گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 126 views
  • بدون نظر

در این طرح پژوهشی قصد داریم تا علل و ریشه های ناهنجاریها و رفتارهای وندالیستی (تخریب آگاهانه اموال عمومی) را در میان برخی از پسران دانش آموز دوره راهنمایی منطقه چهار تهران مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم مطالعه این پژوهش دریچه ای نو در مورد مسائل پیرامون ما باز می کند . مواردی که به عنوان یک معظل اجتماعی مطرح هستند و حتی به عنوان روحیه ای بیمارگونه به آن نگریسته شده است.

پیشگفتار :

من مطمئن هستم شما خواننده گرامی تاکنون در خیابانها ، مدرسه ، محل تحصیل ، اتوبوسها ، استادیومهای ورزشی و یا پارکهای محل اطراف زندگیتان و یا سایر نقاط شهر حتماً با اشیاء و لوازم خراب شده و یا نوشته های مستهجن برخورد داشته اید و شاید از دیدن همه این نابسامانیها احساس دلزدگی و ملامت در وجودتان شکل گرفته باشد و یا اگر به اتفاق دوستان و اقوام به مسافرت و یا یک گردش کوتاه رفته باشید باز هم چشمهای نظاره گر شما از دیدن این آشفتگیها و خرابکاریها متاسفانه بی نصیب نبوده است ! در هر نقطه و هر مکان می توانید شاهد این گونه تخریبات باشید ولی آیا تاکنون به این گونه موارد به عنوان یک معضل اجتماعی و حتی یک روحیه بیمارگونه نگاه کرده اید و درباره آن به تفکر پرداخته اید؟

به هر حال من از نوع نگاه و تفکر شما آگاه و مطلع نیستم ولی دیدن این آشفتگیها و خرابکاریها برای من ، انگیزه ای را به وجود آورد تا درباره این مسئله به مطالعه و تحقیق بپردازم و درباره علت و انگیزه های این گونه خرابکاریها ، شرایط رشد و گسترش آن و دیگر زمینه های این معضل اجتماعی آگاهی پیدا کنیم.

امیدوارم که مطالعه این پژوهش برای شما و سایر دوستانی که این اثر را مطالعه می کنند سودمند واقع شود و دریچه ای تازه را نسبت به مسائل اطراف برایتان بگشاید.

 فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل اول : كلیات

مقدمه :

تاریخچه در جهان

هلند :

نروژ :

ایالت متحده آمریکا :

انگلستان :

تاریخچه در ایران

وندالیسم بین نسلی

وندالیسم به مثابه آشوبی اجتماعی

نظریه های حاکم بر انحراف وندالیسم :

نظریه پاتریس ژانورن :

نظریه پروفسور گابریل مورز[۱] :

نظریه مارشال ب کلینارد و رابرت ف- هییر[۲] :

تعریف بزهکاری :

۱- ملاک اجتماعی :

۲- ملاک آماری :

۳- ملاک روانی :

انواع بزهکاری :

نظریه پرخاشگری :

۱- پرخاشگری فردی :

انواع پرخاشگری

۲- پرخاشگری جمعی :

۳- اختلال منش :

نظریه یادگیری اجتماعی :

نظریه فروید درباره علل پرخاشگری :

فرضیه ناکامی- پرخاشگری :

پرخاشگری جا به جا شده :

نظریه فرهنگی :

عوامل محیطی و پرخاشگری :

نظریه بیولوژیکی تعاملی :

خلاصه مبحث پرخاشگری :

دیدگاه جامعه شناختی انحراف :

نظریه خرده فرهنگ یا فرهنگ فرعی (کوهن) :

نظریه معاشرتهای مختلف (سانزلاند) :

نظریه بی هنجاری (آنومی) :

نظریه برچسب یا انگ :

نظریه کنترل اجتماعی :

تاثیر خانواده بر بزهکاری نوجوانان:

وضعیت اقتصادی :

دوستان و تاثیر آن بر بزهکاری :

مدرسه و تاثیر آن بر بزهکاری نوجوانان :

نوجوانی و مشخصات آن:

رشد شناختی

رشد روانی اجتماعی

مشكلات نوجوانان و جوانان

۱-   بحران خودشناسی :

۲-  مشكل اجتماعی شدن

۳-بیماریهای روانی نوجوانان:

ضرورت و اهمیت پژوهش:

اهداف پژوهش :

فصل دوم : طرح مساله

بیان مسئله :

سوالات تحقیق :

فرضیات تحقیق

فصل سوم : طرح تحقیق

روش تحقیق

جامعه مورد مطالعه

روش نمونه گیری

تكنیك جمع آوری اطلاعات

روش های آماری

متغیرهای مورد مطالعه

تعریف عملیاتی متغیرها

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل واژه ها

جداول یك بعدی

نمودارها

جداول دو بعدی

فصل پنجم : نتیجه گیری

یافته های تحقیق

نتایج تحقیق

پیشنهادات

نتیجه گیریهای كلی محقق :

نتایج به طور خلاصه

پیشنهادها :

فصل ششم :

محدودیت ها و مشكلات تحقیق

محدودیت های پژوهش :

پیوست ها

–                پرسشنامه ها

–                ماخذ و منابع


عتیقه زیرخاکی گنج