گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 115 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 پیشینه و سابقه روستانشینی در ایران طی مطالعات و تحقیقات علمی و باستان شناسی به عمل آمده، عمر روستایی را در ایران به ۵۰۰۰ سال قبل از میلاد برآورد می نماید. با وجود تحولات زیادی در سیمای اقتصادی- اجتماعی وسیاستهای توسعه جهانی در چند دهه اخیر به وقوع پیوسته و به رغم افزایش سطح رفاه در شهرها گسترش شهر نشینی و هجوم جمعیت عظیم مهاجرین روستایی به شهرها هنوز حدود ۵۷% جمعیت جهان در سکونت گاههای روستایی زندگی می کنند که توجیه کافی ومناسبی برای بذل توجه به جایگاه برنامه ریزی روستایی را نشان می دهند. کشور ما نیز با داشتن رقم ۳۸٫۳ درصد کل جمعیت با مسئله عدم هماهنگی و تجانس نظام استقرار بخشی از جمعیت روستایی با شرایط تحول و توسعه در شرایط کنونی مواجه می باشد. شاید بتوان عمده ترین مسائل موجود در حوزه های روستایی را به ترتیب زیر نام برد:
۱٫ نابسامانی در وضعیت معیشت و فعالیت بسیار محدود و ابتدایی.
۲٫ نابسامانی در پیوند حوزه های روستایی با بدنه نظام اسکان به دلیل فقدان یک شبکه دسترسی کارآمد.
۳٫ بی ثباتی شدید اسکان در حوزه ها که خود باعث ناپایداری جمعیت می باشد.
به دنبال درک واقعیتهای مکانی- فضایی فوق و خالی شدن نقاط روستایی به سمت مراکز بزرگ روستایی و شهری که خود زمینه ساز بروز عوارض خاص اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی در مقصد نیز شده است. ضرورت و تغییر نگرش و توجه خاص به عرصه های روستایی و سامان بخشی به نظام و الگوی استقرار روستاها احساس گردید. نتیجه اصلی تحقیق مبتنی بر رعایت دو اصل می باشد، شناسایی وضع موجود روستا و روابط بین عناصر سازنده مورد مطالعه براساس نتایج حاصله. شروع مرحله دوم یعنی دستیابی به روشها، قوانین و تئوری هایی است که به کمک آنها بتوان به شناخت سیستم ها دست یافت و خصوصیت و رفتار آینده آنرا پیش بینی نمود.
فصل اول: شناخت و ارزیابی وضع موجود
۱٫ معرفي اجمالي شهرستان
سابقه تاريخي
استان پهناور خراسان با ساختار گونه گون و كهن زمین شناسی، اقلیم متنوع و جاذب، موقعیت ویژه جغرافیایی، بی گمان از قدیمی ترین دوران حیات بشری ، بستر فعالیتهای بشری ، بستر فعالیتهای معیشتی، بازرگانی و نظامی عمده بوده است، به دلیل همین موقعیت خاص، كهن ترین، معروفترین و طو لانی ترین راه ارتباطی بین شرق و غرب یعنی «جاده تاریخی ابریشم» از طریق خراسان شرق را به غرب مرتبط می سازد.
تنوع جغرافیایی سرزمین خراسان با وجود آب و هوای كویری و گرم در بخش جنوبی و معتدل كوهستانی در شمال استان و به طور پراكنده در مركز، با ارتفاعات قابل توجهی نظیر بینالود، هزار مسجد،كپه داغ، قهستان و… زمینه ای مناسب برای استقرار بشر از قدیمی ترین ایام و جذب اقوام وطوایف متعدد در دورانهای مختلف بوده است.سرزمینی كه نواحی مختلف آن عرصه رویش انواع نباتات مناطق سردسیری و گرمسیری از قبیل گندم، برنج، بادام، سیب، انگور، پسته، خرما، و… است .
مناطقی از آن استعداد پرورش انواع مختلف حیوانات اهلی و وحشی نظیر پلنگ، گرگ، شتر، اسب، آهو، گوسفند، بز و … داراست .
قدیمی ترین آثار حیات انسانی در ایران، شامل تعدادی ادوات و دست افزارهای سنگی . با قدمت تخمینی ۸۰۰ هزار سال قبل، متعلق به دوران پارینه سنگی قدیم، از بستر رودخانه كشف رود مشهد بدست آمده است. در حالی كه قدیمی ترین مكانهای استقرار انسان، حداكثر با قدمت ۱۰۰ هزار سال در نواحی دیگر ایران نظیر آذربایجان، لرستان و … شناسایی شده اند .
دومین مكان از نظر قدمت، پناهگاه سنگی (غار) « خونیك » در نزدیكی بیرجند است كه متعلق به دوره پارینه سنگی میانه با قدمتی بین ۵۰تا۶۰ هزار سال می باشد. از آن پس آثار و شواهد زندگی بیشماری از دوران نوسنگی تا آغاز دوران تاریخی در جلگه مشهد، دره اترك علیا (قوچان)، جلگه درگز، بجنورد، تربت حیدریه، بیرجند و… شناسایی شده اند این شواهد و آثار به اقوام و ساكنان اولیه و بومیئ خراسان مربوط می شود كه بنا به عقیده برخی محققان به عنوان اقوام « آسیایی » شهرت یافته اند و سراسر آسیای غربی از مدیترانه تا تركستان و دره سند را فرامی گیرد .
ولی در حقیقت مهمترین مقطع تاریخ خراسان در سرآغاز دوران تاریخی ایران با ورود اقوام « آریایی » به فلات ایران پیوند می خورد . در این واقعه كه در اغاز هزاره اول ق.م اتفاق افتاد، آریایی ها تازه وارداز طریق خراسان به سمت نجد ایران پیش رفتند و بخش اعظم آنها آنچنان كه از توصیفات « اوستا » برمی آید، در خراسان و سیستان مستقر شدند و شاید به همین دلیل است كه عمده حوادث آغاز تاریخ ایرانیان كه در دو منبع « اوستا » و « شاهنامه فردوسی » ذكر شده است در مشرق ایران و در واقع در خراسان بزرگ رخ می دهد . بسیاری از محققان، زادگاه « زردشت » را مشرق ایران و بوژه حدود خراسان می دانند. برخی از داستانها و افسانه های محلی و از جمله داستان كاشتن سرو كاشمر در خراسان به یاد بود پذیرش آیین نو زردشت توسط « ویشتاسپ» نیز مؤید این نظر است . دیاكونوف نیز محل پیدایش زبان اوستایی را در آسیای میانه، مشرق ایران، افغانستان و خراسان كنونی می داند .  
موقعیت جغرافیایی 
جغرافیای طبیعی
شهرستان مشهد در طول جغرافیایی  59 درجه و ۱۵ دقیقه  تا  60  درجه و ۳۶ دقیقه وعرض جغرافیایی ۳۵ درجه و ۴۳ دقیقه تا ۳۷ درجه و ۸ دقیقه گسترده است .
شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی در سال  77  محدوده ای به وسعت ۱۸۵ کیلومتر مربع داشت که پیش بینی می شود تا سال ۱۳۹۵ به  245 کیلومتر مربع برسد .
ارتفاع مشهد از سطح آبهای آزاد ۹۸۵  متر می باشد .
مشهد از شمال به شهرهای کلات و درگز، از غرب به چناران و نیشابور، از شرق به کشور ترکمنستان و شهر سرخس، از جنوب به تربت جام، تربت حیدریه و فریمان محدود است 
دشت مشهد با دو رشته کوه موازی با جهت شمال غربی، جنوب شرقی محصور شده است. رشته کوه هزار مسجد که ادامه رشته کوه های کپه داغ است.
ارتفاعات آلاداغ و بینالود هم در ناحیه جنوب دشت مشهد واقع شده و امتداد ارتفاعات البرز است.
اقليم شهرستان 
رطوبت
متوسط رطوبت مشهد ۴/۵۶ درصد و متوسط حداقل و حداکثر سالانه ۵/۳۶ درصد در تيرماه و ۹/۷۱ درصد در دی ماه است.
درجه حرارت
متوسط درجه حرارت در طی دوره آماری ۱۳۸۰ – ۱۳۳۰، ۴/۱۴ درجه سانتيگراد و اختلاف ميانگين درجه حرارت در سردترين ماه و گرم ترژن ماه ۲۵ درجه است. ميانگين حداکثر دمای سالانه ۴/۲۶ درجه مربوط به ماه تير و ميانگين حراقل دمای سالانه ۴ درجه مربوط به ماه دی است .
بارندگی
متوسط بارندگی در طی دوره آماری ۱۳۸۰ – ۱۳۳۰ ، در شهرستان مشهد ۶۴/۲۵۹ ميلی متر است . حداکثر ميانگين ماهانه بارش در شهرستان مشهد ۸/۵۵ ميلی متر در ماه اسفند و حداقل ميانگين ماهانه بارش ۷/۰ ميلی متر در مرداد ماه می باشد . به طور کلی ميزان نزولات جوی در اين شهرستان کم است .
باد
جريان هوا در مشهد تحت تاثير توده های هوای متفاوتی است که مهم ترين آنها عبارتند از :
توده هوای پر فشار سيبری، جريان های مديترانه ای، جريان های شمالی و غربی .
تابش خورشید 
میانگین مجموع سالانه ساعات آفتابی مشهد، ۲۵۰ ساعت است که از این میزان کمترین ساعات آفتابی در بهمن ماه و بیشترین آنها در تیر ماه است .
زاویه تابش خورشید در عرض جغرافیایی ۳۷ درجه ( مشهد ) ، در ظهر محلی اول تیر ماه برابر ۹۰ درجه و در ظهر محلی دی ماه، ۴۵ درجه است .
عوامل تاثیر گذار بر اقلیم مشهد عبارتند از:
عرض جغرافیایی ، هوای گرم و خشک، کویر قره قوم واقع در شمال منطقه و دو رشته کوه مرتفع هزار مسجد و بینالود .
بر طبق طبقه بندی اقلیمی «کوپن» ، مشهد در اقلیم «استپ عرض میانی نیمه خشک و خنک»، بر اساس طبقه بندی «مارتن» اقلیم مشهد از نوع «نیمه خشک» و بر اساس طبقه بندی «آمبرژه» در اقلیم «خشک و سرد» قرار دارد .
تاريخچه آب شهرستان
با وجودد قرار گيری مشهد در دشتی حاصلخیز و جاری بودن رودخانه مهم کشف رود در آن ، از بدو پيدايش  به معضل کم آبی مواجه بوده است . فاصله يک فرسنگی بستر کشف رود با شهر مشهد و اختلاف ارتفاع منجر به عدم دسترسی اهالی شهر به آب رودخانه شده است . ئ این باعث شده است که از همان ابتدای شکل گيری شهر با سيستم سنتی و باستانی مشروب شود .
منابع آبهای سطحی 
عبارتند از: رودخانه های کشف رود، کارده، چاه نساء، ميامی، شاندیز، طرقبه، طرق، سنگ بست، جاغرق، مراغه، مايان، برگ، زشک، چشمه گیلاس، قره تيکان، چهچه، کلات، چکنه و ارچنگان.
از مهم ترين مسيل های مشهد می توان از کال قره خان و کال چهل بازه، همچنين کال شريف آباد و کال سرغايه که حالت فصلی دارند نام برد .
منابع آب های زير زمينی 
درسطح دشت های واقع در مشهد ۲۸۲۲ حلقه چاه عميق، ۱۲۸۵ حلقه چاه نيمه عميق، ۹۰۲ رشته قنات، ۳۲۱ دهانه چشمه گزارش شده است.
ميزان تخليه سالانه از مجموع منابع آب زير زمينی در اين دشت ها ۹۲/۱۵۷۶ ميليون متر مکعب است.
رودها 
از جمله رودهای مهم مشهد، کشف رود است که دارای جهت شمال غربی ، جنوب شرقی است و از هزار مسجد سرچشمه می گیرد و به طرف هریر رود جریان می یابد . و شاخه های فرعی این رودخانه باعث سرسبزی اطراف مشهد شده است مانند اخلمد ، فريزی ، گلمکان ، گلستان ، شانديز ، طرق ، بيدک و کارده ، ماه نساء ، رادکان ، دهبار ، مايان ، جاغرق ، زشک و دولت آباد .
پوشش گیاهی
  • بازدید : 117 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

به منظوربررسی عوامل موثر در تخريب و تعيين سهم هر يک در تخريب مراتع استان اصفهان باتوجه به وسعت، وضعيت پوشش گياهي، خاک، شيب، توپوگرافي و… در نواحي مختلف رويشي استان جمعا”۱۲منطقه نمونه تعيين شد.سپس اطلاعات نقشه هاي توپوگرافي در مقياس۵۰۰۰۰ :۱ ونيز مطالعات انجام شده توسط سايردستگاهها، اطلاعات پرسشنامه اي و ساير اطلا عات مورد نياز جمع آوري گرديد همچنين در مطالعات ميداني با پلات گذاري درتيپهاي مختلف گياهي مناطق نمونه مطالعات اندازه گيری پوشش گياهی انجام شده ودر محيط هاي آماري Excelو Spss ،در دو دسته کمي وکيفي مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرارگرفتند
بين متغيرهاي افزايش تعداد دام و تعداد دامدار درسطح )۱%)، بين متغير شاخص تخريب وافزايش تعداد دام در سطح(۱%)، هم چنين بين متغير شاخص تخريب باعامل تبديل کاربري به زراعي در سطح(۱%)، بين متغير تعداد دام ومتغير تعداد دامدار در سطح(۱%) ،بين عامل افزايش تعداد دام بامتغيرهاي چراي سنگين و رقابت در چرا درسطح (۱%)، بين متغيرکاهش وکمبود مديريت منابع طبيعي با  افزايش تعداد دام و تعداد دامدار درسطح (۱%)رابطه معني دار ديده ميشود . 


Abstract:
On the whole Esfahan province rangelands the most important factors are including:  Extra animal unit (54.44%). Longtime grazing (16.28%), early grazing, (16.13%) kind of exploitation (7.49%), cultivation especially dry land farming (4.84%), and Building (0.005%) respectively. It is recommend to decrease number of animal units in Esfahan rangelands because it is 2.8 times more than appropriate animal units. Range management especially arrival and exit of animals, perserving of range seeding, changing low  productive dry lands to forage cropland and substitution of heavy animals with lighter animals and changing native human behaviors.’
There was a close relativily between number of animal and number of shepherds ( 0.01 % significant ) . There was a close relativily between forage decreasion index and animal unit increasing ( 0.01 % significant ) . There was a close relativily between forage decreasion and changing in lanl use.  ( 0.01 % significant )
There was a close relativily between animal unit increasing and heavy grazing and premature in grazing. ( 0.01 % significant ) Bad management and animal unit increasing and number of  shepherds.( 0.01 % significant)  Between range condition and indebteduess an inverse relativity was exist ( 0.01 % significant).

مقدمه:
 مراتع بعنوان منابع تجديدشونده ودرواقع بعنوان منبع اصلي تغذيه دامها مي‌باشندکه بجزتامين غذاي دامها، در مسائل زيست‌محيطي، تعديل آب و هوا، توليد مداوم گياهان علوفه‌اي و محصولات فرعي، تفرجگاهي، حفاظت خاك و آب نقش بسزايي داشته و تضمين كننده حيات جوامع انساني است . متاسفانه يكي از منابع طبيعي مهم كه در معرض پيامدهاي ناشي از رشد جمعيت و نيازهاي آن قرار گرفته‌، مراتع می باشد بطوريکه با رشد جمعيت تقاضا براي محصولات دامي افزايش يافته و به تبع آن تعداد دامهايي كه از علوفه مراتع تغذيه مي‌كنند نيزبطور چشمگيری فزونی  يافته است و در نتيجه تعادل دام و مرتع از بين رفته وباعث تخريب مراتع شده است و روز به روز از توان آن کاسته و روند تخريب همچنان ادامه دارد.براساس مطالعات فني انجام شده در دهه‌هاي اخير بهره‌برداري از مراتع در ناپايدار‌ترين شرايط ممكن صورت مي‌گيرداز طرف ديگر عدم توجه كافي از طرف مسئولين منابع طبيعي كشور و عدم برنامه‌ريزي دقيق، مديريت ضعيف عرصه‌هاي منابع طبيعي، عدم تخصيص اعتبارات و امكانات لازم، عدم كنترل ورود و خروج دام از عرصه‌هاي مرتعي و… باعث تشديد تخريب مراتع گشته است ودر صورتيكه اين روند همچنان ادامه يابد و اقدامي اساسي صورت نگيرد در آينده‌اي نه چندان دور دامداریو مراتع با بحران مواجه خواهند شدکه جبران آن به سادگي ممكن نخواهد بود. بنابراين حفاظت از منابع طبيعي به منظور نيل به اهداف توسعه پايدار از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است.لذا لازم است عوامل تخريب منابع طبيعي مورد بررسي قرارگرفته واولويت و نقش هر يك از آنها در تخريب مشخص گردد. چنين اقدامي مي‌تواند علاوه بر تعيين ابعاد تخريب و عوامل موثر در ايجاد آن، درارائه راهبرد‌هاي مناسب براي حفاظت ، اصلاح و احياء و بهره‌برداري اصولي از مراتع مفيد فايده گردد .
مواد و روشها:
مساحت استان اصفهان حدود۱۰۵۰۰۰۰۰ هکتار مي باشدکه حدود ۳۳۲/۶ ميليون هكتار(۶۰ درصد)آنرا مراتع تشکيل داده است. که به ترتيب ۸۲۷۹۹۲ هكتار آنرا مراتع خوب ، ۳۴۶۹۵۶۷ هكتار مراتع متوسط و۲۲۴۸۷۹۳ هکتارآنرا مراتع فقيرراتشکيل داده است.حداقل ارتغاع استان از سطح دريا ۷۰۰ متر(کوير مرکزی)وحداکثر آن۴۴۰۹متر(كوه دنا) می باشد.روش بررسی از نوع همبستگی و همخوانی بوده و از ضريب همبستگی پيرسون وآمار استنباطی و توصيف داده ها و همخوانی اطلاعات جهت تجزيه وتحليل آمار وسايراطلاعات جمع آوری شده استفاده گرديده است. ابتدا باتطبيق نقشه جغرافيايي استان با نقشه تقسيم‌بندي نواحي رويشي به روش هنري پابو محدوده استان اصفهان در۵ زيرناحيه، نيمه بياباني، استپي، نيمه استپي،كوههاي مرتفع و جنگلهاي خشك قرار گرفت. جمعا”۱۲ منطقه نمونه با وسعت حداقل ۱۰۰۰۰ هكتار، با نظرات كارشناسي و با توجه به عواملي مانند تيپ‌هاي عمده گياهي، وضعيت پوشش و تخريب, خاك، شيب، توپوگرافي و … انتخاب گرديدبطوريكه مناطق نمونه شاخصي از وضعيت و بهره‌برداري از منابع طبيعي نواحي مختلف رويشي استان باشد. همچنين سعي گرديدكه محدوده‌های انتخاب شده به صورت يك حوزه آبخيز باشد. 
در عمليات ميدانی نسبت بهجمع آوری اطلاعات پارامترهای مورد نيازاز قبيل توليد بالفعل، توليد بالقوه، ظرفيت،گرايش وميزان تخريب و سهم هر يک در تخريب اقدام گرديد. توليد علوفه مناطق نمونه در تيپ‌هاي گياهي موجود به روش قطع و توزين در زمان مناسب و تعداد و پلات مناسب در نقاط كليد بدست آمد وميزان علوفه قابل استفاده دام محاسبه گرديد. توليد بالقوه با توجه به وضعيت موجودپوشش گياهي با تاکيد بر ترکيب گونه هاي مختلف و حتي ترکيب سني گونه ها و نيز توجه به پوشش گياهي مناطق مرجع ونهايتا”با نظر کارشناسي تعيين گرديد.
همچنين تعداد دام موجود،تعداد دام مجاز ودام مازاد بر ظرفيت مناطق نمونه و ظرفيت سامان های عرفی مراتع از آخرين  اطلاعات طرحهاي مرتعداري وپروانه‌هاي چراي سامان های عرفی موجود درپرونده هاي اداره کل منابع طبيعي استان استفاده گرديد. منبع ديگر اطلاعات در اين پژوهش اطلاعات پرسشنامه‌اي ، شامل ۴ نمونه پرسشنامه، اطلاعات منطقه نمونه، نظرات کارشناسان ادارات منابع طبيعي شهرستانهاي مربوطه، نظرات شوراهاي روستاها و قرارگاههاي عشايري و نظرات خانوارهاي بهره‌بردار روستاهاي موجود در مناطق نمونه بودو در اين نظرسنجي، نظرات خود را در مورد عوامل موثر در تخريب منابع طبيعي و اولويت آنها بيان نمودندکه با حضور در عرصه جمع آوری گرديد.
عوامل عمده موثر در تخريب درسه گروه۱- عوامل مربوط به دام ۲- عوامل مربوط به نوع بهره‌برداري ۳- عوامل مربوط به تبديل كاربري اراضي مرتعي مورد بررسی قرارگرفت.
مقدار كاهش توليد علوفه در اثر هر يك از عوامل تخريب نسبت به مقدار کل كاهش توليد علوفه درمناطق نمونه نواحي مختلف رويشي اندازه‌گيري و درصد سهم هر يك از عوامل تخريب مربوط به گروه عوامل دام و نوع بهره برداري به درصد تعيين گرديد.از مجموعه اين اطلاعات ميزان ارتباط بين عوامل موثردرتخريب و روابط بين متغيرهاي اقتصادي اجتماعي موجودموثر در تخريب و متغيرهاي وابسته به آنها از نظر آماري در سطوح ۱و ۵ درصد مشخص گرديد.اطلاعات بدست آمده در هر يك از نواحي رويشي استان به طور جداگانه و نيز دركل استان با استفاده از محيط نرم‌افزارهای Excel و Spss مورد پردازش قرارگرفته وميزان همبستگي و روابط موجودبين مهمترين متغيرهاي موثر در تخريب مراتع مناطق نمونه ومرتبط با شاخص تخريب و نيز با يكديگر تعيين و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت ودر نهايت نتايج بدست آمده به کل استان تعميم داده شد.
ساليانه، حداكثر و حداقل مطلق) تعيين گرديد.    با استفاده از نقشه‌هاي قابليت اراضي و نقشه هاي توپوگرافي در محدوده رويشگاه هاي گونه مورد نظر، نوع پستي و بلندي نظير كوهستاني، كوهپايه، تپه‌ماهوري ، دشتي ، ارتفاع از سطح دريا ، ميزان شيب  و جهت شيب تعيين گرديد. 
عوامل موثر در تخريب منابع طبيعي در دوگروه: ۱- عوامل كمي ۲- عوامل کيفي در نظرگرفته شد. در عمليات ميدانی نسبت به جمع آوری اطلاعات پارامترهای مورد نيازاز قبيل توليد بالفعل، توليد بالقوه، ظرفيت،گرايش و… اقدام گرديد. توليد علوفه مراتع مناطق نمونه در تيپ‌هاي گياهي موجود به روش قطع و توزين در زمان مناسب و تعداد و پلات مناسب در نقاط كليد بدست آمد وميزان علوفه قابل استفاده دام محاسبه گرديد. توليد بالقوه با توجه به وضعيت موجودپوشش گياهي و با تاکيد بر ترکيب گونه هاي مختلف و حتي ترکيب سني گونه ها و نيز توجه به پوشش گياهي مناطق مرجع ونهايتا”با نظر کارشناسي تعيين گرديد.
همچنين تعداد دام موجود،تعداد دام مجاز ودام مازاد بر ظرفيت مناطق نمونه و ظرفيت سامان های عرفی مراتع از  اطلاعات طرحهاي مرتعداري و آخرين اطلاعات پروانه‌هاي چراي سامان های عرفی موجود درپرونده هاي اداره کل منابع طبيعي استان استفاده گرديد. منبع ديگر اطلاعات در اين پژوهش، اطلاعات پرسشنامه‌اي ، شامل ۴ نمونه پرسشنامه، اطلاعات منطقه نمونه، نظرات کارشناسان ادارات منابع طبيعي شهرستانهاي استان، نظرات شوراهاي روستاها و قرارگاههاي عشايري و نظرات خانوارهاي بهره‌بردار روستاهاي موجود در مناطق نمونه بود.بهره بردارن در اين نظرسنجي، نظرات خود را در مورد عوامل موثر در تخريب منابع طبيعي و اولويت آنها بيان نمودندکه اين اطلاعات با حضور در عرصه جمع آوری گرديد.
  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۰۴    کد محصول : ۱۷۹۱۲    حجم فایل : ۹۹۳ کیلوبایت   
در این لحظه از سایت بزرگ دانلود پروژه تحقیق مقاله جزوه و پایان نامه های دانشجویی fileee.ir یک پایان نامه کامل و جامع جدید با عنوان دانلود تحقیق پایان نامه کشاورزی اکولوژی گیاهان زراعی و گیاهان قابل زراعت رو برای شما دانشجویان و دانشگاهیان عزیز و گرامی قرار دادم . امیدوارم از خرید و دانلود این فایل دانشجویی لذت ببرید . مدیریت سایت fileee.ir آرزوی موفقیت و کامیابی برای همه دانشجویان عزیز .

دانلود تحقیق پایان نامه کشاورزی اکولوژی گیاهان زراعی و گیاهان قابل زراعت

دانلود تحقیق پایان نامه کشاورزی اکولوژی گیاهان زراعی و گیاهان قابل زراعت


عتیقه زیرخاکی گنج