گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 86 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

چه بخواهیم و چه نخواهیم انسان خنثی وجود ندارد، هیچ موجودی در جهان نیست که هم مرد باشد و هم زن، هم خصوصیات مردانه داشته باشد و هم خصوصیات زنانه، مرد و زن در عین برابر بودن متفاوت هستند. کم نشان دادن تفاوتهای زن و مرد حتی می تواند خطرناک باشد. خطرناک برای هر فردی که درک نکردن زبان جنس مخالف خود را به حساب ناتوانی شخصی خود می گذارد تفاوتهای آنها را می توان در چهار گروه طبقه بندی کرد : 
۱- تفاوتهای ژنتیک ۲- تفاوتهای غدد جنسی
۳- تفاوتهای هورمونی ۴- تفاوتهای روانی و رفتاری
تفاوتهای ژنتیک : 
کروموزومی که به وسیله مادر انتقال می یابد الزاماً یک کرموزوم x است اما کروموزومی که به وسیله پدر منتقل می شود می تواند x یا y باشد.
دانشمندان ژنتیک می خواهند با استفاده از وسایل و روشهای موجود کدهای موجود در برنامة این ژنهای داخل کروموزومها را باز کنند.
تفاوتهای غدد جنسی : 
غدد جنسی ابتدا در درون شکم جنین قرار دارد این غدد در آنجا باقی می مانند و به تخمدان تبدیل می شوند. اگر نه به خارج از بدن می روند و به بیضه ها تبدیل می شوند.
تفاوتهای هورمونی :
غدد تناسلی وظیفة تولید پروژسترون و استروژن در زن و تولید تستوسترون و آندروژن در مرد را برعهده دارند. زن و مرد مقدار کمی از هورمونهای جنس مخالف را نیز در خود تولید می کنند. همه این هورمونها در شد آلتهای تناسلی هر دو جنس، بروز خصوصیات جنسی ثانویه به هنگام بلوغ، تنظیم میل جنسی در روند عادی حاملگی نقش مهمی ایفا می کنند.
تفاوتهای روانی و رفتاری : 
اعتقاد به این که تفاوتهای ژنتیک، غددی و هورمونی نمی توانند روی روان و رفتار زنان و مردان اثر بگذارند کاملاً غلط و ضد علمی است.
به نظر تاننبوم : برای درک واقعیت چهار روش وجود دارد: فیزیکی، عقلانی، روحانی، احساسی.
زنان به راحتی می توانند از یک روش به روش دیگر بروند، اما مردان با روش فیزیکی و عقلانی راحت تر هستند.
به عنوان مثال مردی که غمگین یا شاد است این حالتها را با رفتار فیزیکی خود نشان می دهد ولی زن غم را احساس می کند و حتی می تواند بی دلیل احساساتی شود و درک این موضوع برای مرد بسیار سخت است. 
(ایوان دالر . عزیزم با من حرف بزن.۱۳۸۰، انتشارات ویرایش )
عوامل مؤثر در ازدواج موفق : 
گرچه ازدواج پیمان و سازشی دایمی است و به از خود گذشتگی و ایثار زن و شوهر نیازمند است به پاره ای از عوامل مؤثر در وقوع ازدواجهای موفق اشاره می شود:
عامل اوّل : رشد عاطفی و فکری 
مهمترین عامل موفقیت در زندگی زناشویی رشد عاطفی و فکری می باشد افراد در سن خاصی از رشد روانی، عاطفی، اجتماعی و جسمی برخودار می شوند. ممکن است شخص از نظر سن شناسنامه ای بیست ساله باشد ولی به سن رشد روانی یا عاطفی نرسیده باشد.
فردی که به رشد عاطفی و فکری رسیده باشد امکان تغییر ناگهانی فکر و ایده و هیجان در رفتار او کم می باشد.
عامل دوم : تشابه علاقه ها و طرز فکر 
لازم است جوانان قبل از بستن پیمان زناشویی از علاقه ها و طرز فکر یکدیگر اطلاع حاصل کنند تا چنانچه مغایرتهای شدیدی در این زمینه با یکدیگر دارند و قادر به تحمل علاقه و فکر طرف مقابل نیستند موجب تشکیل خانواده ای نشوند که سرتاسر آن درگیری، لجبازی و عناد باشد.
عامل سوم : تشابه مذهبی
زن و شوهری که پای بند مذهب هستند باید دارای مذهب یکسان باشند اهمیت این عامل به قدری است که روانشناسان ازدواج دو نفر را از دو دین یا دو مذهب مختلف توصیه نمی کنند.
عامل چهارم : تشابه تحصیلی و طبقاتی
چنانچه زوجین از لحاظ سطح تحصیلات و طبقه اجتماعی با یکدیگر فاصله زیادی داشته باشند احتمال زیادی برای فراهم شدن شرایط ناسازگاری و درگیری بین آنان وجود دارد.
عامل پنجم : تشابه طرز فکر راجع به مسائل زناشویی
وجود تشابه در زمینه مسائل زناشویی به ویژه رابطه جنسی یکی از مهمترین علل خوشبختی برای زن و شوهر تلقی می گردد. اگر این روابط ارضا کننده نباشد یا یکی از زوجین متمایل و دیگری گریزان باشد به احساس محرومیت، ناکامی و ناایمنی منجر می گردد.
عامل ششم : تشابه علاقه به زندگی
زن و شوهر باید به زندگی و به ویژه ادامه آن علاقه مند باشند چنانچه یکی از آنها علاقه زیادی به زندگی نداشته باشد و زیر بار مشکلات اقتصادی، عاطفی و خانوادگی قد خم کرده باشد و در گفتگوهای خود از پوچی زندگی نام ببرد در وضعیت روانی طرف مقابل هود نیز خلل وارد می سازد. 
(محمد علی احمدوند. بهداشت روانی ۱۳۸۶، انتشارات پیام نور ) 
عامل هفتم : تناسب سنی 
تفاوت سن بلوغ جنسی در دختر و پسر یک امر طبیعی است. پسر حدود ۴ سال دیرتر از دختر به بلوغ جنسی می رسد. پس خوب است که تفاوت سن آنان در امر ازدواج نیز به همین میزان باشد. ( پسر بزرگتر باشد)
البته رعایت این تفاوت سن به این مقدار واجب نیست بلکه بهتر است که چنین باشد.
عامل هشتم : تناسب اجتماعی 
کسی که اهل علم و تحقیق است می خواهد عمر و زندگی اش را در راستای مسائل علمی و تحقیقی بگذارند هرگز نباید با فرد و خانواده ای وصلت کند که روحیه اجتماعی شان یک روحیه تجملاتی و تشریفاتی و اهل تفریحات بسیاری هستند.
(استاد رضاییان. آئین زندگی ، ۱۳۸۷، دانشگاه علمی کاربردی )


پایه های اساسی در زندگی زناشویی : 
ازدواج به هر شکلی که صورت گرفته باشد ادامه آن زندگی به عوامل بستگی دارد که تشکیل دهنده پایه های اساسی زندگی زناشوئی است و از اهمیت خاصی برخوردار هستند که عبارتند از :
الف) رابطه سالم و دو طرفه : رابطه سالم و دوطرفه دو زوج به عواملی بستگی دارد که عبارتند از : ۱- رعایت خواسته ها و نیازهای یکدیگر 
۲- کنترل رفتارهای توام با عصبانیت و پرخاشگرانه 
۳- توجه به تواناییهایی که در زندگی مشکل ساز است و تلاش برای رفع آن
۴- تعدیل خواسته ها و انتقادات خود در حد توانایی های یکدیگر .
ب) توانایی برقراری روابط دوستانه و عاشقانه : 
زن و شوهری که توانایی برقراری رابطه دوستانه را نداشته باشند احساسات دوستانه و عاشقانه یکدیگر را درک نمی کنند و این حالت منجر به کشمکش خواهد شد که در نهایت موجب دلسردی و جدایی احساس و عاطفی می گردد.
ج : اعتماد متقابل : 
ممکن است این اعتماد از شروع زندگی وجود داشته باشد ولی بعداً به دلایلی از بین برود و طرفین حالت رازداری و احساس مشارکت صمیمانه را از دست بدهند و یا بالعکس ابتدا این اعتماد وجود داشته باشد ولی بعدها با برخوردها و عکس العمل های دوستانه و متقابل این اعتماد به وجود آید.
د : صداقت : 
یکی از ارکان مهم روابط همسران صداقت می باشد اتفاق می افتد که زن و شوهری از میان واقعیت ها حقی در رابطه با جزئی ترین مسائل به صرف مهم نبودن موضوع سرباز می زنند بدون آنکه در نظر داشته باشند که این عمل موجب می شود که نگرش و عقیده دیگری را در صداقت و راستگویی مختل می سازد و او را به عکس العمل متقابل وادار کند و یا به تدریج حالت شک در او بروز کند و تغییر رفتار دهد.
    (باقر ساعتچی . مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده ، ۱۳۸۱، انتشارات سروش )
حقوق زن :
۱- حق نفقه
۲- حق اشتغال 
۳- حق حضانت فرزند
۴- حق مطالبه مَهر
۵- حق استقلال در امور مالی 
۶- حق احترام
۷- حق شیر ندادن
۸- حق کار نکردن
۹- حق عدم تکلیف شاق بر زن
۱۰- حق ابراز مِهر شوهر به زن
حقوق مرد:
۱- اطاعت از مدیریت منطقی و قانونی شوهر
۲- اجابت کردن در خواستهای مشروعش
۳- عدم انجام مستحبات بدون اجازه شوهر
۴- آرایش برای شوهر
۵- حفظ مال شوهر 
۶- اعتدال در هزینه خانه
۷- احترام به شوهر
۸- استقبال و بدرقه از شوهر 
۹- صداقت
۱۰- عدم منت
(محسن کتابچی. آیین زندگی از دیدگاه امام رضا (ع)، انتشارات الف ، ۱۳۷۹)
ارزشهای اصلی مردان  : 
قدرت، شایستگی، کارآمدی، انجام دادن و به پایان بردن کارهاست. مردان بیشتر به اشیا و چیزها علاقه مندند. برای مرد مهم است که شایستگی خود را به اثبات برساند و به اهداف خود برسد برای او کمک خواستن نشانة ضعف است وقتی از مرد کاری خواسته می شود که شایستگی و لیاقت اوست احساس افتخار می کند اما نمی داند که صحبت کردن از مشکلاتی که دارد به معنای درخواست راه حل نیست. برای داشتن احساس خوب مرد خود را منزوی می کند با سکوت آرامش را می خرد در صورتی که نمی داند با این کار موجب شعله ور شدن آتش جنگ با زن می شود. مرد برای حرف زدن نیاز به دلیل دارد. مرد به اعتماد، مقبولیت، تقدیر، تحسین، تأیید و تشویق نیاز دارد. او به چیزهای کوچک خیلی اهمیت نمی دهد و بر روی موضوعی مهم متمرکز می شود.
  • بازدید : 96 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اوّلین نسب نامه در سال ۱۸۸۶ برای بهبود این نژاد از طریق انتخاب طبیعی، ایجاد شد. امّا این نژاد قدمتی برابر با تاریخ خود اروپا دارد. گاوهایی در نقاشی های غارها که ۲۰۰۰۰ سال قدمت دارند در غار “لاسکوس” نزدیک ونتگناس فرانسه یافت شده است که شباهت زیادی به گاوهای لیموزین امروزی دارند.
گاوهای لیموزین یک نژاد از گاوهای گوشتی هستند که خاستگاه آنها در نواحی لیموزین و مارس فرانسه است. آنها از طریق رنگ قرمز طلایی قابل تشخیص هستند
لیموزین ها یک منبع ژنتیکی از وزن زیاد در زمان از شیرگرفتن و توده ی ماهیچه ای بالا هستند و این در حالی است که وزن کم، در زمان تولّد را حفظ می کنند. لیموزین ها به خاطر ساختار ماهیچه ای، کارایی تغذیه ای، کنترل آسان و زایمان راحت در مقایسه با دیگر نژادها، مشهور هستند. گاوهای لیموزین برشهای خطی و خم شونده ای در گوشتشان دارند که باعث شده کالای مهم در بازارهای جدید شوند.
ظاهر
گاوهای لیموزین دارای رنگ قهوه ای- طلایی هستند. اگر چه رنگهای دیگری مثل سیاه از طریق جفت گیری با دیگر نژادهای گاوی ایجاد شده است به علاوه تغییر در رنگ طبیعی و دیگر خصوصیاتی مثل بی شاخی (فقدان ژنتیکی شاخ) با جفت گیری با گاوهای دیگر ایجاد شده است.
خلق و خو
تکثیرکنندگان لیموزین از زمان ورود به آمریکای شمالی به طور وسیع روی موضوعات مربوط به خلق و خو کار کرده اند و در حال حاضر تنها نژاد دارای EDP مطیع هستند. بسیاری از تولید کنندگان آنها را نسبت به هر نژاد گاو گوشتی و کار کردن با آنها را راحت تر دیده اند.
لیموزین یک نژاد گوشتی است همانطور که از نقاشی های غار لاسکوکس فرانسه مشخص است بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۳۰۰۰ سال قبل به وجود آمده است. این نژاد در مارس مرکزی و مناطق لیموزین جنوب فرانسه ایجاد شده است. منطقه نسبتاً محدود بوده و نژاد گاو توانسته بدون تأثیرات خارجی یا تأثیرات بسیار کم رشد یابد. به خاطر محیط، لیموزین استقامت و سازگاری فوق العاده ای کسب کرده است. در دهه ی ۱۷۰۰ و ۱۸۰۰ تلاشهایی برای تولید نژاد بزرگتری از لیموزین ایجاد شد. گله ی به وجود آمده در حالیکه بیشتر بودند، نیاز به غذای بیشتری داشتند. لیموزین بزرگتر یک گزینه ی مناسب از نظر اقتصادی نبود، بنابراین ادامه پیدا نکرد و برنامه های تکثیر به طور طبیعی دنبال شد و هدف آنها دستیابی به حیوانات با کیفیت بالاتر و اندازه ی متوسط بود. یکی از کلیدی ترین برنامه های تکثیر گاو، متعلق به چارلز لو دوواری بود که از طریق انتخاب دقیق، گله ای از گاوهایی ایجاد کرد که در زمان خود اوج نژاد لیموزین بود. موفقیت تکثیر او منجر به این شد که ازآن زمان به بعد لیموزین به عنوان حیوانات کشتاری فرانسه شناخته شوند. اوّلین کتابهای مربوط به گله ی لیموزین در سال ۱۸۸۶ نوشته شد. مداخل آن با چنان دقتی انتخاب شده بود که کمتر از نیمی از حیواناتی که برای ثبت معرفی شده بودند، پذیرفته شوند.
پذیرفته شدن کتاب گله باعث ایجاد نمایش های انحصاری گاو لیموزین در فرانسه شد.
گله گاو لیموزین بخشی از نژادهای گاو قاره ی اروپا را تشکیل می دهد. این نژادها گاهی در ایالات متحده عجیب و غریب محسوب می شوند زیرا ورود آنها به آمریکای شمالی بسیار دیرتر از گله های بریتانیایی بود. لیموزین در ابتدا از طریق کانادا در سال ۱۹۶۸ وارد قاره ی آمریکا شد. اوّلین گاو نر لیموزین که در سال ۱۹۷۱ وارد آمریکا شد کانزاس کولونل نامیده شد. قبلاً ژنتیک لیموزین با استفاده از دو نطفه ی وارداتی که عمدتاً از “پرنس پومپادور” کانادا بود به دست آمده بود. انجمن لیموزین آمریکای شمالی که در سال ۱۹۶۸ تشکیل شد، بزرگترین انجمن لیموزین در جهان است. گله ی لیموزین دارای سه ویژگی مهم در نژاد خود می باشد: کارایی تغذیه ای عالی، قابلیت سازگاری، بازده بدنی بالا. گاو قرمز یا طلایی، چرنده های خوبی هستند، لاشه ی لیموزین قابلیت برش خوبی دارد و معمولاً گفته می شود که به طور ژنتیکی اصلاح شده اند. گوشت نرم و دارای رشته های نازک است که به خاطر سطح چربی کم آن است.
نقاطی که در آن می توان ضعف لیموزین را دید، نقاطی هستند که تکثرکنندگان برای ارتقاءِ قابل ملاحظه ی نژاد ابتکار عمل هایی به خرج داده اند. به خاطر شرایط سختی که لیموزین از آن ریشه گرفته، برای تضمین بقایای خود، دارای خلق و خوی متغیّر است. دیده شده که لیموزین ها حصارهای بلند را به راحتی از بین برده و عموماً غیرقابل پیش بینی هستند. در سال ۱۹۹۸، انجمن لیموزین آمریکای شمالی یک EDP خلق و خو را ایجاد کرد. این EDP میزان مطیع بودن گله را درجه بندی می کرد که این کار به تکثیرکنندگان اجازه می داد حیوانات آرام تر را انتخاب کنند و آنها را که دارای خلق و خوی نامناسب هستند را کنار بگذارند. از صحبت با گله داران و تکثیرکنندگان فوراً متوجه می شویم که ماهیت این گله با شهرت آنها همخوانی ندارد. خلق و خو به اندازه ی کافی ارتقاء یافته آنقدر که بعضی دارای گله هایی هستند که از دست آنها هم غذا می خورند. باید این موضوع را مد نظر قرار داد که لیموزین یک حیوان عضلانی است که حرکات صرف آن دارای تأثیر بسیار قابل ملاحظه تری نسبت به گله ی با حجم کمتر خواهد داشت. در حالیکه شهرت آنها به عنوان دارنده ی نوسانات زیاد غالب می باشد امّا تجربه با این حیوانات، دیدگاه متفاوتی ایجاد خواهد کرد.
ساختار بدنی سنگین لیموزین یک ویژگی وراثتی است. یکی از موفق ترین اختلاط نژادها آنگوس می باشد که یک رده ی ایده آل برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان است. این دو رگه از عضلات سنگین لیموزین و کارایی بالای آن و بی شاخی آنگوس بهره می برد. از نقطه نظر یک مصرف کننده، گوشت به دست آمده شامل طعم مطلوب آنگوس و عدم چربی لیموزین می باشد.
در مجموع گله ی لیموزین دارای چیزهای زیادی برای ارائه به گله داران است. آنها منبع عالی برای افزایش حجم بدنی نژادهای سبک تر ضمن حفظ وزن کم زمان تولّد هستند.
روزهای لیموزین وحشی افسانه ای به پایان نزدیکتر می شود زیرا انتخاب به سوی حیوانات مطمئن تر بوده است. در منطقه ای که در آن گوشت بدون چربی استاندارد است، لیموزین نباید به عنوان یک گزینه ی عالی گوشت نادیده گرفته شود.
 
مقایسه با نژادهای دیگر
مشخص کردن نژاد لیمومزین در آمریکا
نژاد لیموزین با شش نژاد دیگر در مرکز تحقیقات حیوانات گوشتی نبراسکای آمریکا مقایسه شده است. نتایج اوّلیه برای اوّلین گوساله در شماره ی ژوئن ۲۰۰۱ مجله ی علوم حیوانات منتشر شده است.
نژادهای مقایسه شده عبارتند از آنگوس قرمز، هرفورد، کارولیس، سیمنتال ژلبوی و لیموزین. تمام این نژادها به جز آنگوس قرمز، در اصل در سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۴ در MARC مقایسه شدند.
در مقایسه ی فعلی حدود ۲۰ گاو نر از هر نژاد مورد مقایسه قرار گرفته که از آن حدود نیمی از گاو نر ۵۰ گاو نر برتر برای ثبت اجداد آنها بوده و بقیه گاوهای نر تأیید نشده ی جوان بودند. در ارزیابی سال ۱۹۷۰ لیموزین تمام گاوهای نر فرانسوی خالص بودند امّا در ارزیابی فعلی بخش اعظم آنها، گاوهای نر خالص آمریکای شمالی بودند. از نتایج اوّلیه، لیموزین هنوز هم از نظر درصد بازده در بالاترین رتبه می باشد. گله ی لیموزین X نسبت به هرفورد ۵/۳ درصد محصولات خرده فروشی بیشتر و نسبت به آنگوس ۲/۴ درصد محصول خرده فروشی بیشتر و نسبت به آنگوس قرمز ۳/۵ درصد بیشتر دارند. دورگه های لیموزین نسبت به نژادهای دیگر حدود ۱ درصد محصول خرده فروشی بیشتر تولید کرده اند. نژادهای آنگوس نسبت به هرفورد و نژادهای اروپایی، تسلط بیشتری نشان می دهند.
برای ویژگی های نرمی گوشت و لمسی، نژاد لیموزین چیزی از دست نداده است. با اندازه گیری توسط آزمایش برش مکانیکی، لیموزین دارای نرمی مشابهی با نژادهای بریتانیایی و سیمنتال داشت امّا از نظر کارولیس و ژلبوی جلوتر بود. طعم حس شده نیز لیموزین را در رده ی نژادهای بریتانیایی و سمینتال قرار داده امّا برای نرمی نسبت به ژلبوی یا کارولیس برتری داشت. رتبه بندی مشابهی برای طعم گوشت و آبدار بودن اعمال شد. در حالیکه نژادهای بریتانیایی میزان رشد مشابه با نژادهای اروپایی فعلی یافته اند. نژادهای اروپایی، راحتی زایمان گوساله ها و زاد و ولد به طور قابل ملاحظه ارتقاء یافته ای داشته اند.
اگرچه بر مبنای آمار گوساله دهی سال ۱۹۹۹ درصد رسیدن به بلوغ گاوهای ماده ی لیموزین ۱۸ ماه سن، نسبت به سال ۱۹۷۰ بالاتر بود، با این حال نسبت به نژادهای دیگر کمی پایین تر بود. میزان حاملگی در زمان جفت گیری در یکسالگی بسیار بهتر از ۱۹۷۰ بود و با میزان حاملگی نژاد آنگوس بسیار نزدیک بود.
این نتایج اوّلیه حاکی از آن بوده است که نژاد لیموزین در آمریکا از نظر ویژگیهای باروری پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته اگرچه از نظر درصد بازده لاشه ظرف ۳۰ سال گذشته، کاهش داشته است.
مقایسه ی لیموزین با نژادهای بریتانیایی، کانتینتال و گرمسیری در استرالیا ارائه شده در کنفرانس بین المللی لیموزین در سپتامبر ۲۰۰۰
پس زمینه و زمینه ی صنعتی
این پروژه بخشی از یک استراتژی مرکز تکثیر مشارکتی برای شناسایی گاوهای نر و دورگه های گله ی گاو استرالیا که بیش از همه مناسب برآورده کردن ویژگیهای کیفی بازارهای داخلی و صادراتی کشور است، می باشد.
آزمایش از نه نژاد گاو نر (برهمن، سانتاگرترودیس، چاربری، بلمونت، رد، کارولیس، لیموزین، هرفورد، آنگوس و شورت هورن) جفت گیری شده با گاوهای ماده ی برهمن استفاده کرده است. بلمونت رد یک نژاد مرکب مشتق شده از افریکن هرد، شورت هورن می باشد.
گوساله ی هر گاو نر برای پرورش در مرتعی در شمال استرالیا یا استبل هایی در شمال و جنوب استرالیا فرستاده شدند. آنها به سه نقطه ی پایانی بازار تغذیه شدند: داخلی (وزن لاشه ی ۱۸۰ تا ۲۶۰ کیلوگرم)، صادرات به کره (وزن لاشه ی ۲۲۰ تا ۲۸۰ کیلوگرم) و صادرات به ژاپن (وزن لاشه ی ۲۸۰ تا ۴۰۰ کیلوگرم)- دوازده گاو نر از هر نژاد با هدف پانزده نسل در هر گاو نر مورد استفاده قرار گرفتند.
آزمایش CRC برای دستیابی به این اهداف ظرف سه سال جفت گیری طراحی شد. تقریباً نیمی از گاوهای نر، هر سال جایگزین شدند تا حلقه ی بین سالها تکمیل شود و گوساله های هر گاو نر از برخی گاوهای نر افزایش یابد.
گله ی هدف گرفته شده برای بازار داخلی به مدّت ۷۰ روز به یک نسبت تجاری تغذیه شدند. برای بازار کره آنها به مدّت ۱۰۰ روز و برای ژاپن به مدّت ۱۵۰ روز تغذیه شدند.
آزمایش شامل مقایسه ای از لیموزین X برهمن با برهمن خالص و همچنین مقایسه ای از لیموزین X برهمن با کارولیس X برهمن بود.
نتایج
نژادها برای دامنه ی وسیعی از ویژگیها من جمله وزن، ویژگیهای لاشه و ویژگیهای کیفیت گوشت مقایسه شدند. جدول ۱ تأثیر نژاد گاو نر بر وزن زمان تولد وزن زمان از شیر گرفتن و زمان یکسالگی را نشان می دهد.
گوساله های گرفته شده از نژادهای کارولیس نسبت به نژادهای دیگر از نظر وزن سنگین تر بودند. لیموزین X برهمن در سن یک سالگی نسبت به برهمن ۲۵ کیلوگرم سنگین تر بود. در حالیکه کارولیس X برهمن نسبت به لیموزین X برهمن، لاشه ی کمی سنگین تر دارد امّا لیموزین X برهمن به خاطر درصد بازده ی بالاتر دارای بیشترین وزن برش خرده فروشی است.
گاو لیموزین X برهمن دارای کمترین سطح درصد چربی بین ماهیچه ای است و برای کاهش زمان پختن و PH نهایی در حد متوسط است. آنها به خاطر اوج نیرو و فشردگی حجم که هر دو نشانه ی نرمی بیشتر است در سطح پائینی قرار دارند.

عتیقه زیرخاکی گنج