گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 97 views
  • بدون نظر
این فایل در ۷۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

محل كارآموزي اينجانب در شركت ولشت كلاردشت بوده است كه يك شركت خصوصي است بنده از ابتداي كار يك ساختمان ۸ واحد وارد كارگاه ساختماني شدم در ابتدا كار تخريب ساختمان قديمي موجود مورد توجه قرار گرفت كه شركت قبل از تخريب نقشه هاي اجرايي را كشيده و كارهاي شهرداري را انجام داده تا بعد از گرفتن شناسنامه ساختمان اقدام به احداث وساخت ساختمان مورد نظر را انجام دهد بعد از انجام دادن كارهاي اداري در شهرداري مورد نظر كه شهرداري منطقه ۹ كرج و گرفتن جو از ساخت از شهرداري شركت اقدام به قطع گاز ساختمان توسط اداره گاز شهرستان كرج كرده وبعد از انجام اين كار اقدام به برچيدن شوفاژ خانه ساختمان كرده است و وسايلي كه مي توانست از ان استفاده كند از ساختمان خارج كرد وسپس ساختمان مورد نظر را تخريب كرد كه تخريب ساختمان ابتدا از ديوارهاي داخلي، درها وبيرون آوردن چارچوب درهاي داخلي شروع شد وسپس آسفالت پشت بام ساختمان توسط عوامل تخريب مانند ورقه هاي كاغذ لوله شده از پشت بام كنده شده نكته مهم اين است كه قبل از تخريب پشت بام حتما آسفالت بايد به صورت جداگانه برداشته شود چون در صورت انجام نشدن اين كار تخريب پشت بام با  آسفالت كاري بسياري دشوار ميشود بعداز جمع شدن آسفالت پشته بام وتخليه آن از پشت بام به داخل كاميون وحمل وخارج كردن آن از پروژه سقف ساختمان كه طاق ضربي بودتخريب شد عوامل تخريب موظف به تخريب وجمع آوري آجرهاي موجود وچيدن آجرها در يك گوشه حياط شده بعد از تمام شدن تخريب ساختمان كه قوطي بودند و تير آهن هاي ساختمان بود كه ستون ها از ساختمان قديمي به جاي مانده بود و تيرآهن در يك روز توسط عوامل تخريب بوسيله هوا برش بريده و به همراه تمام چهارچوب ها و درها وپنجره ها كه قبلا از ديوارها خارج شده بود و بار كاميون شدهو از پروژه خارج شدند و خاك بسياري بود كه بر جاي مانده بود تمام عمليات تخريب ساختمان بين ۱۵ تا ۲۰روز انجام شد.
بعد از تمام شدن عمليات تخريب مرحله خاك برداري پروژه بود كه توسط يك لودر و چند كاميون انجام شد عمليات خاك برداري در يك روزكاري به انجام رسيد واز نقطه صغري كه قبلا توسط مهندس ناظر در نظر گرفته شده بود ۸۰سانتي متر با اين تراز انجام شد يعني او در نقطه صفر ۸۰سانتي متر پايين تر رفت قادر به اين حد فاصل شناژ بنحوي وفنداسيون ساختمان جديد احداث شود در حين انجام عمليات خاك برداري به چند فنداسيون تكي كه در زمان قديم براي مقاوم كردن زير ستون انجام شده بود برخورديم كه مصالح موجود براي ساخت اين فنداسيون ها شفته آهك بود كه بسيار سنگين و مقاوم بودند كه لودر با خالي كردن اطراف اين فنداسيون وزير آن موفق به خارج كردن فنداسيون هاي مذكور شد كه دوتاي آن را در يك كاميون بارزده شده به دليل سنگين بودن آن و از پروژه خارج شده درست كردن اين فنداسيون ها با مصالح شفته آهك در زمان خود بسيار جالب وقابل ستايش بود.
در زمان خاك برداري ساختمان سرد و چاه قديمي باز شده كه اگر طبق ضوابط قرار بود اين چاه ها پر شود بوسيله ملات شفته آهك پر مي شود اما يكي از چاه ها متوسط دو در با خاك پر شد كه كار بسيار اشتباهي است اما به دليل هزينه وسرعت  درانجام كار اين نوع پركردن چاه هاي قديمي بيشتر متداول شده است كه كار بسيار اشتباهي است وممكن است بعد ها اين چاه نشت كرده چون خاكي كه به داخل چاه ريخته مي شود انباري چاه را پر نمي كند وفقط مقداري از انباري وتمام ميله را پر مي كند.
كه بعد از گذشت زمان وحركت خالي كه به صورت مخروطي در ميله قرار گرفته باعث نشت خاك ميله چاه مي شود اما اگر چاههاي موجود با ملات شفته آهك به همين صورت پر شود به دليل سفت شدن اين ملات هرگز نشت نكرده وباعث هيچ خطري در اينده هم نمي شود كه اميد است اين كار كه به دليل هزينه موجود در اغلب پروژه هاي ساختماني انجام نمي شود با نظارت پشته مهندسان ناظر انجام شود نكته مهمي كه قابل توجه بود حضور نداشتن مهندسان ناظر در زمان خاك برداري بود كه اگر ايشان حضو رداشتند شايد چاه هاي مذكور را اينچنين باخاك شد كه ريختن مقداري آب وپركردن آن در مدت زمان بيشتر كمي بهتر از چاه اول بود به دليل بودن ساختمان هاي مجاور همسايه باقي ماند تا ضربه هاي لودر و خالي شدن خاك كناره ساختمان باعث تخريب ساختمانهاي مجاور نشود در همسايگي شرقي يك ساختمان يك طبقه كه ساختمان غربي نگراني بيشتري براي مسئولان پروژه به همراه داشت چون ديوارهاي ساختمان با گل چيده شده بود وبسيار سست و ريزش بود البته شركت قبلا ساختمان همسايه را بيمه كرده بود تا در صورت بروز حادثه بيمه خسارت وارده را پرداخت نمايد وبراي اطمينان از همسايه غربي خواسته شده بود كه در زمان خاك برداري ساختمان را تخليه كنند كه كار بسيار پسنديده اي بود در انتهاي زمين مورد نظر زير زمين بود كه در هنگام خاك برداري تا نصف آن خاك برداري شده بود وبقيه زيرزمين پر از خاك شده بود كه در محل فعلي زيرزمين جاي ۳ فنداسيون وشناژهايي بود كه براي ساخت ساختمان جديدي بايد احداث ميشد (بعداً) در مورد اين زيرزمين توضيح داده مي شود ودر پايان روز كاري گودبرداري ساختمان با حمل خاكهاي اضافه بوسيله كاميون به خارج از پروژه خاك برداري به اتمام رسيد.
در روز بعد چند كارگر مشغول كندن خاكهاي كنار ديوارهاي همسايه شدند كه به دليل آسيب نرساندن به ساختمانهاي مجاور آن خاكها را جابجا نكرده بود ساختماني كهنه در همسايگي غربي زمين وجود داشت يك ساختمان دو طبقه بود اما وقتي كه كارگر ها كمي از خاكها را خالي كردند ديده شد ساختمان داراي پي وكرسه چيني است وبا خيال راحت خاكها را از كنار ساختمان خارج كرديم اما نه فقط مانند خاكهاي طرف ساختمان شرقي كه با خالي كردن مقدار كمي از خاكها بوسيله كارگرها ديده شد كه ساختمان فاقد پي است و ديوارهاي آن با گل چيده شده است و اين مسئله باعث ناراحتي كاردر اجرا مي شد و شركت ساختمان مجاور بيمه كرد تا در صورت بروز حادثه شركت بيمه خسارت وارده پرداخت كند .  را خاك را تخليه كرديم وبعد از خارج كردن خاك شناژ که از دیوارهای همسایه خارج شده بود سرند کردند و با اضافه کردن آب ودرست کردن ملات اقدام به دیوارچینی کردیم دلیل استفاده  از گل برای دیوارچینی شناژ فنداسیون این بود که بعد از اجرای فنداسیون بتوان آجراهايی كه در شناژ بندی مصرف شد باز از زمین خارج کرده و در دیوار چینی وپارتیشن بندی از آنها استفاده کرد.بعد از تمام شدن شناژ افقی فنداسیون نوبت به اجرای بتن مگر یا نظاف رسید که با بتن با عیار ۱۵۰ اجرا شد اجرای بتن مگر را تاموازی یکسان ریخته واز تخته ماله صاف کرد و با انجام دادن این کار یک سطح صاف بر کف فنداسیون بوجود آمد با اینکار بتن مگر به پایان رسید.
و بعد از این کار اجرای بتن مگر نوبت به محاسبات میلگردهای مورد مصرف در ساختمان رسید محاسبات میلگردهای ساختمان از روی جدول ونقشه های ساختمان انجام شد و بعد از خریداری میلگرد ها وتخلیه آن د رپروژه آرماتور بند انتخاب شده وبعد از نوشتن قرارداد آرماتوربندی ساختمان شروع شد.
ابتدای آرماتوربندی با اندازه زدن میلگردهای کف فنداسیون (مش) شروع شد ومش های فنداسیون انجام شد طول مشهای به اندازه طول فنداسیون منهای ۱۰ سانتی متر با خم ۱۰ سانتی بود وبعد از بستن مش ها نوبت به میلگردهای شناژ رسید که هم در کف و هم در بالای شناژ شد وبعد نوبت به اجرای خاموتهای فنداسیون شد که بعد از اندازه زدن وقطع کردن وخم کردن میلگردها خاموتهای فنداسیون درست شد و آنها را در داخل میلگردهای طولی موجود در فنداسیون انداخته شد آرماتور بند در زمان بستن خاموتها گره های خاموتها را در یک طرف انداخته بود كه به او گفتم که گره های خاموتها باید در دوطرف به صورت یکی در میان اجرا شود که با تاکید ما چند تا فنداسیونها به این طریق انجام شد اما چند تا شناژ ها گردها در یک طرف شناژ در بالا قرار گرفته بود بعد از تمام شدن خاموتها وبستن آنها میلگردهای انتظار برای اجرای ستون ها انجام شد که طول میلگردهای انتظار از بالای فنداسیون ۸۰سانتی متر بود و با ۲ یا ۳خاموت میلگرد انتظار بسته شد وقبل از بتن ریزی به مهندس اطلاع داده شد تا از پروژه بازدید نماید تا در صورت تایید کردن اجرای آرماتوربندی پیمان کار اقدام به بتن ریزی فنداسیون کند.
روز بعد مهندس ناظر نظارت بر اجرای آرماتوربندی فنداسیون در محل احداث پروژه حاضر شد مهندس ناظر با دقت زیاد شروع به بازدید از پروژه کردند وبعد از مدتی نماینده پیمانکار را خواسته واز او به دلیل اجرا نکردن صحیح گره ها در خاموتهای فنداسیون راخواستار شدند که با توضیح نسبتا منطقی نمایند. رو به رو شدند که نماینده پیمانکار توضیح دادکه تمام گره ها در فنداسیون به صورت چپ و راست اجرا شده است و در بعضی از موارد که آرماتور بند اشتباه کرده بود اکثر گره های خاموتها به طور صحیح اجرا شده بود وبا لطف مهندس که آن مقدار اشتباه را قابل بخشش دانستند آرماتوربندی فنداسیون را تایید کرده و اجازه بتن ریزی را به پیمان کار کار داد.
بعد از تایید آرماتوربندی فنداسیون داخل دیوارهای شناژ با نایلون پوشیده شد تا بتن به آجرهای موجود نچسبد تا بتوان بعداز بتن ریزی آجرهای استفاده شده در شناژ بندی را از خاک بیرون آورده و از آن باز استفاده شود قبل از بتن ریزی حفره های بین فنداسیون با خاک پر می شود تا فشار بتن باعث تخریب دیوارهای شناژ فنداسیون نشود.
بعد از تمام شدن مراحل فوق نوبت به بتن ریزی رسید روز قبل از بتن ریزی اکیپ اجرای کار دستگاه بتن ساز(مخلوط کن) را د رجایی که باید دستگاه قرار می گرفت گذاشته ومقدمات کار را انجام دادند چند کامیون شن وماسه شب قبل از بتن ریزی در کار تخلیه شد.

بتن ریزی فنداسیون
صبح زود کار بتن ریزی فنداسیون شروع شد و ۶ تا ۷ نفر اکیپ بتن ریزی بودند که شروع به ساخت بتن کرده و تخلیه آن د رفنداسیون را انجام دادند با شروع کار بتن ریزی از انتهای فنداسیون بتن ریزی آغاز شد و دلیل این کار برای اکیپ بتن ریز این بود که از اول صبح که قوای بدنی انسان زیاد است بتوانند مسافت بیشتری را طی کنند با شروع کار دیده شد که در دستگاه بتن ریز سیمان به اندازه کافی ریخته نمی شود وبعد از جویا شدن علت کار معلوم شد که این اکیپ ها سیمان مصرفی را بصورت تجربی داخل دستگاه میریزند. وبا یک محاسبه ساده دیده شد مقدار سیمانی که در دستگاهی می ریزند نصف مقدار سیمان را که در دستگاه می ریزند بیشتر کنند و با تایید دستگاه نظارت کار ادامه پیدا کرد.
بتن ریزی فنداسیون شروع شد و همراه با آن ویبره کردن بتن بوسیله دستگاه ویبراتور آغاز شد.
  • بازدید : 138 views
  • بدون نظر

در اين پست فايل وردي با عنوان ” کارآموزی حقوق و دستمزد – مرکز خدمات پارس الرمس “
در ۶۶ صفحه براي شما عزيزان آماده نموديم اميداست که مورد پسندتان واقع شود همچنين
مبلغي که براي اين فايل در نظر گرفته شده مناسب مي باشد.
با تشکر خدمت شما عزيزان

  • بازدید : 144 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

امروزه با توجه به تحولاتي كه در عرصه هاي مديريتي رخ داده و با توجه به اين تحولات و پيشرفت هاي مديريتي ادارات و نهادهاي دولتي و غير دولتي نيز درصدد تطابق سيستم مديريتي خود از روش دستي به روش ماشيني برآمده اند.
با گستردگي اين تحولات در سطح حسابداري و حسابرسي تمامي ادارات تا ادارة تربيت بدني نيز درصدد برقراري يك قسمت ويژه در مكان ادارة خود به عنوان امور مالي برآمده كه بتواند سيستم صورت هاي مالي خود را تجزيه و تحليل نمايد كه از اين طريق با استخدام حسابداران حرفه اي در تسهيل اين امر تلاش مي كنند
براي پي بردن به اهميت ورزش و لاينفك بودن آن از زندگي انسان ها در طول تاريخ، خوب است بحثي پيرامون تاريخچه ورزش داشته باشيم.
اصل ورزش را از يونان دانسته اند كه به منظور چابكي بدن و ايجاد قوّت انجام مي يافت و پاروزني، بوكس، كشتي، شنا، شمشيرزني، تيراندازي، اسكي و ورزش هايي چون بيس بال، سافت بال و بسكتبال و انواع فوتبال و چوگان بازي، واليبال، گلف، انواع تنيس، شنا، پرتاب وزنه و… جزو ورزش محسوب مي شوند.
اولين ملتي كه ژيمناستيك را بنيان و آن را نام نهاده اند، يونايان قديم مي باشند، كه ابتدا اصول ورزش در يونان خيلي خشن و ناصحيح بود و اولين نتيجه از ورزش را بزرگ نمودن عضلات بدن مي دانستند. بعدها ورزش در يونان به شكل ريسمان بازي (جان بازي) درآمد و براي آن اهميت زيادي قائل بودند و عمل كنندگان آن را آكروبات مي ناميدند و اين نوع حركات را آكروباتيك مي گفتند. به محل هايي كه در آن جا ورزش مي نمودند، ژيمنازيوم گفته مي شد، كه مهم ترين آنها يكي ليسه و ديگري آكادمي نام داشت و چون مردم در آن محل ها لخت ورزش مي كردند، كلمه ژيمناز از كلمه گيمنوس كه به معناي لختي است گرفته و به آن محلها نام نهادند و بعداً به عموم ورزش هاي بدني نيز ژيمناستيك نام گذاشته شد.
مورخ مشهور، ويل دورانت مي نويسد: «آن (مدينه فاضله بچه ها) فنون خانه داري را به دختران و فنون شكار و جنگ را به پسران مي آموختند و به پسران آموزش مي دادند كه چگونه شكار كنند و ماهي بگيرند و شنا كنند و همچنين سخم زدن كشت زارها، دام گستري، دام پروري و نشانه روي با تير و نيزه را مي آموختند، تا در جمع مخاطرات زندگي توان محافظت و حراست از خويش را دارا باشند.»
اما اگر بيشتر در مسأله دقت كنيم، درخواهيم يافت تعليم و تربيت در حقيقت با پدايش و سكني گزيدن بشر در روي زمين آغاز شده است. خاك و سنگ و كوه و تپه و دريا و جنگل و جويبار و ديگر مظاهر طبيعت و نيز خود زندگي و نيازهاي آن، نخستين كتابهاي درسي نوع بشر بوده اند.
از قديم ترين روزگاران و حتي پيش از پيدايش خط، نياز به تأمين خوراك و پوشاك از راه شكار حيوانات و احتياج به كسب توانايي براي مقابله با خطرهاي طبيعي و دشمنان گوناگون، جوامع كهن بشري را واداشته بود كه به امر تربيت بدني، به عنوان يكي از مهم ترين امور زندگي توجه نمايند و اين حقيقت را دريابند كه قدرت، استقامت، مهارت و سرعت را كه در زندگي انسان ها از اهميتي برخوردار است، مي توان با بهره گيري از تمرين ها و فعاليت هاي جسماني تا حد قابل ملاحظه اي تقويت كرد.
وقتي دولت ها و حكومت ها تشكيل و تأسيس شدند، رهبران آنها متوجه شدند كه براي حفظ يا گسترش مرزهاي خود، نيازمند بازوان توانايي هستند كه در جنگ ها بتوانند پيروزي را براي آنها به ارمغان آورند؛ ويل دوران در اين باره مي نويسد:
«از ضروريات دولت ها و تأكيد بر روي حفظ نيروي جسماني، پيروزمندي در جنگ هايي بوده است كه متكي بر قدرت بدني و نيرومندي جسماني بوده است، و نيرومندي و مهارت بدني، حاصل نخواهد شد، مگر در ورزش هايي كه (در بازي هاي المپيك) مقرر گرديده است.»
در توجه انسان به تربيت جسم و توانمندي، عوامل زير نقش اساسي داشته است:
۱٫ انسان اوليه در جناح مبارزه با طبيعت، كه از بدو تولد تا سپري شدن عمر او را تهديد مي كرده ضرورت نيرومندي را دريافته است.
۲٫ از طرفي بر اثر قهر طبيعت، ناچار به مهاجرت براي يافتن معاش بوده و در اين مهاجرت در برخورد با ديگر اقوام، براي حفظ بقاي خويش و بقاي اجتماعي.
۳٫ و از جناح نيازهاي فيزيولوژيك كه براي ارضاي نيازهاي طبيعي خويش و خانواده، به ويژه نظام معيشتي جديدي كه در اثر مهاجرت براي او ايجاد مي گرديد.
ورزش به فعاليت ها يا مهارتهاي عادي جسماني گفته مي شود كه بر پايه يك رشته قوانين مورد توافق همگان و با اهداف تفريحي يا براي مسابقه، نشاط شخصي، دستيابي به ورزيدگي، مهارت جويي يا آميزه اي از اين اهداف انجام مي گيرد. تعري ورزش به هدف و منظور از انجام آن بستگي دارد. براي نمونه پيكارهاي شنا كه در برابر هزاران نفر در يك استخر سرپوشيده مسابقاتي انجام مي گيرد يك گونه از ورزش بشمار مي رود در حاليكه شنا در يك استخر معمولي يا در دريا يك تفريح شمرده مي شود. رشته هاي فراواني در ورزش وجود دارند و مردم زمان و هزينه زيادي را چه به عنوان شركت كننده و چه به عنوان تماشاگر صرف ورزش مي كنند. ورزش و ورزش كردن طي ساليان طولاني از قالب يك تفريح و سرگرمي به قالب يك حرفه و فعاليت درآمده است و تعداد بيشماري از ورزشكاران حرفه اي در سراسر جهان از طريق ورزش به ثروت رسيده اند. اين يكي ديگر از خصوصيات ورزش به شمار مي آيد.
واژه ورزش كه از ديرباز معناي تمرين و ممارست داشت به هنگام تصويب «قانون ورزش اجباري در مدارس» در ۱۶ شهريور ماه ۱۳۰۶ به طور رسمي به معناي امروزي وارد قاموس واژگان دولتي ايران شده است.

۲-۱- تاريخچه
توسعه ورزش ها با توجه به تاريخچه كامل آن به ما مطالب مهمي درباره تغييرات اجتماعي و همچنين به مقدار زياد درباره خود ورزش ها مي آموزد.
كشف بسيار مدرني در فرانسه، آفريقا و استراليا درباره هنر غارنشين ها وجود دارد (براي مثال لاسكائوكس) را از زمان ماقبل تايخ ببينيد كه شواهدي براي جشنهاي مذهبي، رفتارها و غيره را نشان مي دهد. بعضي از تاريخهاي اين منابع به ۳۰۰۰۰ سال قبل مربوط مي شود كه با تاريخ نويسي كربني ثبت شده اند. اگر چه شواهد مستقيم كافي درباره ورزش از اين منابع وجود ندارد، منطقي است كه تصور كنيم كه فعاليت هايي در اين دوران وجود داشته معادل تعريف ورزش در زمان ما است.
واقعيت هاي هنري و ساختاري وجود دارد كه نشان مي دهد كه چيني ها با ورزش و فعاليت هايي در ۴۰۰۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح سر و كار داشته اند. به نظر مي رسد كه ورزش ژيمناستيك يكي از ورزش هاي محبوب و عمومي در چين باستان بوده است. آثار باقيمانده از فرعون ها نشان مي دهد كه تعداد زيادي از ورزش ها، شامل شنا و ماهيگيري، بطور كامل توسعه و تكميل شده بود و بطور منظمي در چندين هزار سال قبل در مصر باستان انجام مي شده اند. ساير ورزشهاي مصر باستان شامل پرتاب نيزه، پرش ارتفاع و كشتي گرفتن بود. ورزش هاي ايران يا پرشياي باستان مانند هنر نظامي ايرانيان در زمان زرتشتيان ارتباط نزديكي با مهارتهاي دفاعي و رزمي جنگي داشت. از رشته هاي ورزشي ديگري كه در پرشيا رواج داشت از چوگان و شمشير بازي سوار بر اسب مي توان نام برد. در اروپا، علائم باقيمانده از ايرلند باستان شمايلي از آماده كردن جنگاوران براي جنگ را نشان مي دهد كه يادآور ورزش هاكي ايرلندي در عصر حاضر است. پيشينه اين تصاوير به ۱۳ قرن قبل از ميلاد مسيح باز مي گردد.
شمار زيادي از رشته هاي ورزشي از قبيل كشتي، دويدن، بوكس، پرتاب نيزه، پرتاب ديسك، راندن گاري در زمان يونان باستان وجود داشته اند. اين فعاليت ها ارتباط فرهنگ نظامي و توسعه ورزش در يونان باستان را نشان مي دهد. از زماني كه يوناني ها المپيك را بوجود آوردند، ورزش بخشي از فرهنگ اين كشور شده است. بازيهاي المپيك در ابتدا هر چهار سال يكبار در المپيا (دهكده كوچكي در پلئوپونس) برگزار مي شده است. از آن روزگار تا زمان حال اين ورزشها به شكل فزاينده اي سازمان يافته تر شده اند و مقررات ويژه اي براي آنها تدوين شده است. صنعتي شدن زمان استراحت و تفريح بيشتري براي شهروندان كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه فراهم كرده و باعث شده مدت زمان بيشتري براي ورزش صرف كنند. چه به عنوان تماشاچي مسابقه هاي هيجان انگيز ورزشي و چه به عنوان شركت كننده در اينگونه رقابت ها. اين گرايش ها و تمايل ها با كارآيي مد يا وسايل ارتباط جمعي گسترده و ارتباطات جهاني وسيع ادامه دارد. حرفه اي شدن در يك ورزش يك مورد و امتياز خاصي شده و بعلاوه بودن آنها محبوبيت و مردمي بودن ورزش ها را افزايش داده است، تا آن جا كه طرفداران ورزش ها شروع به تبليغ و نمايش ورزشكاران حرفه اي از طريق راديو، تلويزيون و اينترنت كرده اند، كه همه آنها در تمرين ها و رقابتهاي ورزشي با ورزش هاي آماتور شركت و نقش دارند. فوتبال محبوب ترين و مردمي ترين ورزش در سطح جهان است.
اما در خصوص تاريخچه ورزش در ايران بايد گفت: در ميان كشورهاي مشرق زمين، بي گمان ايران تنها كشوري بود كه در نظام تعليم و تربيت خود بيشترين اولويت را به ورزش و تربيت بدني داده بود، چه در حالي كه چينيان به امر ورزش و تربيت بدني توجه چنداني نداشتند و هندوان نيز پرورش تن و فعاليت هاي بدني را گاه مذموم هم مي دانستند، ايرانيان به اهميت و ارزش توانايي و سلامتي بدن به عنوان وسيله بسيار مهمي براي فراهم آوردن ارتشي سلحشور و پيروزمند، پي برده بودند. 
هرودوت، مورخ مشهور يوناني مي نويسد:
ايرانيان از پنج سالگي تا بيست سالگي سه چيز را مي آموختند:
۱٫ سواري، ۲٫ تير و كمان، ۳٫ راستگويي
جوانان تمرينات روزانه را از طلوع آفتاب با دويدن و پرتاب سنگ و پرتاب نيزه آغاز مي كردند، و از جمله تمرينات معمولشان، ساختن با جيره اندك و تحمل گرماي بسيار و پياده روي هاي طولاني و عبور از رودخانه، بدون تر شدن سلاح ها و خواب در هواي آزاد بود. سواري و شكار نيز دو فعاليت معمول و رايج بود و جستن بر روي اسب و فرو پريدن از روي آن در حال دويدن و به طور كلي سرعت و چالاكي، از ويژگي هاي سواركاران سوار نظام ايران بود.
به خصوص درباره دوران پارت ها يا اشكانيان و پيدايش كلمه پهلوان بايد گفت: شرح فتوحات اين قوم آريايي و حكومت پانصد ساله آنها پر از دلاوري ها و كوشش هاي اين مردم است. كلمه پهلوان و پهلواني، ريشه پارتي است كه هر فرد زورمند را منتسب به پارت يا پرتو و پهلو دانسته اند. اينان مردمي جنگجو و شكارچي بودند.
هنستين، مورخ يوناني مي نويسد:
«پارت ها جنگ و شكار را دوست داشتند. اين قوم از دوران طفوليت تا به هنگام كهولت هميشه با ورزش و تمرينات سخت جنگي و شكار بار آمده بودند.»

۳-۱- جايگاه ورزش در ايران باستان
دكتر گريشمن، باستان شناس فرانسوي درباره ورود آريان ها هزار سال قبل از ميلاد ميگويد: اين سواران ايراني با زن، بچه و گله وارد شدند و مزيت تقسيم ناحته را به مالك كوچك متعدد به دست آوردند و بيشتر آنان همراه گروه سواران خود به خدمت امراي محلي در آمدند.
آريايي ها يكي از شعب مردمان هند و اروپايي بودند. برخي از باستان شناسان معتقد هستند كه ساكنين اوليه آريان ها يا آريايي ها در قسمت شرقي و جنوب شرقي درياي خزر بوده و برخي ديگر آنها را به مردمان قفقازيه كه به قسمت هاي جنوبي خزر آمده اند نسبت مي دهند.
اينان مرداني بودند كه به عنوان سرباز مزدور زندگي مي كردند. ايشان سربازاني را تشكيل مي دادند كه مي بايست يك روز جانشين امرايي بشوند كه خود در خدمت ايشان بودند.
تاريخ مهاجرت آنها نيز به درستي روشن نيست ولي بين دو هزار سال تا پانصد سال قبل از ميلاد اين صوم به سرزمين ايران آمده و افراد بومي و محلي را به جنوب برده اند.
بنابراين آريان ها مردماني قوي، سلحشور و صحرا گرد بوده و كار عمده شان پرورش حيوانات اهلي و شكار و سواري و تيراندازي بوده است.
ورزش و تقويت قواي بدني و مهارت در جنگ و سواري و تيراندازي و راهپيمايي از اصول متداول اين مردم بوده است. قومي كه دائما در حال كوچيدن و منازعه با بومي هاي محلي بوده و به قهر و غلبه زمينها و كشتزارهات را تصاحب مي كرده قطعاً بايد چالاك و سلحشور و بردبار و قوي اندام باشند.
  • بازدید : 296 views
  • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۶۵    کد محصول : ۱۷۵۰۴    حجم فایل : ۵۱۷ کیلوبایت   
دانلود پروژه گزارش كارآموزي رشته مكانيك خودرو سيستمهاي برقي و الكترونيكي اتومبيل خودرو

دانلود گزارش كارآموزي رشته مكانيك خودروسيستمهاي برقي و الكترونيكي اتومبيل خودروكارخانة ايران خودرو در كيلومتر ۱۴ جاده مخصوص كرج واقع شده است. در واقع جاده مخصوص كرج از ميان كارخانه عبور مي كند كه آن را به دو بخش شمالي و جنوبي تقسيم كرده است. اين كارخانه در مساحتي بالغ بر ۲۳۱۵۱۷۰ متر مربع قادر به توليد انواع خودروها از قبيل اتوبوس، ميني بوس، سواري و وانت و كاميونت مي باشد.اين كارخانه در سال ۱۳۴۱ به نام كارخانجات صنعتي ايران ناسيونال بنيان نهاده شد و در مهرماه ۱۳۴۲ عملا فعاليت خود را با توليد اتوبوس آغاز كرد. اولين توليدات كارخانه اتوبوس مدل ۳۰۲ و ميني بوس ۰۳۰۹ بنز آلمان غربي بود. در شهريور ماه ۱۳۴۵ نيز مجوز ساخت خودروسواري چهارسيلندر را دريافت كرد

  • بازدید : 246 views
  • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۹۸    کد محصول : ۹۴۷۴    حجم فایل : ۲۷۰ کیلوبایت   
دانلود پروژه و پایان نامه دانشجویی کارشناسی ارشد درباره كودكان استثنايي

دانلود پروژه و پایان نامه كودكان استثنايي(M.A) کارشناسی ارشد گرایش کودکان استثنايي  

اختلال نارسايي توجه/ بيش‌فعالي يكي از متداول‌ترين اختلال‌هاي دوران كودكي است كه ميزان مراجعه به مراكز درماني به علت آن، از تمامي اختلال‌هاي ديگر بيشتر است. امروزه، اين اختلال به دلايل گوناگوني مورد توجه دانشمندان و پژوهشگران قرار گرفته است…


عتیقه زیرخاکی گنج