گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 121 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴صفحه قابل ویرای شتهیه شده وشامل موارد زیر است:

در اين قسمت به خلاصه پژوهشي پرداخته مي شود که “چند همسري از نظر اسلام” را مورد بررسي قرار داده است. 
اين پايان نامه در سه بخش تنظيم شده است: در فصل اول مقام زن در اسلام، ازدواج و تشکيل خانواده مورد بحث قرار گرفته ؛ در فصل دوم چند شوهري از نظر اسلام مورد بررسي قرار گرفته و در فصل سوم به موضوع تعدد زوجات يا چند زني در اسلام پرداخته شده است. در اينجا به ذکر خلاصه اي از فصل سوم اکتفا مي کنيم
چند زني يا تعدد زوجات در مقابل تک زني قرار مي گيرد. چند زني داراي سابقه طولاني در ميان ملت هاي قديم است. علامه طباطبايي در” کتاب تعدد زوجات و مقام زن در اسلام ” مي نويسد: 
” در بيشتر ملتهاي قديم چون مصر ، هند ، چين ، فارس قديم و حتي در ميان روميان اين پديده ديده مي شود.” 
در چين جامعه به کسي که مي توانست از چند زن نگهداري کند به چشم اعتبار مي نگريست. در ايران در زمان ساسانيان اصل تعدد زوجات اساس تشکيل خانواده ها به شمار مي رفت و در عمل تعداد زناني که مرد مي توانست داشته باشد نسبت به استطاعت او بود . 
چند زني در بين مذاهب و اديان:
ويل دورانت در کتاب “تاريخ تمدن “آورده است که، در آئين زرتشت تعدد زوجات و انتخاب و اختيار کردن همخوابگان و کنيزکان آزاد بوده و اين به خاطر تشويق براي افزايش جمعيت بوده است. 
دکتر سيد رضا پاک نژاد در کتاب” ازدواج ، مکتب انسان سازي” مي نويسد در تورات ( کتاب مقدس يهوديان ) براي چندزني تعابيري انديشيده شده که اين معني مجاز بودن آن است. 
انجيل ( کتاب مقدس مسيحيان ) نيز در اين زمينه اظهار نظر و مخالفتي نکرده ،منتهي کليسا تعدد زوجات را ممنوع کرده است.  
آثار چندزني از نظر اسلام:
– ملحق شدن عده کثيري از زنان به دايره ازدواج وزناشويي 
ازدواج يک حق ذاتي و فطري هر آدمي است، همچنين در اکثر نقاط جهان جمعيت زنان بيشتر از مردان است. و از آنجا که اسلام ارضاء جنسي از طريق همجنس بازي يا اموري از اين قبيل را منع کرده و راه صحيح ارضاء غرايز را ازدواج دانسته، چند همسري و تعدد زوجات را با شرايط ويژه جايز مي داند. 
 
– منافع اقتصادي چندزني:
چندزني عامل بسيار مهمي در جلوگيري از اسراف و به هدر رفتن سرمايه هاست. اگر درصد زنان اضافي به علت اينکه حقوق آنان مراعات نشده با عشوه و طنازي ميل مردان را به خود جلب کنند، بر اثر روابط نامشروع چون حقوقي براي آنان محفوظ نيست ممکن است دست به خالي نمودن جيب مردان بزنند و بعد اين پولها را صرف عيش و نوش خود کنند به اين ترتيب سرمايه هاي جامعه به هدر مي رود…  قانون چند زني از اين امر جلوگيري مي کند. 
 
– اصلاح جامعه از طريق تعدد زوجات: همانطور که بيان شد “حق تأهل” طبيعي ترين حق بشر است. اگر زنان اضافي جامعه احساس کنند که اين حق آنان ناديده گرفته شده ، بسيار احتمال دارد از مقررات عدول کنند و از هر طريق ممکن ،حتي از روي حسادت ،حريم امن خانواده ها را درهم بشکنند. 
– اما در صورتي که اين زنان بتوانند با تعدد زوجات سامان يابند ديگر با حسادت ،انرژي و نيروي خود را بيهوده هدر نمي دهند و آن را صرف وضع زندگي، تربيت بهتر نسل خويش و پيشبرد اهداف عالي جامعه خواهند نمود. 
 
چندزني از نظر قرآن:
طبق آيه سه سوره نساء، قرآن اجازه چند زني را به شرط رعايت عدالت مي دهد. ولي هيچگاه تعدد زوجات را واجب ننموده و تنها چيزي که واجب کرده رعايت عدالت بين زنان است . قرآن فرموده که رعايت عدالت کارهر کسي نيست و کسي که نتواند مراعات عدالت را بکند بايد به همان يکي اکتفا کند. 
 
شرايط اسلام براي چند زني:
-محدوديت: اسلام چند زني را به حداکثر چهارزني تقليل داد. 
– عدالت: در اين مورد بسيار به رعايت عدالت سفارش شده است(سوره نساء-آيه۳). محل ذکر اين شرط بسيار جالب است، پس از آن که اجازه مي دهد تاچهار زن، بلافاصله يادآوري مي نمايد که اگر نه تنها يقين، بلکه شک و بيم داشتي که نتواني رعايت بکني، فکر اينکه با چند زن ازدواج کني را کنار بگذار و به خودت به کلي اجازه يک چنين عملي را مده. 
 
اگر گرفتن چند زن در اسلام « جايز » است رعايت عدالت « واجب » است… 
تعدد زوجات با اين شرط اخلاقي شديد به جاي آن که وسيله اي براي هوسراني مرد واقع گردد شکل و قيافه انجام وظيفه به خود مي گيرد. 
 
علل زوال چند زني:
در اين قسمت پژوهشگر به اين مسئله مي پردازد که چگونه تعدد زوجات با توجه به سابقه تاريخي و رواج و منزلتي که بين مسلمانان داشته، امروز عملي قبيح و ناپسند به شمار مي آيد. 
علت اين امر در دوران مشروطيت ريشه يابي شده است . زماني که تسلط فرهنگي استعمار بر فرهنگ خودي موجب شد بعضي سنت ها مثل تعدد زوجات يا ازدواج موقت ناهنجاري تلقي شود. 
مرحوم آيت الله طالقاني ضمن اشاره به اينکه تعدد زوجات در جوامع اسلامي هيچگاه منشاء نابساماني و اعتراض نبوده و مردان و زنان مؤمن و متقي در پرده عفاف و رشد با اطمينان زندگي مي کردند اضافه مي کند پس از قدرتمندي غرب و تحريک استعمار… طلايه داران استعمار به نامها و عناوين رنگارنگ به سنن و فرهنگ و افکار ما يورش بردند تا هرگونه مقاومت روحي و اخلاقي را در هم بشکنند… آنچه شرق شناسان و غربزده ها به رخ جوامع اسلامي و در نتيجه به رخ اسلام مي کشند رفتار مسلمان نماهاي جاهليت خوي و حرمسراهاي حکام مستبد و خلفاي ناخلف و وابستگان به آنها است که اگر با نصوص قرآن و سنت و روش مسلمانان راستين مقايسه شود جدايي اين دو از هم را در مي يابند. 
دکتر قدسيه حجازي در کتاب” ازدواج در اسلام” يکي از علل زوال چند زني را قوانين مشروطيت و قانون گزاران آن مي داند. وي معتقد استقانونگزاران مشروطيت از قوانين شرع آنچه حقوق آنها را تأمين مي کرده گرفته اند ولي آنچه تکاليف آنها يعني حق زن بوده را رها کرده اند. 
خانم حجازي عامل ديگر زوال تعدد زوجه را ” حيله مردان براي فرار از مسئوليت ازدواج “مي داند ولي معتقد است چون “ازدواج و مقررات ناشي از آن براي مرد مشکل و داراي زحمت است لذا مرد به تمام حيله هاي ممکن متوسل مي شود و مي کوشد تا خود را از مشکل نجات دهد.” 
هوسراني و شهوت پرستي بسياري از مردان موجب شده است درصدد يافتن مجراهايي باشند که از راه سهل الوصول تري به ميل جنسي خود پاسخ دهند. لذا بسياري از مخالفت هايي که از سوي زنان با تعدد زوجات مي شود حرف هايي است که مردان به طور غيرمستقيم – در ظاهر به خاطر دلسوزي وليکن براي منفعت خويش- در گوش زنان فرو کرده اند. 
در انتها علت اساسي زوال تعدد زوجات، روند هنجاري است که بخصوص از زمان ناصرالدين شاه شروع شد و در عصر رضاخان اوج گرفت، علاوه بر آن جاري شدن هنجار مدرنيسم و گسترش آن در جامعه عامل ديگري است. وگرنه تعدد زوجه عامل مناسبي است براي ممانعت از فحشاء ، فساد و ممانعت از انزواي زنان و… 

عتیقه زیرخاکی گنج