گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 122 views
  • بدون نظر

تعداد صفحات : ۳۹
فرمت فایل : ورد
برای ایجاد یك ساختمان مدارك زیر ارائه شوند
طراحی معماری ، محاسبات استراكچربانقشه های دارای پوزیسیول ، فهرست بهاء باتوضیحات مربوطه خصوصا نوع مصالحی كه باید درآن استفاده شوند پلان زمانبندی وبرای مصالح ساخنمانی جدید و تازه عرضه شده ازتولیدهای مخصوص ، باید كنترل مخصوص درمورد مرغوبیت وایمنی ، احنمالا برگه آزمایش موجود باشد.درشروع كاریك ساختمان طراحی شده طرحی درمقابل قراردارد كه باهمكاری مهندس ساختمان تهیه می شود. برای اینكه طراحی واستراكچر درارتباط نزدیك بایكدیگر باید باشند. برای طراح سیستم باربر ساختمان نیاز به تجربه است كه  آن موجب انتخاب روش واقتصادی ماده ساختمانی ویك سیستم مناسب باربری می شود  كه هدایت درست عملیات ساختمان ساده ترین روش تقریبی محاسبه بسیار مهم است .

درشروع كاریك ساختمان طراحی شده طرحی درمقابل قراردارد كه باهمكاری مهندس ساختمان تهیه می شود. برای اینكه طراحی واستراكچر درارتباط نزدیك بایكدیگر باید باشند. برای طراح سیستم باربر ساختمان نیاز به تجربه است كه  آن موجب انتخاب روش واقتصادی ماده ساختمانی ویك سیستم مناسب باربری می شود  كه هدایت درست عملیات ساختمان ساده ترین روش تقریبی محاسبه بسیار مهم است .

طرح پس از اینكه به صورت قابل رویت ترسیم می شود محاسبات نهایی استاتیكی انجام می شود .

درآخر وارد جزییات كار می شود سپس طرح نهایی اجرایی ترسیم می گردد.

طراحی خوب همراه استراكچرمطمئن واقتصادی برای یك ساختمان نیاز به شناخت درمورد مصالح ساختمانی ، سیرنیرو ، اندازه ها ، اجراو نوع  آن و همچنین نظارت وسیح ودقیق ، تمرین واستعداد ذاتی می باشد.

فهرست مطالب

مقدمه

بتن پیش تنیده :

چند نوع سازه اسكلت فلزی داریم :

كارگذاشتن ستونها :

(( نصب ستون به صفحه های فلزی))

((نصب پیچهای مهاری))

   ((چگونگی ساخت ستون))

ب)روش اتصال دو پروفیل با یك ورق سراسری:

ج)اتصال دو پروفیل با بستهای فلزی:

((پلها ))

((ساخت پلها ))

((بادبند قائم))

((بادبند افقی ))

((درز انبساط)):

((درز انقطاع ))

آرماتور بندی:

بتن ریزی:        

متراکم کردن بتن توست دستگاه ویبراتور:

نحوه صحیح ویبره زدن:

تحکیم بستر:

جوشکاری:

کار گزاری صفحه ستون ها:

تصاویر


عتیقه زیرخاکی گنج