گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 123 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بخشهاي مركز تلفن عبارتند از :اتاق سوئيچ ،اتاق كابل ، اتاق MDF ،با تريخانه و اتاق ژنراتور كه اين اتاقها به ترتيب شكل در كنار هم قرار دارند .
مركز مربوطه داراي ۳ داك مي باشد از هر شلف تعدادي كابل بيرون مي آيد . و داك ها در اتاق سوئيچ (SW)  قرار دارندكابل هاي خروجي به اتاق MDF  كه در مجاور(SW) قرار دارند م يرود بخش MDF  توسط سيمهاي وانژه (زوج سياه و سفيد) به دو قسمت تقسيم مي شود قسمت اول شامل ورودي كابلهاي اتاق سوئيچ  مي باشد كه به ترتيب شماره تقسيم بندي شده است قسمت ديگر شامل كابلهاي دو زوجي مي باشد كه به اتاق كابل مي رود كه تعداد شان بيشتر از تعداد مشتركين      مي باشد 
حال كابلهاي خروجي كه ۲۰۰ تايي هستند از MDF خارج م يشود و به اتاق كابل          مي رود . در اتاق كابل ، كابلهاي ورودي ۲۰۰ تايي مبدل به كابلهاي ۶۰۰ تايي يا بيشتر مي شود. اين كابلهاي ضخيم وارد حوضچه مي شوند. 
اكنون كابلهاي ورودي به حوضچه (كه به عبارتي مي توان ا زآن بعنوان جعبه تقسيم نام برد) مي روند و و در آنجا به كافوها م يروند (KV) .
كافوها در سطح شهر بسته به تراكم جمعيت به تعداد مورد نياز با ظرافت متغير قرار  مي گيرند كه ۱۴۰۰ تايي يا ۲۴۰۰ تايي هستند و بسته به نياز آن منطقه از ظرفيت كافو استفاده مي شود.
كار كافو تقسيم كابلهايي است كه از حوضچه آمده و به پستها (P) مي رود .
كافو رشدهاي ۱۵ زوجي يا ۲۰ زوجي را به هرپست (p) منتقل مي كند . حتي الامكان سعي مي شود كه كافو در وسط محل مورد نظر نصب شود تا تقريباً به صورت مسير دايره اي شكل با پستها ارتباط داشته باشد تا طول كابلهاي ارتباطي بين كافو و پست را به حداقل برسانيم . 
هر ترمينال داخل كافو به يك پست م يرود (پست ۱۵ تايي)
كافو تير مانند MDF در بخش داده كه بوسيله سيم هاي رانژه بهم متصل شده اند. 
فرض كنيم كه از خروجي يكي از كافوها يك كابل بيرون آمده . هر كدام از اين زوجها مستقيماً به پست مورد نظر انتقال داده نمي شود چون هزينه كابل كشي بالا مي رود و مخابرات بيشترين هزينه را در كابل كشي دارد بنابراين اين كابل بيرون آمده از كافو در مسير خود به سر هر كويه اي كه رسيد يك زوج ۱۰ تايي ا زآن جدا مي شود و به پست مربوطه مي رود تا كل مسير به همين صورت تحت پوشش قرار گيرد .
 
 تقسيم بندي براي كابلها :
۱) كابل مركزي : 
به كابلهايي مي گوييم كه مسير بين سوئيچ (SW) تاكافو (XV) را طي مي كند و رسيد به قراري ارتباط بين اين دو بخش است. 
۲) كابل آبونه :
 به كابلهايي گوييم كه مسير بين كافو (XV) تا پست (P) را طي مي كند و وسيله برقراري ارتباط بين اين دو بخش است .
۳) كابل زميني :
 اين كابل ارتباط بين سوئيچ (SW) و پست (P) را برقرار مي سازد.
۴) كابل هوايي :
 اين كابل از پست (P) تا مشترك كشيده مي شود.
بوخت شامل رديف ، طبقه و اتصالي مي باشد مثلاً در خروجي mdf طريقه نشاني دادن شماره اشتراك بدين صورت است كه ابتدا رديف را مي گوييم كه از سمت راست رديف چندم است بعد طبقه را مي گوييم كه از بالا به پايين شمرده مي شوند و بعد از روي ترمينال مشخص شده ، شماره ۱ تا ۱۰۰ را مي يابيم. 
حال براي اتصال يك مشترك جديد به تجهيزات مخابرات به طور مثال به مامور مخابرات كه در سطح شهر مشغول بكار است گفته مي شود كه در كافو ۵۵ مركزي ۴۰ و پست اتصالي ۹ را برقرار كند . 
شماره گذاري كافوها هم به اين صورت است كه ۰۰ و ۰۰ مربوط به مركز است و تلفن هاي اطراف مركز را پوشش مي دهد و بقيه كافوها داراي شماره هاي ۰۱ ، ۰۲ ، ۰۳ و ….. هستند. 
تيغه هاي mdf  هم مداراي دو نوع NO=Normal open  و NC=Normal close هستند كه نوع اول د رحالت عادي باز و نوع دوم در حالت عادي بسته مي باشد. امروزه اكثر مراكز از تيغه هاي نوع اول استفاده مي كنند گرچه طبقه اول mdf داراي تيغه هاي NC مي باشد كه توسط ايزوله قطع مي شوند. 
ايزوله : قطعات پلاستيكي كوچكي است كه ارتباط بين زوج سيم هاي بيرون آمده از (SW) و سيم هاي وانژه را د رطبقه اول MDF قطع مي كند كه به رنگهاي مختلف وجود دارد مثلاً اگر ارتباط با ايزوله قرمز قطع شده يعني مشترك مورد نظر ايجاد مزاحمت كرده . يا ايزوله زرد رنگ بود بدين معني است كه مشترك بدهي آبونما دارد.
در اين مركز اكنون كامپيوتر كار ايزوله ها را انجام مي دهد و تا حدود زيادي كار پرسنل را راحت كرده است بعنوان مثال در صورت بدهي خودكار به مشترك زنگ زده و متذكر مي شود كه تا ۲۴ ساعت آينده در صورت عدم پرداخت بدهي تلفن قطع خواهد شد البته مشترك امكان تماس تلفنهاي اضطراري را خواهد داشت . يا اينكه به مدت دو ماه تلفن مشترك يكطرفه قطع مي كنند و …
داراي يك دكل تلفن همراه و اتاق سوئيچ مربوط به تلفن هاي همراه با تجهيزات مدرن شركت SEMENSE آلمان است كابل هاي bts و اتاق هاي ديگر .. پس اين مركز يك شركت خدمات رساني است كه در فصل هاي بعدي روند كار و خدمات آن در شهرستان را توضيح خواهيم داد .
نگاهي كلي به صنعت مخابرات و عملكرد آن درجهان
مخابرات به مفهوم الكتريكي عبارت از : ارسال ، دريافت و تجزيه و تحليل اطلاعات توسط وسايل الكتريكي . ارتباطات در سالهاي ۱۹۴۰ به بعد با تلگراف شروع شد و در اوايل قرن بيستم نيز تلفن ارائه گرديد. مخابرات راديويي نيز با اختراع تريود شروع شدو بيشترين كار بر روي آن درجنگ دوم انجام گرديد . پس از چندي اختراعات و موارد استعمال ترانزيستور مدارهاي مجتمع و وسايل نيمه هادي به عموم عرضه شد . در سيستم هاي مخابراتي جديد ، قبل از ارسال ، اطلاعات تجزيه و تحليل شده       مي گردد. ارسال نيز با تجزيه و تحليل بيشتر و غلبه بر نويز انجام مي گيرد . بالاخره ما دريافت خواهيم داشت كه شامل كد يابي ، ذخيره و تفسير اطلاعات مي باشد . در اين زمينه فرمهاي ارتباط شامل تلفن و تلگراف راديويي ، پخش ، مخابرات نقطه به نقطه ، مخابرات متحرك ، مخابرات كامپيوتري ، رادار و راديوهاي دريا نوردي مي باشد . براي آشناي با اين سيستم ها ، در درجه اول لازمستكه اطلاعاتي راجع به تقويت كننده ها ، نوسان سازه ها و لوازم و تجهيزات الكرتونيكي داشته باشيم ، با دانستن اين عوامل ، مفهوم نويز ، مدلاسيون و تئوري اطلاعات را بخوبي درك خواهيم كرد . ممكن است كه از عوامل منطقي نيز استفاده گردد. همچنين عوامل انساني كه بر روي كا رسيستم تأثير مي گذارند نبايد د رطراحي سيستم ها فراموش شوند.

عتیقه زیرخاکی گنج