گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 138 views
  • بدون نظر

پروژه درس هيدرولوژي مهندسي پيشرفته استفاده از مدلهاي استوكستيك در پيش بيني جريان رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

فهرست مطالب

1- مقدمه: 1

۲- تعاريف2

۱-۲ سري زماني.. 2

۲-۲ مدلهاي استوكستيكي.. 3

۳- انجام، تجزيه و تحليل پروژه: 5

گام اول – رسم سري زماني و تعيين مقادير آماره هاي نمونه. 5

گام دوم – بررسي وجود مولفه هاي روند (Trend) و دوره اي Periodic و حذف آنها 7

گام سوم- بررسي نرمال بودن داده ها 9

گام چهارم- شناسايي مرتبه مدل با مشاهده منحني سري زماني: 10

گام پنجم- توليد سري زماني يا ميانگين صفر (استاندارد كردن داده ها) 11

گام ششم ترسيم Partial correlogram, corrleogram…. 12

گام هفتم- بررسي مدلهاي انتخاب شده و انتخاب الگوي مناسب14

تعريف ضريب آكائي.. 15

گام هشتم پيش بين و توليد نمونه ۵۰ ساله. 23

صورت پروژه درس هيدرولوژي مهندسي پيشرفته. 26

امیدوارم این فایل مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار بگیره.


مقدمه

پيش بيني يك عنصر كليدي در تصميم گيري مديريت است. كار آيي نهائي هر تصميمي‌بستگي به طبيعت يك دنباله از حوادث دارد كه متعاقب آن تصميم مي‌آيد. توانايي براي حدس زدن جنبه هاي غير قابل كنترل اين حوادث قبل از تصميم گيري بايد به امكان انتخاب بهتري نسبت به موردي كه اين توانايي در دسترس نباشد بيانجامد. به اين دليل سيستمهاي مديريت براي طرح ريزي و كنترل عمليات يك سيستم نوعا از يك تابع پيش بيني برخوردارند. براي مثال در علم هيدرولوژي هر گونه طرح و برنامه ريزي كه در حوضه هاي آبريز ومخازن مربوط به آن صورت مي‌گيرد بايستي بر اساس تجزيه و تحليل داده ها و شناخت الگويي براي سيستم و اطلاعات مربوط به خواص هيدرولوژيكي آن حوضه باشد به اين داده هاي متغيرهاي هيدرولوژيكي گفته مي‌شود و شامل اطلاعاتي است كه در تصميم گيري نقش موثر وحياتي دارد. ملاحظه مي‌شود كه پيش بيني حدس وتخميني از رويدادهاي آينده است..هدف پيش بيني كاهش ريسك در تصميم گيري است. با تخصيص منابع بيشتري به پيش بيني قادر به اصلاح وتكميل دقت پيش بيني مي‌شويم.

يكي از روشهاي تجزيه وتحليل داده ها در هيدرولوژي روش استوكستيكي و استفاده از مدلهاي استوكستيكي است. در اين پروژه هدف نهايي تجزيه و تحليل سري زماني مربوط به دبي متوسط سالانه رودخانه اي براي مدت ۵۰ سال و مدل سازي  و پيش بيني براي ۵۰ سال آينده خواهد بود.


عتیقه زیرخاکی گنج