گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 75 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان بررسی پدیده بد حجابی-خرید اینترنتی پایان نامه بررسی پدیده بد حجابی-دانلود رایگان سمینار بررسی پدیده بد حجابی-پایان نامه بررسی پدیده بد حجابی
این فایل در۱۳۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وبه موارد زیر می پردازد:

بي شك پوشش زن در برابر مرد بيگانه يكي از ضروريات دين اسلام است كه نمي توان درباره جنبه اسلامی آن ترديدي به خود راه داد در قرآن كريم و روايات وارده از پيامبر و ائمه معصومين- عليهم السلام- و نيز در كلمات فقها به وجوب حجاب و كيفيت آن تصريح شده است.

ضرورت موضوع

جامعه اسلامي جامعه اي است ارزش مدار و آرماني كه حفظ و تقويت اين ارزشها مي تواند در پيشبرد اهداف متعالي مكتب حيات بخش اسلام موثر واقع شود و بالعكس عدم پايبندي به ارزشها و يا كم رنگ شدن آنها باعث دور شدن جامعه از اهداف آرماني خود خواهد شد.

يكي از اين ارزشهاي مهم موضوع حجاب است كه با مشاهدات عيني ملاحظه مي شود برخي از بانوان جامعه اين امر را جدي تلقي نمي كنند و با رعايت نكردن موازين اسلام لطمه اي به خويش، و پيرو آن به اجتماع و خصوصاً نسل جوان و نوجوان جامعه وارد مي شود، و از اين طريق جامعه اسلامي را به طرف انحطاطات اخلاقي و اجتماعي پيش مي برد. و از آنجايي كه شناسايي مساله و توجه به اصل موضوع اولين مرحله براي ارائه راه حل مي باشد، لازم دانستم پژوهشي در اين زمينه ارائه دهم، باشد كه اين امر، مورد دقت و توجه مسئولين امر قرار گرفته و در جهت بهبود وضع موجود موثر واقع شود.

 

پيشينه موضوع

حجاب صحيح اسلامي از آن موضوع هايي است كه همواره مورد بحث و بررسي قرار گرفته است و آثاري در اين زمينه به نگارش در آمده است، كه از جمله آنها:

۱- كتاب علل فساد و بدحجابي زنان نوشته احمد رزاقي است كه اين كتاب بيشتر به بيان علتهاي فساد و بد حجابي زنان پرداخته است در اين كتاب علت العلل بد حجابي را ضعف ايمان معرفي كرده است و بعد از آن خانواده و بطور اخص براي مادر بيشترين نقش را در حجاب زنان و دختران جوان مي داند.

۲- كتاب حجاب در عصر  ما نوشته محمد رضا اكبري اين كتاب علاوه بر بيان علت بدحجابي به پيامدهاي بدحجابي نيز اشاره كرده است و مي گويد ثمره اصلي بد حجابي فرو پاشيدن و تزلزل خانواده و از بين رفتن حيا و عفت كه منجر به طلاق و بالطبع زياد شدن كودكان بي سرپرست مي شود و در مقابل آن رعايت حجاب طبق شئونات اسلامي باعث تداوم و استحكام خانواده و ايجاد مهر و محبت و اعتماد متقابل ميان زن و شوهر مي شود از جمله راهكارهايي كه مي توان براي مبارزه با اين پديده شوم ارائه داد در اين كتاب بالا بردن اعتقادات و ايمان به عالم غيب را بيان نموده است تا از اين طريق بتوان گامي درست در جهت بالا بردن حجاب در جامعه برداشته شود.

۳- مجله شميم ياس شماره دهم دي ۱۳۸۲، خانم حكيمي در اين مجله بعد از ذكر تاريخچه بدحجابي پيامدهايي را براي آن ذكر نموده است كه مهمترين پيامد آن تزلزل خانواده مي باشد و پيامدهاي ديگر را نيز بعد از آن ذكر نموده است.

البته كتابهايي كه فقط تاريخچه و علل بدحجابي را بيان كرده باشد زياد در دسترس نيست در كتابهاي موجود علل بدحجابي از ابعاد مختلف بيان نشده است و در برخي از اين كتابها پيامدهاي بد حجابي از ابعاد مختلف بررسي شده است. در اين پايان نامه پژوهشگر بعد از ذكر تاريخچه بدحجابي در صدد بيان علل و به دنبال آن پيامدهاي بدحجابي از دو بعد فردي و اجتماعي است. كه در آخر هم راهكارهايي را پيشنهاد نموده است تا شايد مورد توجه قرار گيرد.

 

اهداف موضوع

انسان فطرتي خداخواه و خواهان رشد و كمال دارد و با كسب شناختي نسبي از پروردگار عالم آواي عبوديت سر مي دهد و با ميل و اشتياق در برابر دستورات و نواهي الهي سر تسليم فرود مي آورد.

پوشيدگي زن يكي از ارزشهاي بزرگ اسلام است كه اگر به سبكي زيبا و منطقي، جامع و قلمي شيوا و رسا به آن پرداخته شود، از آن استقبال مي كند و از بركات فراوان انتخاب حجاب بهره مند مي گردد و از آفت هاي متعدد و زيانبار بي حجابي و بدحجابي مصون مي ماند.

حجاب اسلامي همواره مورد بحث و بررسي قرار گرفته است كتابهايي در اين زمينه به زيور صحيح آراسته گرديده اند كه هر كدام در بردارنده بخشي از مباحث اين حكم الهي است.

 

اهداف موضوع

الف- هدف كلي:

تبيين پديده بدحجابي در جامعه

يافتن راه حل صحيح و مناسب جهت مقابله با آثار و مظاهر فساد و تباهي و بي عفتي و بي حجابي در گرو شناخت عميق علل و عوامل تظاهر به بدحجابي و فساد گستري است.

ب- اهداف جزيي:

تبيين علل فردي و اجتماعي بد حجابي

تبيين پيامدهاي فردي و اجتماعي بدحجابي

تبيين راههاي مبارزه با بدحجابي

واژه لغوي حجاب

حجاب در لغت: حجاب واژه اي است عربي با معاني متعدد، پوشش، وسيله پوشيدن، حائل و… در كتاب «لسان العرب» درباره معاني آن چنين آمده است:

«حجاب به معناي پوشش است زن محجوبه يعني زني كه بوسيله اي پوشيده شده است. هم چنين حجاب نامي است براي آنچه بدان خود را مي پوشاند. آنچه ميان دو چيز حائل گردد نيز حجاب ناميده مي شود جمع آن «حجب» است كلام خداوند متعال كه مي فرمايد: «وهن بيننا و بينك حجاب» بدين معناست كه ميان ما و شما حاجز و فاصله اي در نحله «روش» و دين وجود دارد»[۱]

در زبان فارسي- با توجه به اين كه واژه حجاب عربي است- معاني متفاوتي براي آن نقل شده است در فرهنگ عميد براي «حجاب» معاني ذيل ارائه شده است:

«پرده، ستر، نقابي كه زنان چهره خود را بدان پوشانند، روي بند، برقع، چادري كه زنان سر تاپاي خود را بدان پوشانند»[۲]

 

 

واژه اصطلاحي حجاب

معناي اصطلاحي حجاب همان پوشش مخصوص زنان است و گاهي هم به معناي پرده و حاجز مي آيد؛ مانند اين آيه «و اذا سالتموهن متاعا فاسئلوهن وراء حجاب»

در شرع براي حجاب سه اطلاق وجود دارد.

۱- اين كه زن تمام اجزاي بدنش را مگر آن مقداري كه مجاز شمرده شده است از هر ناظري كه نگاه كردنش بدان زن جايز نيست بپوشاند.

۲- اين كه در بيت خويش بماند و جز هنگام ضرورت از آن خارج نشود.

۳- حايلي كه بين زن و مرد نامحرم ساتر قرار مي گيرد.

همانطور كه ملاحظه شد برداشتهاي كه از حجاب شده مختلف است و علت اختلاف آن از معاني لغوي حجاب ناشي شده است استاد شهيد مطهري «ره» در معناي اصطلاحي حجاب مي فرمايد «كلمه حجاب هم به معناي پوشيدن و هم به معني پرده و حجاب، بيشتر استعمالش به معني پرده است. اين كلمه از آن جهت مفهوم پوشش مي دهد كه پرده، وسيله پوشش است شايد بتوان گفت كه به حسب اصل لغت، هر پوششي حجاب نيست آنگاه با ذكر مواردي از آيات و روايات و نقل سخنان ابن خلدون كه در آنها واژه حجاب به معناي «پرده» بكار رفته است مي فرمايد:

«استعمال كلمه حجاب در مورد پوشش زن، يك اصطلاح نسبتاً جديد است در قديم و مخصوصاً در اصطلاح فقها، كلمه ستر كه به معني پوشش است بكار رفته است. فقها در كتاب الصلوه و چه در كتاب النكاح كه متعرض اين مطلب شده اند كه كلمه «ستر» را بكار برده اند لغت حجاب پرده است و اگر در مورد پوشش كار برده مي شود به اعتبار پشت پرده واقع شدن زن است و همين امر موجب شده كه عده زيادي گمان كنند كه اسلام خواسته است زن هميشه پشت پرده و در خانه محبوس باشد و بيرون نرود»[۳]

از مجموع اين كلمات مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه واژه حجاب گرچه در لغت اغلب به معناي پرده و حائل استعمال شده است وشايد پوشش زن را به اعتبار پشت پرده واقع شدن، حجاب ناميده اند اما بطور مسلم، امروزه- بويژه در معناي مصطلح واژه حجاب فقط به معناي پوشش مخصوص زنان بكار مي رود و از معناي پرده نسخ شده است. از اين رو در كلمات فقها و مفسرين متاخر و نويسندگان معاصر، به جاي كلمه «ستر» يا پوشش زنان از واژه حجاب استفاده مي شود.

البته واژه حجاب در كتابها و عبارات عرفاني، معناي مصطلح ديگري دارد.

 

حجاب صحيح اسلامي

اسلام بنا بر مصالح زيادي مخالف هرگونه تحريك و تهييج جنسي در خارج از خانواده و خارج از روابط زناشويي مي باشد. البته همان كه اين مصالح مربوط به خود انسان است نه مربوط به چيزي خارج از وجود او و همه مفاسدي كه از كشيده شدن تحريكها و تهييجهاي جنسي به اجتماع و خارج از خانواده بوجود مي آيد دامن گير خود انسانها مي شود.

حجاب اسلامي و كامل، حجابي است كه در آن هيچ نوع جلب توجه و تحريكي وجود ندارد. در رساله هاي علميه چنين مي خوانيم «بر زنان واجب است تمام بدن خود را به استثناء وجه وكفين از نامحرم بپوشاند.

وجه يعني صورت، كفين يعني دستها تا مچ،‌ پوشش دستها و صورت در صورتي واجب نيست كه آرايش و زينت نشده باشد و نگاه به آنها موجب مفسده نباشد.

اينك به چند نمونه از حجابهاي غير اسلامي كه بنابر نظر فقها جايز نيست اشاره مي كنيم.

اما قبل از بيان نمونه ها ذكر نكته اي لازم است كه تا علت غير جايز بودن بعضي از حجابها روشن شود .

خانمها در ارتباطشان با نامحرم در حالتهايي قرار مي گيرند كه اگر از پوشش مناسب برخوردار نباشند ارتباط آنها موجب مفسده و گناه مي شود. بعضي از اين حالتها عبارتند از:

دادن چيزي به نامحرم يا گرفتن چيزي از آن.

كار كردن در مقابل نامحرم در منزل يا خارج از منزل.

مرتب كردن چادر، سوار شدن به اتومبيل يا خارج شدن از آن.

غذا خوردن در مقابل نامحرم

و در اين قبيل موارد، احتمال نمايان شدن بدن زن در صورتي كه حجاب مناسب طبق گفته فتاوا نباشد وجود دارد.

براي سهولت در يادگيري حجابها را- به سه دسته، همراه با چند مثال تقسيم مي كنيم.

۱) حجابهاي غير جايز با چادر

پوشيدن چادر بدون روسري يا مقنعه اي كه موها و سرو گردن را بپوشاند.

پوشيدن چادرهاي نازكي كه موها و يا دستها و اندامها از پشت آن نمايان است.

پوشيدن چادري كه داراي رنگ تند و مهيج باشد به طوري كه توجه نا محرم را جلب كند.

۲) حجابهاي غير جايز بدون چادر

پوشيدن مانتو يا لباس كم حجم بدن که برجستگيهاي آن را نپوشاند به طوري كه ايجاد تهييج و تحريك كند.

پوشيدن مانتو يا آستينهاي گشاد به طوري كه در بعضي ارتباطها از مچ را نپوشاند.

پوشيدن مانتو يا لباسي كه رنگ تند و مهيج دارد.

پوشيدن مانتويي كه طوري دوخته يا تزيين شده كه توجه را به خود جلب مي كند. مثلاً روي سينه يا پشت آن چيزي از قبيل دكمه يا گل و قرار داده، كه جلب نظر كند. يا پشت و بغل آن چاكهاي بلند داده شده به خصوص زن از پايين تنه و زير آن پوشش مناسبي نداشته باشد.

۳) پوشش مربوط به پا و سر

 پوشيدن جورابهاي نازكي كه پوست پا را نمي پوشاند.

پوشيدن روسري يا مقنعه اي كه تمامي مو را نپوشاند يا استفاده از روسري و مقنعه بطوري كه تمامي مو را پنهان نكند.

-بستن مو وجمع كردن آن در پشت سربه نحوي كه بر آمدگي آن مشهود باشدوجلب نظر كند.  • بازدید : 144 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق پوشش بانوان و نقش آن در زندگي اجتماعي-دانلود رایگان مقاله  پوشش بانوان و نقش آن در زندگي اجتماعي-خرید اینترنتی تحقیق  پوشش بانوان و نقش آن در زندگي اجتماعي-دانلود رایگان سمینار  پوشش بانوان و نقش آن در زندگي اجتماعي-تحقیق  پوشش بانوان و نقش آن در زندگي اجتماعي 
این فایل در ۷۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده است وشامل موارد زیر می باشد:
حجاب شناسی-واژه حجاب-پوش-علت پیدایش حجاب-چرا حجاب-حجاب برای بقا وسلامت خانواده-حجاب برای بهداشت روانی
درادامه مطلب برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصل تری را ارائه می کنیم.

بدون شك در عصر ما، كه بعضي نام آن را عصر برهنگي و آزادي جنسي گذارده‌اند،

و افراد غرب زده، بي بند و باري زنان را جزئي از آزادي او مي دانند، سخن از حجاب گفتن براي اين دسته ناخوشايند و گاه، افسانه اي است متعلق به زمان هاي گذشته. ولي فساد بي حساب و مشكلات و گرفتاري هاي روزافزوني كه از اين آزادي هاي بي قيد و شرط به جود آمده است سبب شده كه تدريجاً گوش شنوايي براي اين سخن پيدا شود. فلسفه حجاب چيزمكتوم و پنهاني نيست، زيرا، برهنگي زنان كه طبعاً پيامدهايي همچون آرايش و عشوه گري و امثال آن همراه دارد، مروان، مخصوصاً جوانان را در يك حالت تحريك دائم قرار مي دهد كه ايجاد هيجان هاي بيمارگونه عصبي كرده، گاه سرچشمه ي امراض رواني مي گردد. امروزه پزشكان اعصاب و روان معتقدند كه هيجان مستمر، عامل بيماري هاي فروان روحي است. با توجه به اين نكته كه غريزه جنسي نيرومندترين و ريشه دار ترين غرايز آدمي است، اسلام هرگز نيروي تقوا و ايمان را اينكه قوي ترين نيروهاي انساني است يك ضامن كافي در برابر تحريكات و دسايس اين غريزه ندانسته است.

در اين جا اين سئوال پيش مي آيد كه حقيقت مسئله حجاب چيست؟ آيا در مسئله پوشش، سخن در اين نيست كه زن خوب است پوشيده در اجتماع ظاهر شود يا عريان؟ روح سخن در اين است كه آيا زن و تمتعات مرد از زن بايد رايگان باشد؟ آيا مرد حق دارد از هر زني در هر محفل و مكاني حداكثر تمتعات را به استثناء رابطه ي جنسي ببرد يا نه[۱]؟

اميد است در پايان به پاسخ هايي در خور و مناسب اين سئوالات برسيم و پاسخ هاي مناسب براي اين مسائل اساسي را مورد بحث قرار دهيم.

همان طور كه مقدمه هم عنوان شد هدف از تحقق در اين زمينه تلاش براي آشنايي بيشتر با ديدگاه اسلام در مورد پوشش و حجاب بانوان و حدود آن از ديداسلام بوده است. به دليل انتخاب اين موضوع علاقه به دانستن ابعاد حجاب در زندگي اجتماعي و فردي بود. اين تحقيق در پي دانستن آن است كه آيا پوشش از مختصات اسلام است و پس از ظهور اسلام از مسلمين به غير مسلمين سرايت كرده ويا در ميان اقوام و قبايل ديگر نيز پيش از اسلام حچاب وجود داشته است؟ علت پوشش چيست؟ فلسفه پوشش از نظر اسلام چيست؟ آيا حجاب تنها مختص بانوان است؟ آيا اين پوشش موجب جدايي زن از اجتماع و مانع كار و فعاليت اوست؟ اين پوشش هايي است كه به ذهن جستوجو گر خطور مي كند ‌و اميد است كه در پايان تخمين بدان دست پيدا كنيم.

پوشش

اولين و ابتدايي ترين آرايش بشر اوليه عبارت بود از پوشش كه طبيعي ترين وساده ترين آرايشي است مطابق با مقتضيات طبيعي، پوشش قسمتي از بدن يا تمام بدن ( كه در بشر اوليه به وسيله برگ هاي درختان بوده است) طبعاً اولين قدمي است كه انسان در آرايش خود ( به مفهوم اصلي كلمه) برداشته است، اگر چه به نظر نمي رسد كه امروزه پوشش امري مجهول و موضوعي ناشناخته بوده وبا پيشرفت علم و آگاهي بشر، انسان متمدّن نيازي به راهنمايي و آموزش در آداب پوشش و انتخاب پوشاك داشته باشد، اما چون تمدن ساخته عقل و فكر بشر تنها شامل جنبه هاي ظاهري مسائل حياتي بوده و فاقد اصول و آيين صحيح بهزيستي است، از اين رو متأسفانه در اثر دخالت علل و عوامل بسياري از قبيل ميل وهوس، جهل و غفلت، غلبه فرهنگ ها و تمدن ها، رقابت هاي اقتصادي، صنعتي، سياسي و غيره و بالاخره كوته فكري خود انسان ها در هر عصر و دوره اي (به خصوص در عصر حاضر) سبب شده است كه به علت ناتواني از انتخاب صحيح پوشاك و ناآشنايي با آداب و اصول بهزيستي، سلامتي و رفاه بشر به نوعي ناديده گرفته شود و در اثر پيروي كوركورانه ازمدسيت ها و مدپرست هاي پول ساز و خرج تراش، مشكلات مادي و معنوي و اقتصادي و بهداشتي بسياري در امر پوشاك براي انسان هاي متمدن معاصر به وجود آيد[۲].عتیقه زیرخاکی گنج