایی که یک سیستم پشتیبانی مدیریت اجرایی باید داشته باشد

نمایش به صورت نمودار و تصویر به منظور آسان بودن

رابط جهت استفاده آسان

ارائه اطلاعات کلی و جامع

ارائه جزئیات در صور ت لزوم

هماهنگی منابع مختلف داده ها

به موقع بودن اطلاعات

اثر بخشی در شرایط عدم اطمینان

داشتن نگاه به آینده

 

 

استفاده کنندگان از Ess  

 

اگر چه Ess تنها برای استفاده مدیران اجرایی ارشد  و ceo    ها طراحی شده است با این حال در خیلی از سازمانها صدها استفاده کننده از  Ess وجود دارد . ولی هدف اصلی سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد اجرایی تامین اهداف مدیر ارشد اجرایی است


 تفاوت   ESS با DSS

DSSها عمو ما تمر كز بر مدلها دارند . درحاليكه   ESS ها نوعا شامل مدل نمي باشند و تمركز آنها بر تعيين مساله و گر دآوري داده است و بنابراين مدلهاي رياضي در حمايت از اين مرحله از فرايند تصميم گيري مفيد نخواهد بود. در بيشتر اوقات اطلاعات توليد شده بوسيله   EIS به عنوان ورودي براي  DSS  مورد استفاده قرار مي گيرد. ( ۱۹۹۴،  Cheng & Negi)

 

قابلیتهای ess

۱٫     ارائه دیدگاه جامع از سازمان: یکی از نقشهای کلیدی مدیران ارشد داشتن دیدگاه جامع از سازمان است.

۲٫     پشتیبانی از برنامه ریزی استراتژیک : منظور از برنامه ریزی استراتژیک تعیین اهداف بلند مدت سازمان است که از طریق تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف سازمان , پیش بینی روندها در آینده , برنامه ریزی خطوط جدید تولید, تهیه تجهیزات جدید و اتخاذ تصمیمات خاص در شرایط حاد اقتصادی میسر می شود.

۳٫     پشتیبانی از سازمان دهی و تامین نیروی انسانی در بلند مدت. مدیران ارشد باید به ساختار سازمانی نیز توجه داشته باشند.

۴٫     پشتیبانی از کنترل استراتژیک : بخش دیگری از تصمیمات مدیران ارشد به کنترل استراتژیک معطوف می شود که نظارت و مدیریت عملیات کلی سازمان است. یک سیستم  essکارآمد می تواند به مدیران ارشد کمک کند تا ضمن کنترل بر ابعاد مختلف سازمان از منابع مو جود به بهترین نحو استفاده کنند.

حمایت از مدیریت در شرایط بحرانی : حتی با برنامه ریزی دقیق استراتژیک هم ممکن است بحران بروز نماید . حوادث غیر مترقبه مانند سیل و بروز اختلال در سیستم ها می تواند بخش های عمده سازمان را با بحران مواجه سازد . مدیریت این بحرانها نیز از وضایف مدیریت ارشد می باشد . در بسیاری از موارد طرحهای اضطراری استراتژیک را می توان با کمک ess جایگزین نمود تا سازمان بتواند بر بحران ها فائق آ ید.( صرافی زاد ه, علی پناهی


عتیقه زیرخاکی گنج