گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 152 views
  • بدون نظر
تمام مواد موجود در این کتاب فقط برای اهداف آموزشی و اطلاعاتی ارائه شده است. هیچ مسئولیتی در قبال می تواند برای هر نتایج یا نتایج حاصل از استفاده از این مواد گرفته شده است. در حالی که هر تلاش شده است به ارائه اطلاعات است که هر دو دقیق و موثر، نویسنده هیچ نمی پذیرد
مسئولیتی در قبال صحت و یا استفاده / سوء استفاده از این اطلاعات است.
جدول محتوا
 
 
 
 
معرفی ……………………………………………………………………………………….. ۱
 
 
 
فصل ۱- آینده چاپ و نشر کتاب ………………………………. ۴
 
 
 
فصل ۲ – چرا باید در آمازون مستقیم انتشار
انتشارات …………………………………………………………………………………………… ۸
 
 
 
فصل ۳: پیوستن آمازون انتشار مستقیم …………………………. ۱۱
 
 
 
فصل ۴ – انتخاب موضوعات کتاب …………………………………….. ……. ۱۶
 
 
 
فصل ۵ – یک مطلع غنی طرح سریع ………………………… ۲۰
 
 
 
فصل ۷ – گرفتن آن را حق …………………………………….. ………………….. ۲۲
 
 
 
فصل ۷ – گرفتن کتاب الکترونیکی به شما انتشار ……………………………… ۲۶
 
 
 
فصل ۸: ترویج کتاب الکترونیکی به شما …………………………………….. ………. ۳۰
 
 
 
فصل ۹ – یادداشت های نهایی ……………………………………… …………………………. ۳۲
 
 
 
نتیجه ..

عتیقه زیرخاکی گنج