گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 119 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

این فصل به بررسی روش های مختلف ایجاد تغییرات درکل ساختارسایت طراحی شده می پردازد. بهینه سازی وسفارشی کردن سایت طراحی شده وسیله مناسبی برای برنامه های استانداردی که کاربرنیازدارد،است.در نمونه ما شما کاربرهستید و برنامه استاندارد مورد استفاده، joomla  است.
 درjoomla administration (به فصل ۳رجوع شود)، می توانید سایت خود را بصورت دلخواه سفارشی کنید یا تغییردهید ویا آن را با محتوا پرکنید. اولین چیزی که صاحب سایت طراحی شده ازما بعنوان طراح وب سایت می خواهد، تغییردررنگ وطرح بندی سایت است. بنابراین ما می خواهیم ابتدا درمورد آن بحث کنیم.  
ایجاد چشم اندازی درطرح بندی سایت حالا که با قیافه همه چیزبیشترآشنا شدید، ممکن است بخواهید سایت شما طرح کاملا متفاوتی داشته باشد می توانید این کاررا با تغییرنام منوها وتغییرقالب ها انجام دهید تا سایت شما چهره جدیدی وچشم اندازمتفاوتی به خود بگیرد.
                                  
 تغییرنام منوها 
برای تغییرنام module manager  – main menu  را با کلیک  _Modules| site modules  بازکنید(۱،۴). 
روی لینک main menu  برای ویرایش آن کلیک کنید متن را در فیلد title به                                                 
Check  this out تغییر دهید وmain menu   برا ی check this out باز می شود.
                        
                               تغییرقالب ها 

برای اینکه ببینید درjoomla   چه چیزبعنوان استاندارد است، به –Manager|site template  site|template  درtemplate manager  سوئیچ کنید.                                       

“site”همان وب سایت شما است که قادربه دیدنش هستید ودرواقع front end است. 

دراینجا شما می توانید ببینید که قالب های مدیریت، بخوبی وجود دارند. 

دراینجا دوقالب ایجاد شده با joomla  دیده می شوند. هم اکنون درصفحه پایین، قالب های 

فعال با یک مارک سبزعلامت گذاری شده اند. اگرشما مکان نمای ماوس تان را روی نام قالب حرکت دهید، یک نمایش گرافیکی کوچک ظاهرمی شود، چنانچه درشکل ۲،۴ نشان  شده است قالب اول با نام solarflare  ازنسخه قبلی مامبوگرفته شده وبا joomla  تطبیق   داده شده است . قالب دوم  با نام mare hinses madeyourweb ، جدید است.  برای استفاده ازاین قالب درسایت تان، دکمهradio را قبل از نام قالب دلخواه انتخاب کنید وdefault را در نوار منو کلیک کنید به وب سایت تان سوئیچ کرده ودکمهupdate را درbrowser کلیک کنید.
با انجام مراحل گفته شده  دربالا شما یک طرح بندی متفاوت وظاهری کاملا تازه دارید که بعد ازتجربه انجام آن، ما وشما را مشتاق برای ادامه کارمی کند. اکنون مقدارزیادی اطلاعات مطلوب در مورد استفاده از قالب های متنوع درسایت بدست آورید. نحوه ساخت قالب هم درفصل ۱۰کتاب آموزش داده خواهد شد.

         پیکربندی joomla  administration 

Joomla   تقریبا همان سطحی را که هربرنامه ای با کاربرد گرافیکی ارائه می کند مانند- Gnome kDE – windows یا (Mac OSX  )  -Aqua عرضه می کند. این برای صفحات وب چیزبدیهی نیست وبا استفاده زیاد ازجاوا اسکریپت امکان ساخته شدنش است. جاوا اسکریپت بطورمحلی برروی کامپیوترشما اجرا می شود واگراین کار انجام دهید ، می توانید مدت زیادی با joomla  administration  کارکنید. جستجوگرها هرقدرتوانایی وامکانات می توانند بخوبی برای چندین سال با جاوا اسکریپت، محتوا را اداره کنند وهیچ حفاظت جدی وزیادی لازم ندارند جستجوگرمنبع بازMozilla firefox ، (http://www.mozilla.org ) ایمنی زیادی دارد وکاربردش نسبت به _    

Explorer    Internet راحت تراست بنابراین از این در طراحی سایت خود استفاده کنید. 

Joomla Administration _ فقط شبیه سایت شما وشامل عناصرمتفاوتی است:

در نوار منویtop –  منوهایی هستند ودرطرف راست دو تذکردرمورد دریافت پیام ها توسط شما وچگونگی ورود کاربران به سیستم وجود دارند.     پایین آن یک فیلد با لینک  infober  وجود دارد که اطلاعاتی درباره کامپوننت هایی که هم اکنون با مدیرنشان داده شده قابل اجرا هستند، دارد . ( دراین نمونه     .( joomla 100/com_admin

 درسمت راست ترین قسمت،toolbar  با آیکون های متنوع (دراین نمونه، آیکون (help  برای مهمترین وظایف joomla  وجود دارد. وظایف در managers سازماندهی شده اند و آیکون هایی که نشان داده شده اند بستگی به مدیر دارند اگرشما مکان نمای ماوس تان را روی یکی از این آیکون ها بلغزانید ، روشن می شود شما می توانید آیکون را کلیک کنید و عمل مناسب را اجرا کنید. جدول ذیل عناصر موجود درجعبه  ابزار joomla   را پیش روی شما قرار می دهد. آیکون ها ووظایف شان در زیرهستند:  
پایین toolbar  فضای کاری جاری است چنانچه در شکل۴،۴ نشان داده شده ، این Control panel  است.  که بعد ازورود به سیستم نشان داده شده است ودسترسی سریع به مهمترین عناصر را ارائه می کند اگرشما نخواهید control panel  را ببینید ، به سادگی  home  را در بالا گوشه سمت چپ در نوار منو کلیک کنید . 
 درسمت چپ، آیکون هایی هستند که به مدیران گونا گونی اشاره می نمایند. در سمت  راست، شما پنج tab  پیدا می کنید که به شما دیدی کلی از وضعیت های جاری وب سایت تان را می دهند . درمنطقه پایین تر یک نوارجهت یابی می بینید که کل joomla   را می پوشاند. اینجا شما می توانید تعدادی خطوط  نشان داده شده را قراردهید وبا استفاده از جدول، هدایت کنید، بطوریکه۶۰۰  کاربر درآن واحد آنلاین باشند این تعداد درسایت             
   Joomla کاملا واقع گرایانه است تغییرتعداد خطوط نشان داده شده با همه جداول نشان 
داده شده، امکانپذیرهستند.  
Logged: این tab  یک دید کلی از کاربرانی که هم اکنون به سیستم وارد شده اند                             

   می دهند، مانند administrator  شما می توانید کاربر را از بیرون با کلیک کردن(x)       

  Red cross  برای نام کاربربعدی ثبت کنید.                       

Components: این tab  کامپوننت های نرم افزاری را که هم اکنون راه اندازی 

شده اند ،نشان می دهد. اینها چندین گزینه دارند( برای مثال، web links )، پس این 

کامپوننت مانند یک عنوان با زیرموضوعات ، نمایش داده شده است.
   
Popular:  این tab  به شما درباره بیشترین صفحات جستجوشده از وب سایت تان 

 می گوید. با کلیک نام صفحۀ شما به content manager  سوئیچ می کنید وصفحه 

 مربوطه را در حالت ویرایش می – بینید .اگر درحالت edit  هستید، مجبورهستید که 

عمل را با cancel  یا save خاتمه دهید وبعدأ home  را برای برگشتن –

control panel  کلیک کنید.

Lastest Items: این tab  شبیه popular  است. اینجا محتوا به ترتیب زمانی    

  
وقوع، بصورت معکوس نشان داده شده است. با کلیک روی نام، شما به     

Content manager سوئیچ می کنید.   

Menu stats  : این قسمت تعداد عناصرمنورا  درهر منونشان می دهد.

 نوار منوشامل نه گزینه است. همواره سمت چپ لینک home  است  که شما را به عقب 

به عقب به control panel  بازمی گرداند .درسمت راست می توانید لینک help  را ببینید.

می توانید control panel  را با کلیک module|Administrator  module  پیکر- بندی  کنید.
           

عتیقه زیرخاکی گنج