گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 177 views
  • بدون نظر
This beautiful powerpoint reflects the wonderful aspects of the oldest bridge in Esfahan, i.e. Shahrestan Bridge. This powerpoint file has been prepared based on the explanations of the original English file of the Shahrestan Bridge of this site. I’m sure you’ll enjoy it.

این پاورپوینت شامل جلوه های زیبای قدیمی ترین پل اصفهان یعنی پل شهرستان می باشد. این پاورپوینت از روی فایل پل شهرستان موجود در همین سایت تهیه شده. مطمینم که از مشاهده ی آن لذت خواهید برد.

To better understand this powerpoint file, I strongly suggest you to get the original English file of Shahrestan Bridge of this site
برای فهم بهتر عکس های این پاورپوینت از شما دعوت می کنم فایل اصلی و ترجمه ی آن را از همین سایت تهیه فرمایید.
  • بازدید : 171 views
  • بدون نظر

این فایل، ترجمه ی فایل پل شهرستان می باشد که فایل اصلی آن به زبان انگلیسی در همین سایت موجود می باشد. این فایل شامل سه صفحه می باشد.

This file is the translation of the file “Shahrestan Bridge” of this site. The original file is in English. All of the difficult and technical words has been translated to Persian for the interested students and people.
این فایل شامل ترجمه ی کلیه ی کلمات دشوار فایل پل شهرستان موجود در همین سایت می باشد که کلیه ی کامات از انگلیسی به فارسی برگردانده شده اند.

  • بازدید : 151 views
  • بدون نظر

این فایل در مورد قدیمی ترین پل اصفهان یعنی پل شهرستان  به زبان انگلیسی است.

This ٍEnglish pdf file is about the oldest bridge in Esfahan, i.e. Shahrestan Bridge.
In this pdf file you can find the following:

در این فایل مطالبی از قبیل:
تاریخچه ی پل
the history of this bridge
دوره ی ساخت
period built
کاربرد پل
usage
معماری پل
architecture
اتاق های مکعبی
cubical chambers
نمایشگاه پل شهرستان
International Exhibition
و … 
And many more
آمده است.


عتیقه زیرخاکی گنج