گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر
دانلود گزارش کارآموزی مونتاژ پراید-خرید اینترنتی گزارش کارآموزی مونتاژ پراید-دانلود رایگان مقاله گزارش کارآموزی مونتاز پراید-تحقیق مونتاژ پراید
این فایل در ۴۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
این فایل برای کسانی که علاقه زیادی به کسب اطلاعات در باره ماشین دارند به خصو ص پراید با تهیه این فایل می توانند تمام عیب ونقص این ماشین را بغهمند ودر هنگام تهیه این ماشین با دید کافی این ماشین را تهیه کنند

مراحل اصلی فعالیت :

۰۰۳ ـ TP : درگیر نمودن مجموعه لوله ترمز و نیز بین به زیر بدنه و جا زدن بست پلاستیکی و ثابت کردن لوله ترمز چرخ سمت چپ از مجموعه لوله های زیراتاق به سمت مذکور در محدوده روی شاسی عقب .                                         

۰۱۵ ـ TP : نصب پایه کناری سپر عقب همراه خار مربوطه آن توسط چند عدد پیچ سمت راست و چپ .

۰۳۴ ـ ISI : ثابت کردن مجموعه لوله های سوخت و ترمز زیر اتاق در قسمت انتهای اتاق توسط بست های پلاستیکی و قرار دادن لوله ترمز چرخ عقب راست به داخل براکت نگهدارنده لوله

۰۱۰ ـ TP : نصب دو عدد درپوش داخل آستر گلگیر عقب و یک عدد درپوش زیر سپر عقب سمت راست .

۵۸۳ ـ TSI : جا زدن سر شیلنگ لاستیکی مجموعه برگشت بنزین به سر لوله مربوط به برگشت بنزین موجود روی مجموعه لوله های ترمز و بنزین اصلی .


 854 ـ TP : جا زدن ۵ عدد خار خاکستری داخل گلگیر و یک عدد برای گوشه پایینی گل پخش کن جلو سمت راست .

۳۶۴ ـ TP : نصب یک عدد درپوش چهار گوش روی ستون جلو راست .

۲۸۴ ـ TP : نصب گل پخش کن زیر چران جلو توسط خارهای مربوطه .

۰۰۶ ـ TP : بستن پیچ های مجموعه لوله ترمز از داخل محفظه موتور .

۱۷۵ ـ TP : نصب لوله ترمز و بنزین به زیر شاسی توسط ۴ پیچ .

قطعات مورد نیاز در این ایستگاه :

۱٫     5 عدد خار خاکستری بر روی نصب گل پخش کن و زیر گلگیر

۲٫     گل پخش کن مشکی رنگها برای جلو

۳٫     بست مخصوص و پیچ بای نصب لوله سوخت

۴٫     درپوش مشکی رنگ چهار گوش 

۰۱۲ ـ TP :  جا زدن چهار عدد خار خاکستری داخل گلگیر و یک عدد برای گوشه پایینی گل پخش کن جلو سمت چپ .

۱۸۹ ـ TP : نصب دو عدد درپوش داخل گلگیر سمت چپ . 

۰۲۱ ـ TP : نصب دو عدد بست مشکی رنگ نگهدارنده سیم کشی زیر است گلگیر جلو سمت چپ داخل محفظه چرخ .

۸۱۵ ـ TP : نصب براکت وسط منبع شیشه شور توسط دو عدد پیچ به زیر آستر گلگیر سمت چپ .

۰۱۶ ـ TP : نصب مجموعه لوله برگشت بنزین توسط ۳ عدد پیچ در قسمت عقب به زیر شاسی .

قطعات مورد نیاز در این ایستگاه :

۱٫     4 عدد خار مشکی رنگ برای گل پخش کن و زیر گلگیر .

۲٫     براکت فلزی برای منبع شیشه شور .

۳٫     بست مخصوص مشکی رنگ برای نصب سیم کشی زیر آستر جلو سمت چپ .

۴٫     پیچ و بست مخصوص برای نصب مجموعه لوله برگشت بنزین .

۰۱۶ ـ TP : نصب عایق حرارت گیر اگزوز توسط ۳ عدد پیچ .

۰۱۷ ـ TP : عبور دادن کابل ترمز دستی از زیر به داخل اتاق و ثابت کردن آن به زیر بدنه .

۰۱۳ ـ TP : مونتاژ قلاب اگزوز و نصب آن زیر اتاق توسط دو عدد پیچ و قرار دادن حلقه های لاستیکی مربوط.

۶۳۱ ـ TP : اتصال عایق حرارت گیر دوم برای خودروهای CNG.

قطعات مورد نیاز در این ایستگاه :

۱٫     سینی حرارتی

۲٫     کابل ترمز دستی

۲۸۴ ـ TP : نصب گل پخش کن زیر چرخ جلو توسط خارهای مربوط به سمت چپ .

۰۰۸ ـ TP : نصب مجموعه جعبه فرمان « ابتدا درگیر کردن پیچ ها و سپس محکم کردن آنها ».

۰۲۰ ـ TP : نصب سه عدد خار نگهدارنده لوله های ترمز چپ و راست چرخ های جلو در محفظه موتور شامل دو عدد در سینی جلویی و یک عدد روی آستر گلگیر چپ .

قطعات مورد نیاز در این ایستگاه :

۱٫     گل پخش کن مشکی رنگ

۲٫     سه عدد خار نگهدارنده لوله های ترمز

۲۹۴ ـ TP : زدن پرایمر مشکی رنگ به کادر شیشه عقب توسط قلم مو

۱۴۹ ـ TP : زدن پرایمر مشکی رنگ به کادر شیشه جلو توسط قلم مو

۰۴۸ ـ TP : عبور شیلنگ شیشه شور از سوراخ درب موتور و قرار دادن در موقعیت مناسب روی گلگیر جلو راست و نصب نازل به روی درب موتور .

۰۷۸ ـ TP : نصب خارهای میل درب موتور و نصب میله نگهدارندة درب موتور بر روی آنها

قطعات مورد نیاز در این ایستگاه :

۱٫     مادة پرایمر مشکی

۲٫     رنگ شیلنگ آبپاش

۳٫     میله نگهدارنده درب موتور

۴٫     نازل آبپاش عتیقه زیرخاکی گنج