گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 131 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اتاق‎هاي نشيمن و اتاق‎هايي كه از آنها بيشتر استفاده مي‎شود در طرف جنوب ساختمان قرار گرفته باشد به اين ترتيب از نور طبيعي خورشيد استفاده كرده و در زمستان نيز بيشترين بهره را از گرماي خورشيد ببريد. ۲٫ بهتر است اتاق‎هاي پذيرايي، ناهارخوري، خواب و نشيمن در طرف جنوب و بقيه جاها مانند آشپزخانه، سرويس بهداشتي. حمام، انباري و مانند آن در طرف شمال قرار گرفته باشد. ۳٫ به منظور كاهش تلفات حرارتي، دودكش‎هاي موجود در ساختمان بسته شده باشند و به جاي بخاري از سيستم حرارت مركزي استفاده شده باشد
دانستني هايي درباره برق ساختمان
اشاره : امروز نقش تأسيسات برق در امر ساختمان سازي و بطور كلي ساخت وساز ، نقشي غير قابل انكار و كاملاً محسوس بنظر مي رسد ، سازمان نظام مهندسي ساختمان استان براي آگاهي مهندسان برق و ساير رشته هاي هفتگانه اقدام به تدوين مقاله اي تحت عنوان ” نحوه عبور كابل هاي تغذيه تابلو طبقات” نموده است كه براي آگاهي شما از اين موضوع ، در زير مي آيد.
اطلاعات مربوط به نحوه عبور كابل هاي تغذيه تابلو طبقات :
۱- محل عبور كابلهاي تغذيه تابلوي برق واحد هاي طبقات را مي توان مطابق يكي از روش هاي زير انتخاب نمود :
۱-۱-داكت اختصاصي كابل هاي برق ، در حاشيه را ه پله عمومي ساختمان ( توضيحات پيوست مي باشد)
۲ –۱ – رايزر آدم رو مخصوص تأسيسات ساختمان ( حداقل ابعاد ۸۰*۸۰) با استقرار كابل ها درون سيني كابل و يا لوله برق.
  3-1 – كناره داخلي راه پله اضطراري، با استقرار كابل هاي در سيني كابل و يا لوله برق
۴-۱- نورگير ساختمان ، با استقرار كابل ها در سيني كابل و يا لوله برق

۲- محل تابلوي برق هر واحد مي تواند يكي از مكان هاي زير باشد:
۱-۲- ابتداي ورودي آشپزخانه ( محصور كابينت ها نبوده ، فاصله لازم از لوله ها وشيرهاي تأسيسات مكانيك داشته باشد ، پشت يخچال ، فريزر و لباس شويي قرار نگيرد، بالاي پيش خوان نباشد)
۲-۲- جنب و يا محدوده در ورودي باشد ( درون كمد لباس آويزان نباشد ) . سمت اطاق هاي خواب بوده و در محدوده مبلمان اطاق پذيرايي نباشد.
۳-۲- در محدوده بيرون آشپزخانه و يا مكان مناسب و مورد تأييد باشد.
ملاحظات :
الف : در تراس ، راه پله ، حمام، توالت  ،اطاق خواب ، انبار، روي ديوار با عرض كمتراز cm70و با ضخامت كمتراز ۲۰cm نباشد.
ب : در محلي نصب شود كه لوله كابل برق تغذيه تابلو از محل داكت تا تابلو برق بيش از دو عدد خم ۹۰ درجه برقي نداشته باشد. شعاع خمش كابل = ۸ ( قطر خارجي كابل + قطر هادي بزرگترين رشته كابل ).
پ : مسير لوله كابل برق تغذيه تابلو با لوله هاي تأسيسات مكانيك تلاقي نداشته و از حمام و توالت و آشپزخانه عبور ننمايد.
ج : در ساختمان هاي بتني و در زمان اجرا ضروريست به اندازه ابعاد تابلو ( ۴۵*۳۵*۱۷ ) در ديوار مربوطه و همچنين براي لوله هاي برق عبوري از مقاطع ، فضاي خالي پيش بيني و اجرا گردد.
د: ارتفاع نصب cm210 از بالاي تابلو تا كف تمام شده باشد.
موارد توضيحي براي محل هاي استقرار و عبور كابل هاي تغذيه واحدهاي طبقات:
۲-  موارد مربوط به داكت :
۱-۳- داكت به طور انحصاري فقط براي كابل هاي برق مي باشد.
۲-۳- ابعاد داكت دقيقاً برابر با سطح مقاطع تعداد كابلهاي عبوري به اضافه فضاي لازمه بين كابل ها براي انتقال حرارت و مهار كردن و عمليات لازم به اضافه فضاي خالي براي اضافه نمودن كابل در آينده و به صورت رزرو ،خواهد بود.
۳-۳- محل استقرار داكت دقيقاً پشت ديوار پاگرد راه پله و يا راهرو مشاع و مشترك طبقات مي باشد.
۴-۳- محل داكت به گونه اي انتخاب و اجرا گردد كه در هيچ مقطعي با تيرآهن و يا تيرچه و يا هر عامل انسداد و محدود كننده ي ديگري تلاقي نداشته باشد.
۵-۳- داكت از پايين ساختمان تا بالاترين سقف مي بايست اجرا گردد.
۶-۳- ديوار اطراف داكت بايد حداقل cm12باشد.
۷-۳- در پاگرد و راهرو و مشاع و مشترك هر طبقه مي بايست يك دريچه با عرضي برابر پهناي داكت و حداقل cm 30 و بلندي cm 30-25 جهت مهار كردن كابل ها و عمليات كشيدن و گذاشتن و خارج كردن كابل از درون داكت و به فاصله ي حداقل cm20 از سقف ، تعبيه و ايجاد نمود.
۸-۳-سيستم عبوري كابل ها به صورت داكت مطابق شكل (۱) مي باشد.
الف – داكت ، فضاي خالي و محصوري است كه كابل هاي برقي از پايين تا طبقات بالا حسب ضرورت و طرح از داخل اين فضا عبور داده مي شوند.
 – براي مهار كابل ها در هر طبقه و محدوده دريچه ياد شده از ميله مهار و كمربند كابل استفاده مي شود.
پ- ابعاد داكت حدوداً N cm  3*10 ( N تعداد كابل عبوري ) مي باشد. ۳N = پهناي داكت 
روش فوق براي هجده عدد كابل مي تواند مناسب باشد.
۹-۳- جهت كمتر شدن فضاي داكت مي توان از روش شكل (۲) نيز استفاده نمود.
۱-۹-۳- در اين روش كابل ها درون لوله هاي فلزي رديف هم و موازي ديوار قرار داده مي شوند.
۲-۹-۳-لوله ها در محدوده بين دريچه هاي مستقر شده درمحدوده پاگردها كار گذاشته مي شوند.
۳-۹-۳- مطابق شكل (۳) كابل ها درون دريچه توسط كلمس له ديوار مهار مي گردند.
۴-۹-۳- اصول ياد شده در مورد داكت ، در اين روش نيز بايد رعايت گردد.
۵-۹-۳- قطر لوله براي كابل ها mm 10*4 برابر با ۵/۳۴ ميليمتر و قطر لوله براي كابل هاي ۶* ۴ برابر با ۵/۲۵ ميليمتر است.
۴- موارد مربوط به رايزر، راه پله اضطراري و نورگير كه سيني كابل نصب مي شود:
۱-۴- تمام طول سيني كابل درپوش داشته باشد.
۲-۴- سيني كابل نبايد در معرض پاشش آب و باران باشد.( محل اجرا بايد سقف داشته باشد)
۳-۴- ضخامت ورق گالوانيزه مشبك سيني كابل از ۵/۱ ميليمتر كمتر نباشد و فاصله نصب از ديوار در حدود دو سانتيمتر باشد.
۴-۴- كابل ها درون سيني كابل توسط كمربند كابل به سيني كابل مهار شوند.
۵-۴- در محدوده طبقه اول نورگيرها  ،كابل ها درون لوله عبور داده شوند.
۶-۴- فاصله سيني كابل از لوله هاي تأسيسات مكانيك رعايت گردد.
۷-۴- سيني كابل نبايد از جلوي پنجره واحدها و سرويس ها  ،عبور نمايد.


ساختمان کابلهای برق
ساختمان کابل 
کابل ها بر اساس نوع کاربردی که دارند بسیار متنوع هستنند و به شکل های مختلفی در بازار یافت می شوند.ساختمان و اجزای تشکیل دهنده کابل های مخابراتی کاملا با کابل های مورد استفاده در صنعت برق فشار قوی و ضعیف تفاوت دارند؛اما به طور کلی کابل ها همواره از دو قسمت اصلی هادی و عایق تشکیل شده اند. تفاوت کابل ها ناشی از نوع کاربرد آنهاست،یعنی نوع کاربردشان موجب می شود که جنس،شکل،سطح مقطع و تعداد هادی ها و عایق ها با یکدیگر تفاوت داشته باشند.این تفاوتها موجب تقسیم بندی کابل ها می گردد. 
هادی ها: 
هادی ها از سیم مسی تقریبا خالص و دارای انعتاف قابل قبول یا از آلومینیوم یا آلیاژهای مخصوص ساخته می شوند. 
سطح مقطع هادی ها با توجه به مقدار جریان عبوری و نوع کاربرد ،در اندازه های گوناگون و شکل های متفاوت ساخته می شوند. 
الف_دایره ای تک رشته با علامت اختصاری (re) و چند رشته با علامت اختصاری (rm). (شکل ۲) 

ب_مثلثی (سه گوش)تک رشته ای با علامت اختصاری (se) و چند رشته ای با علامت اختصاری (sm). شکل۳) 
عایق ها: 
عایق سیم ها و غلافی که روی کابل قرار می گیرند،معمولا از جنس پلاستیک pvc (پلی ونیل کلراید)است.البته عایق های دیگری همچون کاغذ و برخی ترکیبات شیمیایی در بعضی کابل های مخصوص قرار می گیرند.این عایق ها باید بر اساس شرایط کاری و محیطی و نوع مصرفی که دارند،از استحکام مکانیکی و مشخصه های الکتریکی لازم برخوردار باشند. 
برای جلوگیری از اشتباه و جهت تشخیص سیم های کابل از یکدیگر ،عایق سیم های هادی را در رنگ های مختلف انتخاب می کنند. در پایین رنگبندی عایق سیم ها بر اساس استاندارد VDE0271 آلمان و۶۰۷ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (ISIRI 607) مشخص شده. 
تعداد سیم های کابل 
رنگ عایق سیم ها
۱  سیاه
۲ آبی روشن _سیاه
۳ سبز و زرد_آبی روشن_سیاه
۴ (سبز و زرد_سیاه_آبی روشن_قهوه ای) یا (سیاه_آبی روشن_قهوه ای_سیاه)
۵ (سبز و زرد_مشکی_آبی روشن_قهوه ای_سیاه)یا(سیاه_آبی روشن_قهوه ای_سیاه_سیاه)
۶و بالاتر 
سیم حفاظت سبز و زرد و بقیه سیم ها دارای عایقی به رنگ سیاه با 
شماره های سفیدکه شماره گذاری از ذاخل به خارج می باشد.
غلاف کابل ها
برای حفاظت کابل ها در برابر عوامل محیطی و ضربات مکانیکی آنها را به وسیله یک یا چند لایه (غلاف) از جنس فلز (مس،سرب و فولاد)،کاغذ و مواد پلاستیکی _به ویژه pvc _می پوشانند.کابل ها با توجه به لایه های خارجی آنها به انواع مختلفی تقسیم می شوند.(شکل۴) . 
جریان مجاز
جریان مجاز عبوری از سیم ها و کابل ها به گونه ای تعین می شود که در هر نقطه ای از کابل،حرارت تولید شده در هادی های آن به خوبیبه محیط اطراف منتقل شود؛ به طوری که درجه حرارت عایق در سطح هادی سیم ها و کابل های پی.وی.سی. از ۷۰ درجه سانتی گراد تجاوز نکند. 
جریان های مجاز عبوری داده شده برای کابل های برق وقتی در داخل خاک قرار می گیرند،بر مبنای قرار گرفتن کابل به روی بستری از ماسه نرم است که پس از خاک ریزی به روی کانال سطح ان آجر فرش شود. 
به علاوه،کابل در مسیر خود می تواند از داخل تعداد محدودی لوله،فولادی که طول هیچ یک از آنها بیشتر از ۶ متر باشد عبور کند. 
جریان مجاز کابل هایی که در هوای آزاد قرار دارند،بر اساس ضریب بار ۱ و در هوای با درجه حرارت ۳۰ درجه سانتی گراد است. 
جریان مجاز کابل هنگامی که کاملا در داخل آب قرار گرفته باشد ۱۵/۱ برابر جریان در کابل قرار گرفته در خاک است. اما باید توجه داشت که وقتی قسمتی از کابل در خاک یا هوای آزاد باشد،این قسمت ها تعیین کننده جریان عبوری از کابل هستنند. 
افت ولتاژ در کابل
در شبکه های پخش الکتریکی اندازه سطح مقطع کابل تنها بر اساس جریان مجاز عبوری از آن انتخاب نمی شود؛بلکه طول کابل که متناسب با افت ولتاژ است نیز عامل تعین کننده ای به شمار می آید. 
شرایط نصب و قرار دادن کابل های برق
کابل های با غلاف و عایق پلاستیکی را نباید هیچ گاه در درجه حرارت زیر ۵- درجه سانتی گراد نصب و کابل کشی کرد.در صورت اجبار،قرقره،کابل باید چند روز قبل از نصب در محیط گرمی(حدود۲۰درجه سانتی گراد) انبار شود. در هنگام کابل کشی شعاع خمش کابل های پلاستیکی نباید از ۱۵ برابر قطر خارجی کال کوچکتر باشد. 
اما در انتهای کابل می توان شعاع خمش را در موارد خاص با رعایت اصول فنی تا نصف مورد فوق کاهش داد. 
هنگامی که کشیدن کابل توسط دستگاه های مخصوص انجام می گیرد باید مواظب بود که نیروی کششی وارده به کابل از مقادیر مجاز بیشتر نشود. 
اگر کابل در خاک دفن شود باید گودالی به عمق ۷۰ سانتی متر حفر کرد و کابل ها را در این گودال در خاک نرم(الک شده) به ارتفاع ۲۰ سانتی متر قرار داد و روی آن آجر و بر روی آجر خاک معمولی ریخت.این عمل سبب می شود که از فشار طبقات خاک بر روی کابل و تعقیر شکل آن جلو گیری به عمل آید و همچنین در موقع کندن زمین با بیل و کلنگ صدمه ای به کابل وارد نیاید.(شکل۵) 
 • بازدید : 124 views
 • بدون نظر
این فایل در ۴۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

برای بهره برداری اقتصادی از کابل ها، انتخاب بهینه سطح مقطع از اهمیت خاصی برخوردار است. در این جزوه عوامل مؤثر در انتخاب کابل مورد بررسی قرار می گیرند ، لازم به ذکر است که برای انتخاب بهینه سطح مقطع محاسبه تلفات و محاسبه اقتصادی نیز لازم می باشد که در این قسمت به آن پرداخته نشده است.
معیارهای انتخاب کابل را می توان به صورت زیر تقسیم بندی نمود:
الف) ولتاژ نامی.
ب) انتخاب سطح مقطع با توجه به جریان دهی کابل.
پ) در نظر گرفتن افت ولتاژ مجاز.
ت) تحمل جریان اتصال کوتاه توسط کابل.
ولتاژ نامی
ولتاژ نامی کابل بایستی متناسب با سیستمی که کابل در آن مورد استفاده قرار می گیرد باشد. با توجه به جلد اول و دوم استاندارد کابل های مورد استفاده در شبکه توزیع این ولتاژ بایستی مطابق جدول ۲-۱ می باشد.
ظرفیت جریان دهی کابل ها
در این قسمت عوامل مؤثر بر جریان دهی کابل ها مورد بررسی قرار گرفته و جداول مربوطه ارائه می گردد.
مهم ترین مرجع به کار رفته در این قسمت ، استاندارد IEC-287 تحت عنوان “محاسبه جریان نامی پیوسته کابل ها در ضریب بار ۱۰۰ درصد” می باشد که در هر قسمت که به اطلاعات کامل تری نیاز بود ملاک استاندارد فوق می باشد.
تعیین حد مجاز جریان کابل ها به تلفات ایجاد شده در کابل و نحوه انتقال گرمای ایجاد شده به سطح کابل و محیط اطراف بستگی دارد. استاندارد IEC-287 با در نظر گرفتن تلفات ایجاد شده در کابل و مقاومت حرارتی لایه های مختلف کابل و زمین در شرایط مشخص ، حد مجاز جریان را به دست می دهد در این قسمت از جزوه فرض بر این است که مقدار جریان مجاز کابل ها در شرایط مشخص توسط کارخانه سازنده مشخص گردد. (این حد مجاز بایستی در اسناد فنی مناقصه آورده شود) ، در صورتی که اطلاعات مربوطه در دسترس نباشد می توان از جداول پیوست – الف و ب استفاده نمود.
عوامل مؤثر در ظرفیت نامی جریان کابل
عوامل مهم مؤثر در ظرفیت نامی جریان کابل را می توان به گروه های زیر تقسیم نمود:
الف) دما
دما از عوامل مهم تعیین ظرفیت نامی جریان کابل می باشد که شامل دمای محیط ، دمای محل نصب و نیز دمای مجاز برای عایق کابل و ساختار آن می باشد.
ب) طرح کابل
علاوه بر دمای مجاز عایق کابل ، نوع طراحی کابل و لایه های مختلف به کار رفته در آن ، در تعیین جریان مجاز دارای اهمیت می باشند. این لایه ها چگونگی انتقال حرارت از هادی به سطح بیرونی کابل را مشخص می کنند.
پ) شرایط نصب
شرایط نصب از قبیل نصب در هوا ، دفن شده در زمین ، در مجرا ، نوع خاک و … از عوامل مؤثر بر جریان دهی کابل ها می باشند.
ت) اثرات کابل های مجاور
در صورت همجواری کابل با سایر کابل ها یا لوله ها بایستی ضرایب مناسب برای کاهش جریان مجاز کابل در نظر گرفت.
الف) دما
۱- دمای محیط
متوسط دمای محیط برای هر کشور و هر منطقه متفاوت می باشد که به شرایط آب و هوایی منطقه ، شرایط نصب کابل بستگی دارد. در استاندارد IEC-287 دمای محیط اطراف کابل برای چندین کشور آمده است ، در اسن استاندارد برای سایر کشورها به طور تقریبی اعداد جدول ۳-۱ پیشنهاد شده است.
عمق دفن کابل
حداقل کردن آسیب وارده به کابل علت تعیین کننده عمق دفن کابل می باشد که هر چقدر ولتاژ کابل بیشتر باشد عمق دفن کابل بیشتر می گردد. با افزایش یافته و مقدار رطوبت بیشتر می گردد ، در این حالت با افزایش دما ظرفیت جریان دهی کابل کمتر شده ولی با افزایش رطوبت این مقدار بیشتر می گردد.
مقاومت مخصوص حرارتی خاک
وجود رطوبت اثر تعیین کننده ای در مقاومت مخصوص هر نوع خاک دارد ، برای هر منطقه این مقدار بایستی اندازه گیری شود ، در صورتی ه این عدد در دسترس نباشد طبق استاندارد IEC-287 مقادیر زیر پیشنهاد می شود.
از کابل های توزیع عموماً به طور دائم در بار کامل استفاده نمی شود ، لذا مسئله خشک شدن خاک زیاد مطرح نمی باشد ، در شرایطی که بتوان خاک را مرطوب فرض کرد مقدار مقاومت حرارتی خاک را می توان بین ۰٫۸-۱Km/W در نظر گرفت. در محل هایی که خاک همواره کاملاً مرطوب نمی باشد اما نوع آن مخلوطی از خاک رس و خاک باغچه باشد مقدار ۱٫۲Km/W رقم مناسبی می باشد. در صورتی که خاک از شن و ماسه تشکیل شده باشد ، بعد از خشک شدن مقداری هوا در فضای خالی شن و ماسه به وجود می آید. اگر این حالت در چند ماه از سال اتفاق بیفتد مقدار مقاومت حرارتی خاک را می توان بین ۲-۳Km/W با توجه به توضیحات زیر در نظر گرفت:
 • بازدید : 123 views
 • بدون نظر
این فایل در ۹صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

كابل هاي فشار ضعيف و متوسط بيش از ۹۰% كابلهاي جريان زياد داراي عايقي از كاغذ آغشته به روغن مي باشند . 
    بدین معني كه سيمها با نوارهاي كاغذي باند پيچي شده و سپس به نوعي از روغن معدني غليظ اغشته مي شوند. 
     چنين كابلي را ” كابل كم روغن ” مي ناميم از ۱ تا ۶۰ هزار ولت ساخت و نرم شده اند 
سيم كابل از مس المينيوم است و مي تواند يك لا يا چند لا ( طنابي ) باشد .سيم‌هاي چندلا نرم تراست وقابليت انحناي آن نيزنسبت به كابل باسيم يك لابيشتراست.
سيم هاي طنابي به مقطع گردوبخصوص دركابل  هاي سه سيمه وچهارسيمه از ۱تا ۱۰ هزارولت بشكل سكتوروبيضي نيزساخته مي شوند. 
كاغذ بصورت نوارباريك به ضخامت ۱/۰تا ۱۵/۰ ميليمتر به شكل مارپيچي روي سيم پيچيده مي شود پيچيده مي شود وقبل ازاينكه كاغذآغشته به روغن شود ، سيم عايق شده رادرخلاء وحرارت زيادبا دقت خشك مي كنند ودرهمين حالت سيم عايق شده ازداخل منبع روغن بادرجه حرارت   C 120-110 عبورداده مي شود. درنتيجه روغن كه دراين درجه حرارت بسيار سيال است درداخل كاغذنفوذكرده وتمام خلل وفرج كاغذراپرمي كند 
دردرجه حرارت معمولي روغن كابل تقريبا سفت است 
ونمي تواند درداخل كابل مثلا بعلت پستي وبلندي مسير كابل جريان پيداكند. براي جلوگيري ازنفوذ رطوبت بداخل كابل ،سيم عايق شده بايك غلاف فلزي پوشانده مي شود وبه همين جهت دوانتهاي كابل نيز باسركابل مخصوصي مقداركمي آنتيمون وروي مخلوط دارد. اين اضافات باعث مي شوندكه سرب قدري سخت ترشده وپايداري واستقامت آن درمقابل خورندگي وكروزيون بيشترشود.دربعضي از كابل ها بجاي سرب از غلاف آلومينيومي بدون درز استفاده مي شود. مشكل ساختماني اين نوع كابل دردرجه حرارت زياد ذوب آلومينيوم است 
كابل هاي باغلاف آلومينيومي بخوبي كابل هاي سربي خم نمي شوندوانعطاف پذيرنيستند ولي درعوض به مراتب سبكترازكابل هاي سربي هستند. غلاف آلومينيومي بايددرمقابل كروزيون وخورندگي بخوبي حفاظت شود. اين موضوع براي غلاف سربي نيز نيزصادق است، مگراينكه كابل درمكان كاملا خشك (لوله هاي بتوني خشك) ويادرداخل ساختمان كشيده شود. غلاف كابل علاوه براينكه تحت تأثيرعوامل شيميايي قرارمي گيرد، به علت جريان هائي كه اززمين عبورمي كند ،تحت تأثيرعوامل الكتروليتي نيزواقع مي شوند.لذا بايدكابل از نظرالكتريكي نيزعايق باشد به همين جهت غلاف سربي توسط كاغذ قير اندودشده بانداژ مي شودوروي آن راباموادي شبيه قيروگوني مي پوشانند. 
كابلهائي كه به طورآزاد درزيرزمين كشيده مي شوند همگي تحت تأثيرنيروي مكانيكي سطحي نيز قرارمي گيرندكه باعث فرورفتگي هائي دركابل استقامت الكتريكي كابل در اين نقاط تنزل مي كند . لذا اينگونه كابلها كه بايد فشارهاي خارجي را نيز تحمل كنند شامل زرهي از تسمه هاي فولا دي مي شود و بهمين جهت بنام كابلهاي زرهي معروف هستند زره فولادي نيز براي جلوگيري از زنگ زدگي و خورندگي با قشري ازقيروگوني ويا مواد مصنوعي p   v c پوشانده مي شود كابلهايي كه تحت كشش زياد نيز قرار ميگيرند ۰(مثل كابل هايي كه در معادن زيرزميني به كار برده مي شوند و يا كابل هايي كه از رودخانه و يا درياچه ميگذرند )بازره فولادي از تسمه هاي.باريك –مفتول هاي گرد و يا پروفيل پوشانده مي شوند .شكل ۱ مقطع يك كابل سه فاز را باسيم گرد و سيم سكتوري نشان مي دهد 
  
سه رشته سيم پس از عايق شدن در ضمن اينكه اطراف خالي ان با الياف كنفي يا پنبهاي پر مي شود بصورت طناب بهم پيچيده مي شود و مقطع دايره اي شكل پيدا مي كند . براي جلوگيري از باز شدن وريختن اليافها ودر ضمن آماده كردن كابل دور آن را با چند لا نوار كاغذ بصورت كمربند باند پيچي مي كند و بخاطر همين باند كاغذي كمربندي اين نوع كابل بنام”كابل كمربندي”معروف است.
كابل هاي كمربندي با رشته سيم هاي سكتوري داراي قطر كمتري نسبت به كابل هاي با رشته سيم دايره اي شكل هستند بهمين جهت سبكتر و قابليت انحناي انها نيز بيشتر است.ولي به خاطر اينكه حوزه الكتريكي اطراف ان غيريكنواخت است نمي توان در اختلاف سطح هاي زياد نيز از ان استفاده كرد و بهمين جهت فقط در كابلهاي تاولتاژ KV10 از مقطع سكتوري استفاده ميشود 
در گذشته كه هنوز كابل هاي با عايق مصنوعي (PVC)رواج پيدا نكرده بود از كابلهاي كمر بندي چها رسيمه براي توز يع برق شهري با اختلاف سطح ۲۲۰-۳۸۰ ولت نيز استفاده مي شد.
شكل ۲ چنين كابلي را در مقطع نشان مي دهد .
 
 
در ضمن بهتر است از غلاف الومينيومي كابلها به عنوان سيم چهارم يا سيم صفر بخصوص در شبكهاي شهري كه هميشه از سيم صفر جريان مي گذرد استفاده نشود زيرا مشخص نيست كه ارتباط غلاف با موف هاي موجود در مسير كابل به  نحو كاملا”مطمِِئني انجام گرفته شده باشد .شكل ۳ طرز تقسيم حوزه الكتريكي كابل كمر بندي را در لحظه اي كه ولتاژ سيم Tصفر است و ولتاژ R,وSبرابر مختلف الجهت  هستند نشان مي دهد 
چنان چه ديده مي شود حوزه الكتريكي سيمها اولا” از عايق اصلي سيمها خارج شدهو تا غلاف سربي ادامه پيدا مي كند . لذا مواد پر كننده كابل كه از استقامت الكتريكي خوبي بر خوردار نيستند نيز تحت تاثير فشار الكتريكي قرار ميگيرند 
بخصوصي منطقه ما بين سيمها كه در شكل با Zمشخص شده است و نمي تواند از مواد عايق خوب پر شود داراي شدت حوزه بسيار قوي مي باشد .
 در ثاني خطوط حوزه در عايق كاغذي سيمها نيز از حالت شعاعي كه عمود بر سطح ورقهاي كاغذ است خارج شده ودر بعضي از قسمتها حتي اين خطوط مماس بر سطح كاغذ عبور مي كند ودر قسمتهاي ديگر نيز داراي يك مولفه در سطح كاغذ خواهند بود.در نتيجه تفاوت پتانسيل در سطح لايه كاغذها نيز پيدا مي شود وچون استقامت الكتريكي در سطح كاغذ به مراتب كمتر از استقامت الكتنريكي ضخامت كاغذ است در نتيجه بين لايها ودر منطقه Zاين كابل در فشارهاي زياد تخلهء الكتريكي كه مقدمهء جرقه زدن وسوختن كابل است ايجاد مي شود.
بدين جهت كابل كمربندي را نمي توان براي فشار هاي زياد ساخت ودر نتيجه ساختمان اين كابلها به فشارماكسيموم تا KV20محدود مي شود.در سال ۱۹۱۳ باآشنايئ به شدت حوزه در كابل كمربندي و استقامت الكتريكي كاغذ در سطح و در عمق شخصي به نام هو خست پيشنهاد كرد كه هر يك از رشته سيمها پس از عايق شدن با ورقهء نازك فلزي پوشانده شود و سپس غلاف سربي به طريقي رويه سه كلاف كشيده شود كه با ورقهاي نازك فلزي در تماس باشد.
بابه كار بستن اين پيشنهاد كاغذهاي اطراف رشته سيمها فقط تحت تاثير حوزه هاي شعاعي يعني عمودبرسطوح كاغذ قرارمي گيرند ومؤلفه هاي سطحي ازبين مي رود ، درضمن تمام موادپركننده اطراف سيم هاي كابل بخصوص درمنطقه Z فاقدحوزه الكتريكي مي شود وديگراحتياج نيست باعايق خوب وباارزش پرشود. 
  پيشنهاد هوخسنت باعث پيشرفت سريع صنعت كابل سازي وساختن كابل هاي فشارقوي شد. كابل هايي كه به اين طريق ساخته مي شوند كابل H معروفند. 
شكل زيرشدت حوزه رادريك كابل سه فاز ويك كابل H نشان مي دهد بعدها بخاطراينكه كابل هاي ضخيم باداشتن يك غلاف سربي داراي قابليت انحناي بسياركم 
 
است و فرم دادن وخم كردن آن مشكل است ، لذا كابل هائي باسه غلاف سربي ساخته شدوبنام «كابل سه غلافه»معروف گرديد.شكل بعد يك چنين كابلي رادرمقطع نشان مي‌دهد 
كابل سه غلافه تاولتاژ ۶۰هزارولت ساخته مي شود .دركابل سه غلافه نيزبخصوص درولتاژهاي بالا ازكاغذ متاليزه H استفاده مي شود. دراينجا وظيفه كاغذH ارتباط برقراركردن بين كاغذ H وغلاف سربي است .درموقعي كه درجه حرارت كابل دراثرزياد بالا مي رود، حجم روغن داخل كابل زيادشده وبطور راديال (شعاعي) به غلاف سربي فشاروارد مي سازدوباعث انبساط آن مي شود. درموقع كم باري وسردشدن كابل حجم روغن كم شده ومجددا بطرف داخل فشرده مي شود. ولي چون غلاف سربي نمي تواند
 • بازدید : 73 views
 • بدون نظر

تعریف شبکه، دلایل استفاده و تشکیل شبکه کامپیوتری، مواردی را که لازم است قبل از ایجاد شبکه کامپیوتری در نظر داشت، مفهوم گره و ایستگاه های کاری شبکه، مدل های شبکه، اجزاء شبکه، انواع شبکه از نظر جغرافیایی، انواع توپولوژی شبکه، پروتکل های مربوط به شبکه، معرفی انواع کابل های شبکه کامپیوتری، معرفی انواع اتصالات شبکه های کامپیوتری، انواع سبکه های کابلی، انواع شبکه های بی سیم، مراحل عملی پیاده سازی شبکه کامپیوتری، تجهیزات مورد نیاز، ساخت کابل های رابطو برقراری اتصالات فیزیکی، انجام تنظیمات و ……… و الف تا یای مربوط به شبکه مطالبی است که در این مقاله آمده است 

تا چند سال گذشته علم کامپيوتر يکي از علوم مدرن به حساب مي‌آمد بطوريکه عده زيادي از اقشار مختلف جامعه ، خصوصا قشر تحصيلکرده را به خود معطوف کرد. اما امروزه و با گذشت چندين سال از عرضه کامپيوتر نوبت به علم ارتباط بين کامپيوترها با يکديگر يعني علم شبکه رسيده است .
در اين گزارش سعي شده است به صورت ساده و كاملاٌ عملي مراحل راه اندازي يك شبكه توضيح داده شود و مي توانيد فقط با مطالعه اين مقاله ، اطلاعات نسبتا خوبي در زمينه راه اندازي يک شبکه در مقياس کوچک را بدست آوريد.
 تعريف شبكه :
به مجموعه اي از اتصالات بين دو يا چند كامپيوتر و زباني(Protocol) كه اين كامپيوترها به كمك آن با يكديگر صحبت مي كنند شبكه مي گويند. وقتي كه ما دو يا چند كامپيوتر را به يكديگر متصل كنيم به گونه اي كه اين دو بتوانند با هم تبادل اطلاعات كنند در واقع يك شبكه ساخته ايم.
اساسا يک شبکه کامپيوتري شامل دو يا بيش از دو کامپيوتر وابزارهاي جانبي مثل چاپگرها، اسکنرها ومانند اينها هستند که بطور مستقيم بمنظور استفاده مشترک از سخت افزار ونرم افزار، منابع اطلاعاتي ابزارهاي متصل ايجاده شده است توجه داشته باشيد که به تمامي تجهيزات سخت افزاري ونرم افزاري موجود در شبکه منبع(Source) گويند.
در اين تشريک مساعي با توجه به نوع پيکربندي کامپيوتر ، هر کامپيوتر کاربر مي تواند در آن واحد منابع خود را اعم از ابزارها وداده ها با کامپيوترهاي ديگر همزمان بهره ببرد.
  دلايل استفاده از شبکه را مي توان موارد ذيل عنوان کرد :
۱ – استفاده مشترک از منابع : استفاده مشترک از يک منبع اطلاعاتي يا امکانات جانبي رايانه ، بدون توجه به محل جغرافيايي هريک از منابع را استفاده از منابع مشترک گويند.

 • بازدید : 146 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

خوب در مورد کابلهای Twisted Pair در بخش قبل توضیحاتی را خدمتتان دادم . حالا در مورد چگونگی اتصالات و … صحبت خواهم کرد.
برای اتصال این کابل ها به کارت شبکه و سویچ یا هاب نیاز به کانکتور داریم ،کابلهایی که هم اکنون در اکثر شبکه ها استفاده میشود ، Cat5,Cat5e،Cat6,Cat7 هست که از کانکتور RJ45 استفاده می کنند.
از این ۸ رشته سیم در سرعت ۱۰۰ فقط از ۴ رشته و در سرعت ۱۰۰۰ از هر ۸ رشته برای انتقال اطلاعات استفاده می شود. از این سیمها نصفشان برای ارسال و نصف دیگر برای دریافت اطلاعات استفاده می شود. خوب اگر دقت کنیم اگر بخواهیم دو کامپیوتر را به یکدیگر متصل کنیم ، همانند گوشی تلفن بخش انتقال یک سمت به دریافت دیگری و بخش دریافت یک سمت به ارسال دیگری متصل باشد تا ارتباط منطقی باشد.
با این نوع اتصال یا کابل، کابل Cross گفته میشود و کاربردش در اتصالات زیر است:
۱-  2 تا PC به هم
۲- PC به Router
۳- Switch به Switch
اما اگر در دو سمت کابل جابجایی ایجاد نکنیم به کابل Straight می گویند.
این نوع کابل نسبت به کابل Cross مصرف بیشتری دارد و زمانی که کامپیوتر ها از طریق سوئیچ به یکدیگر متصل اند از آن استفاده میشود.
سوال اینجاست که جابجایی مورد نیاز جهت این ارتباط کجا انجام میشود؟؟؟؟
بلی ، در سویچ این عمل جابجایی Send و Recieve  انجام میشود و امکان ارتباط ۲ PC  را برقرار می کند.
به دلیل تفاوتی که در جنس سیمها است و…. باید بر مبنای استانداردهای خاصی از رنگ بندیها استفاده کنیم که متداول ترین آنها ۵۶۸A , 568B است که ۵۶۸B متداول تر میباشد.
در ادامه به برخی دیگر از دستورات در لینوکس و نکاتی در رابطه با محیط Command لینوکس می پردازیم.
توجه داشته باشید که میتوانیم بصورت همزمان چند فرمان جداگانه را در یک خط بوسیله ; اجرا کنیم بطور مثال ابتدا فرمان calander و سپس date اجرا میشود
#cal;date
از فرمان زیر برای نمایش اسم login استفاده میشود
#logname
بوسیله فرمان زیر نام کاربران وارد شده در سیستم نشان داده میشود
#who
#who am i
بوسیله فرمان زیر میتوانیم تشخیص دهیم کاربر در کدام ترمینال در حال فعالیت میباشد
#tty
از فرمان mkdir-making directory برای ساختن دایرکتوری استفاده میشود
#mkdir subnet
از فرمان rmdir-removing directory برای پاک کردن دایرکتوری استفاده میکنیم
#rmdir subnet
از فرمان cp به منظور کپی کردن یک فایل فولدر و یا دایرکتوری استفاده میشود
#cp source distanation
از فرمان mv به منظور move کردن یک فایل فولدر و یا دایرکتوری استفاده میشود 
توجه داشته باشید از فرمان mv همچنین میتوانیم به منظور تغییر نام rename فایل فولدر و یا دایرکتوری استفاده میشود
#mv source distanation 
فرمان زیر به منظور پاک کردن delete کردن یک فایل استفاده میشود 
پارامتر rf به معنی recursive force میباشد که در صورت استفاده از این پارامتر سئوالی به منظور تائید مجدد جهت اطمینان از پاک کردن فایل نمیشود
#rm -rf subnet
نکاتی در رابطه با محیط Command لینوکس : 
* بوسیله فشار دادن ctrl+a در خط فرمان مکان نما به ابتدای خط انتقال پیدا میکند.
* بوسیله فشار دادن ctrl+e در خط فرمان مکان نما به انتهای خط انتقال پیدا میکند. 

* بوسیله فشار دادن ctrl+u از ابتدای خط فرمان تا آن مکان را پاک میکنیم. 

* با فشار دادن ctrl+k از مکان نما تا انتهای خط فرمان را پاک میکنیم.
 
* با فشار ctrl+arrow از چپ به راست یک حرف انتقال می یابد.
در ادامه آموزش مقدمات شبکه به مبحث IP و کلاسهای IP نمی پردازیم ، چرا که در آموزش CCNA به موارد IP پرداخته شده است و به مابقی موارد اشاره می کنیم.
دستورات مورد استفاده در TCP/IP :
IPConfig : توسط این فرمان می توانیم IP کامپیوتر خود را ببینیم و در صورتیکه از سوئیچ IPConfig /all استفاده کرده باشیم اطلاعات کلی راجع به سرور ، Gateway ، DNS و Physical Address کارت شبکه را در اختیار ما قرار می دهد.
Ping : با استفاده از این دستور می توانیم امکان ارتباط بین دو کامپیوتر را تست کنیم. در صورت گرفتن جواب Reply به مفهوم برقراری ارتباط با کامپیوتری است که IP یا اسم آنرا جلوی این دستور زده ایم و در صورتیکه Request Time out بدهد یعنی اینکه ارتباط با کامپیوتر مربوطه قط می باشد و این می تواند بخاطر دو مشکل باشد که عبارتند از :
۱- یکی نبودن IP ها      2- قطع بودن Media ( اعم از کابل یا خود کارت شبکه یا …)

Hostname : با استفاده از این فرمان می توان نام کامپیوتری که در آن این دستور را اجرا می کنیم مشاهده نماییم.

IPconfig /renew و Ipconfig /Release : این دو فرمان زمانی استفاداه می شود که کامپیوتر از DHCP Server(قبلا توضیح داده شده است که چه می باشد) بصورت اتوماتیک IP گرفته باشد. دستور IPconfig /release برای این می باشد که IP گرفته شده از DHCP را آزاد کرده و به سرور پس می دهد و دستور IPconfig /renew درخواست IP جدید را از سرور می نماید.
در ادامه با برخی اصطلاحات آشنا می شویم.
مسیریاب Router :
دستگاهی می باشد که می تواند بر اساس جداولی که در داخل خود دارد Packetهای مختلف بین Segmentهای مختلف را از خود عبور می دهد. قابل ذکر است Router ها علاوه بر اینکه وظیفه مسیریابی یا Routing را انجام می دهد می تواند کار Bridge یا پل را انجام دهد و البته روتر های امروز بسیاری از قابلیت های دیگری از جمله دیواره آتش یا Firewall ، قابلیت VPN ، قابلیت VOIP یا صدای بر روی بستر IP و اینترنت و … را فراهم می کنند.
مسیریابها دو نوع می باشند :
Router های نرم افزاری : این نوع روتر از یک کامپیوتری که دارای بیش از یک کارت شبکه باشد و بر روی آن سیستم عامل ویندوز سرور نصب شده باشد ، تشکیل شده است.
* Multihome : به کامپیوتری که دارای بیش از یک کارت شبکه بر روی خود است گفته می شود.
Router های سخت افزاری : این نوع روترها از یک نوع دستگاه خاص تشکیل شده است که بزرگترین سازنده Router در جهان شرکت Cisco می باشد.

Routing Table :
در داخل هر روتر چنین جدولی وجود دارد که شامل موارد زیر می باشد :
– تمام آدرس های معلوم شبکه
– فرمانهای مختلف جهت اتصال به شبکه های دیگر
– مسیریابهای بین روترها
شما می توانید توسط دستور Route print می توانید این جدول را مشاهده نمایید و البته با سوئیچ های دیگر می توانید در این جدول تغییرات ایجاد کنید.
جدول فوق به دو صورت تکمیل می شود :
بصورت دستی یا استاتیک ( Manually ) : در این روش Administrator شبکه بایستی با استفاده از نرم افزار های مختلف یا به وسیله همین دستور Route Add می تواند تنظیمات لازم را انجام دهد.
 • بازدید : 131 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

كابل ها هادي هاي عايق شده هستند كه عايق آنها از مواد لاستيكي يا پلاستيكي ساخته مي شوند امروزه با پيشرفت تكنولوژي ساخت كابل ها، استفاده از آنها در شبكه توزيع بسيار زياد شده است و جزء مهمترين تجهيزات محل انرژي در شبكه توزيع در حساب مي آيند. عناصر سازنده كابل ها عبارتند از: هادي و عايق. 
بين فلزات هادي كه در صنعت كابل سازي استفاده مي شوند. مس بهتر از همه، جريان برق را هدايت مي كند. و داراي استحكام مكانيكي خوبي است و در مقابل تأثيرات جوي پايدار مي باشد. به خوبي مي‌توان آن را بدهد شكلي در آمدن پس از مس، آلومينيوم بيشترين كاربرد را دارد ولي ضريب هدايت آن از مس كمتر است و در عوض داراي وزن كمتر نيز مي باشد
در هنگام اتصال سيم آلومينيومي به دستگاه هايي كه پيچ اتصال آنها از برنج يا مس است در صورتي كه رطوبت اثر كند در نتيجه عبور جريان، آلومينيومي به تدريج خورده مي شود. بدين جهت بايد سيم آلومينيومي را قبل از اتصال، كاملاً صيقلي كرد و روي آن بر چرب نمود (گريس يا وازلين) 
عايق‌ها: 
در طول دهه هاي اخير مواد عايقي بيشتر ؟؟ زيادي كرده اند تا جايي كه خواص الكتريكي، مكانيكي و حرارتي كابل ها را براي اهداف خاص عبور بخشيده اند و اين در استفاده از كابل ها، براي شرايط خاص و موقعيتهاي سخت آسان كرده است، بطور كلي عايق كابلها به سه دسته: ۱- پروتودور ۲- پروتوتن ۳- لاستيك . 
پروتودور: 
PVC يا پلي وينيل كلرايد از مهمترين مواد مورد استفاده در ساختار عايق و پوشش كابل ها است. براي افزايش استقامت مكانيكي، حرارتي و همچنين بهبود خاصيت شكنندگي PVC در دماهاي پايين به آن مواد افزودني اضافه مي كنند PVC توليد شده براي عايق كابل ها به پروتودر معروف است و مزاياي كابلهاي PVC 
* قدرت دي الكتريك و مقاومت عايقي بالا حتي براي كابل هاي مورد استفاده در آب. 
* استقامت DC بالا 
* قدرت كششي بالا 
* مقاومت بالا در مقابل سايش 
* استقامت در مقابل فشار و دماي زياد 
* عدم حساسيت نسبت به تأثيرات جوي و شيميايي و اسيدها و بازهاي رقيق. 
پروتوتن: 
كابل هايي كه از عايق پلي اتيلن (PE) ساخته مي شوند تحت عنوان پروتوتن نامگذاري مي گردند. محدوده دماي مورد استفاده براي كابل‌هاي پروتوتن محدود كم است. دليل استفاده از اين عايق در قسمت كابل خاصيت دي الكتريك (عايق) بالاي آن مي باشد. 
براي كاهش اشتعال پذيري اين نوع عايق، از مواد ضد اشتعال پروتودور در خارج پوشش آن استفاده مي گردد. 
لاستيك: 
اكثر تجهيزات پيشرفته از PVC يا PE براي عايق استفاده مي كنند اما لاستيك هنوز جايگاه خود را حفظ كرده است. لاستيك ها داراي قابليت انعطاف پذيري زيادي حتي در محدوده و پس از دما هستند لاستيكها به دو دسته طبيعي و مصنوعي تقسيم مي شوند لاستيك طبيعي از شيرة برخي درختان به دست مي آيد اما لاستيك مصنوعي از تركيب پليمرها و مواد آلي ايجاد مي گردد انتخاب صحيح نوع لاستيك مصنوعي قبلي از نيازهاي مربوطه از جمله قابليت اشتعال پايين، قدرت كشش، مقاومت در مقابل نفت و روغن. اثرات جوي و عدم تأثير نسبت به لايه اُزن را تأمين مي كند. اين كابلها امروزه بدليل مصارف خاص (كشتي سازي) توليد مي باشد. 
ساختمان كابل ها 
كابل ها بر اساس نوع كاربردي كه دارند بسيار متنوع هستند و به شكل هاي گوناگوني در بازار يافت مي شوند. ساختمان و اجزاي تشكيل دهنده كابل هاي مخابراتي كاملاً با كابل هاي مورد استفاده در صنعت برق فشار قوي و فشار ضعيف تفاوت دارند. اما به طور كلي كابل ها همواره از دو قسمت اصلي هادي و عايق تشكيل شده اند. تفاوت كابل ها ناشي از نوع كاربرد آنهاست يعني نوع كاربردشان موجب مي شود كه جنس، شكل، سطح مقطع و تعداد هادي ها و عايق‌ها با يكديگر تفاوت داشته باشند. اين تفاوت ها موجب تقسيم بندي كابل ها مي گردد. 
بيش از ۹۰%  كابلهاي جريان زياد داراي عايقي از كاغذ آغشته به روغن مي باشند. بدين معني كه سيم ها با نوارهاي كاغذي باندپيچي شده و سپس به نوعي از روغن معدني غليظ آغشته مي شوند. كه اين كابل ها براي ولتاژهاي ۱ تا ۶۰ هزار ولت ساخته و نرم شده اند. 
سيم كابل از مس يا آلومينيوم است و مي تواند يك لا يا چند لا (طنابي) باشد. سيم هاي چند لا نرم تر است و قابليت انحناي آلفا نيز نسبت به كابل با سيم يك لا بيشتر است. 
براي جلوگيري از نفوذ رطوبت بداخل كابل، سيم عايق شده با يك غلاف فلزي پوشانده مي شود و بهمين جهت دو انتهاي كابل نيز با سه كابل مخصوص بسته مي شود. غلاف كابل امروزه بيشتر از سرب است كه داراي مقدار كمي مس و يا براي محلهاي مخصوص مقدار كمي آنتيمون و روي مخلوط دارد. 
اين اضافات باعث مي شود كه سرب قدري سخت تر شده و پايداري و استقامت آن در مقابل خوردگي بيشتر شود. در بعضي از كابلها بجاي سرب از غلاف آلومينيومي بدون درز استفاده مي شود. 
اين كابلهاي با غلاف آلومينيومي بخوبي كابلها سربي خم نمي شوند و انعطاف پذير نيستند ولي در عوض به مراتب سبكتر از كابلهاي سربي هستند. 
غلاف كابل علاوه بر اينكه تحت تأثير عوامل شيميايي قرار مي گيرد. بعلت جريانهاي كه از زمين عبور مي كند. تحت تأثير عوامل الكتروليتي نيز واقع مي شود. لذا بايد كابل از نظر الكتريكي نيز عايق شود. به همين جهت غلاف سربي توسط كاغذ قير اندود شده باشد از مس شود و روي آن را با موادي شبيه قير و گوني مي پوشانند. 
كابلهاي كه بطور آزاد در زيرزمين كشيده مي شوند. همگي تحت تأثير نيروي مكانيكي سطحي نيز قرار مي گيرند كه باعث فرورفتگي‌هايي در كابل مي شود و در نتيجه استقامت الكتريكي كابل در اين نقاط تنزل مي كند. 
لذا اينگونه كابل ها كه بايد فشارهاي خارجي را نيز تحمل كنند. شامل زرهي از تسمه هاي فولادي مي شوند و بهمين جهت بنام كابلهاي زرهي معروف هستند. زره فولادي نيز براي جلوگيري از زنگ زدگي و خورندگي با قشري از قيرو گوني و يا مواد مصنوعي PVC در پوشانده مي شود. 
كابلهايي كه تحت كشش زياد نيز قرار مي گيرد (مثل كابلهايي كه در معادن زيرزميني در كاربرد مي شوند و يا كابلهايي كه از رودخانه و يا درياچه مي گذرند، با زره فولادي از تسمه هاي باريك، مفتول هادي گرد و يا پروفيل پوشانده مي شوند. 
كابلها داراي سطح مقطع گرد و صنعتي هستند كابلها با دسته سيم‌هاي مثلثي داراي قطر كمتري نسبت به كابلهاي با رشته سيم دايره‌اي شكل هستند بهمين جهت سبكتر و قابليت انحناي آنها تيز بيشتر است ولي به خاطر اينكه حوزه الكتريكي اطراف آن غيريكنواخت است نمي توان در اختلاف سطح هاي زياد نيز از آن استفاده كرد. بهمين جهت فقط در كابلهاي تا ولتاژ KV10 از مقطع مثلثي (سكتوري) استفاده مي شود. 
در داخل كابلهاي PVC در مقداري پودر PVC قرار مي دهند. خاصيت اين  پودر اين است كه در حالت عادي موجب خنك شدن كابل و در هنگام آتش سوزي از شعله ور شدن كابل جلوگيري مي كند. 
براي جلوگيري از اشتباه و جهت تشخيص سيم هاي كابل از يكديگر، عايق سيم هاي هادي در رنگ هاي مختلف انتخاب مي كنند رنگ بندي عايق سيم ها بر اساس استاندارد VDE آنان در جدول زير نشان داده شده است. 
عوامل موثر طرز شناسايي كابل 
براي معرفي و شناسايي كابل از ظروف لاتين استفاده مي شود و هر ضرف مشخصاً به خصوص در كابل PVC است. 
به تعدادي از آنها اشاره مي كنيم. 
N : كابل با سيم مسي 
NA : كابل با سيم آلومينيومي 
Y : عايق PVC يا پروتودور، (اولين Y در رديف علامت گذاري) 
۲y : عايق PE  (اولين ۲y در رديف علامت گذاري) 
C : غلاف مسي بعنوان سيم صفر و يا محافظ. 
CW : غلاف از مقتول هاي نازك مسي كه بطور مربي دور تا دور كابل را پوشانده است و يك تصور نازك مسي بطور مارپيچي آنها را نگه مي دارد. 
F : ذره از سيم تحت فولادي قلع اندود. 
R : ذره از مقتول فولادي قلع اندود شد. 
Gb : تسمه فولادي مارپيچي براي محكم كردن F يا R . 
T : سيم نگهدارنده در كابلهاي هوايي از فولاد تابيده شده. 
بعد از حروف اختصاري كه معرف چگونگي كابل است. علائمي براي مشخص كردن سيم از نظر تعداد سطح مقطع نوشته مي شود كه عبارتند از: 
re : گرد، يك رشته 
rm : گرد چند رشته 
Se : سكتور يك رشته (مثلثي يك رشته) 
Sm : سكتور چند رشته (مثلثي چند رشته) 
و سطح مقطع سيم و بعد از يك خط مايل مقطع سيم صفر يا سيم محافظ نوشته مي شود و بالاخره در انتهاي علامت گذاري اختلاف سطح تامي كابل درج شده است. 
چند مثال بر روي كابلي نوشته شده است.   مفهوم اين حروف چيست. 
N : جنس هادي از مس 
yy دو پونس هر كدام از رشته ها و روپوش خارجي كابل پروتودور مي باشد. 
  : كابل چهار رشته با سطح مقطع ۵/۱ گرد و چند رشته 
  : قابليت تحمل ولتاژ فازي   و ولتاژ خطي  
  
NA : جنس هادي از آلومينيوم 
yy : روپوش داخلي و خارجي پروتودور 
  : و سه رشته سيم يا سطح مقطع ۴ به همراه يك رشته سيم با سطح مقطع ۵/۲ (چهار رشته) 
Sm : مثلثي چند رشته 
عوامل موثر در تعيين سطح مقطع كابل: 
جريان مجاز: 
همانطور كه مي دانيم، جريان الكتريكي عبوري از سيمها، در آنها توليد حرارت مي كند و سبب افزايش درجه حرارت سيم ها مي شود. در صورتي كه درجة حرارت هادي زياد شود. 
موجب خرابي عايق سيم ها مي گردد. عايق سيم ها معمولاً P.V.C بوده و حداكثر حرارت مجاز آنها   است. بنابراين، لازم است براي جريان الكتريكي مشخصي، با توجه به شرايط نصب و حداكثر دماي محيط، سيمي با سطح مقطع مناسب انتخاب شود تا سبب خرابي عايق سيم و اتصالي بين آنها نشود. سازندگان، سيم هاي الكتريكي را با سطح مقطع استاندارد با مقاطع ۷۵/۰-۱-۵/۱-۵/۲-۴-۶-۱۰-۱۶-۲۵-۳۵-۵۰-۷۰-۹۵/۰ ميلي متر مربع توليد مي كنند. 
سيم هاي عايق دار، بسته به وضعيت نصب آنها به سه گروه تقسيم مي‌شوند. 
گروه ۱: سيم هاي داخل لوله كه تعداد آنها در هر لوله يك تا سه سيم در نظر گرفته شود. 
گروه ۲: سيم هاي دو لا يا سه لا كه آزادانه در هوا كشيده مي شوند و معمولاً براي مصرف كننده هاي سيار به كار مي روند. 
گروه ۳: تعداد سيم يك لا كه آزادانه در هوا كشيده مي شود و فاصلة بين سيم هاي مجاور حداقل برابر قطر سيم است. 
طبق استاندارد VDE آلمان، جدول فوق جريان مجاز و فيوز استاندارد براي جلوگيري از عبور جريان بيش از حد مجاز را نشان مي‌دهد. اين جدول براي حداكثر دماي ۲۵ درجه سانتيگراد محاسبه شده است چنانچه درجة حرارت محيط از ۲۵ درجة سانتي گراد بيش‌تر يا كم‌تر شود. بايد مقادير جدول فوق را در ضريبي كه از جدول زير بدست مي آيد ضرب كرد. تا جريان مجاز سيم و جريان نامي فيوز محافظ تصحيح شود. 
افت ولتاژ: 
انتخاب سطح مقطع مناسب سيم، علاوه بر جريان مصرف كننده و دماي محيط، به افت ولتاژ در سيم ها نيز بستگي دارد. افت ولتاژ درون سيم ها باعث مي شود كه ولتاژ  سرمصرف كننده از مقدار مجاز كم تر شده موجب به كار كردن يا سوختن وسيله الكتريكي توده هر چه طول سيم ها بيشتر شود. افت ولتاژ مسير بيش تر مي شود. 
محاسبه افت ولتاژ: مصرف كننده هاي الكتريكي ولتاژ نامي معين دراند، اگر ولتاژ دو سر آنها از مقدار نامي بيشتر شود. باعث آسيب ديدن آن مي شود و اگر از مقدار تعيين شده كمتر باشد. باعث اختلال در كار مصرف كننده مي شود. افت ولتاژ به طور كامل از بين نمي رود ولي تا حد امكان كاهش مي يابد. كه به آن افت ولتاژ مجاز مي گويند معمولاً افت ولتاژ مجاز را برحسب درصد ولتاژ بيان مي كنند و براي اينكه افت ولتاژ خط بيش از اندازه نباشد درصد مجاز براي آن تعيين شده است كه عبارتند از: 
۱: براي مصرف كنندگان خانگي و روشنايي حداكثر ۵/۱% 
۲: براي الكتروموتورها ۳% 
۳: براي سيم هاي اصلي تا ورودي كنتور برق ۵/۰% 
فرمول محاسبه سطح مقطع با استفاده از افت ولتاژ مجاز در شبكه‌هاي تكفاز و سه فاز 
در حالت تكفاز   
در حالت سه فاز  
كه در فرمول فوق: 
P : مقاومت مخصوص .               : ضريب توان كه در حالت Dc برابر يك است.               I  : جريان مصرف كننده 
  : افت ولتاژ                        L : طول كابل مورد نياز 
U : ولتاژ شبكه 
مثال: اگر يك مصرف كننده تك فاز يا جريان مصرفي ۱۶ آمپر و ضريب ۷/۰ توسط سيمي با مقاومت مخصوص ۰۱۷۸۵/۰ و به طول ۲۰ متر از منبع ۲۲۰ ولتي تغذيه مي شود. سطح مقطع بايد چقدر باشد تا افت ولتاژ از ۳% بيشتر نشود. 
 
بنابراين سيم استاندارد بايد ۵/۱ باشد. 
چنانچه در مثال فوق حداكثر دماي محيط به ۴۵ درجه سانتي گراد برسد. مقطع مناسب سيم چقدر بايد انتخاب شود. 
با توجه به جدول جريان مجاز سيم ۵/۱ برابر ۵/۱۶ مي باشد. 
و همچنين با توجه به اينكه در دماي محيط   است با استفاده از جدول ضرايب تصحيح ضريب تصحيح ۶۵/۰ است كه در اين صورت جريان مجاز سيم ۵/۱ برابر   مي شود. پس مي بينيم كه سيم ۵/۱ مناسب مصرف كننده   نيست سيم با سطح مقطع ۵/۲ نيز به همين صورت جريان مجاز ۵/۲ برابر ۲۱ آمپر است   بنابراين از سيم   استفاده مي كنيم كه جريان مجازش در   درجه برابر   مي باشد و با توجه به ضريب تصحيح ۶۵/۰ جريان مجاز آن در   برابر مي شود ما   كه مي تواند جريان ۱۶ آمپر مصرف كننده را به راحتي عبور دهد. 
تمرين، يك مصرف كننده سه فاز با جريان مصرفي   و ضريب ۷/۰ توسط سيمي با مقاومت مخصوص ۰۱۷۸۵/۰ و به طول ۲۵ متر از منبع   تغذيه مي شود. سطح مقطع بايد چقدر باشد تا افت ولتاژ از ۱۳% بيشتر شود. دماي ۲۵ 
سطح مقطع كابل را در دماي ۵۰ درجه نيز محاسبه كنيد. 
شرايط نصب و قرار دادن كابل هاي برق 
شرايط مختلف نصب نيز در تعيين سطح مقطع كابل بسيار مؤثر است از مجله اين شرايط به درجه حرارت محيط اشاره كرد در هنگام كابل كشي شعاع خمش كابل هاي پلاستيكي نبايد از بطور متوسط ۱۵ برابر قطر خارجي كابل كوچك تر باشد. در هنگام كابل كشي توسط دستگاه هاي مخصوص بايد مراقب بود كه نيروي كششي وارده به كابل از مقادير مجاز بيشتر شود در هنگام كابل كشي در كانالهاي خاكي و بر روي ديوار و بسته كابل شرايطي وجود دارد كه در ادامه به آن مي پردازيم. 
شعاع خمش كابل: در موقع كشيدن كابل بايد دقت شود كه كابل پيچانده نشود. تا نخورده، جمع نشود. در ضمن خيلي تحت فشار كنشي قرار نگيرد. اگر بخواهيم كابل در مقابل خم شدن و فشار محافظت شود. بايد شعاع خمش كابلهاي مختلف حداقل مطابق جدول زير باشد. 
انواع كانالهاي كابل: 
كانالهاي خاكي: كانالهاي خاكي را به مقطع ذوزنقه مي سازند تا از ريزش خاك به داخل كانال جلوگيري مي شود. ابتدا كف كانال بايد آجر فرش شده، بعد به ضخامت   ماسه نرم ريخته و كابل را روي آن قرار داد. 
مجدداً به ضخامت   روي كابل بايد ماسه ريخته و روي آن را آجر فرش كرد ماسه و شن هاي ريخته شده علاوه بر حفاظت كابل، چون هوا در بين ماسه ها وجود دارد باعث خنك شدن كابل نيز مي‌شود. 
 • بازدید : 129 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مجتمع معدني گل گهر يكي از بزرگترين پروژه هاي كشور است.كار اين مجتمع جدا كردن آهن از سنگ آهن مي باشد.اين پروژه توسط دو فاز اجراء مي شود كه البته فاز ۱و۲ مثل هم است .
حال براي اينكه اين پروژه بيشتر و سريعتر قابل بهره برداري باشد فاز۳ يا فاز طرح و توسعه اي در دست برنامه ريزي و ساخت است .كار آموزي من در شركتي است كه مسوليت كلي راه اندازي برق طرح توسعه را بعهده دارد.مجتمع فولاد مباركه و نورد اهواز توسط براده آهني كه از گل گهر استخراج مي شود تغذيه مي شوند .البته براده آهني كه قرار است به نورد اهواز برود ابتدا به كشور بحرين مي فرستند تا كار گندله سازي انجام شود و بعد دوباره وارد كشور مي شود و به اهواز مي رود.البته قرار است كه بعد از اجراي فاز۳ طرح گندله سازي در كشور در خود منطقه گل گهر اجراء شود ،كه بسيار پروژه عظيمي است و ما اميدواريم اين پروژه هم هر چه سريعتر اجراء شود.
پس از انفجار ديناميت در معدن كه اين كار توسط يك شركت خاصي انجام           مي شود ،سنگ توسط سنگ شكن به قطعاتي كوچك تبديل مي شود و سپس توسط نوار نقاله اي به سيلوهاي انتقال مي يابد .از اين پس توسط يك نوار نقاله ديگر از سيلو به آسياب خشك انتقال مي يابد.قبل از ورود به آسياب خشك در يك قسمتي مقداري آب به آنها پاشيده مي شود تا مقداري رطوبت گرفته تا عمل آسياب راحت تر و همچنين از بلند شدن گرد و غبار جلو گيري كند.
پس از اينكه سنگ ها به ذرات ريز مورد نظر تبديل شد ،وارد دستگاهي بنام كلاسيفايرClasfire مي شود.در اينجا است كه ذرات موجود بر اساس وزن به Screen (غربالها)يا به سيكلنها راه مي يابند.ذراتي كه از screen عبور مي كنند اجازه ورود به اربينها را پيدا مي كنند.سپس وارد جدا كننده خشك 
مي شوند.در اين مرحله مقداري از الكن آن گرفته مي شود و مقدار آلكني كه قصر مي رود وارد ميدل بينها خواهند شد و سپس از آنجا وارد مرحله آسياب تر مي شود در اين مرحله پس از عبور از آسياب تر وارد سپرتورهاي (جداكننده هاي)تر و سپس فيلترها خواهند شد كه فيلتر ها باعث جدا شدن آب از آهن شده و آهن خالص توسط نوار نقاله به خارج راه پيدا مي كند .اما ذراتي كه پس از خروج از كلاسيفاير وارد سيلكنها مي شوند پس از جدا شدن     مرحله ايي را مانند آنچه كه قبلا گفته شد طي مي كنند.اما مقدار آهن و غباري كه از سيلكنها بيرون مي رود وارد (گتماهي به نامESP Eictro-static-sprator) )مي شود كه در اين مرحله آهن موجود در گرد غبار توسط ESPگرفته مي شود و غبار باقيمانده توسط دودكش كه ارتفاع آن حدود ۵۰ متر است بيرون مي رود.
پروسهESP :
در داخل سه مخزن بزرگ تعداد زيادي صفحه هاي مشبك كه به عنوان قطبهاي مثبت و منفي عمل كرده و ولتاژ زيادي روي آنها اعمال مي شود و باعث جذب ذرات مي شوند قرار گرفته است و با ايجاد ضربه يا شوك اين ذرات از روي صفحات جدا شده و به داخل قيف يا hopper فرو مي ريزند و دهانه hopper بوسيله يك سري المنت هاي حرارتي كه به صورت Lope دور تا دور دهانه قرار گرفته اند و در انتها به ترموستات وصل مي شوند اين گرما باعث مي شود تا از چسبندگي اين مواد در دهانه هاپر جلوگيري شود بعد از ريختن از داخل هاپرها بر روي يك سري نوار نقاله ايي ريخته و بارگيري   مي شود و گرد و غبار آن با آب قاطي شده و به صورت دوغ آب بيرون رفته و به بيابانهاي اطراف ريخته مي شود.

فهرست:
در اينجا كار گروه برق و ابزار دقيق در اين پروژه طرح و توسعه كه به اين صورت است آشنا مي شويم.
۱-اجراي عمليات نصب نردبانهاي كابل و سيني كابل
۲-اجراي عمليات كابل كشي
۳-اجراي عمليات نصب روشنائي Lighting
۴-اجراي نصب ترانسفورماتورها
۵-اجراي نصب سيستم اعلام حريقfire alarm systm
۶-اجراي عمليات نصب تابلوي روشنائي lighting panels
۷-اجراي عمليات نصب سيستم اطفاي حريقfire lighting systm
۸-اجراي عمليات نصب سيتم ارتينگerthing systm
۹-اجراي عمليات نصب سيستم باس داكت
۱۰-اجراي عمليات نصب پانلهاي واتاژ پايينDow volthge
۱۱-اجراي عمليات نصب تابلوهاي Motor center vonrol Mcc
۱۲-اجراي عمليات نصب گندله هاي كابلcable gland
۱۳-اجراي عمليات نصب آلارم و جانبي
۱۴-اجراي عمليات سيستم DC,UPS
۱-نصب كابل و سيني كابلLader :
در طرح توسعه و در قسمت فاز ۳ گل گهر ساختمانهايي پيش بيني شده كه به نام ساختمانهاي ۱۳و۱۸نامگذاري شده كه هر كدام داراي چهار طبقه مي باشد .در بعضي طبقه هاي اين ساختمان اتاق هاي كابلي پيش بيني شده است كه اين كابل ها رابط بين اين اتاق ها و موتورهاي آسياب و همچنين قسمت روشنايي و فاير آلارم و ساير قسمتهاي ديگر مي باشند كه بايد توسط يك سري Lader نگاه داشته شوند اين   Lder ها همان سيني و نردبانهايي هستند كه در اندازه ها و فرمهاي مختلفي ساخته شده و بر روي saport هاي خود پيچ مي شوند ،تا نگهدارنده خوبي براي كابلها باشند.اما ساپورتها يا نگهدارنده هاي سيني از نبشي هاي ۵و۶ ساخته مي شود كه بر روي ستونها و روي ديوارها پيچ مي شوند تا Lderها بر روي آنها قرار گيرند.خود اين saportها انواع گوناگون و طريقه نصب مختلفي دارند كه من در اينجا چند نمونه از طريقه نصب آنها را تهيه كرده ام كه در صفحات بعد مشاهده مي فرمائيد.هر كدام از اين ساپورتها با يك شرح ياDetail مشخص شده اند كه با توجه به Detail آنها طيقه نصب آنها هم فرق مي كند.
ساپورتها توسط كارگران و با نضارت مهندسان نصب مي شوند.اما سيني كابل ها كه با توجه به شكل آنها كاربردهاي مختلفي دارند را شرح مي دهيم:
سه نوع سيني داريم ۶۰۰mm –۴۰۰mm –۲۰۰mm  .
در عكس هاي شماره ۱و۲ سيني هايي را مشاهده مي كنيد كه در ساختمانهاي ۱۳و۱۸ نصب شده اند .عكس هاي شماره ۳و۴ سيني هايي را نمايش مي دهد كه در قسمت زير زمين و يه اصطلاح تونل معدن قرار گرفته اند كه مخصوص كابل هاي ولتاژ بالا High volthge مي باشند و رابط بين پست توانير و اتاف هاي سوئيچ گير مي باشد طرح اين تونلها از قبل و توسط مهندسان آمريكايي طراحي شده و با توجه به طرح  قبل مهندسان ايراني طرحي مشابه آن اجرا كرده اند.پست توانيري كه در معدن مي باشد ۲۰kv است كه توسط همين كابل هاي High-v از داخل تونل به ترانس ها         مي رسند.
در شكلهاي نشان داده شده در صفحه بعد انواع رابط هاي Lader ها را نشان مي دهد كه به صورت ۲راهي ۳راهي و۴راهي مي باشد مثلا رابط SEEMOTE رابط بينLader –۴۰۰mm 200mm مي باشد و نام آن طبق شكل REDUCER  STRAIGHT است همچنين زانوهاي مختلفي هم وجود دارد كه در شكل مشاهده مي فرمائيد.
شكل SEE .NOTE –۳ يك چهار راهي را نشان مي دهد كه Laderهاي روابرو يك اندازه اند و نام آن Egual And un  egual  وCROSS است .بر روي سيني يك سري تقسيم كننده ها در ۱۰۰mm يا۲۰۰mm و يا۳۰۰mm در داخل سيني قرار مي گرفت.
انواع كابل ها:
كابل ها انواع گوناگوني دارند .مثلا كابل هائي كه براي fire alarm استفاده مي شود كابل هاي رشته ايي و شماره آنها  كه ۳٫۲/۵ مي باشند داراي هادي مسي و عايق آن اتيلن آميد به اضافه يك فايل آلومينيومي دور تا دور كابل قرار گرفته و پوشش آن قرمز است كابل هاي ديگري كه در آنجا استفاده مي شد ،كابل۶۵ بود كه مشابه به همين كابل بود ولي عايق آن PVC است.براي ارتباطات مخابراتي از كابل هاي ۵۱ استفاده مي كردند كه ۳٫۰/۶ و داراي عايقPVC مشكي و يك نوار آلومينيومي دور تا دور آن مي باشد.
در كابل هاي مخابراتي ۴۱ كه مشابه ۵۱ مي باشند يك سري رشته هاي استيل وجود دارد كه محافظ و مقاومت كابل را برابر كشش بيشتر مي كند.
اما كابل هايي كه براي روشنايي استفاده مي شدند اكثراً  3.1/5و۵٫۱/۵  مي باشند و عموماً رنگ هاي قرمز-زرد –آبي در سه فاز سبز و زرد براي ارتينگ استفاده مي شود.كابل هاي روشنايي همه و كار و توسط يك سري بسط هاي پلاستيكي به ديوار رولپلاك مي شدند . كابل هاي اعلام حريق حتماً بايد از داخل لوله هاي مخصوص عبور كنند كه لوله هاي ۳/۴inch –fire alarm به بالا و لوله هاي۳/۸ براي تلفن استفاده مي شود .خوشبختانه كابل هائي كه در آنجا استفاده مي شد همه ساخت كشور خودمان بودند و خيلي كمتر از كابل هاي خارجي استفاده مي شد .سر بندي كابل ها توسط تكنسين هاي ماهر انجام مي شد و سپس توسط مهندسان شركت ناظر مورد تاييد قرار مي گرفت.
سيستم روشنايي Lighting :
سيستم روشنايي شامل ساختمانهاي ۱۳و۱۸ و خود سايت يا كارخانه مي باشد.در ساختمان هاي ۱۳و۱۸ كه به اصطلاح اتاق هاي فرمان در آنجا طراحي شده و تابلوها و سوئيچگيرها در آن جا قرار دارند احتياج به روشنائي دارند.در كاتولوگ صفحه بعد با يك سري از سمبولها كه در نقشه هاي صنعتي از آنها استفاده مي شود آشنا مي شويم و توضيحات لازم در مقابل خود آنها داده شده است.
اما كليد و پريزها و لامپ هي فلورسنت و ابزار ديگري كه در سيستم Lighting  استفاده مي شوند بدين صورت مي باشند.
در داخل اتاق فرمان و اتاق كابل ها مهتابي هايي كه بعدا انواع آنها را خواهيم گفت استفاده مي شود.در داخل كارخانه نورافكن هاي صنعتي ۲۵۰-۴۰۰ و۱۲۵ وات ضد آب و ضد گردوغبار استفاده مي شود كه هر كدام داراي ۵ سوراخ مي باشند ۳سوراخ براي R-S-T يك سوراخ براي نول و يك سوراخ ديگر براي سيم Earth استفاده مي شود.در بعضي از قسمت هاي سايت كه از روشنايي موقت استفاده مي شد چون كارگران در شب هم كار مي كردند.گروه برق مجبور بود روشنايي موقتي براي آنها طراحي و نصب كند كه بيشتر از پروژكتورهاي سه فاز استفاده مي شد.اكثرا در داخل ساختمانهاي اداري و همچنين ساختمان هاي ديگر از كليدهاي تبديل اسففاده مي شود ،تا از چند نقطه بتوانند لامپ هاي روشن را خاموش يا برعكس عمل كنند . تمام كليدها چه داخلي و چه خارجي در ۱۲۰cm از كف نصب مي شوند.
يك سري چراغهاي اضطراري در اتاق هاي فرمان در داخل پريزهايي۱۶A و۲۲۰V قرار دارند كه در هنگام قطع برق در مدار قرار مي گيرند و فاصله آن از كف ۲۴۰CM  مي باشد.
در صفحات بعد با شكل لامپهاي فلورسنتي آشنا مي شويد كه در طرح و توسعه مورد استفاده قرار مي گرفت و من در اينجا اطلاعات مختصري را مربوط به هر كدام مي نويسم.
F1 :براي ۲٫۴۰W صنعتي است بدنه اش صفحه استيل گالوانيزه است۵ ترمينال دارد كابل آن ۵٫۱/۵ و محافظ لامپ از نوعIP20 مي باشد.
F2وF3 :1.40W است حفاظت آن IP20 است ۵ ترمينال دارد و سيم آن ۵٫۱/۵      مي باشد.
F4 وF5 :3.40W است و حفاظت آن IP20 است ۵ ترمينال دارد و سيم آن ۵٫۱/۵ است.
F6 :2.40W است و تمام مشخصات ديگرF4 وF5 را دارد بااين تفاوت كه انعكاس نور آن بطور پراكنده درخشان است.
F7 :2.40W است. داراي حفاظتIP23 و۵ ترمينال دارد.
F8 :4.20W است داراي حفاظت IP20 و درپوش روي آن قهوه ايي است.
F8A :مثل F8 است ولي پراكندگي نور آن بيشتر است و در جاهاي تاريك تر استفاده مي شود.
F9 وF10 :2.40W كابل آن ۵٫۱/۵ و نور آن بدون پراكندگي است.
من در اينجا تصوير يك سري لامپ ها را هم كه در كارخانه و سايت استفاده مي شد تهيه كردم .بعنوان مثال لامپ S1 با فشار قوي سديم و ۱٫۱۰۰W مي باشد و كابل آن ۵٫۶mm است.
شكل I3 يك لامپ تونلي است كه بيشتر در تونل ها و اتاق هاي كابل استفده مي شود كه ضد آب و ضد ضربه مي باشد.
شكل I4 نشانگر يك لامپ اضطراري كه قبلا در مورد آن توضيح داده شد.يعني با قطع برق به طور خودكار در مدار قرار مي گيرد.

تابلوها:
تابلوهايي كه در آنجا استفاده مي شد انواع گوناگون و كارايي مختلفي داشتند.از جمله تابلوهاي روشنائي كه در اتاق هاي ساختمان ۱۳ و۱۸ قرار دارند بنامEB كه تابلوهاي توزيع روشنائي هستند و ER تابلوهاي مارشال رك همچنين تابلوهاي DC شامل تابلوهاي Mcc كه مربوط به قسمت هاي ESP مي شود و ديگر تابلوها از جمله FE تابلوهاي كنترل فركانس است.تابلوهايي كه براي من جالب بود تابلوي FE بود چون در يك قسمت آن يك برد الكترونيكي استفاده شده بود كه در آن از تريستور و خازن ساخته شده بود و كار آن كنترل سرعت دور موتورها توسط فركانس بود .يعني با افزايش فركانس تركتورها عمل كرده و سرعت دور موتور را زياد مي كرند و فركانس سرعت موتورها كم مي شد.
اين تابلوها ساخت شركت ABB سوئد بود همچنين تابلوهاي قبلي را هم كه نام بردم اغلب ساخت همين شركت بود.من در اينجا چند نمونه از عكس هائي را كه از آنجا تهيه كرده ام براي شما نمايش مي دهم.تابلوهاي ER تابلوي تنظيم ولتاژ هستند.

ترانس:
پست توانيري را كه در عكس مشاهده مي كنيد يك پست۲۰KV مي باشد همينطور كه قبلا گفته شد ولتاژ توسط كابل هاي Hig v به سر ترانس ها راه پيدا مي كند.
اما ما ترانس هاي مختلفي در اينجا داريم از جمله ترانس هاي كاهنده ۲۰kv به۴۰۰v و ۲۰kv به۶kV كه مربوط به ساختمان ۱۸ مي باشند.البته خروجي ترانس ۲۰kv به۶kv به سر فن موتورهاي آسياب خشك مي رود همچنين در قسمت ESP سه عدد ترانس وجود دارد كه علاوه بر كاهندگي كار يكسو سازي ولتاژ را هم انجام مي دهند و خروجي آنها ۱۱۰V DC است و به ترانس هايrecti fire مشهورند.همچنين در قسمت آسياب تر دو عدد ترانس ۲۰Kv به۴۰۰v وجود دارد كه خروجي آنها توسط كابل ها و از طريق كانال هاي زيرزميني به سر موتورها راه پيدا مي كند كه روي كانال ها را با بتونهاي سيماني مي پوشانند.
اكثر ترانس ها ساخت كشورمان است .البته ترانس هاي recti fire ساخت كشور آلمان مي باشد.

عتیقه زیرخاکی گنج