گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 145 views
  • بدون نظر

 دانلود تحقیق علمی با موضوع پیسی یا برص vititigo که شامل 34 صفحه و با فرمت Word میباشد ، بشرح زیر است : چکیده: تحقیقات و پژوهش های فراوانی در زمینه ی بیماری پیسی یا همان vititigo به دست طبیبان و محققان طب جدید صورت گرفته است و همچنان این تحقیقات ادامه دارد. در طب جدید نظریه هایی در مورد علت بیماری پیسی وجود دارد که عمدتاً علت بیماری را از بین رفتن سلول های رنگدانه ساز (ملانوسیت ها) در پوست معرفی می کنند. متأسفانه درمان قطعی برای این بیماری در طب جدید یافت نشده است؛ البته راه کارهایی برای درمان پیسی که عموماً به وسیله لیذر یا داروهای شیمیایی صورت می گیرد ارائه شده است. باید در نظر داشت که روش های درمانی در طب جدید برای بیماری پیسی اغلب عوارض مخصوص به خود را دارد. علت های مختلفی برای بیماری (پیسی) در طب سنتی معرفی شده است که شاید بتوان گفت مهمترین علت خلط بلغم پر مایه باشد. طبیبان سنتی در مواردی از این بیماری معتقدند که درمان پذیر نیست و البته مواردی هم را درمان پذیر می دانند و برای آن ها نسخه هایی آورده اند که عمدتاً از داروهای گیاهی و ترکیب آنها استفاده می شود. درمان بیماری پیسی در طب سنتی اغلب زمان می برد و بیمار برای مداوا شدن باید حوصله به خرج دهد. در روایاتی که از ائمه معصومین علیهم السلام رسیده است. عوامل گوناگونی را برای بیماری پیسی می توان یافت. این عوامل را می توان به دو دسته جسمی و روحی تقسیم کرد. چندین روایت نیز از ائمه معصومین علیهم السلام وجود دارد که در آن راه درمان پیسی بیان شده است. روایات پیشگیری از روایات درمان بیشتر است. البته پیشگیری ودرمان را در روایات اسلامی می توان به دو دستته جسمی و روحی (مادی و معنوی) تقسیم کرد. برص یا پیسی (vitiligo) نوعی بیماری است که در آن لکه های سفید رنگی در پوست بدن ایجاد می شود. وسعت و پیشرفت این لکه ها در بیماران متفاوت است. در برخی بیماران پیشرفت این لکه ها با سرعت زیادی است و در برخی سرعت کمتری دارد و در برخی هم اصلاً پیشرفت نمی کند. این لکه ها در نقاط مختلفی از بدن ممکن است ظاهر گردد. این بیماری از قرنها پیش وجود داشته است، که می توان به موردی در زمان حضرت موسی علیه السلام اشاره کرد. نام این بیماری با عنوان برص در قرآن نیز آمده است که مربوط به زمان حضرت عیسی علیه السلام می باشد. ما در این مقاله کوتاه به بررسی این بیماری- عوامل، درمان، پیشگیری- در قرآن و روایاتی از ائمه معصومین علیهم السلام و برخی پیامبران و در متونی از طب سنتی و طب جدید می پردازیم..........

دانلود تحقیق پژوهشی با عنوان پیسی یا برص vititigo که شامل ۳۴ صفحه و با فرمت Word میباشد ، بشرح زیر است :

چکیده: تحقیقات و پژوهش های فراوانی در زمینه ی بیماری پیسی یا همان vititigo به دست طبیبان و محققان طب جدید صورت گرفته است و همچنان این تحقیقات ادامه دارد. در طب جدید نظریه هایی در مورد علت بیماری پیسی وجود دارد که عمدتاً علت بیماری را از بین رفتن سلول های رنگدانه ساز (ملانوسیت ها) در پوست معرفی می کنند. متأسفانه درمان قطعی برای این بیماری در طب جدید یافت نشده است؛ البته راه کارهایی برای درمان پیسی که عموماً به وسیله لیذر یا داروهای شیمیایی صورت می گیرد ارائه شده است. باید در نظر داشت که روش های درمانی در طب جدید برای بیماری پیسی اغلب عوارض مخصوص به خود را دارد. علت های مختلفی برای بیماری (پیسی) در طب سنتی معرفی شده است که شاید بتوان گفت مهمترین علت خلط بلغم پر مایه باشد. طبیبان سنتی در مواردی از این بیماری معتقدند که درمان پذیر نیست و البته مواردی هم را درمان پذیر می دانند و برای آن ها نسخه هایی آورده اند که عمدتاً از داروهای گیاهی و ترکیب آنها استفاده می شود. درمان بیماری پیسی در طب سنتی اغلب زمان می برد و بیمار برای مداوا شدن باید حوصله به خرج دهد. در روایاتی که از ائمه معصومین علیهم السلام رسیده است. عوامل گوناگونی را برای بیماری پیسی می توان یافت. این عوامل را می توان به دو دسته جسمی و روحی تقسیم کرد. چندین روایت نیز از ائمه معصومین علیهم السلام وجود دارد که در آن راه درمان پیسی بیان شده است. روایات پیشگیری از روایات درمان بیشتر است. البته پیشگیری ودرمان را در روایات اسلامی می توان به دو دسته جسمی و روحی (مادی و معنوی) تقسیم کرد. برص یا پیسی (vitiligo) نوعی بیماری است که در آن لکه های سفید رنگی در پوست بدن ایجاد می شود. وسعت و پیشرفت این لکه ها در بیماران متفاوت است. در برخی بیماران پیشرفت این لکه ها با سرعت زیادی است و در برخی سرعت کمتری دارد و در برخی هم اصلاً پیشرفت نمی کند. این لکه ها در نقاط مختلفی از بدن ممکن است ظاهر گردد. این بیماری از قرنها پیش وجود داشته است، که می توان به موردی در زمان حضرت موسی علیه السلام اشاره کرد. نام این بیماری با عنوان برص در قرآن نیز آمده است که مربوط به زمان حضرت عیسی علیه السلام می باشد. ما در این مقاله کوتاه به بررسی این بیماری- عوامل، درمان، پیشگیری- در قرآن و روایاتی از ائمه معصومین علیهم السلام و برخی پیامبران و در متونی از طب سنتی و طب جدید می پردازیم……….


عتیقه زیرخاکی گنج