گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 189 views
  • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۲۸    کد محصول : ۱۵۸۹۲    حجم فایل : ۱۲۲۶۱ کیلوبایت   
دانلود سمینار و رفرنس مهندسی مکانیک بررسی نیروی پسا در جریان اطراف اجسام با و بدون پوشش نانو در تونل باد

عنوان سمینار: بررسی نیروی پسا در جریان اطراف اجسام با و بدون پوشش نانو در تونل باد

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: تونل باد و اجزای آن
۱-۱) هدف
۲-۱) آزمایش های تونل باد
۳-۱) تاریخچه تونل باد
۴-۱) انواع تونل باد
۱-۴-۱) ویژگی های تونل باد مدار باز
۲-۴-۱) ویژگی های تونل باد مدار بسته
۵-۱) اجزای تونل باد
۱-۵-۱) اتاق آزمون
۱-۱-۵-۱) کیفیت جریان در اتاق آزمون
۲-۵-۱) دیفیوزر
۳-۵-۱) نازل
۴-۵-۱) گوشه
۵-۵-۱) اتاق آرامش
۶-۵-۱) فن
۶-۱) تونل باد ویژه با سرعت کم
۱-۶-۱) تونل باد با جریان چرخشی
۲-۶-۱) تونل باد با اغتشاش کم
۳-۶-۱) تونل باد حرارتی
۴-۶-۱) تونل باد دود
۵-۶-۱) تونل باد با چگالی متغیر
۶-۶-۱) تونل باد خودرو
۷-۶-۱) تونل باد محیط زیست (لایه مرزی)
۷-۱) تشابه در جریان سیالات
۱-۷-۱) آنالیز ابعادی
۲-۷-۱) تشابه هندسی و دینامیکی
۳-۷-۱) معادله های اساسی حرکت جریان سیال
۸-۱) معرفی تونل های باد بزرگ جهان

فصل دوم: مرئی سازی جریان در تونل باد
۱-۲) مرئی سازی
۲-۲) مرئی سازی جریان بر روی سطح
۱-۲-۲) تافت
۱-۱-۲-۲) تافت های مرسوم
۲-۱-۲-۲) مینی تافت های فلورسنتی
۳-۱-۲-۲) مخروط جریان
۴-۱-۲-۲) نصب تافت بر روی مدل
۲-۲-۲) استفاده از پوشش های مختلف بر روی سطح مدل
۱-۲-۲-۲) روش جریان روغن
۲-۲-۲-۲) روش تبخیر مایع فرار
۳-۲-۲) دستگاههای آشکارسازی
۱-۳-۲-۲) دستگاه شیلیرین
۲-۳-۲-۲) دستگاه سایه نگار
۳-۳-۲-۲) دستگاه تداخل سنج

فصل سوم: اندازه گیری نیرو و گشتاور در تونل باد
۱-۳) اندازه گیری نیرو به روش اندازه گیری ممنتوم
۲-۳) اندازه گیری نیروی پسا به روش اندازه گیری توزیع فشار استاتیکی
۳-۳) اندازه گیری نیروها و گشتاورها توسط بالانس ها
۱-۳-۳) بالانس خارجی
۱-۱-۳-۳) بالانس سیمی
۲-۱-۳-۳) بالانس پلات فرم
۳-۱-۳-۳) بالانس یوک
۲-۳-۳) بالانس داخلی
۴-۳) اندازه گیری فشار استاتیکی و فشار سکون
۵-۳) اندازه گیری دما
۶-۳) اندازه گیری سرعت و جهت جریان

فصل چهارم: نیروی درگ و اهمیت کاهش آن
۱-۴) نیروی پسا (دراگ) و برآ (لیفت)
۲-۴) نیروی درگ پوسته ای یا اصطکاکی
۳-۴) نیروی درگ شکلی یا فشاری
۱-۳-۴) روش های کاهش درگ فشاری
۱-۱-۳-۴) روش های مکانیکی
۲-۱-۳-۴) روش کنترل لایه مرزی
۴-۴) نیروی پسای القایی
۱-۴-۴) عوامل مؤثر بر درگ القایی
۲-۴-۴) روش های کاهش درگ القایی
۵-۴) تأثیر زبری بر روی ضریب درگ
۶-۴) تأثیر شکل جسم بر روی ضریب درگ
۷-۴) بررسی و بیان اهمیت کاهش درگ
۸-۴) کاربردهای کاهش درگ

فصل پنجم: نانو تکنولوژی و تأثیر نانو مواد بر درگ
۱-۵) آغاز نانو تکنولوژی
۲-۵) اهمیت و ضرورت نانو تکنولوژی
۳-۵) نانو مواد
۱-۳-۵) روش های تولید نانو مواد
۴-۵) تکنولوژی نانو ذرات
۵-۵) پوشش ها
۱-۵-۵) رنگ های دریایی
۲-۵-۵) گرافیت و سرامیک
۳-۵-۵) پوشش های نانو ساختاری
۱-۳-۵-۵) کاربرد نانو ذرات اکسید روی در مقاوم سازی پوشش شناورها و تجهیزات زیردریایی
۶-۵) پوشش های کاهش دهنده درگ
۱-۶-۵) پوشش های کاهش دهنده نیروی درگ جهت استفاده در شناورها
۷-۵) کاهش درگ بوسیله میکرو حباب ها
۸-۵) بهبود سطح خراش سطوح پوشش ها توسط نانو مواد

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات

منابع و مؤاخذ
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع لاتین

سایت های اطلاع رسانی

چکیده انگلیسی

امیدوارم این سمینار برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

برای دانلود کلیک کنید

  • بازدید : 140 views
  • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۲۸    کد محصول : ۱۸۴۰۷    حجم فایل : ۱۲۲۶۱ کیلوبایت   
دانلود سمینار کارشناسی ارشد مکانیک نیروی پسا در جریان اطراف اجسام با و بدون پوشش نانو در تونل باد

عنوان سمینار: بررسی نیروی پسا در جریان اطراف اجسام با و بدون پوشش نانو در تونل باد

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: تونل باد و اجزای آن
۱-۱) هدف
۲-۱) آزمایش های تونل باد
۳-۱) تاریخچه تونل باد
۴-۱) انواع تونل باد
۱-۴-۱) ویژگی های تونل باد مدار باز
۲-۴-۱) ویژگی های تونل باد مدار بسته
۵-۱) اجزای تونل باد
۱-۵-۱) اتاق آزمون
۱-۱-۵-۱) کیفیت جریان در اتاق آزمون
۲-۵-۱) دیفیوزر
۳-۵-۱) نازل
۴-۵-۱) گوشه
۵-۵-۱) اتاق آرامش
۶-۵-۱) فن
۶-۱) تونل باد ویژه با سرعت کم
۱-۶-۱) تونل باد با جریان چرخشی
۲-۶-۱) تونل باد با اغتشاش کم
۳-۶-۱) تونل باد حرارتی
۴-۶-۱) تونل باد دود
۵-۶-۱) تونل باد با چگالی متغیر
۶-۶-۱) تونل باد خودرو
۷-۶-۱) تونل باد محیط زیست (لایه مرزی)
۷-۱) تشابه در جریان سیالات
۱-۷-۱) آنالیز ابعادی
۲-۷-۱) تشابه هندسی و دینامیکی
۳-۷-۱) معادله های اساسی حرکت جریان سیال
۸-۱) معرفی تونل های باد بزرگ جهان

فصل دوم: مرئی سازی جریان در تونل باد
۱-۲) مرئی سازی
۲-۲) مرئی سازی جریان بر روی سطح
۱-۲-۲) تافت
۱-۱-۲-۲) تافت های مرسوم
۲-۱-۲-۲) مینی تافت های فلورسنتی
۳-۱-۲-۲) مخروط جریان
۴-۱-۲-۲) نصب تافت بر روی مدل
۲-۲-۲) استفاده از پوشش های مختلف بر روی سطح مدل
۱-۲-۲-۲) روش جریان روغن
۲-۲-۲-۲) روش تبخیر مایع فرار
۳-۲-۲) دستگاههای آشکارسازی
۱-۳-۲-۲) دستگاه شیلیرین
۲-۳-۲-۲) دستگاه سایه نگار
۳-۳-۲-۲) دستگاه تداخل سنج

فصل سوم: اندازه گیری نیرو و گشتاور در تونل باد
۱-۳) اندازه گیری نیرو به روش اندازه گیری ممنتوم
۲-۳) اندازه گیری نیروی پسا به روش اندازه گیری توزیع فشار استاتیکی
۳-۳) اندازه گیری نیروها و گشتاورها توسط بالانس ها
۱-۳-۳) بالانس خارجی
۱-۱-۳-۳) بالانس سیمی
۲-۱-۳-۳) بالانس پلات فرم
۳-۱-۳-۳) بالانس یوک
۲-۳-۳) بالانس داخلی
۴-۳) اندازه گیری فشار استاتیکی و فشار سکون
۵-۳) اندازه گیری دما
۶-۳) اندازه گیری سرعت و جهت جریان

فصل چهارم: نیروی درگ و اهمیت کاهش آن
۱-۴) نیروی پسا (دراگ) و برآ (لیفت)
۲-۴) نیروی درگ پوسته ای یا اصطکاکی
۳-۴) نیروی درگ شکلی یا فشاری
۱-۳-۴) روش های کاهش درگ فشاری
۱-۱-۳-۴) روش های مکانیکی
۲-۱-۳-۴) روش کنترل لایه مرزی
۴-۴) نیروی پسای القایی
۱-۴-۴) عوامل مؤثر بر درگ القایی
۲-۴-۴) روش های کاهش درگ القایی
۵-۴) تأثیر زبری بر روی ضریب درگ
۶-۴) تأثیر شکل جسم بر روی ضریب درگ
۷-۴) بررسی و بیان اهمیت کاهش درگ
۸-۴) کاربردهای کاهش درگ

فصل پنجم: نانو تکنولوژی و تأثیر نانو مواد بر درگ
۱-۵) آغاز نانو تکنولوژی
۲-۵) اهمیت و ضرورت نانو تکنولوژی
۳-۵) نانو مواد
۱-۳-۵) روش های تولید نانو مواد
۴-۵) تکنولوژی نانو ذرات
۵-۵) پوشش ها
۱-۵-۵) رنگ های دریایی
۲-۵-۵) گرافیت و سرامیک
۳-۵-۵) پوشش های نانو ساختاری
۱-۳-۵-۵) کاربرد نانو ذرات اکسید روی در مقاوم سازی پوشش شناورها و تجهیزات زیردریایی
۶-۵) پوشش های کاهش دهنده درگ
۱-۶-۵) پوشش های کاهش دهنده نیروی درگ جهت استفاده در شناورها
۷-۵) کاهش درگ بوسیله میکرو حباب ها
۸-۵) بهبود سطح خراش سطوح پوشش ها توسط نانو مواد

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات

منابع و مؤاخذ
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع لاتین

سایت های اطلاع رسانی

چکیده انگلیسی

امیدوارم این سمینار برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج