امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 136 views
  • بدون نظر
خرید ودانلود پایان نامه پيامد‌هاي جنگ آمريكا و عراق (۲۰۰۳)  و تأثير آن بر آينده اوپك-دانلود رایگان پایان نامه پيامد‌هاي جنگ آمريكا و عراق (۲۰۰۳)  و تأثير آن بر آينده اوپك-پایان نامه پيامد‌هاي جنگ آمريكا و عراق (۲۰۰۳)  و تأثير آن بر آينده اوپك-دانلود رایگان مقااله پيامد‌هاي جنگ آمريكا و عراق (۲۰۰۳)  و تأثير آن بر آينده اوپك
این فایل در ۱۴۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در قرن ۲۱ توان مهار منابع انرژي يا خطوط انتقال آن تضمين ورود ثروت است و بدون تضمين جريان انرژي، امنيت ملي كشور‌ها تهديد خواهد شد. اين موضوع تا آن حد مورد توجه قرار گرفته كه اصطلاح «بازي بزرگ جديد» براي آن انتخاب شده است. در اين بازي بزرگ هدف اصلي هر بازيگر مهار منابع يا راه‌هاي انتقال انرژي است


عتیقه زیرخاکی گنج