گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 172 views
  • بدون نظر

قیمت : ۹۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۹۴    کد محصول : ۱۶۱۸۸    حجم فایل : ۶۹۰۸ کیلوبایت   
دانلود سمینار و رفرنس کارشناسی ارشد عمران کاربرد تحلیل های غیرخطی در بررسی رفتار لرزه ای ساختمان های با مقاطع سردنورد

عنوان پایان نامه: کاربرد تحلیل های غیرخطی در بررسی رفتار لرزه ای ساختمان های با مقاطع سردنورد 

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات
۱-۱) هدف
۲-۱) پیشینه تحقیق
۱-۲-۱) بررسی رفتار و عملکرد خانه های سردنورد تحت اثر زلزله
۲-۲-۱) بررسی گیردارهای مفاصل
۳-۲-۱) بررسی انواع دیوار برشی و مهاربند سردنورد
۴-۲-۱) ملاحظات لرزه ای خاص (مهاربندها)
۵-۲-۱) تحلیل کمانش موضعی ستون ها با مقاطع نبشی لبه دار
۶-۲-۱) بررسی انواع سقف های سردنورد
۷-۲-۱) آزمایش دیوار برشی سردنورد بر میز لرزه
۸-۲-۱) عملکرد دیوار برشی سردنورد تحت بارگذاری چرخه ای و یکنواخت
۹-۲-۱) مدل های هیسترزیس
۱۰-۲-۱) روند ارزیابی دیوار برشی سردنورد با روش طراحی براساس عملکرد

فصل دوم: مشخصات و بررسی اصول طراحی سازه های مدل شده
۱-۲) اصطلاحات
۲-۲) واحد علائم و اصطلاحات
۳-۲) شکل ها و ساخته های ناهمخوان
۴-۲) افزایش مقاومت حاصل از اثر نورد سرد
۵-۲) شرایط بهره برداری
۶-۲) الزامات و محدودیت های ابعادی
۱-۶-۲) ملاحظات مربوط به نسبت عرض قسمت صاف به ضخامت بال
۱-۱-۶-۲) حداکثر نسبت عرض قسمت صاف به ضخامت
۲-۱-۶-۲) چین خوردگی بال
۲-۶-۲) اثر واماندگی برش- دهانه هایی کوتاه تحت اثر بارهای متمرکز
۳-۶-۲) حداکثر نسبت عمق به ضخامت جان
۴-۶-۲) عرض مؤثر عناصر سخت شده
۵-۶-۲) عناصر سخت شده تحت فشار یکنواخت
۱-۵-۶-۲) عناصر سخت شده دارای سوراخ های دایره ای تحت اثر فشار یکنواخت
۶-۶-۲) جان ها و عناصر سخت شده تحت اثر تنش متغیر
۷-۶-۲) جان های سوراخ دار مقاطع C شکل تحت اثر گرادیان تنش
۸-۶-۲) عرض مؤثر عناصر سخت نشده
۹-۶-۲) عناصر سخت نشده تحت اثر فشار یکنواخت
۱۰-۶-۲) عناصر سخت نشده و سخت کننده های انتهایی تحت اثر تنش متغیر
۱۱-۶-۲) عرض مؤثر عناصر با یک سخت کننده میانی و یک سخت کننده انتهایی
۷-۲) بارگذاری سازه
۱-۷-۲) جزئیات بارگذاری
۱-۱-۷-۲) دیوار
۲-۱-۷-۲) سقف
۲-۷-۲) بار مرده
۳-۷-۲) بار زنده
۴-۷-۲) بار برف
۵-۷-۲) بار باد
۱-۵-۷-۲) ضریب اثر تغییر سرعت Ce
۲-۵-۷-۲) محاسبه بار باد وارد بر هر یک از اعضاء
۳-۵-۷-۲) محاسبه بار باد وارد بر طبقه در دو جهت x و y

فصل سوم: مدلسازی و تحلیل غیر خطی سازه های سردنورد و بررسی رفتار و سطوح عملکرد آنها

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات

منابع و مؤاخذ
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع لاتین

سایت های اطلاع رسانی

چکیده انگلیسی

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج