گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 188 views
  • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۸۰    کد محصول : ۱۵۸۰۹    حجم فایل : ۱۶۹۵ کیلوبایت   
دانلود سمینار و رفرنس مهندسی مکانیک روش های نوین حل مسائل پلاستیسیته

عنوان سمینار: روش های نوین حل مسائل پلاستیسیته

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات
۱-۱) هدف
۲-۱) پیشینه تحقیق

فصل دوم: روش های بدون مش
۱-۲) روش های بدون مش
۲-۲) فرضیات مدل رفتار مواد
۳-۲) روش گلرکین آزاد المانی (EFG)
۱-۳-۲) تقریب میدان سرعت
۲-۳-۲) فرمول بندی تغییراتی (variational) برای مواد پلاستیک/ ویسکوپلاستیک صلب
۳-۳-۲) تغییرات (variation) پی D
۴-۳-۲) تغییرات (variation) پی P
۵-۳-۲) شرایط تماس اصطکاکی
۶-۳-۲) معادله سختی
۷-۳-۲) مثالهای عددی
۴-۲) روش بازتولید ذره کرنل (RKPM)
۱-۴-۲) تقریب سرعت با استفاده از تقریب ذره کرنل
۲-۴-۲) فرمول بندی تغییراتی (variational) برای مدل های پلاستیک صلب و الاستوپلاستیک
۳-۴-۲) شرایط مرزی اصطکاکی
۴-۴-۲) معادله سختی
۵-۴-۲) مثال های عددی
۵-۲) روش هم گذاری نقطه
۱-۵-۲) تقریب حداقل مربعات مؤثر (MLS)
۲-۵-۲) مفهوم پایه ای روش هم گذاری نقاط
۳-۵-۲) روش هم گذاری نقطه پلاستیک صلب
۴-۵-۲) شرایط مرزی
۵-۵-۲) مثال عددی

فصل سوم: روش های کران بالا
۱-۳) روش های کران بالا
۲-۳) فرضیات مدل رفتار مواد
۳-۳) روش المانی کران بالا (UBET)
۱-۳-۳) فرمول بندی روش المانی کران بالا (UBET)
۲-۳-۳) مثال عددی
۴-۳) روش المانی تابع جریان کران بالا (UBET)
۱-۴-۳) فرمول بندی روش UBET
۲-۴-۳) مثال عددی

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات

منابع و مؤاخذ
فهرست منابع لاتین

چکیده انگلیسی

امیدوارم این سمینار برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

  • بازدید : 117 views
  • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۹۶    کد محصول : ۱۵۸۴۷    حجم فایل : ۷۱۹۲ کیلوبایت   
دانلود سمینار و رفرنس مهندسی مکانیک بررسی دقت نرم افزارهای NASTRAN، ANSYS و ABAQUS برای حل مسائل یکسان پلاستیسیته

عنوان سمینار: بررسی دقت نرم افزارهای NASTRAN، ANSYS و ABAQUS برای حل مسائل یکسان پلاستیسیته

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: ترجمه Abstract چهار مقاله گرفته شده از سایتهای علمی با عناوین شان
۱-۱) تحلیل آزمایشی حدود مرزی بوسیله شبیه سازی روش المان مرزی گلرکین
۲-۱) یک الگوریتم انتگرال گیری قوی برای به کار بردن نرخ وابستگی کریستال پلاستیسیتی داخل روش المان محدود (FEM) صریح و واضح
۳-۱) کاربردی از روش انگرال گیری های زمانی مدرن مدل غیر الاستیک (Hart’s)
۴-۱) یک افزایش نسبی از فرموله کردن و بهم ربط دادن الگوریتمهای عددی برای حوزه جزئی هموژن از کامپوزیتهای الاستو- ویسکو پلاستیک

فصل دوم: آشنایی با نرم افزارهای (Abaqus,Ansys,Nastran)
۱-۲) ABAQUS
۲-۲) Ansys
۳-۲) Nastran

فصل سوم: مدلهای تشکیل دهنده و الگوریتمهای عددی برای تئوری پلاستیک
۱-۳) مدل تشکیل دهنده و الگوریتم عددی
۱-۱-۳) کاربردی از سیستم مختصات دوار
۲-۱-۳) مدل سازنده افزایشی (همگرایی) در سیستم مختصات چرخشی
۲-۳) کاربرد و اثباتی از الگوریتم
۱-۲-۳) کاربردی از الگوریتم داخل FEM صریح
۲-۲-۳) اثبات مقدماتی از الگوریتم
۳-۳) مدل المان محدود (FEM) و (BEM)
۴-۳) مدل ویسکو پلاستیک Hart’s
۱-۴-۳) روش محوری از مدل
۵-۳) خطی سازی از قوانین تشکیل دهنده موضعی
۱-۵-۳) مقدمه ای به فرمولشن نسبی
۲-۵-۳) از الاستو- ویسکوپلاستیسیتی به ویسکوالاستیسیتی خطی
۶-۳) رفتارهای کلی برای مدل
۱-۶-۳) تعریفی از منبع مدول یا پیمانه تشکیل دهنده
۷-۳) تشابهات عددی
۱-۷-۳) مدلهای تشکیل دهنده برای مواد یکنواختی
۱-۱-۷-۳) مدل تشکیل دهنده نوع Perzyna
۲-۱-۷-۳) تابع سفتکاری
۳-۱-۷-۳) تابع ویسکوپلاستیک
۸-۳) تشابه المان محدود سلول واحد

فصل چهارم: کاربرد روشهای مختلف (عددی) برای یک ماده
۱-۴) بحث و کاربرد روش عددی
۲-۴) روش عددی
۱-۲-۴) تئوری استاتیک از تحلیل فروپاشی
۲-۲-۴) تقارن روش المان مرزی گلرکین
۳-۴) برنامه ها و روشهای انتگرال گیری وابسته به زمان
۱-۳-۴) فرمولشنی از مسئله
۲-۳-۴) روشهای استاندارد قدیمی اویلر
۳-۳-۴) برنامه مشتق گیری برگشتی
۱-۳-۳-۴) شبیه سازی بوسیله فرمولهای متفاوت برگشتی (BDF)
۴-۳-۴) کاربردی از روشهای رانگ-کوتا از نوع روزنبرگ
۵-۳-۴) بعضی ملاحظات روی کاربردهای المان محدود
۴-۴) معادلات کاهش یافته برای کاربردهای FEM,ODE
۵-۴) تأثیری از روش انتقال مقیاس
۶-۴) تأثیری از فرمولشن یکنواخت
۷-۴) تأثیری از شکل الیاف

فصل پنجم: مثالهای عددی برای بررسی دقت و تأثیرات محاسباتی برای حل مسائل
۱-۵) مثالهای عددی برای روش SGBEM
۱-۱-۵) صفحه مربعی با یک سوراخ دایره ای در مرکز
۲-۱-۵) تیری از سطح متقاطع مستطیلی
۳-۱-۵) سیلندر جدار ضخیم
۴-۱-۵) یک تیر قوس دار
۲-۵) مثالهای عددی ارائه شده برای روش Hart’s
۱-۲-۵) کشش یکنواخت
۲-۲-۵) تحلیلی از تأثیرات نرخ برای مدل Hart’s
۳-۲-۵) تست خزش
۳-۵) تستهایی روی کامپوزیت ها در حالت ویسکوپلاستیسیتی
۱-۳-۵) تست خزش
۲-۳-۵) تأثیری از نرخ کرنش بارگذاری
۳-۳-۵) بارگذاری سیکلی

فصل ششم: بحث و نتیجه گیری برای روشهای ارائه شده
۱-۶) یک روش عددی تحلیل فروپاشی مرزی SGBEM
۲-۶) یک مدل صریح با مجهولاتی از نموهای افزایشی در داخل ABAQUS صریح
۳-۶) یک روش انتگرالگیری زمانی
۴-۶) فرمولشن نسبی از قوانین پاسخ ماکروسکوپیک دو فاز کامپوزیتهای الاستو- ویسکوپلاستیک

علائم و نشانه ها و اختصارات

منابع و مؤاخذ لاتین

چکیده لاتین

امیدوارم این سمینار برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج