گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 110 views
  • بدون نظر
هدف از مطالعات این طرح فراهم کردن شرایط زندگی مناسب تر و آسان تر و دلپذیرتر شهری بیان شده است و هد ف از مطالعات شبکه راه ها و ترافیک نیز به نوبه خود فراهم کردن شرایط مناسب تر برای فعالیت هایی است که در داخل فضای خیابانها به وقوع می پیوندد . یکی از مهم ترین این فعالیت ها حمل و نقل کالا و مسافر و ایجاد ارتباط میان انسانهاست . بدیهی است یکی از روشهای دست یابی به این اهداف مورد نظر شناسایی مشکلات و مسایل موجود شبکه راه ها و سیستم های حمل و نقل می باشد ، موضوعی که این گزارش بیشتر به آن می پردازد . هدف کلی شناسایی مشکلات و مسایل شبکه راه ها و سیستم های حمل و نقل را می توان به بررسی اجزای زیر دسته بندی کرد : الف : مسایل مربوط به نظام جابجایی شامل : 1- خصوصیات کلی شبکه راه ها و طبقه بندی آنها ۲-  ظرفیت خیابانها و تقاطع ها و طرح هندسی آنها  3-  پارکینگ 4- وسایل حمل و نقل همگانی 5-  پیاده روی ( و دوچرخه سوار )  6- مدیریت ترافیک
امروزه با توجه به محدودیت های اصلی طرح های شهری که عبارتند از : 1-  حفظ محیط زیست شهری و مسایل اجتماعی 2-  منابع مالی 3- امکانات فنی و اجرایی و مدیریتی ، تبعیت از سیاست های زیر در مطالعه شبکه راه ها و ترافیک ضروری است : 1- توجه به توسعه پایدار و صرفه جویی در منابع مالی و انرژی  2- تکیه بر پیاده روی ( و دوچرخه سواری ) برای سفرهای داخل محدوده مراکز شهری 3- تکیه بر استفاده از وسایل نقلیه همگانی 4- استفاده بهینه از حریم موجود راه ها محدودیت ها ایجاب می کنند که در حل مسائل جابجایی در شهر ها بجای توجه به مسائل سخت افزاری و کالبدی به امور نرم افزاری توجه شود . به عبارت دیگر ، اغلب لازم است بجای پرداختن به ظرف ترافیک ( یا شبکه خیابانها ) به مظروف ترافیک ( یا وسایل نقلیه ) توجه گردد و این توجه دست یابی به مدیریت صحیح و مداوم ترافیک از یک طرف و کنترل تقاضای ترافیک را از طرف دیگر نیاز دارد .

عتیقه زیرخاکی گنج