گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 96 views
 • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۶۶    کد محصول : ۹۲۹۹    حجم فایل : ۲۲۱ کیلوبایت   

با توجه به اینکه برای پیشگیری از ناراحتی های روانی بایستی عوامل وابسته به آن ناراحتی را شناسایی نمود و از آنجا که نتایج

 پژوهش های زیادی نشان می دهد که بسیاری از نارحتی های عاطفی و روانی فرزندان با کیفیت زناشویی مرتبط است . 

عوامل متعددی در ایجاد افسردگی نقش  ایفا می کنند که یکی از این عوامل خانواده می باشد . پژوهشها نشان می دهند با افزایش تعارض زناشویی ،

عزت نفس کودکان کاهش می یابد. کاهش سطح عزت نفس و احساس حقارتی که در پی دارد، در انواع افسردگی مشترک است .

لذا پژوهش حاضر در صدد بررسی ارتباط بین میزان رضایت زناشویی والدین و میزان افسردگی کودکان آنها است . 

 • بازدید : 144 views
 • بدون نظر
در این مطالعه نیمه تجربی ما اثرات درمان با کورتیکواستروئید خوراکی را روی۳۰ بیمار انتخاب شده بررسی می کنیم. از تمامی بیماران یک اسپيرومتری پایه به عمل می آید سپس به مدت ۳ هفته تحت درمان با داروهای رایج در درمانCOPD (آترونت ،سالبوتامول، برم هگزین، تئوفلیین وآنتی بیوتیک) + ۵ . ۱۲ پردنیزولون قرار می گیرند. پس از پایان این دوره اسپرومتری مجدد به عمل می آید و نتایج اسپرومتری قبل وبعد از آزمون با هم مقایسه می شوند.  نتایج : نتیجه این کار آزمایي نیمه تجربی نشان داد درمان کوتاه مدت با کورتیکواستروئید خوراکی آن هم به صورت دوزکم (Low Dose)تفاوت معنی دار آماری در میزان بهبودی پارامترهای اسپیرومتری بیماران COPD نداشته است. اما کورتیکواستروئید به طور چشمگیری شکایات تنفسی بیماران شامل سرفه ،تنگی نفس فعالیتی،میزان خلط وتنگی نفس شبانه راکاهش داده است.
COPDامروزه به وسیله انجمن آمریکائی قفسه صدری ( ATS )تعریف شده است .این تعریف عبارت است از وجود انسداد جریان هوا ثانویه به برونشیت مزمن (بیماری راه هوایی ) یا آمفیزم (تخریب پارانشیم همراه بابزرگ شدن راه هوایی ).انسداد جریان هوایی معمولا پیشرونده است. ممکن است همراه با افزایش حساسیت باشد وممکن است بالقوه برگشت پذیر باشد . اصل تعریف ،دانستن این نکته است که بعضی بیماران COPDممکن است انسداد راههای هوایی شان به طور قابل توجهی برگشت پذیر باشد و آن بیماران آسمی که انسداد راههای هوایی شان برگشت ناپذیر است از COPD غیر قابل افتراق هستند. تخمین زده شده است که در ایالات متحده نزدیک به ۱۶ میلیون انسان از COPD رنج می برند اگر چه بین سالهای ۱۹۷۹ و۱۹۸۹ شیوع بین ٪٦-۴ در مردان بالغ و ٪۳-۱ زنان متغیر است ، افزایش بیشتر برای زنان بوده است تا مردان. COPD به عنوان چهارمین علت مرگ ،مطرح است .خوشبختانه یک کاهش پیشرونده در درصدجامعه سیگاری وجود داردکه منجر به کاهش مرگ و میر ناشی از COPD در آینده نزدیک می شود جای خوشحالی است که بیشتر این کاهش مربوط به ترک سیگاردر مردان است و نه زنان. لذا تلاشهای بیشتری باید به مساُله ترک سیگار اختصاص داده شود.
 • بازدید : 145 views
 • بدون نظر
پژوهش حاضر به بررسي علل اجتماعي و رواني كودك آزاري (مورد مطالعه اورژانس اجتماعي هاجر) مي‌پردازد و تلاش شده است كه با مطالعه بر روي والدين اين موضوع بررسي گردد. تعداد ۱۰۰ نفر از والدين به طور تصادفي به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و پرسشنامة خودساخته‌اي به آنها داده شد تا به تكميل آن بپردازند. نتايج بدست آمده از پرسش‌نامه‌ها توسط جداول آماري مناسب مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. كودك‌آزاري به سه دسته تقسيم مي شود: ۱- كودك‌آزاري جسماني ۲- كودك‌آزاري جنسي ۳- بي‌توجهي نسبت به كودك مخفي‌ترين نوع استفاده از كودكان،‌سوءاستفادة جنسي است كه بخاطر طبيعت پنهاني اين عمل كمتر آشكار مي شود كه ممكن است توسط هر فردي انجام پذيرد. مانند افراد فاميل و محرم تحت عنوان زنا با محارم يا توسط منحرفين جنسي (بچه‌باز) يا اشخاص ديگر. در اينجا منظور ما از كودك‌آزاري جسماني اين است كه كودك يك بار يا به دفعات متعدد مورد ضرب و شتم و آزار و شكنجة عمدي افراد بالغي كه مسئوليت آنها را بر عهده دارند، قرار گيرد. در اين دسته علاوه بر آزار جسماني،‌محروميت از خوراك و پوشاك نبود توجه و مراقبت، نبود سرپناه و محروميت از محبت و عاطفه به طور عمد نيز مطرح است. اين دسته در تمام گروههاي سني و نژادي و سطوح مختلف اجتماعي، اقتصادي و در هر دو جنس دختر و پسر ديده مي شود. كه البته به نظر مي رسد براساس تحقيقات انجام شده دختران بيش از پسران مورد كودك‌آزاري قرار مي گيرند.
خانواده به عنوان يك نهاد اجتماعي قدمتي به اندازة نوع بشر دارد و در طول تاريخ داراي تحولات و فراز و نشيب‌هايي بوده است. هر چه به عصر جديد نزديك مي شويم، تكامل خانواده را بيشتر شاهد هستيم. قبل از دورة صنعتي چند نسل از افراد با يكديگر زندگي مي كردند و تنوع اقتصادي آنقدر وجود نداشت. افراد در ميان خانواده پرورش مي‌يافتند. روش آموزش و پرورش نه تنها در جوامع مختلف دنيا كاملاً متفاوت است بلكه در يك كشور و يا در جامعة شهري و روستايي نيز تفاوت دارد. پس مي توان گفت هر فرد مخلوطي است از محيط اجتماعي و پرورش خود، و اختلاف افراد ناشياز تفاوت كاربرد روش‌هاي تربيتي است. پس مي توان نتيجه گرفت كه اختلاف زيادي در چگونگي آموزش و پرورش افراد ديده مي شود، كه ناشي از نوع طبقه، نوع فرهنگ رايج و عامي ، جمعيت و همچنين خصوصيات شخصيتي افراد است. والدين نقش اساسي در تربيت كودكان دارند. والديني كه از لحاظ شخصيتي مشكل دارند، در تربيت فرزندان خود نيز دچار مشكل مي‌شوند و ناچار از شيوه‌هاي تربيتي استفاده مي كنند كه در انتها به ضرب و جرح و كودك‌آزاري منجر مي شود و مقصر اصلي در اين پديده فرزندان مي‌دانند. كارشناسان علوم تربيتي و اجتماعي به منظور اجتماعي ساختن كودكان و تطابق رفتارهاي آنان با هنجارهاي اجتماعي قائل به دو نوع مكانيسم هستند. يكي از آنها جامعه پذيري و ديگري كنترل اجتماعي است. اگر فرآيند سازگاري كودكان و نوجوانان از طريق مكانيسم جامعه پذيري ميسر نباشد استفاده از كنترل اجتماعي توجيه مي شود. بايد توجه داشت كه كنترل اجتماعي كودك به معناي كودك‌آزاري و يا تهديد و ارعاب كودكان نيست، بلكه استفاده از شيوه ها و روشهاي تربيتي صحيح و اصولي است. شايد براي برخي از والدين، آزار و اذيتي كه از سوي آنها يا ساير اعضاي خانوادة كودكان اعمال مي‌شود، مسئله زياد مهمي نباشد. آنان عادت كرده‌اند كه ارزش و اهميت زيادي براي شخصيت فرزندان قائل نشوند. برخي بر اين باورند كه رو دادن به كودكان آنها را گستاخ بار مي‌آورد. كودكان تا زماني كه بزرگ نشده و به سن بلوغ نرسيده‌اند، نبايد زياد مورد عنايت و توجه قرار گيرند. اين‌گونه افكار و نگرشها باعث پايمال شدن حقوق كودكان در جامعه مي شود علاوه بر اين مسئله، داشتن اين نوع نگرش داراي اثرات نادرست تربيتي در سطوح فردي و اجتماعي است.
 • بازدید : 131 views
 • بدون نظر
زن نيمي از پيكره اجتماع است و به تعبير رابيندرانات تاگور- متفكر بزرگ هندي- بهترين دوست مرد، همچنانكه حيات انسان ها بسته به وجود زن است، تكامل او نيز ارتباط مستقيمي با نحوه نگرش و منش او در معاشرت با زن دارد. چنانكه انسان را موجود ناقص دانسته اند كه براي رسيدن به كمال مي بايست «جفت» مطلوب خود را بيابد و در كنار او به آرامش و تكامل برسد. گذشته از اين انگاره فردي، زن همواره در ابعاد كلان‌تر نيز در جوامع بشري حضور داشته و دارد كه اين واقعيت بزرگ هيچگاه از چشم انديشمندان و خردمندان به دور نبوده و هيچ متفكر واقع بين و حق شناسي نمي تواند اين حقيقت مسلم را مورد انكار قرار دهد كه اگر نقش زنان در پيشرفت و تعالي جامعه‌اي از مردان آن جامعه بيشتر نباشد، كمتر هم نيست.  بايد به زن بهايي داد كه درخور آن است البته نه در سخن بلكه در عمل اگر به زن به عنوان يك انسان كاملاً برابر با مرد، همانگونه كه خلق شده نگاه شود و نه به عنوان يك ابزار يا تنها براي ارضاي غرايز مرد و يا بيگاري كشيدن از او و در همه حال تحقير كردن او، هرگز اين همه فساد اخلاقي وجود نخواهد داشت. در غرب نيز با آن همه پيشرفت علم و تكنولوژي كه تنها زاده هوش و استعداد انسان هاست و نه عقلانيت و شعور همه جانبه آنها، اگر زن را از صورت كالا خارج كنند مطمئناً فساد و تباهي رو به كاهش خواهد گذارد و در محيط خانواده هنگامي كه جوان از كودكي متوجه احترام پدر و مادر (و البته بالعكس) گشت و نيز متوجه شد كه پدر به مزاياي اخلاقي و روحي مادر و ديگر بانوان توجه كامل دارد و به آنها به عنوان انساني كامل و با شخصيتي ارزشمند مي نگرد آيا در سنين نوجواني و جواني مي‌تواند به زن تنها به عنوان رفع نيازهاي غريزي نگاه كند و دائماً حريص تر شود و دنيا از همين زوايا بنگرد؟ و آيا داشتن خانواده‌اي آگاه كه هر كس در آن جايگاه واقعي خود را داراست و نيز برخوردار شدن از تربيتي صحيح در محيطي پر از ايمان و عاطفه، ايمان توام با آگاهي و نه كوركورانه، نمي تواند احساسات سركش جواني را تحت كنترل درآورده و متعادل سازد؟ در طول قرن هاي متمادي، در عرصه هاي گوناگون ، زناني ظهور كرده اند كه با ايفاي نقش خود به عالي‌ترين شكل ممكن و با اثبات توانايي ها و شايستگي هاي خويش، تاثير بسيار مهم و تعيين كننده اي در بهبود اوضاع جامعه خويش داشته اند.  برخي از اين زن ها از چنان لياقت و خصايصي بهره‌مند بوده اند كه شعاع فعاليت ها و تاثيرات آنها از دايره اجتماع و محدوده جغرافيايي كشورشان نيز فراتر رفته و عالمگير شده است. 
با چنين مصداق كه داراي شعاع حيرت انگيز و پويايي هستند ضمن آنكه حكايت از توانمندي هاي بالقوه زنان دارد، نگرش هاي جاهلانه اي كه تساوي زن و مرد را زير سوال مي‌برد كمرنگ و بي رمق جلوه مي‌دهد و به اصل مشاركت جهت پيشبرد و توسعه اجتماعي، قوام بيشتري مي بخشد. تجربه «اصلاح ساختار فرهنگي» و تجديد نظر در باورها و نگرش ها ثابت كرده است هر اندازه جامعه اي شرايط مساعد و همساني را براي رشد و سپردن مسئوليت ها (فارغ از چارچوب هاي تنگ نظرانه و متحجرانه) فراهم آورده، به همان ميزان توسعه و ترقي جامعه نيز روند شتابان تري يافته است. در جهان معاصر، يافته هاي علمي و تجربه هاي علمي به طور روشن و واضحي برتري جنس خاصي را مردود اعلام كرده است و نقش اوليه و دگرگون كننده را به عواملي فرا جنسيتي داده است. بي ترديد اجحاف در حق زنان و ناديده انگاشتن حقوق فردي و اجتماعي آنان يكي از علل عقب ماندگي از قافله تمدن بشري است و با توجه به سرعت سرسام آور عصر امروز، هر ميزان كه جامعه اي بر استمرار اين نگرش باطل اصرار و سماجت ورزد، اين عقب ماندگي تشديد خواهد شد. لذا براي ترقي و حركت به سمت آينده چاره اي جز تعجيل در رفع موانع و شكستن حصارهاي نابخردانه وجود ندارد.
 • بازدید : 136 views
 • بدون نظر
هدف اين پژوهش بررسي اثربخشي آموزش تنش‌زدايي تدريجي و حل مساله در تمايل به فرار دختران نوجوان در معرض فرار مي‌باشد. فرار بخشي از رفتارهاي ناسازگارانه است كه نوجوانان و كودكان مرتكب آن مي‌شوند و فرد به دلايلي محيط زندگي طبيعي خود را ترك مي‌كند چنين رفتارهايي مقدمه آموزشهاي ابتدايي رفتارهاي بزهكارانه بعدي بحساب مي‌آيد. همچنين آدميان از نظر نحوه كنترل و تحمل مشكلات با هم متفاوتند بطوري كه مشكلات در دوران نوجواني بدليل بلوغ بيشتر تجربه مي‌شود و دختران در مقايسه با پسران از عزت نفس كمتري برخوردارند و متفاوت از پسران به مشكلات پاسخ ميدهند و در برابر مشكلات تحمل كمتري دارند لذا اقدامات آنان در برابر مشكلات فرار از منزل مي‌باشد. اقدامات مقابله اي كه در برابر فرار نوجوانان انجام شده است. شامل برگرداندن اجباري آنها به منزل، نگهداري در مراكز موقت و دائم است كه نه تنها اقدامي پيشگيرانه و درماني نبوده بلكه بعضا موجب افزايش فرار اين نوجوانان گرديده است. در پژوهشي كه توسط خانم مريم فتحي برروي ۵۰ دختر فراري در شهر تهران انجام شده دختراني وجود داشته اند كه سابقه چند بار فرار از منزل را داشته اند كه آنها در مصاحبه با پژوهشگر اعلام كرده ند كه هرگز حاضر به بازگشت به خانه نيستند و در مواردي هم كه اين دختران به خانه تحويل داده شده اند مجددا از منزل متواري شده و در اين تعدد فرار دچار آسيبهاي جنسي و جسمي بيشتر شده و نهايتا به اعتياد و فحشاء روي آورده اند. بنابراين پژوهشگر تحويل اين دختران به منزل را بدون انديشيدن تمهيدات ويژه به صلاح ندانسته و نتيجه اين بازگشت را مثبت ارزيابي نكرده است. دليل مجدد فرار اين دختران بعد از تحويل از سوي برخي از آنان اين گونه عنوان شده است: خانواده اطرافيان بر ما برچسب دختر فراري گذاشته و بعنوان مجرم به ما نگريسته اند كه اين رفتارها و آزار و اذيتها كلامي زمينه ادامه فرارمان را فراهم كرده است. در اين پژوهش ۳/۶۵ درصد از دختراني كه بيش از سه بار فراركرده اند و ۶/۳۱ درصد از دختراني كه ۱ تا ۳ بار فراركرده اند، حاضر به برگشت به خانه نبوده اند. ترس از آسيب ديدگي مجدد، تكرار آسيبهاي قبلي نيز از ديگر علل ترس اين افراد در بازگشت به منازلشان عنوان شده است. اين پژوهشگر تغيير روش اجراي طرح مداخله در بحران و عملكرد آن، ارائه خدمات مشاوره اي سازمان بهزيستي به خانواده قبل از ترخيص دختران فراري و بعد از آن، اصلاح قوانين، ايجاد قوانين حمايتي از دختران فراري بويژه آنان كه مورد آزار جنسي والدين قرارگرفته اند را از مهمترين كمكهاي حمايتي و قانوني نسبت به اين دختران آسيب ديده اجتماعي دانسته است. با توجه به اينكه اقدامات مقابله اي كه در برابر فرار نوجوانان انجام شده است، شامل برگرداندن اجباري آنها به منزل، نگهداري در مراكز موقت و دايم است و تحويل اين دختران به منزل نه تنها اقدامي پيشگيرانه و درماني نبوده بلكه بعضا موجب افزايش فرار اين نوجوانان گرديده است. لذا اتخاذ شيوه عملي براي درمان و پيشگيري از اين پديده بدفرجام ضروري بنظر مي‌رسد. اين پژوهش ابتدا بوسيله پرسشنامه تمايل به فرار به مشخص نمودن دختران نوجوان در معرض فرار پرداخته و سپس به بررسي اثر آموزش حل مساله و آرميدگي عضلاني برروي نوجوان در معرض فرار و يافتن روشي مناسب و عملي براي مقابله با اين پديده مي‌پردازد. 
پديده فرار نوجوانان از منزل يك پديده اجتماعي است و عدم مقابله مناسب با اين پديده پيامد و عواقب ناگواري براي فرد بويژه اجتماع دارد از طرفي نوجوانان و جوانان سرمايه هاي ملي هر جامعه هستند كه در صورت هدررفتن اين سرمايه عظيم خسارتي شايد جبران ناپذير بر پيكره جامعه وارد مي‌شود.  با توجه به اينكه نوجواني حساسترين دوران زندگي فرد است و مرحله شكل گيري هويت مي‌باشد كيفيت گذراندن اين دوران در آينده فرد نقش بسزايي دارد. نوجواني كه از حل مسايل عاجز است و اغلب در برابر ناكامي آسانترين راهكار (فرار) را انتخاب مي‌كند در شكل گيري هويت منسجم با مشكل روبرو مي‌شود. اين نوجوان بعد از فرار با مشكلاتي بيش از گذشته روبرو مي‌شود. نوجواني كه فرار مي‌كند اغلب محيط مناسبي براي زندگاني ندارد. و ازمنابع حمايتي برخوردار نيست. بدون اين منابع حمايتي اين افراد دمدمي مزاج شده و هويت خود را با توجه به محيطي كه در آن هستند، تعريف مي‌كنند. (ولف ۱۹۹۹) نوجوان فراري در محيط كوچه و خيابان است كه افراد همسال و همدرد خود را پيدا كرده و به تشكيل گروه و دسته هاي بزهكاري مبادرت مي‌ورزد در صورتي كه اين افراد به موقع شناسايي و به زندگي طبيعي بازنگردند منجر به تشكيل باندهاي مخرب و بزهكار مي‌گردد . همچنين آنان براي برطرف كردن نيازهاي عادي خود به اعمال ناهنجار ديگر از قبيل دزدي و ولگردي روي مي‌آورند. 
 • بازدید : 94 views
 • بدون نظر
هدف پژوهش: بررسي تاثير آموزش راهبردهاي فراشناختي در حل مسئله جهت ارتقاء و توانايي حل مسئله در عرصه زندگي. با توجه به اينكه هدف پژوهشگر بررسي تاثير يك متغير مستقل (آموزش راهبردهاي فراشناختي) بر روي يك متغير وابسته (عملكرد حل مسئله) مي‌باشد. در نتيجه اعمال كنترل متغيرهاي ناخواسته با نمونه گيري تصادفي آزمودني ها. اين پژوهش در زمره پژوهش هاي آزمايشي يا تجربي حقيقي قرار مي گيرد.مهارتهاي فراشناختي نقش مهمي در انواع فعاليتهاي شناختي ايفا مي‌كند و به نظر مي‌رسد كه تبادل كلامي اطلاعات، درك مطلب،‌درك كلامي، نوشتن، حل مسئله، شناخت اجتماعي، متاثر از مهارتهاي فراشناختي باشد. به همين دليل روانشناسان شناختي به ويژه كساني كه در چهارچوب پردازش اطلاعات كار مي‌كنند عقيده دارند كه فرايندهاي شناختي بر عمليات اجرايي، طراحي عملكرد، بازبيني  و تنظيم رفتارها جهت (حل مسئله) دلالت مي‌كند.پس فرآيندهاي فراشناختي با مهارت هاي حل مسئله رابطه بالايي دارند (براون ۱۹۸۳، به نقل از جان وكله چان ۱۹۹۰ ترجمه ماهر ۱۳۷۲). از طرف ديگر با بررسي كليه تحقيق هاي انجام شده در مورد حل مسئله مشاهده مي‌كنيم كه نقش مثبت مهارت هاي فراشناختي در جريان حل مسئله اشاره شده است. 
با توجه به اينكه هدف پژوهشگر بررسي تاثير يك متغير مستقل (آموزش راهبردهاي فراشناختي) بر روي يك متغير وابسته (عملكرد حل مسئله) مي‌باشد. در نتيجه اعمال كنترل متغيرهاي ناخواسته با نمونه گيري تصادفي آزمودني ها: اين پژوهش در زمره پژوهش هاي آزمايشي يا تجربي حقيقي قرار مي گيرد.  ابزار اندازه‌گيري: الف- پرسشنامه سبك اسناد كودكان  ب- مسئله آونگ ج- پرسشنامه فراشناختي  طرح پژوهش: طرح پژوهش طرح پيش آزمون- پس آزمون با گروه كنترل از طرح آزمايشي.هر نوع تفكري كه در پي دستيابي به هدف باشد، تفكر حل مسئله تلقي مي‌شود. پس حل مسئله مهارتي است كه مه افراد به آن نيازمند هستند، زيرا هر فردي در زندگي همواره با مسئله اي مواجه است (جانسون، لايرو ۱۹۹۸ به نقل از سيف ۱۳۶۸).حل مسئله به عنوان بالاترين سطح فعاليت ذهني را نبايد با مسائل معمولي كه معلمان در مدارس به عنوان تمرين يادگيري مطالب آموزش داده شده به دانش‌آموزان مي‌دهد، اشتباهي كرد. حل مسئله نوعي از تفكر است كه در زنجيره نهايي به پردازش اطلاعات روي مي دهند و تا حد قابل توجه اي بر فرآيندهاي اوليه نظير احساس ادراك و حافظه متكي است. حل مسئله و آفرينندگي در بالاترين سطح شناختي انسان قرار دارند و ارزشمندترين  هاي پرورشي و هدف هاي آموزشي به حساب مي آيند. در واقع هدف عمده تمام نهادهاي پرورشي و همه فعاليت هاي آموزشي ايجاد اين توانايي هايي است كه مي‌توان افراد را براي مقابله با شرايط متغير زندگي و موقعيت هاي جديدي كه مرتباً با آنها رو به رو مي‌شوند آماده كرد (سيف ۱۳۶۸) با توجه به اهميت فرآيند حل مسئله در پهنه زندگي، اعم از موقعيت هاي آموزشي، اجتماعي، فردي و از طرفي نتايج تحقيقات مبتني بر تاثير فرآيندهاي شناختي و فراشناختي در حيطه هاي متفاوت طرف ديگر، بررسي تاثيرات احتمالي آموزش هاي فراشناختي در بهبود عملكرد فراشناخت ضروري به نظر مي‌رسد. به ويژه از اين جهت كه اصولاً در كشور ما تحقيق چنداني در اين زمينه صورت نگرفته، مي‌توان ادعا كرد كه پژوهش حاضر از اين جهت كم نظير مي‌باشد و از دو جنبه نظري و كاربردي داراي اهميت بسياري است. 
 • بازدید : 141 views
 • بدون نظر
پژوهش حاضر به بررسي تاثير يادگيري همياري بربهبود بيان نوشتاري دانش آموزان داراي ناتواني يادگيري ويژه مي‌پردازد. جامعه آماري اين تحقيق ۷۲ نفر بود ، كه به طور تصادفي انتخاب و به دو گروه ۳۶ نفره آزمايش و گواه تقسيم شدند. از پرسشنامه تحليل بيان نوشتاري براي بررسي و نمره گذاري متون بيان نوشتاري استفاده شده است. به منظور اطمينان محقق از يكسان بودن توانايي نوشتن گروه ها ، هر دو گروه در يك دوره بيان نوشتاري شركت نمودند و پيش آزمون تحليل بيان نوشتاري انگلرت(۱۹۹۰) از آنها به عمل آمد كه تفاوت نداشتند. براي انجام اين پژوهش ، گروه آزمايش به ۱۲ گروه سه نفره تقسيم شدند كه هر گروه با هم انشا مي‌نوشتند. هر جلسه دو موضوع به دانش آموزان داده مي‌شد و آنها به دلخواه يكي را انتخاب مي‌كردند.در حالي كه گروه كنترل به روش معمول,تك تك انشا مي‌نوشتند. پس ار پايان جلسه دهم از دو گروه ، پس آزمون به عمل آمد و همگي انشاي يك نفره نوشتند. نتايج نمرات نشان داد كه عملكرد گروه آزمايش بهتر از گروه گواه بوده است و يادگيري گروهي مي‌تواند تاثير مثبتي بر انشاي دانش آموزان داراي ناتواني يادگيري داشته باشد چرا كه دانش آموزان مي‌توانند با مشورت از عقايد يكديگر استفاده نمايند ، راجع به انشاي يكديگر اظهار نظر كنند و در نتيجه پيشرفت نمايند.
بيان نوشتاري يكي از مهم ترين مسائل محققان يادگيري و زبان است. بعضي از دانش آموزان شكايت مي‌كنند كه با وجود شناخت قواعد دستوري و معنايي ياد نمي‌گيرند بنويسند بايد توجه داشت گرچه نمي‌توانند نويسنده شوند ، اما مي‌توانند بهتر و سازمان يافته تر بنويسند. در اين ميان دانش آموزان داراي ناتواني يادگيري ويژه مشكلات پيچيده تري در بيان نوشتاري دارند. كاپلان وسادوك (۱۹۹۱) ترجمه پور افكاري (۱۳۷۲) بيان مي‌كنند ، اكثر كودكان با ناتواني در بيان نوشتاري ، با بالا رفتن سن و رفتن به كلاس هاي بالاتر ، جملات كتبي و شفاهي شان ، ابتدايي تر و عجيب تر شده و نسبت به سطح مورد انتظار پايين تر به نظر مي‌رسند. كلمات انتخابي آنها اشتباهي و نا مناسب ، پاراگراف ها آشفته و فاقد توالي و كلام مناسب است. با افزايش تعداد و انتزاعي شدن خزانه لغات ، توانايي آنها نيز براي هجي كردن درست كاهش مي‌يابد.اكثر كودكان به دليل احساس بي كفايتي و شكست در كار و تحصيل ، دچار نااميدي و در نتيجه درماندگي و افسردگي مي‌گردند. عدم رضايت شخصي از نوشته ، تمسخر هم كلاسي ها و سرزنش معلم و والدين ، كم كم اين باور را در فرد بوجود مي‌آورند كه نمي‌تواند چيز خوبي بنويسد و منجر به پايين آمدن اعتماد به نفس و خود پنداره تحصيلي او مي‌گردد.چنانچه افراد مبتلا به ناتواني در بيان نوشتاري ، مداخله كمكي دريافت نكنند ، در انطباق اجتماعي ، در زمينه مهارت هاي نگارش دچار مشكلات زيادي خواهند شد (انزابي ۱۳۵۳).كار گروهي به افراد فرصت بيشتري مي‌دهد تا با عقايد و ايده هاي ديگران آشنا شوند و مدل هاي مفيدي را براي يادگيري نوشتن بياموزند.
 • بازدید : 118 views
 • بدون نظر
معماري بومي اكنون حوزه اي است كه اغلب بر بوم و بر طايفه و فرهنگ مردمي و عاميانه، معماري روستايي و سنتي و دلالت دارد. تلاشهاي فراواني براي تعريف كلي و همه جانبه معماري بومي انجام گرفته است. تعجب آور نيست اگر بگويم تمامي اين تلاشها بي نتيجه و بدون موفقيت بوده است و تنها به لحاظ بررسي هايي كه بر مجموعه هاي وسيعي از بناها، فرمها، سنتها و ريشه ها و سبكها، معاني و محتوا انجام يافته داراي اهميت مي باشد.امروزه معماري بومي به عنوان ظرف و ميراثي از گذشتگان تلقي مي شود ، ميراث مردماني كه آموزش معماري نديده بودندوبه آفرينش معماري مي پرداختند- از راه بكار بردن عناصر معماري- ساختمان خاص برخي ازشيوه هاي زندگي مردم را به عنوان برخي انديشه هاي رايج در فضاي زندگي جمعي درآثارخودمتظاهرميكردند كه آنان رابه مكان يا به زيستگاهشان تعلق مي بخشيد و به توليد يگانگي ميان خود آنان يا به زيستگاهشان مي انجاميد
آلپاگونولو«برنوزوي» ناقدبزرگ جهاني را به ميدان بحث كشانيد تا بتواند ابراز داردكه « معماري بومي به تعهد براي مدنيت مي پيوندد» در حقيقت امر، جوياي آن است كه به نقش معماري در طول زندگي آدمياني كه« دگر» مي شوند مدام اشاره كند و بستر زماني- مكاني اين دگر شدن را مدام بنماياند،از ديدگاه وي مي توان معماري بومي را چنين توصيف کرد: جايي كه اشياءو احساس ها، لحظه هاودريافت هاي آدمي از عالم هستي مدام دگر مي شوند. اما آدمي زاد باتدوين و بناي ظرفي- بنام معماري بومي- براي آّنها خواستار ماندگاري و ماندگاري نسبي آنچه گذرا است و پذيراي دگرگوني نمي شود.پاگانوخود در تعريف معماري بومي اينگونه بيان مي دارد كه معماري بومي با زدودن حشو و زوايد و چشم پوشي از آنچه كه بي فايده و آكادميك است چگونگي فايق آمدن بر زمان را مي آموزد وي همچنين بيان مي دارد كه« اين معماري بر ارزش مطلق فضايي كه از ابتدايي ترين اشكال هندسي پديد مي آيد، بر تركيب بندي آزاد و اغلب بدون تقارن نيروي متجلي ديوار ضخيم رعايت چشم انداز و منظره هاي پيرامون تأكيد دارد. به اين دليل است كه معماران امروز، سازندگان بي نام و نشان اين منازل بدون افاده روستايي را سرمشق تركيب بندي و غناي شاعرانه كارهاي خود را قرار مي دهند. از اين الگوها مي توان درسهاي ارزنده براي آموختن زيبايي شناسي فراگرفت. فن و صنعت تغيير يافته، شرايط زندگي در تغييرات بكوشيم همپاي اين تغييرات گام برداريم و با نهايت وضوح و بدون ابتالائات تاريخي و نفوذ سبك، آنان را ياري دهيم و عليه عظمت طلبي هاي بيجا به پا خيزيم. ارزش ديوار و مقام ساختمان را بجا آوريم و از معماري روستايي قانونمندي زيبايي آن را، كه همانا ارزش اخلاقي آن است، يعني زيبايي الهي سادگي را فرا بگيريم. 
 • بازدید : 141 views
 • بدون نظر
 شهرها از عوامل گوناگونی چون انسان ها، محیط طبیعی و دستاوردهای بشری پدید آمده اند. با وقوع انقلاب صنعتی تحولات عظیمی در شهرنشینی به وجود آمد که به تبع آن بیشترین سکنه کشورها در شهرها ساکن شدند و تغییراتی عظیمی در ساختارها و روابط اجتماعی به وجود آمد. با توجه به اینکه شهرها موجودی زنده، پویا وانسان محور هستند اهمیت برنامه ریزی شهر سالم در طول برنامه ریزی بلند مدت ضروری می باشد (میراشد، ۱۳۸۱ ، ص ۴۱).برای داشتن شهری سالم باید در آن شهر شاخص های زیادی وجود داشته باشد که از جمله این شاخص ها وجود محیطی پاک و آرام، دسترسی سریع و آسان به خدمات شهری، مسکن مناسب به لحاظ کمی وکیفی و توزیع بهینه خدمات در سطح شهر است. به نظر می رسد شهرری با شاخص های یک شهر سالم فاصله داشته باشد که عدم پرداختن به آن در آینده مشکلات بیشتری را برای این شهر در پی خواهد داشت. بنابراین پرداختن به بررسی متغیرهای شهر سالم جهت ارائه برنامه های مناسب برای دستیابی به شهر سالم از اهمیت وضرورت اساسی برخوردار خواهد بود.
رویکرد به شهرنشینی که امروزه به دلیل توجه روز افزون به آن به معضلی بزرگ برای اغلب کشورها تبدیل شده است لزوم چاره اندیشی برای مقابله با این پدیده را به ضرورتی مبرم مبدل ساخته است. پروژه شهرهای سالم گام موثری در جهت کاهش عوارض توسعه شهری و ایجاد توسعه شهری پایدار، اولین بار در چهارچوب  سلامتی برای همه، در دهه ۱۹۸۰ توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) مطرح گردید. با توجه به شتاب شهرنشینی در جهان و براساس آخرین آمار هنشره ، در طول پانزده سال آینده، ۲۰ تا ۳۰ شهر جهان، جمعیتی بالای ۲۰ میلیون خواهند داشت. مهمتر از همه شهرها یا محیط ساخته شده توسط بشر، محل زندگی بیشتر جمعیت جهان به حساب خواهد آمد. مشکلات زیست محیطی از عمده ترین مشکلاتی است که مدیریت خدمات شهری را به دلیل رشد بی رویه شهرنشینی به شدت زیر فشار قرار داده است. تامین آب آشامیدنی، مسئله مسکن، آلودگیهای محیط زیست، مدیریت دفع مواد زائد جامد، مشکلات بهداشتی، کاربری های اراضی شهری و حمل ونقل شهری از اهم مشکلات شهرهاست. رشد سریع شهر نشینی به طور فزاینده ای خارج از ظرفیت و توانایی امکانات شهری در فراهم آوردن خدمات اولیه زیست محیطی، مسکن، اشتغال و دیگر حداقل احتیاجات برای یک جامعه سالم است که بحران های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مشکلات بهداشتی از عواقب زیانبار آن است (عصایی، ۱۳۷۵ ، صص ۵-۴). نظریه شهر سالم برای اولین بار در کنفرانسی که در تورنتوی کانادا به منظور بررسی نتایج گزارش لالونده تشکیل شده بود، معرفی گردید. در این کنفرانس پروفسور لئونارد دهل شهر سالم را شهری تعریف می کند که به طور دائم در ایجاد و یا بهبود اجتماعی، کالبدی و توسعه منابع فعالیت می کند، تا به این وسیله امکان عملکرد درست در جهت حداکثر بهره برداری از توان انسانها را فراهم آورد (بحرینی، ۱۳۷۴ ، ص ۶). منظور از شهر سالم رعایت همه کاربری ها با توجه به تراکم و سرانه مناسب و رعایت استانداردها ومعیارهای سرانه است. رعایت مسائل زیست محیطی، زیرساختها، حفظ میراث فرهنگی، حراست از آسایش و غیره ضروری است. به طور کلی درجهان امروز حفظ سلامتی و وجود شهر اجتماعی سالم از ضروریات اجتماعی می باشد (زیاری، ۱۳۸۴ ، ص ۳۰).طبق پیش بینی کارشناسان سازمان بهداشت جهانی رشد و گسترش بی رویه شهرها بزرگترین تهدید علیه سلامت و بهداشت جامعه بویژه در کشورهای در حال توسعه خواهد بود. بر اساس همین گزارش تا سال ۲۰۲۵ میلادی، بیش از ۶۰ درصد جمعیت جهان شهرنشین خواهند شد. از سوی دیگر مهاجرت وسیع روستائیان به شهرها موجب از هم پاشیدگی خانواده ها و بروز مشکلات و بیماریهای فراوانی می شود. براین اساس سازمان جهانی بهداشت بر آن است تا برنامه شهر سالم – روستای سالم را به منظور جلوگیری از اثرات سوء شهرنشینی روی سلامت و بهداشت جامعه اجرا کند (پروژه شهر سالم ساوه، ۱۳۷۶ ، صص ۳ و ۲). رشد جمعیت بویژه در شهرها و گسترش بی رویه شهرنشینی در خلال قرن بیستم موجب مطرح شدن مقوله سلامت گردید. نتایج حاصل پس از بحث وگفتگوی برنامه ریزان و کارشناسان بخشهای مختلف توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی منجر به تدوین رویکرد نوین توسعه پایدار با محوریت” سلامت” گردید
 • بازدید : 197 views
 • بدون نظر
خارپوستان از بی مهرگانی هستند که ساختمان بدنشان بیش از سایر جانوران بی مهره تکامل یافته و همه آنها در دریا زندگی می‌کنند. بدن خارپوستان بوسیله اسکلتی که از قطعات کلسیت متبلور ساخته شده پوشیده می‌شوند. اسکلت داخلی بوده و مرکب از استخوانچه‌هایی از جنس کربنات کلسیم می‌باشد.اسکلت این جانوران حامل ترشح داخلی بوده و مانند اسکلت مهره داران اندازه قطعات سخت در طول زندگی افزایش مییابد. خارپوستان اساسا سه سلوم وجود دارد. سلوم احشایی ، سلوم خونی و سلوم گردش آب. اساس ساختمانی این حفرات عمومی در تمام اعضای شاخه خارپوستان تقریبا یکسان است. حفره عمومی اصلی ، سلوم حول احشایی است که گاهی اوقات توسط تودههای بافتی پوشیده میشود نظیر کرینوئیدها و گاهی نیز نظیر افیوروئیدها توسط کیسهها اشغال شده است. فضای حول احشایی در بازوها نیز امتداد یافته و توسط صفاق دربرگیرنده اندامها کم و بیش تقسیم شده است. باقیمانده سلوم احشایی ، متشکل از فضاهای کوچکی است که در ارتباط با سیستم عصبی ، خون و غدد تناسلی میباشند.

 • بازدید : 125 views
 • بدون نظر

درتحقيق حاضر که با فرمت ورد و ۸۴ صفحه میباشد             سعي شده با توجه به بحث امنيت ملي كه به عنوان يكي از مهمترين مسائل موجود در يك كشور مي باشد به مسأله توريست كه تأثير بر امنيت ملي دارد، پرداخته شود كه روش موجود كتابخانه اي مي باشد.

تحقيق داراي ۵ فصل مي باشد كه در فصل اول به بيان مسأله، اهميت و اهداف پژوهش پرداخته شده ضمناً سؤالات پاسخ داده شده در پژوهش و تعاريف و اصطلاحاتي كه رد تحقيق ارائه گرديده بيان شده است.

در فصل دوم به بررسي پيشينه موضوع، در فصل سوم به بيان روش تحقيق پرداخته شده است.

در فصل چهارم به توصيف و تحليل يافته ها در ۸ بخش (انگيزه هاي جهانگردي و انواع جهانگرد- حقوق و تكاليف جهانگردان غير مسلمان در كشور- اثرات جهانگردي و حضور توريست در كشور- امنيت و تأثير جهانگردي بر آن- عوامل مهم در رونق جهانگردي- روش جاري و تخلفاتي كه عليه و توسط توريست در كشور انجام مي شود- آمار مربوط به توريست ها و علل عقب ماندگي صنعت توريسم در كشور) پرداخته شده است.

در فصل پنجم نتايج تحقيق و سپس پيشنهادات ارائه گرديده است.

 

فصل اول: کلیات

مقدمه                                                                                                           1

مسأله پژوهشی                                                                                                          3

اهمیت مسأله پژوهشی                                                                                      3

اهداف پژوهش                                                                                               4

پرسش های تحقیق                                                                                          4

تعاریف و اصطلاحات                                                                                     7

فصل دوم:بررسی پیشینه پژوهش :

بررسی پیشینه پژوهش                                                                                                12

فصل سوم: روش تحقیق :

روش پژوهش                                                                                                14

فصل چهارم: یافته های پژوهش

بخش اول: انگیزه های جهانگردی و انواع جهانگرد                                                         16

بخش دوم: حقوق و تکالیف جهانگردان غیر مسلمان در کشور                                21

بخش سوم: اثرات جهانگردی و حضور توریست در کشور                                               48

بخش چهارم: روش جاری اداره کل اتباع و تخلفات بر علیه و توسط توریست            54

بخش پنجم: امنیت و تأثیر جهانگردی بر آن                                                                   56

بخش ششم: آمارهای مربوط به توریست                                                             58

بخش هفتم: علل عقب ماندگی صنعت توریست در کشور                                       64

بخش هشتم: عوامل مهم در دولت جهانگردی                                                      67

فصل پنجم :‌نتیجه گیری و پیشنهادات :

نتیجه گیری                                                                                                    68

پیشنهادات                                                                                                     69

فصل ششم : منابع و مآخذ و پیوست :

منابع و مآخذ                                                                                                  71

پیوست ها                                                                                                      73

 

 

 

 

 

 • بازدید : 135 views
 • بدون نظر

این تحقیق در ۱۱۰ صفحه قابل ویرایش تهیه شده و شامل پنج فصل زیر می باشد:
در فصل اول به بیان مسئله و ضرورت تحقیق و پژوهش تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق پرداخته شده است، در فصل ادبيات پيشينه پژوهش شامل تعاريف ازدواج، عوامل فروپاشي ازدواج و انگيزه های ازدواج و انواع ازدواج بررسی شده و فصل سوم روش پژوهش،جامعه آماري،نمونه و روش نمونه گيری و طرح پژوهش وابزار آن ودر فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده ها اختصاص یافته و در انتها در فصل پنجم  به بحث و تفسیر و خلاصه تحقیق پرداخته شده است.

چكيده

پژوهش حاضر به بررسي تاثير سبكهاي دلبستگي بر رضايت زناشويي زنان متاهل شهر تهران است.به اين منظور تعداد ۵۰ نفر از طريق نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند.براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز از پرسشنامه رضايت زناشويي اينريچ و پرسشنامه سبكهاي دلبستگي با….. استفاده شد.

پژوهش از نوع تحقيقات همبستگي بود و به منظور تجزيه و تحليل داده هاي آماري از نرم افزار SPSS استفاده شد.

نتايج پژوهش نشان مي دهد با توجه به اينكه فقط رابطه سبك دلبستگي ايمن با رضايت زناشويي مثبت است.

بنابراين با افزايش سبك دلبستگي ايمن ،‌رضايت زناشويي افزايش مي يابد و بالعكس.اما رابطه سبك دلبستگي ترسان ، اجتنابي و اشتغالي با رضايت زناشويي منفي است بنابراين با افزايش اين سبك ها ، رضايت زناشويي كاهش مي يابد و بالعكس.مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه بين سبك هاي دلبستگي و رضايت زناشويي رابطه معني دار وجود دارد.در نتيجه فرضيه پژوهشي مبني بر وجود رابطه بين سبك دلبستگي و رضايت زناشويي تاييد مي شود.تحقیق

مقدمه

ازدواج معمولا اصلی ترین و مهم ترین زمینه ای است که عملکرد و اثر صمیمیت و روابط اجتماعی رشد یافته در آن متجلی می شود. برای اکثر بزرگسالان شادمانی در زندگی بیشتر به ازدواجی موفق و روابط زناشویی توام با رضایت وابسته است تا سایر جنبه های زندگی، جستجوی این رضایت خارها به نیازهای شخصی، خانوادگی و حتی اجتماعی فرد مرتبط است و به گونه های متفاوت وی را وادار به ازدواج و داشتن انتظارات متفاوت از شریک زندگی خود می کند(جانسون و هارویس[۱]، به نقل از میرخشتی، ۱۳۷۵).

افراد متاهلی که از زندگی زناشویی خود رضایت دارند، کمتر دچار بیماری روانی می شوند که شاید به دلیل رضایت از کل زندگی شان و احساس مسئولیت و رضامندی جنسی است. عدم توجه به ازدواج بخصوص در سنین بالا ممکن است به علت ترس از تعهد، مسئولیت و یا یک نقطه ضعف در رشد روانی فرد محسوب گردد. از طرف دیگر اینگونه افراد به علت اینکه از ثمرات یک زندگی رضایت بخش، ایمن و سرگرم کننده برخوردار نیستند، همیشه بلاتکلیف و سرگردان زندگی کرده و اکثر با توسل به لذت طلبی ها و کامجویی های بدلی به دنبال تکیه گاه های غیرحقیقی می گردند و در آنجا نیز از فشارهای روانی اسوده نیستند(میلانی فر، ۱۳۷۳).

تحقیقات متعددی نشان می دهد که رضایت از زندگی زناشویی بر سلامت روانی افراد تاثیر مهمی دارد. راه های زیادی برای تعریف رضامندی زناشویی وجود دارد. ارتباطات اعضای خانواده با یکدیگر به عنوان یک عامل تعیین کننده بر رضایت از زندگی زناشویی تاثیر می گذارد و به همین دلیل انتظار می رود که بر سلامت روانی آنها نیز موثر باشد ( به نقل از میرخشتی، ۱۳۷۵).

خانواده این واحد به ظاهر کوچک اجتماعی، از ارکان عمده و از نهادهای اصلی هر جامعه به شمار می رود. در واقع هر خانواده را باید خشت بنای جامعه و کانون اصلی سنت و رسوم و ارزش های والا ومورد احترام و شالوده مستحکم مناسبات پایدار اجتماعی و روابط خویشاوندی مبدا بروز و ظهور عواطف انسانی و کانون صمیمانه ترین روابط میان افراد و مهدپرورش فکر و اندیشه و اخلاق و روح اشان به شمار آورد. تا آنجایی که نشانی از حیات انسانی ملاحظه شده و خانواده وجود داشته باشد (توسلی، ۱۳۸۱)

هر فردی در خانواده ایی که متولد می شود، نیازهای خود را برطرف می کند و در پرتو آن سکون و آرامش می یابد. بسیاری از پژوهشگران خانواده، رابطه زوجی را مهمترین رابطه خانوادگی می دانند. آنها معقتدند که ازدواج موفق و رضایت بخش موجب ثبات عملکرد خانواده، کفایت اعضای خانواده در مشکل گشایی و سلامت روانی کودکان و ایفا نقش مناسب خانوادگی و بین فردی می شود ( نوربالا و مراحی، ۱۳۷۹).عتیقه زیرخاکی گنج