گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 145 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق مدیریت ژاپنی-خرید اینترنتی تحقیق مدیریت ژاپنی-دانلود رایگان مقاله مدیریت ژاپنی-دانلود رایگان پروژه مدیریت ژاپنی-تحقیق مدیریت ژاپنی

این فایل در ۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
شركتها، سازمانها و بنگاههاي اقتصادي امروزي در فرايند جهاني شدن ضمن روبه رو شدن با چالشهاي بي شماري مي بايد با رقباي قدرتمند رقابت كنند. از آنجايي كه رقابت پذيري، نيازمند برنامه ريزي صحيح همه‌جانبه براي استقرار سيستم هاي مديريتي به منظورارتقاي بهره وري و كيفيت محصولات و خدمات است، لازم است موسسات با شيوه هاي صحيح مديريت آشنايي كامل را داشته باشند.

مكتبها و نظريه هاي بسياري ازجمله: مكتب كلاسيك، نئوكلاسيك، تئوري اقتضايي، نظريه هاي انگيزشي، تئوري z (مديريت ژاپني)و… در علم مديريت مطرح شده است كه هريك از آنها شيوه خاصي از مديريت را به همراه خواهند داشت، وليكن چنين به نظر مي‌رسد كه ژاپن و شيوه مديريتي آن از آغاز دهه ۰۶۹۱ ميلادي به اين سو توانسته است توجه همگان را به خود جلب كند. ژاپن در دو جنگ جهاني شركت جسته، در يكي كامياب و در ديگري ناكام گشته است. برفراز خرابه ها و ويرانيهاي پس از جنگ جهاني دوم، با دگرگون كردن جهت گيري سياسي خود، در راهي تازه گام گذاشته است و با دست آويختن به نظام نوين مديريتي، فراگرد پيشرفت اجتماعي و اقتصادي را در زماني بسيار كوتاه مي پيمايد. اين كاميابي همه جهانيان را بر آن داشته است كه به بررسي دقيق اين نوع مديريت بپردازند و تجربه اي ازآن حاصل كنند.

 

الگوي شغلي

تئوري ‌‌Z (مديريت ژاپني)، چگونگي اداره سازمانهاي ژاپني را توضيح مي دهد. ويليام اوچي (WILLIAM OUCHI) بنيانگذار تئوري مزبور معتقد است كه حمايت از كاركنان در تمام دوران خدمت، ايجاد صميميت و تفاهم عميق درميان آنان، اشتراك مساعي در تصميم گيري، مسئوليت مشترك و خودداري از كنترل و نظارت نزديك به كار اعضاي سازمان سبب مي شود كه كاركنان سازمان را متعلق به خود بدانند و صادقانه تمام نيروي فكري و توانائيهاي خود را به منظور بازدهي بيشتر به كار گيرند. براي به دست آوردن تصوير كامل تري از اين تئوري، ويژگيهاي آن را به شرح ذيل موردبحث قرار مي دهيم.

۱ – استخدام مادام العمر: هنگامي كه فردي به استخدام يك شركت درمي آيد، درحقيقت او در آن شركت تولد مي‌يابد و همچنان كه هرگز ولادت خود را درخانواده از دست نمي دهد، از حقوق و مزاياي استخدام شدن نيز هرگز بي نصيب نمي ماند كه از آن به «استخدام مادام العمر» تعبير مي شود.

۲ – نظام رينگي: واژه رينگي در اصل از دو بخش «رين» به معني «پيشنهاد دادن به بالادست و جلب نظر وي با آن «و» «كي» به معني «انديشه كردن و تصميم گرفتن» تشكيل شده است. درنتيجه نظام رينگي مفاهيم هر دو بخش را در برگرفته است و به معني تصميم گرفتن از راه نوشته و سند به كار گرفته مي شود. بدين صورت كه: مديران رده هاي پايين سازمان روزانه با شماري از تصميم ها روبرو هستند، آنان در سند يا برگه تصميم گيري موضوع موردنظر را به روشني توصيف مي كنند و توصيه خود را نيز براي گشودن آن مشكل عنوان مي‌سازند و سپس آن را به تمام بخشها و دفاتر گوناگون مي فرستند كه اين تصميم با كار آنها پيوستگي پيدا خواهدكرد و مديران اين بخشها پس از بررسي، چنانچه با آن موافق باشند، مهر خود را در كنار آن برگه نقش مي زنند. اين برگه آرام آرام با گذشتن از مسير گوناگون به ميز رياست مي رسد، هنگامي كه رياست شركت هم مهر خود را بر برگه تصميم گيري نهاد، آن برگه به صورت يك تصميم درمي آيد و براي اجرا به مديري كه آن را در تمام آغاز تهيه كرده بود، بازگردانده مي شود.
۳ – ارزشيابي و ترفيع بطئي: درشركتهاي بزرگ ژاپني مسير ترفيع و پيشرفت شغلي از يك كارمند جوان با استعداد تا مديريت شركت معمولا” گذر از همه مشاغل عمده داخل را دربرمي گيرد. به عبارت ديگر، ترفيع به كندي صورت مي پذيرد. در مقابل ارزيابيها نيز به صورت جمعي و در درازمدت انجام مي‌شود. بدين ترتيب كه گروهي از سرپرستان كه كارمند را مي شناسند به طور ضمني وي را موردارزيابي قرار خواهند داد.
۴ – توجه به تمام جنبه هاي زندگي كاركنان: توجه به كاركنان به معناي نگرشي است كه سرپرست نسبت به كارمندانش دارد. در سازمانهاي آمريكايي، سرپرست كارمند را از ديدگاه كار و وظيفه اش مي نگرد و ممكن است تفحص در زندگي خصوصي او را معقول نداند. برخلاف اين نگرش محدود، توجه عميق نسبت به كاركنان براساس تئوري Z قسمتي از نقش مديريت را تشكيل مي دهد. به اين معني كه مدير به آگاهي يافتن از تمام خصوصيات شخصي كاركنان علاقه مند است.

براساس چهار ويژگي مذكور الگوي شغلي مديريت ژاپني به صورت زير تدوين گشته است: در ابتداي شركتهاي ژاپني كارمندان خود را از ميان فرهيختگان دبيرستانها يا دانشگاهها برمي گزيند. آنان در يك روز مشترك و عمومي و با حقوق و دستمزد مشابه كار خود را آغاز مي كنند و پس از آنكه در مجموعه متنوعي از فعاليتهاي شركت 

  • بازدید : 120 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق فعاليت زنان در شوراهاي شهري و روستايي ژاپن-خرید اینترنتی تحقیق  فعاليت زنان در شوراهاي شهري و روستايي ژاپن-دانلود رایگان مقاله  فعاليت زنان در شوراهاي شهري و روستايي ژاپن-تحقیق  فعاليت زنان در شوراهاي شهري و روستايي ژاپن
این فایل در ۲۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 عقيده سنتي حاكم بر ژاپن كه هنوز هم رگه هاي بسيار باريكي از ان، نه در زبان بلكه در رفتار مشاهده مي شود پاي بندي به اصول سه گانه زندگي زنان در سرزمين آفتاب تابان است در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم
زنان ژاپني از اوريل سال ۱۹۴۶ ( ۶۱ سال پيش ) توانستند در بيست ودومين دوره انتخابات نمايندگان شركت كنند و براي نخستين بار در نوامبرهمان سال ،قانون تساوي حقوق زن و مرد تصويب شد.
” ماسا ناكاياما” نخستين زني بود كه ۴۶ سال پيش به هيات وزيران ژاپن راه يافت اما” تاكو دويي ” مهمترين زن سياستمداري است كه یک دهه پيش رييس مجلس شد. براساس آماري كه مربوط به ده  سال پيش مي باشد ، زنان فقط ۹/۸ درصد از دو هزار و ۸۷۹ قاضي كشور ژاپن را تكشيل مي دهند اما در دادگاههاي عالي هيچ زني در مقام رياست جلسه ايفاي نقش نمي كند.
در ميان قاضيان دادگاههاي بخش نيز فقط دو زن به عنوان رييس حضوردارند و ۱/۴ درصد از دو هزار و ۱۲۰ نفر دادستان عمومي نيز زن هستند.
دگرگوني قوانين مدني
 دوران پس از پايان جنك جهاني دوم نقطه عطفي در تاريخ ژاپن است كه موجب دگرگوني قوانين از جمله در زمينه روابط خانوادگي شد.طبق قوانين پيشين كه در ژوئن ۱۸۹۸ تدوين شده بود،مرد به عنوان رييس خانواده شناخته مي شد و مردان زير۳۰ سال و زنان زير ۲۵ سال مي بايستي براي ازدواج رضايت پدرانشان را كسب كنند.
زن بايد نام خانوادگي شوهرش را بپذيرد و او را مافوق بشناسد كه هنوز نيز به گونه يي اين موضوع رواج دارد. براساس اصلاحيه يي كه در سال ۱۹۸۰ تصويب شد سهم قانوني ارث زن از مردكه در قديم يك سوم بود به يك دوم افزايش يافت و از حدود دو دهه پيش نيز قانون مربوط به تابعيت تصويب شد.
طبق اين قانون ، فرزنداني كه داراي پدر يا مادر ژاپني باشند به صورت يكسان از امتيازات ويژه شهروندان مي توانند استفاده كنند. اين امتياز پيشتر فقط به فرزنداني تعلق مي گرفت كه پدران ژاپني داشتند .
مجلس طي دهه ۹۰ براي انچه كه تلاش براي برابري حقوق زن و مرد مي خواند به زنان اجازه داد كه از نام خانوادگي خود استفاده كنند و ۶ ماهي را كه مي بايست زنان پس از طلاق براي انجام ازدواج بعدي صبر كنند ، نيز از بين برد.
بي ترديد زنان امروز ژاپني از پيشرفتهاي اقتصادي كشور بهره مندند ، سطح اموزش و بهداست در ميان انان بالا رفته است ميانگين عمر طولاني تري دارند اما هنوز فرصتهايي كه به انان براي مشاركت رعرصه هاي سياسي و اجتماعي داده مي شود ، محدود است.
مقامهاي ژاپني معتقدند كه با انجام اصلاحات در قوانين آموزش و پرورش طي نيم قرن گذشته گامهاي بلندي در زمينه ارائه خدمات اموزشي يكسان به دختران و پسران برداشته اند.
در اين دوره مسير ورود زنان به تحصيلات دانشگاهي مساعدتر شده و دوره اجباري تحصيل نيز از ۶ سال به ۹ سال افزايش داده شده است.پيش از جنك جهاني دوم موسسات اموزشي دخترانه و پسرانه ژاپن مجزا بود و بيشتر تاكيد مي شد كه تحصيلات دختران بايد بيشتر به جنبه تقويت پاكدامني و اماده سازي انان براي زندگي به عنوان همسر و مادر بپردازد.
طبق آمار رسمي ، هم اكنون ۹۷ درصد از دختران ژاپني به دبيرستان راه پيدا مي كنند كه در مقايسه با پسران ۳/۰ درصد بيشتر است.
ازدواج
سن ازدواج در ميان جوانان ژاپني بالا رفته كه يكي از دلايل ان ، اين است كه دختران سالهاي بيشتري را درمدرسه و طي كردن دوره هاي آموزش عالي مي گذرانند. دختران ژاپني به صورت ميانگين در سن ۳/۲۶ سالگي ازدواج مي كنند كه نسبت به قبل از جنك ۳ سال بالاتر رفته است.
نقل و انتقال و تغيير مكان افراد كه از شهرهاي كوچك به ابر شهرها مهاجرت كرده اند نيز در بالا رفتن سن ازدواج بي تاثير نبوده است.زنان جوان شاغل نيز به سبب استقلال مالي مايلند تا زمان ازدواج را به تاخير بيندازند.برخي از انان نيز به تبعيت از فرهنگهاي وارداتي مايلند كه بدون پاي بندي به تعهدات مربوط به تشكيل خانواده صرفا در زير يك سقف مشترك زندگي كنند.
طلاق
تازه ترين امار رسمي نشان مي دهد سالانه حدود ۲۴۰ هزار فقره طلاق صورت می گیرد ،يعني در هر دو دقيقه يك خانواده ژاپني متلاشي شده است . امار بيانگر ان است كه به ازاي هر يكهزار نفر در ژاپن ۹۴/۱ مورد طلاق روي داده است كه از ميزان طلاق در فرانسه كه ۹/۱ مورد مي باشد ،بيشتر ولي از آلمان كه به ازاي هر يكهزار نفر ،۰۷/۲ مورد طلاق روي داده، اندكي كمتر است.
كارشناسان علت افزايش طلاق را استقلال اقتصادي زنان مي دانند كه سبب تقويت اين فكر شده كه در صورت عدم رضايت از همسر بهتر است ، طلاق گرفت.طلاق بيشتر در ميان زوجهايي روي مي دهد كه كمتر از ۵ سال از دوران زندگي زناشويي انان مي گذرد، و ۵/۹۰ درصد از طلاقها با رضايت طرفين صورت گرفته است. 
زايمان
امار سازمان امور عمومي ژاپن نشان مي دهد ،شمار افراد زير ۱۵ ساله ژاپن هم اينك به ۱۸ ميليون و ۸۸۰ هزار نفر رسيده است كه معادل ۹/۱۴ درصد جمعيت اين كشور مي باشد.
علاقه زياد زنان جوان به كار ، افزايش سن ازدواج ، اوضاع نامناسب مسكن هزينه هاي سنگين اموزش بچه ها و بهبود نظام امنيتي جامعه و نظام رفاهي كه والدين ديگراحساس نمي كنند كه براي دوران پيري نياز به بهره گيري از حمايت فرزند دارند از عواملي است كه در كاهش زاد و ولد در ژاپن موثر بوده است.
تصويب قانون حمايت از اصلاح نژاد كه طبق ان سقط جنين به سهولت امكان پذير شد طي دوران پس از جنك جهاني دوم ، از ديگر عوامل موثر در كاهش شتابان زاد و ولد بوده است. شمار فرزندان براي زنان ژاپني به صورت ميانگين حدود ۳۸/۱ نفراست كه اين رقم موجب نگراني مقامهاي دولتي شده است.افزايش حقوق والدين داراي بچه هاي كمتر از يكسال ، گسترش مهد كودكها افزايش مرخصي مادران به ۸ هفته بعد و ۶ هفته قبل از زايمان و كاهش ماليات خانواده هاي صاحب فرزند ، از جمله اقداماتي است كه براي تشويق افزايش زاد و ولد صورت گرفته اما هنوز نتيجه محسوسي در پي نداشته است.
دوران كهولت زنان
زنان ژاپني با ميانگين عمر ۸۲ سال هم اكنون از اين نظر در صدر همتابان خود در دنيا قرار دارند و چون مردانشان كمتر از انان عمر مي كنند معمولا مدتي را بايد تنها بگذارند يا تحت سرپرستي فرندانشان سپري كنند.
امارهاي رسمي نشان مي دهد كه تعداد زنان ژاپني بالاي ۶۵ سال هم اكنون از ۱۲ ميليون نيز فراتر رفته است و ۵۹ درصد افراد مسن اين كشور را تشكيل مي دهند. دولت از ان رو كه مشاهده كرده است، انديشه سنتي ” فرزند بزرك عصاي دوران كهولت والدين ” در ژاپن پاسخ لازم را نمي دهد طرح ايجاد” مجتمع هاي طلايي” را از حدود ۱۵سال ژیش اغاز کرده است. ارائه امكانات به افراد مسن و حمايت از خانواده هايي كه از خويشاوندان مسن نگهداري مي كنند از هدفهاي اصلي اين مجتمع ها مي باشد.
همسان سازي فرهنگي
موج ” همسان سازي فرهنگي” كه پس از جنك جهاني دوم ژاپن را در بر گرفته اينك به صورت شتابان در حال گسستن پيوندهاي سنتي است. اين همسان سازي سبب شده، شكاف عميقي ميان دختران نسل نو با مادرانشان احساس و جامعه در برزخ ميان فرهنك بومی و غربی گرفتار شود كه فقط گذر زمان نتايج ان را روشن خواهد خواهد كرد.
زنان و بازار نيروي كار
ترجمه و تلخيص: اسماعيل استوار
درباره شيموميورا
گفت‌وگوي پيش رو را نشريه گلوبال ويوپوينت با ميتسكو شيموميورا (Mitsuko Shimomura) دانش آموخته اقتصاد و روزنامه‌نگار، انجام داده است كه حاوي نكات مفيدي است و به نظر مي‌رسد، اقتصاد‌ ايران نيز درآينده‌اي نزديك با ‌اين مسائل مواجه خواهد بود.

عتیقه زیرخاکی گنج