گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 164 views
  • بدون نظر

این فایل شامل۱۵۴ صفحه درباره ی چيستي تقدس در نقاشي است که به شما کمک می کندکه تحقیق وکمک پایان نامه ی خوبی داشته باشیدمطالب این فایل به سبک زیر است

مقدمه …………………………………………..

بخش اول : تقدس

فصل ۱ : تعريف تقدس وروحانيت در هنر …………………

فصل ۲: تقدس در هنر ……………………………….

بخش دوم : تقدس هنر

فصل ۱: تعریف هنر………………………………….

فصل ۲ : انسان و بيان احساسات مقدس در هنر ……………

فصل ۳: شناخت معنوي هنر ……………………………

فصل ۴: تبار شناسي هنر مقدس ………………………..

فصل ۵: دين و هنر معنوي ……………………………

فصل ۶: نمونه اي از سبك شناختي ……………………..

بخش سوم : تقدس در نقاشي

فصل ۱: تقدس نقاشي ………………………………..

فصل ۲: معناي تقدس در نقاشي و چند نمونه آمار …………

فصل ۳: تقدس رنگ در نقاشي ………………………….

بخش چهارم: الحاقات

        نتیجه گیری

        فهرست منابع و ماخذ

        فهرست تصاویر

        منابع اینترنتی

        واژگان فارسی

        واژگان لاتین

        گزارش کار عملی

و…


توضیحات این فایل به سبک زیراست

فصل ۱: تعريف تقدس و روحانيت در هنر

ابتدا عقل را مورد بررسي قرار ميدهيم و ارتباط عقل و وحي.[۱]

پنج صفت براي حقيقت عقل ذكر ميشود كه در اجسام مادي به چشم نمي خورد.

۱-    چشم نمي تواند خود را ببيند در حالي كه عقل ميتواند ذات و صفات خود را مورد تعقل قرار دهد و در عين حال ميتواند به همين معرفت خود علم حاصل كند.

۲-    براي چشم، ديدن اشيا بسيار دور يا بسيار نزديك بغايت دشوار است، در حالي كه عقل ميتواند در يك طرفة العين (به هم زدن چشم) همه عالم را تعقل كند.

۳-    چشم نمي تواند اشيا كثيف و مظلم مادي را رويت كند در حالي كه براي عقل رسوخ در ذات هر چيزي ممكن است گويي همه چيز به قلمرو عقل تعلق داردو…. 


عتیقه زیرخاکی گنج