گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 218 views
 • بدون نظر

این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

زندگي هريك از ما زماني كه عمل لقاح (تركيب سلول جنسي نروماده) صورت پذيرد شروع خواهد شد، و احياناً تا زمان پيري ادامه خواهديافت در طي اين مدت مهارت‌هاي تازه اي كسب مي‌كنيم و جنبه‌هاي مختلف شخصيت دگرگوني حاصل مي‌شود در ادامه برایآشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی درباره فایل می دهیم
 هر يك از ما زندگي را با سلول كوچكي كه اندازه آن از يك ته سنجاق كوچكتر است شروع مي‌كنيم بيشتر صفات ارثي از والدين به فرزندان منتقل مي‌شود از همين سلول كوچك منتقل مي‌گردد. صفات ارثي چون ويژگي برخي مانند قد، ساختار استخواني، رنگ مو،‌چشم، غيره اينها صفات ارثي هستند كه از طريق والدين به فرزندانشان منتقل مي‌گردد. 
محيط:‌
كودكي كه پابه جهان هستي مي‌گذارد به ميزان زيادي از محيط زيست خود تاثير مي‌پذيرد عوامل كه از خارج بر روي ارگانيزم فرد اثر مي‌گذارد يا از داخل بعد از تشكيل تخمك بر روي نوزاد موثر است محيط به دو بخش، محيط داخلي و محيط خارجي تقسيم بندي مي‌شود. 
محيط داخلي: 
هسته هر سلول همراه با كروموزومهاي داخل آن به وسيله ماده ژلاتيني به نام سيوپلاسم احاطه شده است بدليل اينكه سيتوپلاسم بر روي ژن‌ها اثر مي‌گذارند به آن محيط داخلي سلول مي‌گويند در واقع تعيين اينكه ارگانيزم بدن چه بايد باشد توسط وراثت و سيتوپلاسم انجام مي‌گيرد با آزمايشي كه بر روي حيوانات صورت گرفته سيتوپلاسم سلول را بدون اينكه هسته آن تغيير كند، تغيير مي‌داند. نتيجه آن بوجود آمدن موجود زنده بصورت كاملاً نابه هنجار بوده جنين شناسان موقعيت بعضي از سلول‌ها رانسبت به سلول ديگر تغيير مي‌داند متوجه مي‌شوند كه وقتي جاي سلول را عوض مي‌كنند اين سلول خصوصيات ديگري را كه با عمل تازه آن متناسب است پيدا مي‌كند وجود اين نوع توانائي خاص در بعضي از سلولهاي كه طبق آن مي‌توانند جانشين سلولهاي ديگر شوند نشان مي‌دهد كه عامل وراثت در همه سلولها بطور يكسال وجود دارد. ولي ساختمان واقعي يك سلول و اينكه تبديل به چه سلول خواهد شد به روابط او با سلول ديگر بستگي دارد. اگر سلول در يك محل از مجموعه سلولهاقرار گيرد جسم سلولي تبديل به نسج مغزي مي‌شود. و اگر همان سلول در محل ديگر از مجموعه سلولها قرار گرفته باشد جسم سلول آن مبدل مكانيزم بينائي مي‌گردد. هورمونها تاثير مهمي‌بررشد كلي موجود زنده مي‌گذارد. بسيار از نقص در هنگام تولد نوزاد نتيجه فعاليت زياد يا كم غدد درون ريز است و همچنين خصوصيات شيميايي خون كودك عامل موثري در رشد يا عدم رشد او در طي دوره حيات فرد تاثير گذار خواهد بود. 
محيط خارجي:
تغذيه را كودك در رحم از طريق بند ناف صورت مي‌پذيرد. (محيط خارجي قبل از تولد) و رشد طبيعي نوزاد تاثير به سزاي دارد. چنانكه مايعي كه اروگانيزم را در بر گرفته داراي حرارت مناسب خصوصيات شيمايي لازم را نداشته باشد رشد جنين هم كامل نخواهد بود. نوزاد بعد از تولد وارد يك محيط خارجي نا آشنا مي‌شود كه از محيط داخلي وسيع تر است كه در آن برخوردهاي متنوع مادي و اجتماعي بسياري وجود دارد. كه شامل زبان آداب رسوم و غيره اشاره نمود. در صورت شرايط مادر كاملاً مناسب به دنيا آمدن نوزاد باشد كودكي سالمي‌بدنيا خواهد آمد در غير اينصورت نوزا د در هنگام بدنيا آمدن دچار مشكلات عديده اي خواهد شد.
روابط متقابل محيط و وراثت:

در قسمت‌هاي قبل از وراثت و محيط به طور جداگانه بحث شد اما هر دو آنها تاثير پذير از يكديگرند. هيچ گاه نمي‌تواند امروزه اين دو عامل را از جهت تاثير گذاري روي جنين از يكديگر جدا نمود. 

مثلاً بيماري قند ارثي است اين بيماري با افزايش قند خون در فرد مشخص مي‌شود. بر فرض اينكه ژنها در توليد انسولين دخالت دارند و اين به نوبه خود بر سوخت و ساز مواد قندي واز اين طريق بر ميزان قند خون اثري مي‌گذارد. لذا همه كساني كه استعداد ارثي براي ابتلا به بيماري قند را دارند به اين بيماري مبتلا نمي‌شوند با بررسي بر روي دو قلوهاي يك تخمكي هر دو دو قلوها به بيماري قند نه بودند مسلماً آنها حامل ژن‌هاي بيماري قند بوده اند اما به آن مبتلا نشده اند چون رژيم غذايي آن‌ها به ميزان كمتر ي سوخت و ساز مواد قندي را كنترل نمود. بنابراين بيماري قند يك بيماري ارثي منحصراً ارثي يا منحصراً محيطي نيست بلكه محصول كنش متقابل اين دو عامل مي‌باشد. بطور كلي مي‌تواند نتيجه گرفت كه ژن‌ها زمينه مساعد را فراهم مي‌كند و محيط محصول نهايي را شكل مي‌دهد. 
كروموزم‌ها و ژن‌ها 
تمـام خصـوصيات ارثي كه از والـدين خـود به ارث مي‌بـريم و از نسـلي به نسل ديگر انتقال 

مي‌يابد از طريق ساختاري بنام كروموزم كه در هسته هر يك از ياخته ي بدني وجود دارد. بدن حاوي  46  كروموزم است انسان در هنگام لقاح (تركيب سلول نرو ماده) ۲۳  كروموزم از پدر (اسپرم) و  23  كروموزم (تخمك) مادر دريافت مي‌كند كه از مجموعه  46  كروموزم  23  جفت كروموزم را تشكيل مي‌دهند كه هر بار با تقسيم ياخته‌ها تكثير مي‌شوند در هر كروموزم واحد توارثي منفرد بنام ژن وجود دارد كه هر ژن بخشي از مولكول بنام DNA  است كه حامل اطلاعات وراثتي است. DNA  شبيه به يك نردبان مارپيچي است كه شامل قند ماده در فسفات و چهار باز (T.G.A.C) حروف اختصاري آدل، كوانين، تيمين و سيتورين هستند. آنها دو به دو و جفت هم هستند كه A هميشه با T  و G  يا C  هستند. يك انسان با توجه به اينكه از  46  كروموزم پدر يا مادر  23  كروموزم از كدام را دريافت مي‌كند در نتيجه ژن‌هاي دريافتي آنها هم بصورت نيم به نيم است يعني ‌نيمي‌از اسپرم پدر و نيمي‌از تخمك مادر دريافت مي‌كند. با توجه به تعداد زياد ژنها در انسان بسيار بعيد است كه دو موجود مانند خواهر برادر از لحاظ توارث مشابه هم باشد جز در موارد استثنايي مانند دو قلوهاي يك تخمكي كه از يك تخمك بارور مي‌شوند ژنهاي آنها دقيقاً همانند هم مي‌باشند. 

ژن‌ها داراي خصوصيات بارزو نهفته به اين معني كه صفاتي ارثي بارز پدر و مادر هر دو با هم تعيين كننده صفات مشخص فرد هستند چنانكه يك صفات بارز و ديگر نهفته با هم جفت شوند صفات بارز تعيين كننده خواهد بود زماني صفات نهفته در انسان بروز مي‌كند كه صفات نهفته هردو پدر و مادر با هم تركيب شوند آن صفات نهفته در خود ظاهر خواهد شد.
پسر يا دختر 
در بحث قبلي ذكر شده كه هر فرد داراي  46  كروموزوم است. يا به عبارتي  23  جفت كروموزم شكل كروموزم‌ها در انسان بصورت xx  هستند با اين تفاوت كه از  23  جفت كروموزوم در مردها  22  جفت آن به شكل x و يك جفت آن به شكل y  است ولي در زن‌ها هر  23  جفت كروموزوم به شكل xx  مي‌باشد. در صورتي كه كروموزومها ي xx  پدر با كروموزوم‌هاي xx  مادر تركيب شوند (لقاح)فرزند آنها دختر خواهد بو د. چنانچه كروموزوم‌هاي xx  مادر با كروموزوم y  پدرتركيب شوند (لقاح) فرزندي كه بدنيا خواهد آمد پسر خواهد بود. با توجه به مطالب ارائه مي‌توان نتيجه گرفت كه تعيين كننده جنسيت در نوزادان به عهده پدر مي‌باشد. 

علل‌هاي معلوليت          

۱٫ عوامل مربوط به قبل از تولد

 الف) اختلالات كروموزومي

ب) اختلالات محيط رحم مادر
۲٫ عوامل مربوط به لحظه تولد          

۳٫ عوامل مربوط به بعد از تولد
۱- عوامل مربوط به قبل از تولد 
الف)اختلالات كروموزومي‌     
زماني نوزاد سالمي ‌بدنيا خواهد آمد كه تركيب كروموزوم‌ها سالم و بدون كسري يا اضافي باشد. چنانكه هر كروموزم اضافي يا كم در فرد ايجاد شود باعث نوع نابهنجاري در فرد ايجاد خواهد شد كه به تعدادي از اين نابهنجارهاي اشاره خواهد شد. 
 • بازدید : 230 views
 • بدون نظر

این فایل در ۱۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

علم زیست شناسی، هرچند به صورت توصیفی از قدیم‌ترین علومی بوده که بشر به آن توجه داشته است؛ اما از حدود یک قرن پیش این علم وارد مرحله جدیدی شد که بعدا آن را ژنتیک نامیده‌اند و این امر انقلابی در علم زیست شناسی به وجود آورد. در قرن هجدهم، عده‌ای از پژوهشگران بر آن شدند که نحوه انتقال صفات ارثی را از نسلی به نسل دیگر بررسی کنند ولی به ۲ دلیل مهم که یکی عدم انتخاب صفات مناسب و دیگری نداشتن اطلاعات کافی در زمینه ریاضیات بود، به نتیجه‌ای نرسیدند.  در ادامه برای اشنایی بیشتر شما توضیحات بیشتری می دهیم

 • بازدید : 214 views
 • بدون نظر
این فایل در ۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

استفاده از تلقيح مصنوعي، براي نخستين بار در سال ۱۷۸۰، در ايتاليا به ثبت رسيده است كه براساس آن، ماده سگي با اين تكنيك آبستن شد و نوزاهايي نيز به دنيا آورد. از سال ۱۹۰۰ ميلادي، پژوهش در رابطه با توسعه ي تلقيح مصنوعي در چمانگان (حيوانات مزرعه اي) آغاز شد. اين پژوهش ها توسط ايوانف و همكارانش در شوروي انجام شد كه تا سال ۱۹۳۰، در زمينه ي تلقيح مصنوعي به صورت تجارتي، در آمريكا و انگليس به اجرا در آمد. 
تلقيح مصنوعي  براي پرورش دهنده ي گاوهاي شيري، مزاياي فراواني دارد، مشكلات مربوط به تشخيص فحلي، كاربرد آن در گاوهاي گوشتي را محدود مي كند. برخي از مزاياي تلقيح مصنوعي، نسبت به جفتگيري با گاو نر، در زير شرح داده خواهد شد. 
۱٫ بهره ي ژنتيكي
بهره ي ژنتيكي را مي توان مزيت اصلي تلقيح مصنوعي دانست كه همراه با كنترل بيماري ها، يكي از مهمترين علت هاي گسترش تلقيح مصنوعي به شمار مي رود. با استفاده از تكنيك تلقيح مصنوعي، مي توان ژن هاي برتر را در سطح گسترده اي در جمعيت گاوها منتشر كرد، هر گاو دار مي تواند از ژنهاي گاوهاي نري استفاده كند كه به دنبال ارزيابي از يك جمعيت بزرگ برگزيده شده اند. بنابراين، هزينه هاي چنين برنامه هاي ارزيابي و گزينش كه براي يك دامدار بسيار گران تمام مي شود، بين استفاده كنندگان خدمات تلقيح مصنوعي تقسيم خواهد شد. 
۲٫ صرفه جويي
حتي در شرايطي كه گاودار با استفاده از گاوهاي نر برتر موجود توجهي به پتانسيل بهره ي ژنتيكي نداشته باشد، ممكن است اين نكته را دريابد كه مزاياي اقتصادي، استفاده از خدمات تلقيح مصنوعي را براي او با ارزش مي سازد، ممكن است خريد و نگهداري گاو نر گران تمام شود و از سويي، اين خطر وجود داردكه گاو نر خريداري شده،رضايت بخش نباشد و ناچار پيش از موعد، از گله حذف شود. از سويي ناباروري و يا كم باروري گاو نر، تنها پس از چند ماه كه گاو نر با تعدادي ماده گاو همراه باشد مشخص مي شود و در اين زمان، فاصله ي گوساله زايي به شدت تحت تاثير قرار گرفت و به  زيان هاي مختلف براي نگهداري آن است، در حالي كه در بيشتر شرايط، بهتر آن است كه سرمايه ي مصرفي را براي خريد ماده گاوي خرج كند كه مي تواند محصول قابل فروش داشته باشد. 
۳٫ كنترل بيماري ها
بيماري هاي دستگاه تناسلي نه تنها باعث ناباروري و يا كم باروري مي شوند، بلكه جفت گيري گاو نر با ماده گاوها، سبب آلودگي ماده گاوها نيز مي شود، براي نمونه، تريكوموناز و كامپيلوباكتريوز از بيماري هايي هستند كه از اين راه گسترش مي يابند. مراكز تلقيح مصنوعي ويلز با هدف كنترل اين بيماري ها ايجاد شدند. بروسلوز نيز، اگر چه در اصل يك بيماري تناسلي نيست، اما به دليل تماس جنسي گاو نر و ماده گاو منتشر مي شود. در صورتي كه از گاو نر به صورت اشتراكي استفاده شود و يا گاو نر از ديگر گاوداري ها اجاره شود، خطر گسترش بيماري ها افزايش مي يابد. 
توجه و دقتي كه در اجراي برنامه هاي تلقيح مصنوعي اعمال مي شود، احتمال گسترش بيماري ها را كاملا كاهش داده  و استفاده از تلقيح مصنوعي، از بروز بيماري هاي تناسلي به طور محسوسي كاسته است. براي نمونه، در انگلستان با استفاده از تلقيح مصنوعي، بيماري تريكوموناز كنترل شده است. 
۴٫ ايمني
برخي عقيده دارند كه جنبه ي ايمني تلقيح مصنوعي، يكي از دلايل اصلي ايجاد خدمات تلقيح مصنوعي است. هر گاو نر مي تواند خطرناك باشد، اما از اين نظر بين نژادهاي مختلف، تفاوت هايي ديده مي شود. براي نمونه، احتمال حمله از سوي يك گاو نر هرفورد به مراتب كمتر از يك گاو نر نژاد فژيون و يا هولشتين است. صرفنظر از ظاهر آرام يك اگو نر، احتمال بروز حمله از سوي آن او، همواره وجود دارد. در بسياري از موارد، همين نكته به تنهايي، استفاده از تلقيح مصنوعي را توجيه مي كند. 
۵٫ انعطاف پذيري
يك گاو دار ممكن است مايل نباشد كه همه ي گوساله هايش از گاوهاي نري با ويژگي هاي مشابه، يا حتي از يك نژاد به وجود آيند. گاهي گاودار مايل است كه بهترين گاوهاي شيرده خود را با يك گاو نر خوب نژاد شيري بارور كند و از يك گاو نر نژاد گوشتي براي جفت گيري با ماده گاوهاي مسئله دار و يا تليسه هايي استفاده كند كه از پتانسيل توليدي آن ها مشكوك است. زماني نيز گاودار مي خواهد كه بهترين ماده گاوهاي خود را با گاوهاي نري تلاقي دهد تا صفات مورد نظر در گاو نر مكمل صفات ماده گاوها شود. براي نمونه، چنانچه ماده گاوي، مقادير زيادي شير كم چربي توليد مي كند، با تلاقي دادن آن با گاو نري كه دخترهايش شير پرچربي توليد مي كنند، تليسه هايي توليد خواهد شد كه شير زياد با چربي مناسب خواهند داشت. از سوي ديگر، براي بهبود شكل پستان درگاوهايي كه چربي شير آن ها زياد است، مي توان براي جفتگيري از گاوهاي نري استفاده كرد كه دخترهايش شكل پستان مورد نظر را دارند. روشن است كه گاودار نمي تواند براي رفع تمامي نيازهاي احتمالي خود، تعداد كافي گاو نر نگهداري كند و به همين دليل، براي حل مشكلات خود مي تواند از تلقيح مصنوعي استفاده كند.
 • بازدید : 321 views
 • بدون نظر

دانلود پروژه پایان نامه ورد ژنتیک رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.
برخی از عناوین موجود در این فایل :
۱- معرفی علم ژنتیک
۲- تاریخچه ژنتیک
۳- جنسیت چگونه تعیین می شود
۴- ژنها و DNA
۵- ژنتیک پزشکی و انسانی
و بسیاری موارد دیگر…
امیدوارم این مقاله مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار بگیره.

 

مقدمه

ژنتیک، علم مطالعه وراثت، در تمامی زمینه‌های آن، از گسترش صفات در یک شجره‌نامه خانوادگی، تا بیوشیمی ماده ژنتیکی، اسید دزوکسی ریبونوکلئیکDNA و اسید ریبونوکلئیکRNA است. هدف ما در این بخش، معرفی و بررسی مکانیزم‌های وراثت است.

به صورت تاریخی، ژنتیک دانان در ۳ حیطه مجزا فعالیت کرده‌اند، هر حیطه با مشکلات، روش‌ها و موجودات زنده مورد مطالعه مربوط به خود. این ۳ حیطه عبارتند از ژنتیک کلاسیک، ژنتیک مولکولی و ژنتیک تکاملی (یا ژنتیک جمعیت).

در ژنتیک کلاسیک ما با تئوری کروموزومی وراثت روبرو هستیم، مفهومی که ژن‌ها را به صورت خطی در کنار هم بر روی کروموزوم فرض می‌کند. موقعیت نسبی ژنها با بررسی فراوانی زاده‌های حاصل از آمیزش‌های خاصی قابل تعیین است. ژنتیک مولکولی مطالعه ماده ژنتیک است؛ ساختار، رونویسی و بیان ماده‌ ژنتیک. همچنین در همین حیطه ما انقلاب بزرگ تکنولوژی DNAنوترکیب (یا مهندسی ژنتیک) و اطلاعات بدست آمده از آن را بررسی خواهیم کرد. ژنتیک تکاملی یا ژنتیک جمعیت به بررسی تغییرات در فراوانی ژنها در جمعیت می‌پردازد. مفهوم داروینی تکامل که بنابر پایه انتخاب طبیعی است بررسی می‌شود.

 • بازدید : 129 views
 • بدون نظر
مقاله کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) در محیطهای صنعتی مختلف مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) در محیطهای صنعتی مختلف نمایش داده می شود

 • بازدید : 127 views
 • بدون نظر

در این مقاله مصاحبه با آقای احمد قلندری که سالهاست برای ایجاد تحول و افزایش تولید محصولات کشاورزی و دامی مطالعه و تلاش می کند. وی در این مصاحبه با حوصله توضیحات کاملی در پاسخ به سوالات زیر بیان می کند:

لطفا درباره اين دامداري توضيحات مقدماتي را بفرماييد
 • موضوع ايجاد بانک ژن از چه زماني مطرح شده است؟
 • شما در مصاحبه قبلي خود با خبرنگار اقتصاد گلستان، پنجشنبه ۱۳ اسفند ۸۳ چاپ شد، گفته بوديد که طرح مشترک ۱۰ ساله در زمينه توسعه دامداري مدرن با شرکت کانادايي داريد، آيا اين کار جديد شما در قالب همان طرح مشترک انجام شده است؟
 • آيا براي توليد جنين در ايران به کارشناسان خارجي نياز است؟
 • فکر مي کنيد اين اقدام ها و برنامه هاي صنعتي شما چه تغييري در وضعيت دامداري در اين منطقه يا کشور ايجاد خواهد کرد؟
 • آيا واردات جنين، آنهم با ارز آزاد براي شما که بخش خصوصي هستيد مقرون به صرفه است؟
 • نياز يارانه شما در سال براي واردات جنين منجمد چقدر است و با انجام آن چه تحولي در صنعت دامداري کشور بوجود خواهد آمد؟
 • واردات جنين منجمد از کي شروع شد و تا کنون چه ميزان دز وارد کشور شده است؟
 • بعد از وارد کردن اين جنين  ها (Transfer Emdryo)، دامداران چند سال بعد مي توانند بهره مند شوند؟
 • اين گوساله ها چه مقدار اسپرم توليد خواهند کرد؟
 • فکر مي کنيد که دامداران از اين روش جديد و مدرن استفاده بکنند؟توليد فراورده هاي دامي با روش جديد، چه مزيتي نسبت به دام هاي موجود خواهد داشت؟
 • جشنواره شير که طي روزهاي اخير در گرگان برگزار شد، چه تاثيري در توسعه دامداري کشور خواهد داشت؟
 • چند سال است که شما در عرصه دامداري فعاليت داريد؟
 • توجه به توسعه دامداري با تکنولوژي جديد، بدون شک شما را در آينده با مشکل تامين علوفه مواجه خواهد کرد، در اين زمينه چه فکري کرديد؟
 • اثرات گرما و رطوبت بالا بر تولید مثل گاو                       
 • تاثیر استرس گرما بر گاونر
 • روش های کاهش استرس برای گاو نر
 • اثرات استرس گرما بر تولید مثل گاو ماده
 •  

با استفاده از تکنولوژي جديد دامداري و با انتقال جنين، هر گاو ماده در سال به طور ميانگين ۲۲ گوساله به دنيا خواهد آورد و به دنبال آن تحول عظيمي در صنعت دامداري کشور به وجود خواهد آمد آقاي احمد قلندري، سالهاست که براي ايجاد تحول و افزايش توليد محصولات کشاورزي و دامداري مطالعه و تلاش مي کند. وي مدير اجرايي اين طرح ملي و دامدار نمونه صنعتي استان است. خبرنگاران ما ضمن بازديد از اين دامداري و مرکز علمي و صنعتي، با وي در اين رابطه و نيز در مورد تلاش ها و طرح هايش در دسترسي به فناوري پيشرفته دامداري گفتگو کرده اند.

 • بازدید : 62 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

به نژادی گیاهی با کشف یا ایجاد تغییرات ژنتیکی جدید در گونه های گیاهی شروع می شود. از میان تغییرات ژنتیکی حاصل گزینش گیاهان با عملکرد بالا مقاومت به تنشهای زنده و غیر زنده رنگ مطلوب در گیاهان زینتی و یکنواختی در فرم و شکل درختان میوه و گیاهان زینتی در اولویت پژوهش های به نژادی قرار دارند. به نژاد گر ممکن است فنون مختلف و یا فرمهای گوناگون فن آوری را در ایجاد تغییرات ژنتیکی مورد استفاده قرار دهد. بهرحال ایجاد تغییرات مورد نظر به نژادگر در توده های گیاهی و گزینش گیاهان مطلوب مهمترین و اولین مرحله گزینش ژنوتیپ های برتر می باشد
روش های گزینش نیز بر اساس ساختار فیزیولوژی، مورفورلوژی و روش تولید مثل گونه ها تغییر می کند. صفات، رفتارهای فیزیولوژیکی ، عملکرد محصول و کیفیت گیاهان تحت تاثیر عوامل محیطی، ژنتیکی و یا اثرات متقابل ژنوتیپ در محیط می باشد. 
به نژادی یک فرایند بسیار طولانی است و مواد گیاهی در نسلهای مختلف در شرایط مختلف مزرعه، آزمایشگاه و گلخانه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و فنون مختلف برای تشخیص ژنوتیپ های برتر در آزمایشگاه و مزرعه به کارگرفته می شود.
بنابراین نه تنها دانش و فنون پیشرفته بلکه هزینه های زیادی برای تهیه یک رقم اصلاح شده در سالهای متمادی صرف می شود. در نتیجه حمایت مادی و معنوی از ارقام اصلاح شده، توسط دولت ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. 
همانطور که بیان شد تهیه ارقام برتر زراعی، باغی (مثمر و غیرمثمر) با پتانسیل عملکرد بالا و کیفیت بهتر و مقاوم به تنش های محیطی و غیرمحیطی از اهداف به نژادی است. جمعیت جهان در حال افزایش بوده و زمین های زراعی و سایر منابع محیطی روز به روز محدودتر می شوند. بنابراین تهیه ارقام اصلاح شده پرمحصول و مقاوم به بیماریها و تنش های محیطی اثرات مثبت اقتصادی و زیست محیطی دارد. شکی نیست که در قرن بیست و یکم ارقام جدید زراعی و باغی که دارای ارزش های اقتصادی و بازاریابی ممتازی هستند و بازارهای جهانی عرضه خواهند شد. 
مقدمه: 
برنج یکی از محصولات مهم استراتژیک و دومین نیاز غذایی کشور بعد از گندم می باشد. علی رغم کشت سالیانه این محصول در سطحی معادل ۶۰۰ هزار هکتار متاسفانه بخش عمده نیاز برنج کشور از خارج تامین می گردد. این کار علاوه بر خروج میلیونها دلار ارز از کشور چالش بزرگی نیز از نظر امنیت غذایی برای کشور می باشد. تلاش های گسترده ای طی سه دهه اخیر برای اصلاح ارقام پر محصول و افزایش تولید در واحد سطح صورت گرفته است. 
لازم به ذکر است که حدود دو سوم کالری مورد نیاز مردم آسیا از برنج تامین می شود. تولید این محصول در کشور برای نیاز سالانه کافی نیست و هر ساله مقادیر قابل توجهی از برنج از خارج وارد می شود. بنابراین برای خودکفائی و رفع کمبود لازم است دو کار مهم هم زمان صورت گیرد یکی توجه به عملکرد و دیگری توجه به کیفیت محصول تا رقم پرمحصول با کیفیت مطلوب اصلاح و معرفی گردند. با توجه به اینکه در ایران کیفیت برنج برای مصرف کنندگان از اهمیت ویژه ای برخوردارمی باشد لازم است تا ارقام پرمحصول و با کیفیت مناسب اصلاح و معرفی شوند. متاسفانه ارقام محلی ، علی رغم علمکرد کم (بطور متوسط ۵/۲الی ۵/۳ تن در هکتار) بیش از ۷۰درصد کل مزارع برنجکاری را بخود اختصاص دادند. این ارقام پابلند، حساس به ورس، برگهای افتاده، دانه دراز و استوانه ای شکل، محتوی آمیلوز ودرجه ژلاتینی شدن متوسط ، غلظت ژل نرم ، طویل شدن خوب دانه (ری آمدن خوب) دارای عطر و طعم و حساس به بلاست و کرم ساقه خوار می باشند. تلاش های زیادی به منظور بهبود عملکرد ارقام محلی یا بهبود کیفیت ارقام اصلاح شده در مراکز تحقیقاتی برنج ایران (رشت و آمل) و دانشکده علوم کشاورزی ساری انجام شده و یا در دست اجرا است. و لیکن بدلیل ماهیت ژنتیکی و اثر ژن های کنترل کننده بر صفات کمی و کیفی ادغام و ترکیب این دو گروه ژنی یعنی گروه ژنی کنترل کننده کیفیت و گروه ژنی کنترل کننده کمیت بدلیل اثر منفی آنها کار ساده ای نمی باشد. 
برنامه های اصلاحی برای ایجاد ارقام جدید پرمحصول، بیشتر بر اساس روش شجره ای و یا انتخاب توده ای (بالک) استوار بوده و یا می باشد. در این رابطه بیشتر فعالیت های اصلاحی کلاسیک، برای ایجاد ارقام با پتانسیل عملکرد بالا و کیفیت قابل قبول، از طریق تلاقی ارقام محلی با عملکرد پایین اما کیفیت مطلوب با ارقام خارجی و یا ارقام داخلی پر محصول اما کیفیت ضعیف متمرکز بوده است. اینگونه فعالیت اصلاحی از طریق دو رگ گیری، برای بهبود عملکرد ارقام محلی یا بهبود کیفیت ارقام پرمحصول در ایران، حدوداً از ۴۰ سال پیش شروع گردیده است. در این راستا ارقام مختلفی نظیر سپید رود نعمت در ایران اصلاح و معرفی شده است. 
هدف از اجرای این پروژه های تحقیقاتی تولید و معرفی ارقام جدید برنج پرمحصول و کیفی (لاین های نزدیک به ایزوژن) در شمال ایران بوده است. 
مواد و روش ها: 
مواد ژنتیکی مورد استفاده در این تحقیق شامل دو گروه ارقام برنج بودند. گروه اول شامل ارقام اصلاح شده پرمحصول از جمله رقم آمل ۳ و رقم سپید رود که از نظر کیفیت چندان مورد توجه مصرف کنندگان نیستند و گروه دوم، شامل ارقام محلی کیفی از جمله رقم دمسیاه مشهد و سنگ جو بودند که اگر چه از نظر عملکرد ضعیف بوده و لیکن بخاطر کیفیت عالی پخت و خوراک مورد توجه مصرف کنندگان ایرانی هستند. پس از انجام دورگ گیری بین گروه اول با گروه دوم و تهیه بذور نسل اول (F1) در سال بعد بجای خود تلقیح نمودن نسل اول و ادامه روش های کلاسیک اصلاحی، آنها را با والد دوره ای (ارقام کیفی) تلاقی برگشتی داده و پس از دو نسل تلاقی برگشتی (BC2) مجددا آنها را خود تلقیح نموده و اداره نسل های در حال تفکیک آن به روش شجره ای ادامه یافت. پس از پنج نسل خودگشنی (BC2F5) ، تعداد ۱۳ لاین پاکوتاه اما با خصوصیات مورفولوژیکی و فیزکوشیمیایی نزدیک به ارقام کیفی معطر والدینی شناسایی شدند. آزمایشات مقایسه ای عملکرد لاین های نوترکیب خالص بصورت طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار با فاصله کاشت ۲۰×۲۰ در کرت های به مساحت ۶ مترمربع صورت گرفت. سایر صفات مهم زراعی از جمله روز تا گلدهی (روز)، ارتفاع بوته (سانتی متر) ، تعداد پنجه ( به عدد)، طول خوشه (سانتی متر) نیز در کنار عملکرد مورد بررسی قرار گرفتند. خواص فیزیکوشیمیایی لاین های جدید به همراه والدین آنها از جمله قوام ژل (GC) درجه حرارت ژلاتینی شدن (GT) درصد آمیلوز (AC) میزان عطر و طعم، آزمایشگاه مورد بررسی و ارزیابی شدند. 
 • بازدید : 94 views
 • بدون نظر
این فایل در ۴۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ژنتیک، علم مطالعه وراثت، در تمامی زمینه‌های آن، از گسترش صفات در یک شجره‌نامه خانوادگی، تا بیوشیمی ماده ژنتیکی، اسید دزوکسی ریبونوکلئیکDNA و اسید ریبونوکلئیکRNA است. هدف ما در این بخش، معرفی و بررسی مکانیزم‌های وراثت است.
به صورت تاریخی، ژنتیک دانان در ۳ حیطه مجزا فعالیت کرده‌اند، هر حیطه با مشکلات، روش‌ها و موجودات زنده مورد مطالعه مربوط به خود. این ۳ حیطه عبارتند از ژنتیک کلاسیک، ژنتیک مولکولی و ژنتیک تکاملی (یا ژنتیک جمعیت).
در ژنتیک کلاسیک ما با تئوری کروموزومی وراثت روبرو هستیم، مفهومی که ژن‌ها را به صورت خطی در کنار هم بر روی کروموزوم فرض می‌کند. موقعیت نسبی ژنها با بررسی فراوانی زاده‌های حاصل از آمیزش‌های خاصی قابل تعیین است. ژنتیک مولکولی مطالعه ماده ژنتیک است؛ ساختار، رونویسی و بیان ماده‌ ژنتیک. همچنین در همین حیطه ما انقلاب بزرگ تکنولوژی DNAنوترکیب (یا مهندسی ژنتیک) و اطلاعات بدست آمده از آن را بررسی خواهیم کرد. ژنتیک تکاملی یا ژنتیک جمعیت به بررسی تغییرات در فراوانی ژنها در جمعیت می‌پردازد. مفهوم داروینی تکامل که بنابر پایه انتخاب طبیعی است بررسی می‌شود
امروزه به دلیل پیشرفت‌های علمی، مرزهای این ۳ ناحیه، تا حدی محو شده‌اند؛ به عنوان مثال، اطلاعات به دست آمده از ژنتیک مولکولی، از طرفی به فهم بهتر ساختار و عملکرد کروموزوم‌ها و از طرف دیگر به فهمیدن انتخاب طبیعی کمک می‌کند. در این فصل، ما سعی می‌کنیم مطالب را به صورت تاریخی آنها بررسی کنیم؛ از کارهای مندل و کشف خصوصیات وراثت آغاز می‌کنیم و سپس به ژنتیک مولکولی می‌پردازیم.
ژنتیک مانند هر علم دیگری، بر پایه متد علمی بنا نهاده شده است. اطلاعات ما برگرفته از دنیای واقعی است. متد علمی گردآوری قوانینی است که به فهم بهتر طبیعت کمک می‌کنند. در قلب یک متد علمی، آزمایش قرار دارد، طی یک آزمایش، یک حدس درباره کار بخشی از طبیعت (که آن را یک فرضیه می‌نامیم) امتحان می شود. در یک آزمایش خوب، تنها ۲ نتیجه ممکن وجود دارد؛ تایید فرضیه و یا رد فرضیه (شکل )
به عنوان مثال ممکن است شما تصور کنید که صفات اکتسابی به ارث می‌رسند ایده‌ای که توسط لامارک پیشنهاد شد. لامارک فرض کرد که زرافه‌هایی که سعی‌‌ می‌کردند برگ‌های موجود در شاخه‌های بالاتری را بخورند، گردن‌های بلندتری داشتند. آنها این صفت درازی گردن را به فرزندان خود انتقال می‌دهند (در هر نسل فقط افزایش کوتاهی در طول گردن وجود دارد) و این روند در نهایت امروزه منجر به گردن‌های بسیار طویل زرافه‌ها شده است.
دیدگاه دیگر نسبت به این مطلب، دیدگاه تکامل براساس انتخاب طبیعی است که توسط داروین پیشنهاد شد. براساس فرضیه داروین، زرافه‌ها به طور طبیعی در طول گردن تنوع کمی دارند و این تنوع‌ها به ارث می‌رسند. زرافه‌هایی که گردن بلندتری دارند، در تهیه برگ‌ از درخت برای خوردن، نسبت به دیگران مزیت دارند. به عبارت دیگر، درطول زمان، زرافه‌هایی که گردن‌های بلندتری دارند، بهتر و بیشتر از دیگران زنده می‌مانند و تولید مثل می‌کنند. در نتیجه، زرافه‌هایی با گردن درازتر، پس از مدتی، گونه غالب در جمعیت می‌شوند که دلیل اصلی این اتفاق مرگ گونه‌های دارای گردن کوتاه‌تر است. فراوانی هر جهشی که باعث افزایش طول گردن در جمعیت شود، در جمعیت افزایش خواهد یافت. برای آزمودن فرضیه لامارک، ما ابتدا باید جاندار مناسبی پیدا کنیم. گرفتن زرافه‌ها و انجام آمیزش‌های مورد نظر بر روی آنها بسیار دشوار است. می‌توانیم آزمایش را با موش‌های آزمایشگاهی انجام دهیم. (نگهداری و آزمایش بر روی موش نسبتاً آسان و ارزان است). ما باید صفت دیگری به غیر از طول گردن پیدا کنیم. برای مثال می‌توانیم نیمی از دم موش‌ها را ببریم. سپس موش های دم کوتاه را با موش‌های عادی آمیزش می‌دهیم و زاده‌ها را بررسی می‌کنیم اگر زاده‌ها دم‌های عادی داشتند، می‌توانیم نتیجه بگیریم که دم کوتاه، یک صفت اکتسابی، به ارث نمی‌رسد. در مقابل در صورتی که دم موش‌های نسل بعد کوتاه‌تر از حد معمول باشد، می‌توانیم نتیجه بگیریم که صفات اکتسابی، ارثی هستند.
دلیل اینکه ما یک آزمایش را با تمامی سختی‌هایش انجام می‌دهیم، این است که نتایج آزمایش، برای ما قطعی هستند و قابل اطمینان اند. در صورتی که آزمایش درست طراحی شده باشد و بدون خطا اجرا شود، نتیجه منفی در آزمایش، مانند آزمایش ما در بالا، به معنی رد نظریه خواهد بود. آزمودن نظریه‌ها به طوری که اگر نتیجه آزمایش منفی باشد، نظریه رد شود، ایده اصلی متد علمی است.
تاریخچه ژنتیک 
علم زیست شناسی ، هرچند به صورت توصیفی از قدیم ترین علومی بوده که بشر به آن توجه داشته است ؛ اما از حدود یک قرن پیش این علم وارد مرحله جدیدی شد که بعدا آن را ژنتیک نامیده اند و این امر انقلابی در علم زیست شناسی به وجود آورد. در قرن هجدهم ، عده ای از پژوهشگران بر آن شدند که نحوه انتقال صفات ارثی را از نسلی به نسل دیگر بررسی کنند؛ ولی به ۲دلیل مهم که یکی عدم انتخاب صفات مناسب و دیگری نداشتن اطلاعات کافی در زمینه ریاضیات بود، به نتیجه ای نرسیدند. 
اولین کسی که توانست قوانین حاکم بر انتقال صفات ارثی را شناسایی کند، کشیشی اتریشی به نام گریگور مندل بود که در سال ۱۸۶۵ این قوانین را که حاصل آزمایشاتش روی گیاه نخود فرنگی بود، ارائه کرد. اما متاسفانه جامعه علمی آن دوران به دیدگاه ها و کشفیات او اهمیت چندانی نداد و نتایج کارهای مندل به دست فراموشی سپرده شد. 
در سال ۱۹۰۰ میلادی کشف مجدد قوانین ارائه شده از سوی مندل ، توسط درویس ، شرماک و کورنز باعث شد که نظریات او مورد توجه و قبول قرار گرفته و مندل به عنوان پدر علم ژنتیک شناخته شود. 
در سال ۱۹۵۳ با کشف ساختمان جایگاه ژنها (DNA) از سوی جیمز واتسن و فرانسیس کریک ، رشته ای جدید در علم زیست شناسی به وجود آمد که زیست شناسی ملکولی نام گرفت . با حدود گذشت یک قرن از کشفیات مندل در خلال سالهای ۱۹۷۱ و ۱۹۷۳ در رشته زیست شناسی ملکولی و ژنتیک که اولی به بررسی ساختمان و مکانیسم عمل ژنها و دومی به بررسی بیماری های ژنتیک و پیدا کردن درمانی برای آنها می پرداخت ، ادغام شدند و رشته ای به نام «مهندسی ژنتیک» را به وجود آوردند که طی اندک زمانی توانست رشته های مختلفی اعم از پزشکی ، صنعت و کشاورزی را تحت الشعاع خود قرار دهد. 
پایه اصلی مهندسی ژنتیک بر این اصل استوار است که با انتقال ژنی به درون ذخیره ژنی یک ارگانیسم ، آن ارگانیسم را وادار می کند که در شرایط محیطی مناسب برای بیان آن ژن به دستورات آن ژن که می تواند بروز یک صنعت یا ساختار شدن یک ماده بیوشیمیایی و… باشد ، عمل کند. امروزه مهندسی ژنتیک خدمات شایان ذکری را به بشر ارائه کرده که در تصویر دیروز او نمی گنجیده و امری محال محسوب می شد. 
از برجسته ترین خدمات این علم در حال حاضر می توان موارد زیر را برشمرد: اصلاح نژادی حیوانات و نباتات که باعث بالا رفتن سطح کیفیت و کمیت فرآورده های غذایی استحصال شده از آنان گردیده است . تهیه داروها و هورمون ها با درجه خلوص بالا و صرف هزینه های پایین درمان بیماری های ژنتیکی با ایجاد تغییرات در سلول تخم که از جدیدترین دستاوردهای مهندسی ژنتیک محسوب می شود و بسیار محدود است . پیش بینی محدود بیماری ها در فرزندان آینده یک زوج که از این طریق به زوجهای جوانی که می خواهند با یکدیگر ازدواج کنند خدمات مشاوره ژنتیک می دهند و آنها را از وضعیت جسمانی فرزندان آینده شان مطلع می سازند. 
اما اگر بخواهیم دورنمای مهندسی ژنتیک را ترسیم کنیم ، تمامی موارد زیر قابل تصورند: اعضای بدن انسان از قلب گرفته تا چشم و دست و پا به صورت مجزا از طریق مهندسی ژنتیک تولید می شوند و بانکهای اعضای بدن به نیازمندان پیوند عضو ، عضو جدید عرضه می کنند و هر فرد می تواند عضوی که دقیقا مشابهت ژنتیکی با خودش را دارد، خریداری کند و از این طریق مشکل دفع پیوند که به دلیل شباهت نداشتن رموز ژنتیکی ، فرد دهنده و گیرنده عضو ناشی می شود، مرتفع خواهد شد در نتیجه آمار مرگ و میر انسان نیز پایین خواهد آمد. تمامی بیماری های ژنتیکی حتی در دوره جنینی نیز قابل درمان خواهد بود. از جهشهای متوالی عوامل بیماریزا که عامل اصلی فناناپذیر بودنشان است ، جلوگیری به عمل می آید و درصد بالایی از بیماری های شناخته شده ریشه کن خواهد شد. کارتهای شناسایی افراد ژنتیکی خواهد شد که برای هر ۲فردی روی کره زمین (بجز ۲قلوهای همسان و کلونها) متفاوت خواهد بود و دقیقا هویت هر فرد را تعیین می کنند. مجرمان با گذاشتن کوچکترین اثر بیولوژیکی از خود مثل یک تار مو بسرعت شناسایی خواهند شد. می توان سرعت رشد موجودات مختلف را افزایش داد که خود این امر مزایای بسیاری را فراهم می آورد که از آن جمله می توان به پرورش سریع حیواناتی همچون گاو و گوسفند اشاره کرد که می توانند نیازهای غذایی یک جامعه را تا حد زیادی مرتفع کنند. 
 • بازدید : 129 views
 • بدون نظر
این فایل در ۵۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ناهنجاری مادرزادی به تغییر دائمی اطلاق می گردد که قبل از تولد توسط یک اختلال تکاملی با منشادرونی در ساختمان های بدن ایجاد شده است . علی رغم پیشرفت های  حاصل شده در اتیولوژی و پاتوژنز ناهنجاری ها، ۲۲ درصد از مرگ و میرهای نوزادی ناشی از ناهنجاری های بزرگ مادرزادی می باشد .
در ایران هزینه مراقبت های بهداشتی برای چنین شیرخوارانی بیش از ۶ میلیون تومان در سال برآورد شده است (۳،۲،۱).
شیوع ناهنجاری های بزرگ مادرزادی در بین نژادهای مختلف متفاوت است.(۴) 
این اختلاف ناشی از تمایلات نژادی متفاوت وتأثیرعوامل محیطی است . ازدواج های فامیلی در بعضی از نژاد ها نقش مهمی در بروز ناهنجاری ها دارند(۴٫۵).
علل ناهنجاری های مادرزادی به ۳ گروه عمده تقسیم می شوند.
-ژنتیکی: شامل انحرافات کروموزومی مثل سندرم داون ونقایص تک ژنی مندلی مثل آکندروپلازی که نقش آن در ایجاد ناهنجاری ها حدود ۲۵ درصد تخمین زده شده است.عوامل دخیل دیگر با منشاء ژنی شامل سن بالای ۳۵سال مادردر بارداری وازدواج های فامیلی 
۲-محیطی: شامل بیماری های عفونی و زمینه ای مادر ( دیابت شیرین یا بیماری هایی باتب بالا) 
داروهای جهش زا ، الکل ، مصرف دخانیات. نقش این عوامل حدود ۱۵ در صد برآورده شده است .
۳-چند عاملی:که حدود %۶۰ گزارش شده است 
آنومالی های مادرزادی علل اصلی مرگ داخل رحمی و مرگ نوزادان است ولی شاید نقش آن ها به عنوان علل بیماری های حاد ،از قبیل اختلالات متابولیک و ناتوانی طولانی مدت ، مهم تر باشد . شناسایی زود هنگام آنومالی به منظور  برنامه ریزی صحیح برای مراقبت و درمان مهم است از جمله پیشگیری اولیه که در برگیرنده ی علل ناهنجاری ها هستند مثلاً واکسیناسیون علیه سرخچه یا مصرف فولیک اسید ، مولتی ویتامین.
با این روش ۶/۲۶ درصد از ناهنجاری های مادرزادی جلوگیری می شود.
پیشگیری ثانویه: تشخیص زود هنگام و پیگیری با درمان اولیه ی موثر مثلاً غربالگری ارتوپدی نوزادان بسیار موثر است.جهت تشخیص زود هنگام و درمان دفورمیتی (دررفتگی مادرزادی هیپ) بر اساس تست ارتولانی و درمان با روش های محافظتی (pavlik pillow) .
بیماران با مجرای شریانی باز و عدم نزول بیضه ممکن است با مصرف دارو بعد از تولد تصحیح شوند.۲/۲۵ درصد ناهنجاری ها با این روش بهبود می یابند.
پیشگیری ثالثیه: درمان کامل نقایص مادرزادی به وسیله ی مداخلات جراحی اولیه خصوصاً در تعدادی از نقایص مادرزادی قلبی – عروقی مثل نقایص دیواره ای دهلیزی – بطنی،تنگی مادرزادی پیلور وعدم نزول بیضه. ۵/۳۳ درصد ناهنجاری ها با این روش بر طرف می شوند.(۶)
۲-۱ – پاتوفیزیولوژی ناهنجاری ها
بارداری به سه مرحله تقسیم می شود
۱-دوران پیش از لانه گزینی که شامل ۲ هفته از هنگام لقاح تا لانه گزینی است وبه طور مرسوم « دوران همه یا هیچ» نیز نامیده شده است . زیگوت تحت تقسیم قرار می گیرد و سلول ها به یک توده سلولی داخلی وخارجی تقسیم می شوند . آسیب به تعداد زیادی از سلول ها ، معمولاً منجر به مرگ رویان می شود. اگر تنها چند سلول آسیب ببیند  معمولاً امکان جبران و تکامل طبیعی وجود دارد.
۲- دوران رویانی از هفته دوم تا هشتم پس از لقاح است که دوران ارگانوژنز را در برمی گیرد و بنابراین ،و با توجه به ناهنجاری های ساختمانی ، بحرانی ترین دوران محسوب می شود .
۳- بلوغ و تکامل عملکردی بعد از هفته ۹ ودر طول دوران جنینی ادامه می یابد . اما ارگانهای خاصی همچنان آسیب پذیرند به عنوان مثال ، مغز در سر تاسر دوران بارداری نسبت به عوامل محیطی آسیب پذیر باقی می ماند . تغییر در جریان خون قلب در دوران جنینی می تواند منجر به تغییر شکل هایی مانند قلب چپ هیپوپلاستیک یا کوآرکتاسیون آئورت شود(۷)
جدول۱-۱زمان بروز ناهنجاری های مشخص(۸)
بافت ناهنجاری زمان بروز
دستگاه عصبی مرکزی انانسفالی
مننگومیلو سل ۲۶ روز
صورت لب شکری
شکاف در کام بالا ۳۶روز
۱۰هفته
لوله گوارشی امفالوسل
فتق دیافراگمی
عدم تشکیل رکتوم+فیستول ۱۰هفته
۶ هفته
۶ هفته
دستگاه تناسلی – ادراری هپیواسپادیاس
بیضه ی نهفته ۱۲ هفته
۷-۹ ماه
قلب نقص در دیواره¬ی بین بطنی
مجرای شریانی باز ۶ هفته
۱۰-۹ ماه
اندام چسبندگی انگشتان به هم
فقدان رادیوس ۶ هفته
۳۸ روز
۳-۱ناهنجاری های مادرزادی 
ناهنجاری های مادرزادی طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی ((WHO:
نقایص مولکولی – بیوشیمیایی یا عملکردی – ساختاری هستند که در زمان تولد تظاهر می یابند. ناهنجاری های مادر زادی به ۳ گروه تقسیم می شوند 
۱-کشنده : نقایصی مثل آنانسفالی یا سندرم هپیوپلاستیک قلب چپ هستند که موجب تولد نوزاد مرده یا مرگ نوزاد یا خاتمه دادن به بارداری پس از تشخیص پیش از تولد می شوند در بیش از ۵۰ درصد موارد .
۲- شدید: نقایصی مثل شکاف کام یا تنگی مادرزادی پیلور که بدون مداخله ی پزشکی موجب مرگ یا عقب ماندگی شود. نقایص کشنده وشدید با یکدیگر ، ناهنجاری های مادرزادی بزرگ (major) را تشکیل می دهند.
۳- خفیف: مثل دررفتگی لگن یا عدم نزول بیضه که نیاز به مداخله ی پزشکی دارند اما پیش آگهی خوبی دارند.
ناهنجاری های کوچک:(minor)از جمله چین های اپی کانتال، نزدیک بودن چشم ها به یکدیگر (Hypotlorism) ، گوش های پایین قرار گرفته(low set ear) چین عرضی کف دست ((simian line)، چسبندگی انگشتان بین انگشت ۲و۳(syndactily)،هیدروسل،فتق نافی،  و غیره 
که بدون در نظرگرفتن مسائل زیبایی یا پزشکی از تقسیم بندی ناهنجاری های مادر زادی مستثنی هستند.(۶)

انواع ناهنجاری ها(۹)
ناهنجاری های بزرگ ناهنجاری های کوچک
اسپینابیفیدا
سندرم داون
هیدروسفالی
گاسترو شزی
شکاف کام
مقعدسوراخ نشده
شکاف لب همراه با شکاف کام
آنانسفالی
میکروسفالی
بلوک قلبی مادرزادی
ناهنجاری های متعدد پلی داکتیلی
کلاب فوت مادرزادی
خال غیر نئوپلاستیک مادرزادی
هیپوسپادیازیس 
دررفتگی مادرزادی هیپ
سین داکتیلی 
اپی سپادیازیس
قرارگیری گوش ها پایین تراز حد نرمال 

آترزی یکطرفه کوآن
دفورماسیون ها در نتیجه تأثیر نیرو های محیطی بر ساختمان های طبیعی از نظر ژنتیکی ایجاد می شود آن ها در مراحل آخر حاملگی یا پس از وضع حمل رخ می دهند.  الیگوهیدرآمنیوس می تواند رشد ریه ها را مهار کند و ساختمان های جنینی را تحت فشار قرار دهد ، و سبب بروز پاچنبری ، دررفتگی مفصل ران ،وپهن وصاف شدن صورت شود . دفورماسیون ها غالباً با مداخلات جزئی بر طرف می شوند ولی مالفورماسیون ها اغلب به تدابیر قاطع جراحی وطبی نیاز دارند.اختلال یا Disraption یک تغییر شدید شکلی یا عملکردی است که وقتی بافت نرمال از لحاظ ژنتیک، پس از یک آسیب دیدگی اصلاح می شود، رخ می دهد.
یک سندرم مالفورماسیون متعدد شامل الگویی قابل شناسایی از ناهنجاری ها است که در نتیجه یک علت       زمینه ای واحد وقابل شناسایی ایجاد می شوند این سندرم ممکن است شامل مجموعه ای از مالفورماسیون هاودفورماسیون ها باشد.(۱۰)
۴-۱-علل ایجاد کننده ی ناهنجاری ها
۱- عوامل درونزاد
نقایص درونزادموضعی در ریخت زایی (مورفوژنز) که به دلیل یک رویداد در دوره رویانی یا اوایل دوره جنینی ایجاد می شوند. این رویداد ممکن است یک اختلال رشد ناشی از برخی علل نامعلوم باشد، ولی غالباً ناشی از جهش در ژن های تکاملی است .
۲- عوامل برونزاد
با مختل کردن رشد بافت های به ظاهر طبیعی ،اختلالاتی در رشد ایجاد می کنند این اختلالات ممکن است شامل نوارهای آمنیوتیک ،قطع یا مختل شدن جریان خون بافتهای در حال رشد یا تماس با جهش زاها باشد.(۱۰)
مالفورماسیونهای مادرزادی در ۵ گروه متفاوت زیر دسته بندی می شوند:
۱- جهش های تک ژنی، که در ۶ درصد از کودکان مبتلا به آنومالی های مادرزادی وجود دارند.
۲- اختلالات کروموزمی ، که تقریباً ۵/۷ درصد ازموارد را شامل می شوند. 
۳- اختلالات باتوارث چند عاملی که ۲۰ درصد از موارد را تشکیل می دهند. 
۴- اختلالاتی که الگوی توارث غیر معمولی دارندو۲ تا۳ درصد از موارد را شامل می شوند.
۵- اختلالات ناشی از عوامل جهش زا،که شامل ۶ درصد از موارد هستند.(۱۱)
تقریباً ۵/۶ درصد از تمام نقایص بدو تولد به جهش زاهانسبت داده می شود ،یعنی به عوامل شیمیایی ، فیزیکی یا زیستی که می توانند به بافت های رویان آسیب برسانند ویک یا چند مالفورماسیون مادرزادی ایجاد کنند . تراتوژن از لغت یونانی تراتوس به معنی عجیب الخلقه گرفته شده است این لغت بیانگر نقایص قابل مشاهده و مشخص است . بنابراین صحیح تر است تا تراتوژن به عنوان ماده ای تعریف شود که قادر است ناهنجاری ساختمانی بر جای گذارد. برای هر عامل بالقوه تراتوژن ، میزان و ماهیت تراتوژنی به وسیله ویژگی های میزبان وهمچنین دوز و زمان در معرض قرار گرفتن مشخص می شود . به طور مثال به علت تفاوت های ارثی در متابولیسم اتانول ممکن است گروهی یا اشخاصی را به سندرم الکل جنین مستعد سازد.
اثرات تراتوژن نه تنها شامل ناهنجاری های فیزیکی ظاهری می شود بلکه شامل کاهش رشدو نقص های شناختی و رفتارهای بعدی نیز می شود.
طیف گسترده نتایج نشان دهنده پیچیدگی تعامل بین فاکتورهای خطرناک بیولوژیک واجتماعی و فاکتورهای محافظ است . استرس های روانی در دوران بارداری نیز تأثیر معکوسی بر روی تکامل جنین دارند. عواملی که تراتوژن بودن آن ها معلوم شده است عبارتند از برخی از داروها ( چه آنهایی که توسط پزشک تجویز می شوند وچه غیر از آنها)، عفونت های داخل رحمی (سرخچه) بیماریهای مادر نظیر دیابت شیرین وهیپرترمی ، موادی که در محیط یافت می شوند، مثل فلزات سنگین. اطلاع از این که کدام عوامل اثر تراتوژنی دارند واثرات آنها بر جنین در حال تکامل، مهم است . چون محدود کردن تماس با تراتوژن ها روش موثری برای جلوگیری از نقایص بدو تولد است .(۱۰)
اثرات نامطلوب ممکن است پی آمدهای نامطلوبی برای نوزاد داشته باشندکه عبارتنداز : عوامل موثر قابل ملاحظه ای نظیر تغذیه ی نامناسب مادر،سیگار کشیدن مادر، فقر مادر ،استرس های فیزیکی یا روانی مادر ، سن خیلی بالا یا خیلی پایین مادر(<16سال یا > 35  سال) نژاد مادر،بیماری های طبی مادر که قبل از حاملگی وجود             داشته اند،داروهای مادر ،عوارض مامایی قبل و در حین زایمان ،عفونت های پری ناتال – تماس با سموم وداروهای قاچاق واستعداد ژنتیکی و ذاتی جنین .(۱۲)
۱-۴-۱مسائل ژنتیکی – عوامل خانوادگی 
در بعضی از فرهنگ ها ازدواج بستگان با یکدیگر شایع است . هم خونی  (consanguinity)سبب افزایش احتمال ابتلای فرزندان به هیچ اختلال ژنتیکی شناخته شده خاصی نمی شود ، ولی می تواند احتمال تولید یک کودک مبتلا به یک اختلال ارثی ،اتوزومی مغلوب نادر را که ژن جهش یافته آن در خانواده مجزا شده است افزایش دهد. عموماً هر چه رابطه میان والدین نزدیکتر باشد ، تعداد ژن های مشترک میان آن ها بیشتر خواهد بود، لذا احتمال این که فرزندان آنها مشکلی داشته باشند بیشتر می شود.
اگر والدین عموزاده یا عمه زاده یا خاله زاده یا دایی زاده یکدیگر باشند خطر این که فرزند شان مبتلا به یک اختلال اتوزومال مغلوب شود ۱ به ۶۴ است. در ارزیابی چنین زوج هایی ،تعیین این که زن وشوهر به کدام گروه قومی تعلق دارند وآزمایش از نظر اختلالات شایعی که در آن گروه یافت می شوند، مهم است. ازدواج فامیلی، به ازدواج بین فامیل هم خون که دارای یک جد مشترک یا بیشتر می باشند اشاره دارد. در ازدواج های فامیلی حدود ۵تا ۶ درصد احتمال تولد کودک معلول در خانواده وجود دارد که این ریسک با احتمال تکرار معلولیت درفرزندان بعدی خانواده نیز همراه است.
۲-۴-۱پرتوتابی:
تماس با مقادیر بالای اشعه در طول حامگی در هیروشیما و ناکازاکی در ژاپن سبب افزایش میزان سقط خود به خودی وتولد کودکان  مبتلا به میکروسفالی ، عقب ماندگی ذهنی و ناهنجاری های اسکلتی شده است مقدار تقریبی تماس که سبب بروز این اثرات می شود حدوداً ۲۵ راد است.مقدار اشعه حاصل
از مطالعات معمولی رادیولوژی تشخیصی در حد میلی راد است . محدوده ی شغلی توصیه شده برای مادران درمعرض پرتوتابی ازهمه منابع برای تمام ۴۰هفته¬ی حاملگی mrad500است.(۱۳)

۳-۴-۱-تماس پدر با عوامل مختلف
تماس پدر با داروها یا تأثیرات محیطی ، می تواند احتمال پیامدهای نامطلوب جنینی را افزایش دهد. یکی ازاین مکانیسم ها،القای نوعی جهش ژنی یا اختلال کروموزومی در اسپرم است چون روند بلوغ وتبدیل سلولهای ژرم به اسپرماتوگونی های عملکردی ۶۴ روز طول می کشد ، تماس با دارو در هر زمانی طی دوماه قبل از لقاح ،      می تواند منجر به جهش شود. دوم این که داروهای موجود در مایع منی ممکن است در حین نزدیکی جنسی، با جنین تماس پیدا کند. سومین احتمال این که تماس سلول ژرم مذکر با داروها یا عوامل محیطی،ممکن است بروز ژن را تغییر دهد . افرادی که ممکن است در آن ها خطر ناهنجاری های مادرزادی جنین افزایش پیدا کند ، شامل سرایداران ،کارگران صنایع چوب ، آتش نشان ها ،کارکنان چاپخانه ونقاشان هستند 
 • بازدید : 125 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق ژنتیک-خرید اینترنتی تحقیق ژنتیک-دانلود رایگان مقاله ژنتیک-تحقیق ژنتیک
این فایل در ۴۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

علم زیست شناسی ، هرچند به صورت توصیفی از قدیم ترین علومی بوده که بشر به آن توجه داشته است  در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم
اولین کسی که توانست قوانین حاکم بر انتقال صفات ارثی را شناسایی کند، کشیشی اتریشی به نام گریگور مندل بود که در سال ۱۸۶۵ این قوانین را که حاصل آزمایشاتش روی گیاه نخود فرنگی بود، ارائه کرد. اما متاسفانه جامعه علمی آن دوران به دیدگاه ها و کشفیات او اهمیت چندانی نداد و نتایج کارهای مندل به دست فراموشی سپرده شد.
در سال ۱۹۰۰ میلادی کشف مجدد قوانین ارائه شده از سوی مندل ، توسط درویس ، شرماک و کورنز باعث شد که نظریات او مورد توجه و قبول قرار گرفته و مندل به عنوان پدر علم ژنتیک شناخته شود. در سال ۱۹۵۳ با کشف ساختمان جایگاه ژنها (DNA) از سوی جیمز واتسن و فرانسیس کریک ، رشته ای جدید در علم زیست شناسی به وجود آمد که زیست شناسی ملکولی نام گرفت . با حدود گذشت یک قرن از کشفیات مندل در خلال سالهای ۱۹۷۱ و ۱۹۷۳ در رشته زیست شناسی ملکولی و ژنتیک که اولی به بررسی ساختمان و مکانیسم عمل ژنها و دومی به بررسی بیماری های ژنتیک و پیدا کردن درمانی برای آنها می پرداخت ، ادغام شدند و رشته ای به نام «مهندسی ژنتیک» را به وجود آوردند که طی اندک زمانی توانست رشته های مختلفی اعم از پزشکی ، صنعت و کشاورزی را تحت الشعاع خود قرار دهد.
پایه اصلی مهندسی ژنتیک بر این اصل استوار است که با انتقال ژنی به درون ذخیره ژنی یک ارگانیسم ، آن ارگانیسم را وادار می کند که در شرایط محیطی مناسب برای بیان آن ژن به دستورات آن ژن که می تواند بروز یک صنعت یا ساختار شدن یک ماده بیوشیمیایی و… باشد ، عمل کند. امروزه مهندسی ژنتیک خدمات شایان ذکری را به بشر ارائه کرده که در تصویر دیروز او نمی گنجیده و امری محال محسوب می شد.
از برجسته ترین خدمات این علم در حال حاضر می توان موارد زیر را برشمرد:
اصلاح نژادی حیوانات و نباتات که باعث بالا رفتن سطح کیفیت و کمیت فرآورده های غذایی استحصال شده از آنان گردیده است .
تهیه داروها و هورمون ها با درجه خلوص بالا و صرف هزینه های پایین درمان بیماری های ژنتیکی با ایجاد تغییرات در سلول تخم که از جدیدترین دستاوردهای مهندسی ژنتیک محسوب می شود و بسیار محدود است .
پیش بینی محدود بیماری ها در فرزندان آینده یک زوج که از این طریق به زوجهای جوانی که می خواهند با یکدیگر ازدواج کنند خدمات مشاوره ژنتیک می دهند و آنها را از وضعیت جسمانی فرزندان آینده شان مطلع می سازند.
اما اگر بخواهیم دورنمای مهندسی ژنتیک را ترسیم کنیم ، تمامی موارد زیر قابل تصورند: اعضای بدن انسان از قلب گرفته تا چشم و دست و پا به صورت مجزا از طریق مهندسی ژنتیک تولید می شوند و بانکهای اعضای بدن به نیازمندان پیوند عضو ، عضو جدید عرضه می کنند و هر فرد می تواند عضوی که دقیقا مشابهت ژنتیکی با خودش را دارد، خریداری کند و از این طریق مشکل دفع پیوند که به دلیل شباهت نداشتن رموز ژنتیکی ، فرد دهنده و گیرنده عضو ناشی می شود، مرتفع خواهد شد در نتیجه آمار مرگ و میر انسان نیز پایین خواهد آمد. تمامی بیماری های ژنتیکی حتی در دوره جنینی نیز قابل درمان خواهد بود. از جهشهای متوالی عوامل بیماریزا که عامل اصلی فناناپذیر بودنشان است ، جلوگیری به عمل می آید و درصد بالایی از بیماری های شناخته شده ریشه کن خواهد شد. کارتهای شناسایی افراد ژنتیکی خواهد شد که برای هر ۲فردی روی کره زمین (بجز ۲قلوهای همسان و کلونها) متفاوت خواهد بود و دقیقا هویت هر فرد را تعیین می کنند. مجرمان با گذاشتن کوچکترین اثر بیولوژیکی از خود مثل یک تار مو بسرعت شناسایی خواهند شد. می توان سرعت رشد موجودات مختلف را افزایش داد که خود این امر مزایای بسیاری را فراهم می آورد که از آن جمله می توان به پرورش سریع حیواناتی همچون گاو و گوسفند اشاره کرد که می توانند نیازهای غذایی یک جامعه را تا حد زیادی مرتفع کنند.
به نظر می رسد ژنتیک بخش بسیار عظیمی از آینده را به خود اختصاص خواهد داد و شاید یکه تاز زمان باشد. البته برای این علم جنجال برانگیز پایانی نمی توان متصور شد. تمامی مواردی که در بالا ذکر شد، از لحاظ نظری امکانپذیر است ؛ ولی نیاز به تحقیق ، مطالعات و آزمایشات فراوان دارد که بشر بتواند به آنها دست یابد و چون مسلط بودن بر این علم نیاز به پشتوانه قوی علومی همچون بیولوژی سلولی ملکولی ، بیوشیمی ، فیزیولوژی و آمار و احتمالات دارد ، باید زحمات فراوانی برای دستیابی به ویژگی های این رشته از علم متحمل شد.
دانشمندان می توانند ژنی را از یک گونه بگیرند و آن را وارد گونه دیگری کنند، تا مشخصه جدیدی در گونه دوم ایجاد شود. مثلا می توان ژنی را که مواد شیمیایی سمی برای حشرات تولید می کند، به یک سلول گیاه گوجه فرنگی منتقل کرد. این سلول به صورت یک گیاه گوجه فرنگی در می آید که مواد شیمیایی سمی تولید می کند و در نتیجه حشرات آن را نمی خورند. این مثالی از مهندسی ژنتیک است.

انتقال ژن: گیاه گوجه فرنگی که با مهندسی ژنتیک تولید شده است توسط یک ژن جدید از خورده شدن توسط حشرات محافظت می شود.
جنسیت چگونه تعیین می شود؟
جنسیت یک جانور توسط یک جفت کروموزوم، که کروموزوهای جنسی هستند، تعیین می شود. در پستانداران، جنس ماده دو کروموزوم جنسی همانند دارد، که به دلیل شکلشان، کروموزوم X نامیده می شوند. بنابراین جنس ماده XX است. جنس نر یک کروموزوم X و یک کروموزوم کوتاهتر به نام Y دارد. بنابراین نرها XY هستند. تخمکهایی که توسط جنس ماده ساخته می شوند دارای یک کروموزوم X هستند. اسپرمهایی که توسط جنس نر ساخته می شوند دارای یک کروموزوم X یا Y هستند. اگر تخمک توسط اسپرمی که دارای کروموزوم X است بارور می شود، فرزند ماده خواهد بود و اگر توسط اسپرمی با کروموزوم Y بارور شود، فرزند نر خواهد بود.
ساخته شدن سلولهای جنسی
سلولهای جنسی توسط نوع خاصی از تقسیم سلولی به نام میوز ساخته می شوند. این تقسیم فقط در اعضای تناسلی، یعنی بیضه ها و تخمدانها در جانوران، و بساکها و تخمکهای گیاهان، انجام می شود. سلولهای جنسی فقط یک مجموعه کروموزوم دارند، در حالی که همه سلولهای دیگر یک موجود زنده دو مجموعه کروموزوم دارند. وقتی تخمک جنس ماده و اسپرم جنس نر در عمل لقاح با هم ترکیب می شوند، تبدیل به یک سلول می شوند که دوباره همان دو مجموعه کروموزوم را دارد. این سلول تبدیل به یک موجود زنده جدید می شود.
DNA همه امور یک سلول را، از طول عمر آن تا واکنشهایی که در آن رخ می دهد، کنترل می کند.
ژنها و DNA
کروموزوها عمدتا از DNA (دئوکسی ریبو نوکلئیک اسید) تشکیل می شوند. مولکول DNA تا حدی شبیه یک نردبان طنابی بسیار بلند مارپیچی است. هر «پله» این نردبان از یک جفت باز تشکیل می شود (باز نوعی ماده شیمیایی است). این بازها C , T , A و G نام دارند A همیشه با , T و C همیشه با G جفت می شود. این جفت بازها دو رشته مارپیچ دو تایی را به هم متصل می کنند. بخشهای مختلف این نردبان، با شاید چندین هزار جفت باز، هر ژن را تشکیل می دهند. ژنها واحد وراثت هستند. آرایش ژنتیکی یک موجود زنده (ترکیب ژنهای آن)، تعیین کننده مشخصات آن، مانند رنگ چشمهای یک جانور یا بوی گل یک گیاه، است.
اطلاعات اولیه
علم ژنتیک یکی از شاخه‌های علوم زیستی است. بوسیله قوانین و مفاهیم موجود در این علم می‌توانیم به تشابه یا عدم تشابه دو موجود نسبت به یکدیگر پی ببریم و بدانیم که چطور و چرا چنین تشابه و یا عدم تشابه در داخل یک جامعه گیاهی و یا جامعه جانوری ، بوجود آمده است. علم ژنتیک علم انتقال اطلاعات بیولوژیکی از یک سلول به سلول دیگر ، از والد به نوزاد و بنابراین از یک نسل به نسل بعد است. ژنتیک با چگونگی این انتقالات که مبنای اختلالات و تشابهات موجود در ارگانیسم‌هاست، سروکار دارد. علم ژنتیک در مورد سرشت فیزیکی و شیمیایی این اطلاعات نیز صحبت می‌کند.
تاریخچه ژنتیک
علم زیست شناسی ، هرچند به صورت توصیفی از قدیمی‌ترین علومی بوده که بشر به آن توجه داشته است. اما از حدود یک قرن پیش این علم وارد مرحله جدیدی شد که بعدا آن را ژنتیک نامیده‌اند و این امر انقلابی در علم زیست شناسی بوجود آورد. در قرن هجدهم ، عده‌ای از پژوهشگران بر آن شدند که نحوه انتقال صفات ارثی را از نسلی به نسل دیگر بررسی کنند. ولی به دو دلیل مهم که یکی عدم انتخاب صفات مناسب و دیگری نداشتن اطلاعات کافی در زمینه ریاضیات بود، به نتیجه‌ای نرسیدند.
اولین کسی که توانست قوانین حاکم بر انتقال صفات ارثی را شناسایی کند، کشیشی اتریشی به نام گریگور مندل بود که در سال ۱۸۶۵ این قوانین را که حاصل آزمایشاتش روی گیاه نخود فرنگی بود، ارائه کرد. اما متاسفانه جامعه علمی آن دوران به دیدگاهها و کشفیات او اهمیت چندانی نداد و نتایج کارهای مندل به دست فراموشی سپرده شد. در سال ۱۹۰۰ میلادی کشف مجدد قوانین ارائه شده از سوی مندل ، توسط درویس ، شرماک و کورنز باعث شد که نظریات او مورد توجه و قبول قرار گرفته و مندل به عنوان پدر علم ژنتیک شناخته شود.
در سال ۱۹۵۳ با کشف ساختمان جایگاه ژنها از سوی جیمز واتسون و فرانسیس کریک ، رشته‌ای جدید در علم زیست شناسی بوجود آمد که زیست شناسی ملکولی نام گرفت . با حدود گذشت یک قرن از کشفیات مندل در خلال سالهای ۱۹۷۱ و ۱۹۷۳ در رشته زیست شناسی ملکولی و ژنتیک که اولی به بررسی ساختمان و مکانیسم عمل ژنها و دومی به بررسی بیماریهای ژنتیک و پیدا کردن درمانی برای آنها می‌پرداخت ، ادغام شدند و رشته‌ای به نام مهندسی ژنتیک را بوجود آوردند که طی اندک زمانی توانست رشته‌های مختلفی اعم از پزشکی ، صنعت و کشاورزی را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
تقسیم بندی علم ژنتیک
ژنتیک را می‌توان به سه گروه تقسیم بندی کرد.
ژنتیک پایه
ژنتیک پزشکی و انسانی
ژنتیک مولکولی
موضوعات مورد بحث در ژنتیک پایه
ژنتیک مندلی
ژنتیک مندلی یا کروموزومی بخشی از ژنتیک امروزی است که از توارث ژنهای موجود در روی کروموزوم‌ها بحث می‌کند، اما برعکس در ژنتیک غیر مندلی که به ژنتیک غیر کروموزومی نیز معروف است، توارث مواد ژنتیکی موجود در کلروپلاست و میتوکندری ، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
تغییرات نسبتهای مندلی
نسبتهای فنوتیپی مندلی در مونوهیبریدها (۳:۱) ، تحت تاثیر عوامل متعددی چون غالبیت ناقص ، هم بارزی ، ژنهای کشنده ، نافذ بودن و قدرت تظاهر یک ژن و چند آللی قرار می‌گیرد که نسبتهای مندلی را تغییر می‌دهد.
احتمالات
آشنایی با قوانین علم احتمالات ، از نظر درک چگونگی انجام پدپده‌های ژنتیکی ، پیش بینی فنوتیپی ، نتایج حاصله از یک آمیزش و برآورد انطباق نسبت فنوتیپی نسل اول و دوم ، با یکی از مکانیزمهای ژنتیکی دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای می‌باشد.
پیوستگی ژنها
پدیده پیوستگی ژنها (Linkage) بوسیله سوتون ، در سال ۱۹۰۳ ، عنوان گردید. سوتون با بیان اینکه کروموزوم‌ها حامل عوامل ارثی (ژنها) هستند، روشن نمود که تعداد ژنها به مراتب بیشتر از تعداد کروموزوم‌ها بوده و بنابراین هر کروموزوم ، می‌تواند حامل ژنهای متعددی باشد.
جهش ژنی
موتاسیون ژنی را در اصل ، بدن توجه به تغییرات ماده ژنتیکی ، برای بیان تغییرات فنوتیپی در جانوران یا گیاهان نیز بکار برده‌اند و بدان مناسبت ، موجودی که فنوتیپ آن در نتیجه موتاسیون تغییر می‌کند را موتان می‌گویند.
 • بازدید : 111 views
 • بدون نظر

ژنتیک، علم مطالعه وراثت، در تمامی زمینه‌های آن، از گسترش صفات در یک شجره‌نامه خانوادگی، تا بیوشیمی ماده ژنتیکی، اسید دزوکسی ریبونوکلئیکDNA و اسید ریبونوکلئیکRNA است. هدف ما در این بخش، معرفی و بررسی مکانیزم‌های وراثت است.

به صورت تاریخی، ژنتیک دانان در ۳ حیطه مجزا فعالیت کرده‌اند، هر حیطه با مشکلات، روش‌ها و موجودات زنده مورد مطالعه مربوط به خود. این ۳ حیطه عبارتند از ژنتیک کلاسیک، ژنتیک مولکولی و ژنتیک تکاملی (یا ژنتیک جمعیت).

در ژنتیک کلاسیک ما با تئوری کروموزومی وراثت روبرو هستیم، مفهومی که ژن‌ها را به صورت خطی در کنار هم بر روی کروموزوم فرض می‌کند. موقعیت نسبی ژنها با بررسی فراوانی زاده‌های حاصل از آمیزش‌های خاصی قابل تعیین است. ژنتیک مولکولی مطالعه ماده ژنتیک است؛ ساختار، رونویسی و بیان ماده‌ ژنتیک. همچنین در همین حیطه ما انقلاب بزرگ تکنولوژی DNAنوترکیب (یا مهندسی ژنتیک) و اطلاعات بدست آمده از آن را بررسی خواهیم کرد. ژنتیک تکاملی یا ژنتیک جمعیت به بررسی تغییرات در فراوانی ژنها در جمعیت می‌پردازد. مفهوم داروینی تکامل که بنابر پایه انتخاب طبیعی است بررسی می‌شود.دانلود فایل تحقیق رشته پزشکی /معرفی علم ژنتیک 


عتیقه زیرخاکی گنج