گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر
نسبت بارمرده به بار مفید در باربری با قفس ۳/۱ تا ۷/۱ و در باربری با اسکیپ ۱/۱ تا ۴/۱ به یک است که ارقام کوچکتر نسبت بهتری در باربری است . مثلا برای باربری ۱۰ تن سنگ معدن در نوع باربری با اسکیپ ۲۲ تن ودر نوع باربری با قفس ۲۴ تن باربری انجام می گیرد . به این وزن که وزن کل (بارمفید و بارمرده ) نام دارد بایستی وزن کابل و اتصالها اضافه شود . کابلهای باربری از چاه در چاههای کم عمق (تا ۲۰۰ متر)با مقاومت کششی ۱۶۰ کیلوگرم برمیلیمتر مربع انتخاب می شود و برای هر ۲۰۰ متر طول اضافی ، ۵ کیلوگرم بر میلیمتر مربع به قدرت کشش کابل اضافه می شود . ضریب اطمینان کابلها ۷ محاسبه می شود. در منحنیهای شکل ۲۱  اختلاف وزن کل قفس و اسکیپ نشان داده شده است .

  • بازدید : 67 views
  • بدون نظر

مجموعه اسلایدهای پاورپوینت در باره آب های زیر زمینی شامل حواص فیزیکی لایه آب دار و ناحیه آب های ثقلی، حرکت یا جریان آب های زیرزمینی، چاه ها، زه کش ها، آلودگی آب های زیر زمینی، تعریف آب زیر زمینی، اهمیت مطالعه آب های زیر زمینی، انواع آب در خاک، مزیت نسبی استفاده از آب های زیر زمینی نسبت به آب های سطحی، انواع آب در خاک، آب مویین، منشا آب های زیر زمینی، ،منشا آب های زیر زمینی، سطح آب های زیر زمینی، گسترش آب و خاک، تعریف لایه آب دار و آب خانه، تعریف سطح دینامیک، لایه های آب دار تحت فشار، چاه و چشمه آرتزین، مخروط افت در لایه ابدار تحت فشار، لایه آب دار معلق، خواص فیزیکی لایه آب دار و ناحیه آب های ثقلی، تخلخل و پوکی، تخلخل مفید و موثر، روش عملی محاسبه تخلخل، تقسیم بندی سنگ ها از نظر تخلخل، عوامل موثر در پیدایش تخلخل، آرایش دانه ها، خواص ساذه محیط،وزن مخصوص، چگالی، جرم مخصوص، سطح مخصوص، فشار حفره ای یا ارتفاع نظیر فشار، فشار حفره ای منفی، فشار مطلق، ضریب ذخیره، محاسبه ضریب ذخیره برای لایه اشباع، محاسبه تغییرات حجم آب در اثر تغییر فشار، محاسبه تغییرات حجم آب در اثر تغییر تراکم آب، محاسبه حجم آبی که تخلیه می شود، ضریب ذخیره برای لایه آزاد، ضریب ذخیره برای لایه غیر اشباع، ضریب آب گیری یا قابلیت ذخیره، آب دهی قابل اطمینان، 

  • بازدید : 137 views
  • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۶۵    کد محصول : ۱۳۰۶۵    حجم فایل : ۱۱۸۲ کیلوبایت   

این مقاله با عنوان چاه های کوانتومی نیمه هادی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc و برای دانسجویان رشته مهندسی برق – الکترونیم گردآوری شده است.این مقاله به موضوعاتی از قبیل مروری بر حسگرها و سامانه های مادون قرمز و کاربرد آن بهمراه معرفی پارامترهای آشکارساز و بررسی روند تولید آن – تنظیم نوار نوع ll و آشکارسازهای نوع ll و نحوه عملکرد آن – روش های رشد و مشخصه یابی و همچنین در آخر به نتیجه گیری و پیشنهادات لازم اشاره می کند.در بیشتر قسمت ها نمودار و مدارهایی برای درک بهتر اضافه شده است.


عتیقه زیرخاکی گنج