گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 134 views
  • بدون نظر

این فایل در ۱۰۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

كاملا عاديست كه كودكان جنب وجوش داشته باشند و از بازي كردن لذت مي برند . گاهي مادران به درمانگاه يا روان شناس مراجعه كرده و اظهار مي كنند كه فرزندشان بخصوص پسرشان بسيار 
بي قرار ، زياد فعال ، حواس پرت ، بي ثبات و تكانشي است . معلمان معمولا چنين دانش آموزاني را خوب مي شناسند 
در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم
بيان مسئله 
نتيجه ي پژوهش هاي انجام شده در مركزهاي پژوهشي و دانشگاهي در سراسر جهان ، شناخت و آگاهي بسيار جديدي از ويژگي ها و سبب شناسي اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي به دست داده اند . اين آگاهي از واپسين سال هاي دهه ي ۸۰ ميلادي ( پژوهش وندر ميروسرجنت ، ۱۹۸۸ ) . و به ويژه يك دهه بعد ، يعني زماني كه بار كلي در سال ۱۹۹۷ مقاله اي در مورد اين اختلال نوشت ، نمود پيدا كرد ، بر اين اساس ، دانشمندان آنچه را كه درباره ي سبب شناسي اين اختلال مي دانستند بازنگري كردند و به نظر مي رسد الگوي جديدي در اين زمينه در حال شكل گيري و گسترش است . در اين الگوي جديد ، تأكيد بر تكانشگري ناشي از نارسايي بازداري است كه به شكل ( نارسايي در كنترل حركتي ) ظاهر مي شود . 
( حميد عليزاده ، اختلال نارسايي توجه / فزون جنبشي ، ۱۳۸۳ ، تهران ، انتشارات رشد ، صفحه ۱۲ ) . 
در اين پژوهش سعي شده كه رابطه كمبود توجه يا بيش فعالي كودكان مدارس ابتدايي با اشتغال مادران در خارج از خانه مورد بررسي قرار بگيرد تا معلوم شود كه آيا بين اشتغال مادران در خارج از خانه با اين اختلال رابطه اي وجود دارد يا خير . 
افرادي كه داراي بيش فعالي مي باشند در زندگي روزمره دچار مشكلاتي مي باشند كه در بعضي موارد مي تواند كار آنها را مختل كند . 
بار ديگر اهميت توجه به اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي را به پژوهشگران ، دانشجويان و مسئولان بهداشت و درمان جامعه يادآور مي شويم . پرسش هاي زيادي در مورد اين اختلال وجود دارد كه هنوز پاسخ مناسبي براي آنها يافت نشده است . در جامعه ايران ، اين پرسش ها كه به شيوع ، ويژگي ها و ارزيابي اين اختلال و نيز چگونگي تعامل كودكان مبتلا با والدين ، معلمان و دوستان و انواع كمبودها مربوطند ، همچنان بدون پاسخ مانده اند و با توجه به شيوع زياد اين اختلال ، ضروري است تا اين اختلال و دانش آموزان داراي اين اختلال را از ياد نبريم . 
اهميت و ضرورت تحقيق 
اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي يكي از متداولترين اختلال هاي دوران كودكي است كه ميزان مراجعه افراد به مراكز درماني به علت آن ، بيش از ساير اختلال هاي ديگر مي باشد . امروزه ، اين اختلال به دليل هاي گوناگوني مورد توجه دانشمندان و پژوهشگران قرار گرفته است . نخست آنكه اين اختلال كه اولين يا دومين اختلال فراوان در دوران كودكي و نوجواني است براي بسياري از دانش آموزان مشكل هاي قابل توجهي ايجاد مي كند . و برعملكرد شناختي ، اجتماعي ، هيجاني ، خانوادگي آنان و سپس در بزرگسالي ، بر عملكرد شغلي و زناشويي آنها تأثير مي گذارد . ( تذكر ۱ ) 
( حميد عليزاده ، اختلال نارسايي توجه / فزون جنبشي ، ۱۳۸۳ ، تهران ، انتشارات رشد ، صفحه ۱۱ ) . 
تذكر دوم ، سبب شناسي و درمان اين اختلال هنوز به طوركامل مشخص نشده است . 
تذكر سوم ، به نظر مي رسد شناخت بهتر اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي ، به شناخت بهتر بسياري ديگر از اختلال هاي كمبود هم چون اختلال سلوك ، اختلال نافرماني ستيزشي و ناتواني يادگيري كمك مي كند . 
( حميد عليزاده ، اختلال نارسايي توجه / فزون جنبشي ، ۱۳۸۳ ، انتشارات رشد ، صفحه ۱۱ ) . 
لذا پژوهشگر قصد دارد پيرامون اين موضوع ، تحقيقي را صورت دهد تا از اين طريق مسائل و مشكلات دانش آموزان مدارس ابتدايي و همچنين آشنايي بهتر با اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي و تأثير اشتغال زنان در اين زمينه مشخص شده و ديدگاه بهتر و روشن تري را روي افراد گذاشته شود . 
اهداف تحقيق 
هدف كلي از اين پژوهش بررسي رابطه بين اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي كودكان مدارس ابتدايي با اشتغال مادران در خارج از خانه مي باشد . 

اهداف جزئي 
۱- مشخص نمودن افراد داراي اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي در بين دانش آموزان مدارس ابتدايي . 
 2- مشخص نمودن وضعيت اشتغال مادران آنها . 
۳- توصيف نمرات دانش آموزان مدارس ابتدايي شهرستان خمين و مقايسه نمرات افراد داراي مادران شاغل و غيرشاغل و همچنين ايجاد انگيزه بيشتر جهت پژوهش هايي از اين نمونه . 
۴- زمينه ي را فراهم كنيم براي اجراي تحقيقات آينده و در نهايت به عنوان يك فاكتور بهداشتي در جهت پيش گيري يا به حداقل رساندن اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي در جوامع و گروه هاي بخصوص در بين دانش آموزان . 
فرضيه 
بين اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي و اشتغال مادران در خارج از خانه رابطه معناداري وجود دارد . 
ميزان اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي در بين كودكان داراي مادران غير شاغل بيشتر از كودكان داراي مادران شاغل است . 
  • بازدید : 102 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۰۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

امروزه علی رغم ايجاد تغييرات عميق فرهنگي و تغييردر شيوه‌هاي زندگي, بسياري از افراد در رويارويي با مسايل زندگي فاقد توانايي هاي لازم و اساسي هستند و همين امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکلات روزمره زندگي آسيب پذير کرده است معمولا از اين مشکلات و مسائل با نام فشار رواني ياد مي کنند. استرس يا فشار رواني واژه مبهمي است که براي توصيف موقعيت, شي يا شخصي که باعث فشار مي‌شود, احساس ها و پاسخ هاي جسمي که در فرد ايجاد مي گردد و نتايج حاصل از آن به کار مي‌رود اعم از اينکه اين نتايج رفتاري، شناختي يا فيزيولوژيکي باشند (هيوارد ، ۱۹۹۸ به نقل از فتحي آشتياني،۱۳۸۲).
اختلال نارسايي توجه/ بيش‌فعالي  ADHD )) يكي از متداول‌ترين اختلال‌هاي دوران كودكي است كه ميزان مراجعه به مراكز درماني به علت آن، از تمامي اختلال‌هاي ديگر بيشتر است. امروزه، اين اختلال به دلايل گوناگوني مورد توجه دانشمندان و پژوهشگران قرار گرفته است. نخست آنكه اين اختلال كه اولين يا دومين اختلال فراوان در دوران كودكي يا نوجواني است، براي بسياري از دانش‌آموزان مشكلات قابل توجهي ايجاد مي‌كند و بر عملكرد شناختي، اجتماعي، هيجاني و خانوادگي آنان و سپس در بزرگسالي، بر عملكرد شغلي و زناشويي آنها تأثير مي گذارد. دوم، سبب شناسي و درمان اين اختلال هنوز به طور كامل مشخص نشده است. سوم، به نظر مي‌رسد شناخت بهتر اختلال نارسايي توجه/ بيش‌فعالي، به شناخت بهتر بسياري از اختلال‌هاي همبود  با آن، همچون اختلال سلوك ، اختلال نافرماني ستيزشي  و ناتواني يادگيري  كمك مي‌كند (گيلبرگ ، ۲۰۰۳).
ميرز  و هاميل  (1990) به نقل از مورل  و موراي  (2003) كودكـان داراي نارسایي توجه/ بيش‌فعالي را با اين ويژگي‌ها توصيف مي‌كنند: اغلب نمي‌توانند كارهاي دردست اقدام را به پايان برسانند، اغلب اين طور به نظر مي‌رسند كه گوش نمي‌دهند، پيـش از فكر كـردن عمل مي‌كنند، به طور آشكار از يك كار به كار ديگر تغيير جهت مي‌دهند، به نظارت زياد نياز دارند، تعداد نوبت‌هايي كه از كلاس خارج مي شوند، بسيار زيـاد است، در موقعيـت هاي گروهي و بازي‌هاي دسته‌جمعي، مشكلاتي در زمينه رعايت نوبت دارند و در نهايت اغلب آنها اختلالات يادگيري دارند.
نتيجه پژوهش‌هاي انجام شده در مراكز پژوهشي و دانشگاهي در سراسر جهان، شناخت و آگاهي بسيار جديدي از ويژگي‌ها و سبب شناسي اين اختلال به دست داده است. اين آگاهي از واپسين سال هاي دهه ۸۰ ميلادي (پژوهش وندرمير  و سرجنت ،  1988 به نقل از علیزاده، ۱۳۸۳) و به ويژه يك دهه بعد، يعني زماني كه باركلي در سال ۱۹۹۷ مقاله اي در مورد اين اختلال نوشت، نمود پيدا كرد. بر اين اساس، دانشمندان آنچه را كه درباره سبب شناسي اين اختلال مي‌دانستند بازنگـري كـردند، و بـه نـظر مي‌رسد الگوي جديدي دراين زمينه در حال شكل‌گيري و گسترش است. در اين الگوي جديد، تأكيد اصلي بر تكانشگري ناشي از نارسايي بازداري است، كه به شكل نارسايي دركنترل حركتي ظاهر مي‌شود. تكانشگري در مشكل‌هاي مرتبط با مدرسه، خانه، ارتباط با دوستان، خود تنظيمي هيجاني، بزهكاري نوجواني و ناهماهنگي حركتي، نقش بنيادي دارد. به ديگر سخن، اين مشكل ها بيش از يادگيري هاي ناكافي، در عملكرد عصبي- شناختي ناپايدار ريشه دارند. شروع كارها و ناتمام رها كردن آنها، والدين ومعلمان را متقاعد مي‌سازد كه اين كودكان داراي انگيزه كافي نيستند، يا شايد اينكه آنها كارشان را خوب انجام نمي‌دهند. اين نگرش باعث افزايش فشار رواني در والدين و معلمان مي‌شود و از سوي ديگر، منجر به پنهان ماندن مشكلات عصبي- شناختي اين كودكان مي‌شود. در ارزيابي اين اختلال نيز امروزه بر مطالعه شرح حال كودك وبررسي رفتارها در محيط هاي طبيعي همچون خانه ومدرسه تأكيد مي‌شود. ( عليزاده،۱۳۸۳ )
به نظر مي‌رسد که کودکان داراي نارسايي توجه/ بيش‌فعالي در رويارويي با مسایل تحصيلي، خانوادگي، عاطفي و غيره معمولا دچارمشکلات زيادي هستند. نتايج ضعيف تحصيلي همراه با پايين بودن سطح عزت نفس (گرين ، ۱۹۹۳)، طرد شدگي توسط همسالان به علت عدم ايجاد روابط موفقيت آميز(هنکر  و والن ، ۱۹۸۹) وتضاد ورزي واختلال رفتار ارتباطي (فالر ، ۱۹۹۲ به نقل از دادستان، ۱۳۷۸) نمونه‌هايي از اين مشکلات هستند که نشان دهنده شکست کودک بيش فعال در حل مسایل و مشکلات زندگي مي‌باشند. يکي از مهمترين مکان‌هايي که در آنجا اين کودکان با مشکلات فراوان دست به گريبان هستند مدرسه مي‌باشد. کم توجهي، بيش‌فعالي، بر انگيختگي، ناتواني‌هاي يادگيري، مشکلات حرکتي، تضادورزي و مشکلات ارتباطي، فعاليت‌هاي مدرسه‌اي و تحصيلي آنها را دچار اختلال مي‌کند و مهارت‌هاي حل مساله ضعيف اين دانش‌آموزان موجبات شکست آنها را در رويارويي با مسائل عمومي و خاص زندگي فراهم مي سازد. 
بنابراين شناخت دانش‌آموزان از ايـن نـظر كه آنها چگونه راهبـردهاي رويارويـي خـود را رشد مي‌دهند، به دلايل زير مهم است:
۱- كسب بينش در مورد چرايي و چگونگي پاسخ آنها به موقعيت فشارزا و شناخت عواملي كه در يادگيري راهبردهاي رويارويي كودكان، نقش دارد.
۲-  مطالعه روي راهبردهاي رويارويي كودكان، توجه ما را به عوامل مداخله كننده بالقوه كه در رويارويي كارآمد مؤثرند جلب مي‌كند.
از اين رو در اين پژوهش تلاش مي‌شود اين مساله بررسي شود که:
آيا ميان راهبردهاي رويارويي دانش‌آموزان با نارسایی توجه / پیش فعالی و دانش‌آموزان بهنجار تفاوتي وجود دارد؟

۱-۲ هدف پژوهش
هدف پژوهش حاضر شناخت راهبردهاي رويارويي دانش‌آموزان داراي نارسايي توجه/ بيش‌فعالي در مقايسه با دانش‌آموزان  بهنجار است .

۱-۳ اهميت موضوع  پژوهش  
بيش‌فعالي، اختلال پيچيده و معلول‌کننده اي است که براي هزاران کودک، نوجوان و بزرگسال، مشکلاتي ايجاد کرده است. کودک بيش فعال اصولا از پيش از تولد به اين اختلال مبتلا است و در صورتي که خدمات درماني، آموزشي و روانشناختي دريافت نکند، اين امر ناتواني‌هاي قابل توجهي براي او به وجود خواهد آورد (عليزاده، ۱۳۸۳ ).
تا چند سال پيش، بسياري از صـاحب‌نـظران بر اين باور بودند که اخــتلال نارسـايي توجه/ بيش‌فعالي در سال‌هاي پيش از نوجواني از بين مي‌رود. نتايج پژوهش‌ها نشان داده است که آثار اين اختلال در عملکرد تحصيلي، توجه و عدم بازداري رفتار ، تا اواخر سال‌هاي نوجواني باقي مي‌‌ماند فيشر و همکاران، (۱۹۹۰) به نقل از علیزاده (۱۳۸۳). امروزه مشخص شده است که ۳۰ تا ۷۰ درصد افراد با اختلال نارسايي توجه/ بيش‌فعالي، ويژگي هاي باليني اين اختلال را همچنان تا سالهاي بزرگسالي نشان مي‌دهند (گزارش مرکز مطالعه اختلال نارسايي توجه در کودکان و بزرگسالان،۱۹۹۵).
بعلاوه به علت اينکه ميزان قابل توجهي از کودکان دچارمشکلات  رفتاري را کودکان و دانش‌آموزان داراي نارسايي توجه/ بيش‌فعالي تشکيل مي‌دهند و در واقع دومين اختلال فراوان در دوران کودکي و نوجواني است (گيلبرک، ۲۰۰۳ )، اهميت بررسي اين کودکان را دو چندان مي‌کند.قابل ذکر است که پرسش هاي زيادي در مورد اين اختلال وجود دارد که هنوز پاسخي براي آنها دريافت نشده است. در جامعه ايران، اين پرسش‌ها كه به شيوع، ويژگي ها و ارزيابي اختلال و نيز چگونگي تعامل کودکان مبتلا با والدين، معلمان و دوستان و انواع هم ابتلائي‌ها مربوطند، همچنان بدون پاسخ مانده‌اند.با توجه به شيوع زياد اين اختلال، ضروري است تا اين اختلال و دانش‌آموزان داراي اين اختلال بيشتر مورد توجه قرار گيرند (عليزاده، ۱۳۸۳ ).

۱-۴ فرضيه‌ پژوهش 
فرضيه پژوهش حاضر عبارت است از : 
بين راهبردهاي رويارويي دانش‌آموزان دختر و پسر داراي اختلال نارسايي توجه/بيش‌فعالي، و دانش‌آموزان بهنجار تفاوت وجود دارد. 

۱-۵ تعريف عملياتي  متغيرها 
اختلال نارسايي توجه/ بيش‌فعالي: براساس ملاك هاي تشخيص انجمن روان پزشكي آمريكا (۱۹۹۴)، تشخيص اين اختلال مستلزم وجود مشكلات پايدار در قلمرو بي‌توجهي، بيش‌فعالي و برانگيختگي است كه از تاخير عقلي، اختلال فراگير رشدي يا اختلال هاي رواني ديگر ناشي نمي‌شوند و قبل از ۷ سالگي بروز مي‌كنند. منظور از اختلال نارسايي توجه / بیش فعالی در اين پژوهش تشخيصي است كه بر مبناي ملاك‌هاي تشخيصي  ملاك هاي تشخيص انجمن روان پزشكي آمريكا (۱۹۹۴) صورت مي گيرد.
راهبردهاي رويا رويي: راهبردهاي رويارويي عبارتند از كوشش‌هاي هوشيارانة فرد كه رويدادها و تقاضاهاي فشارزا را مهار مي‌كند و منابع شخصي فرد (مانند عاطفة مثبت، اطمينان و خودكنترلي) را ارتقاء مي‌بخشد تا شدت تنش كاهش يابد (لازاروس ، ۱۹۹۹). منظور از راهبردهاي رويارويي در اين پژوهش نمره‌اي است كه آزمودني در مقياس راهبردهاي رويارويي فريدن برگ و لويس (۱۹۹۳) بدست مي‌آورد
  • بازدید : 140 views
  • بدون نظر

این فایل در ۸۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بيان مسئله 
نتيجه ي پژوهش هاي انجام شده در مركزهاي پژوهشي و دانشگاهي در سراسر جهان ، شناخت و آگاهي بسيار جديدي از ويژگي ها و سبب شناسي اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي به دست داده اند . اين آگاهي از واپسين سال هاي دهه ي ۸۰ ميلادي   . و به ويژه يك دهه بعد ، يعني زماني كه بار كلي در سال ۱۹۹۷ مقاله اي در مورد اين اختلال نوشت ، نمود پيدا كرد ، بر اين اساس ، دانشمندان آنچه را كه درباره ي سبب شناسي اين اختلال مي دانستند بازنگري كردند و به نظر مي رسد الگوي جديدي در اين زمينه در حال شكل گيري و گسترش است . در اين الگوي جديد ، تأكيد بر تكانشگري ناشي از نارسايي بازداري است كه به شكل ( نارسايي در كنترل حركتي ) ظاهر مي شود .   
در اين پژوهش سعي شده كه رابطه كمبود توجه يا بيش فعالي كودكان مدارس ابتدايي با اشتغال مادران در خارج از خانه مورد بررسي قرار بگيرد تا معلوم شود كه آيا بين اشتغال مادران در خارج از خانه با اين اختلال رابطه اي وجود دارد يا خير . 
افرادي كه داراي بيش فعالي مي باشند در زندگي روزمره دچار مشكلاتي مي باشند كه در بعضي موارد مي تواند كار آنها را مختل كند . 
بار ديگر اهميت توجه به اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي را به پژوهشگران ، دانشجويان و مسئولان بهداشت و درمان جامعه يادآور مي شويم . پرسش هاي زيادي در مورد اين اختلال وجود دارد كه هنوز پاسخ مناسبي براي آنها يافت نشده است . در جامعه ايران ، اين پرسش ها كه به شيوع ، ويژگي ها و ارزيابي اين اختلال و نيز چگونگي تعامل كودكان مبتلا با والدين ، معلمان و دوستان و انواع كمبودها مربوطند ، همچنان بدون پاسخ مانده اند و با توجه به شيوع زياد اين اختلال ، ضروري است تا اين اختلال و دانش آموزان داراي اين اختلال را از ياد نبريم . 


اهميت و ضرورت تحقيق 
اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي يكي از متداولترين اختلال هاي دوران كودكي است كه ميزان مراجعه افراد به مراكز درماني به علت آن ، بيش از ساير اختلال هاي ديگر مي باشد . امروزه ، اين اختلال به دليل هاي گوناگوني مورد توجه دانشمندان و پژوهشگران قرار گرفته است . نخست آنكه اين اختلال كه اولين يا دومين اختلال فراوان در دوران كودكي و نوجواني است براي بسياري از دانش آموزان مشكل هاي قابل توجهي ايجاد مي كند . و برعملكرد شناختي ، اجتماعي ، هيجاني ، خانوادگي آنان و سپس در بزرگسالي ، بر عملكرد شغلي و زناشويي آنها تأثير مي گذارد . ( تذكر ۱ )   
تذكر دوم ، سبب شناسي و درمان اين اختلال هنوز به طوركامل مشخص نشده است . 
تذكر سوم ، به نظر مي رسد شناخت بهتر اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي ، به شناخت بهتر بسياري ديگر از اختلال هاي كمبود هم چون اختلال سلوك ، اختلال نافرماني ستيزشي و ناتواني يادگيري كمك مي كند .  
لذا پژوهشگر قصد دارد پيرامون اين موضوع ، تحقيقي را صورت دهد تا از اين طريق مسائل و مشكلات دانش آموزان مدارس ابتدايي و همچنين آشنايي بهتر با اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي و تأثير اشتغال زنان در اين زمينه مشخص شده و ديدگاه بهتر و روشن تري را روي افراد گذاشته شود . 
اهداف تحقيق 
هدف كلي از اين پژوهش بررسي رابطه بين اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي كودكان مدارس ابتدايي با اشتغال مادران در خارج از خانه مي باشد . 

اهداف جزئي 
۱- مشخص نمودن افراد داراي اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي در بين دانش آموزان مدارس ابتدايي . 
 2- مشخص نمودن وضعيت اشتغال مادران آنها . 
۳- توصيف نمرات دانش آموزان مدارس ابتدايي شهرستان خمين و مقايسه نمرات افراد داراي مادران شاغل و غيرشاغل و همچنين ايجاد انگيزه بيشتر جهت پژوهش هايي از اين نمونه . 
۴- زمينه ي را فراهم كنيم براي اجراي تحقيقات آينده و در نهايت به عنوان يك فاكتور بهداشتي در جهت پيش گيري يا به حداقل رساندن اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي در جوامع و گروه هاي بخصوص در بين دانش آموزان . 
فرضيه 
بين اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي و اشتغال مادران در خارج از خانه رابطه معناداري وجود دارد . 
ميزان اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي در بين كودكان داراي مادران غير شاغل بيشتر از كودكان داراي مادران شاغل است . 
تعاريف مفهومي و عملياتي 
الف ) تعريف مفهومي 
اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي ( ADHD ) : بيش فعالي عبارت است از اختلال رشدي در توجه ، كنترل تكانش ، بي قراري و هدايت رفتار كه به طور طبيعي ايجاد مي شود و ناشي از اختلال هاي عصب شناختي بزرگ حسي ، حركتي يا هيجاني نيست .  
زنان شاغل : به پرسنل شاغل زنان ، كه طبق قانون كار يا به صورت استخدام كشوري يا پيماني روزانه بين ۶ تا ۸ ساعت يا بيشتر از اين زمان را در ادارات دولتي يا غير دولتي اعم از آموزش و پرورش ، بيمارستان يا درمانگاه و غيره . . . . . و يا به صورت شاغل آزاد در مغازه يا آرايشگاه و غيره . . . . . وقت خود را صرف به مردم بكار مي گيرند . 

ب ) تعريف عملياتي 
اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي : اختلالي است كه در اين تحقيق به وسيله مقياس درجه بندي كانرز براي والدين و معلمان تشخيص داده مي شود . اگرچه آزمون هاي 
متعددي براي ارزيابي اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي ساخته شده است ولي شايد هيچ كدام به اندازه دو مقايسي كه توسط كيت كانرز براي والدين و معلمان ساخته شده مورد استفاده قرار نگرفته است .  

عتیقه زیرخاکی گنج