امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 75 views
  • بدون نظر
امروزه تحلیل پایداری فضاهای زیرزمینی به روش های مختلفی صورت می گیرد که از آن جمله روش های تجربی ، تحلیل ، مشاهده ای و عددی می باشد. روش های عددی در دهه های اخیر توسعه ی بسیار زیادی کرده اند. این روش ها به واسطه ی پیشرفت سریع فناوری کامپیوتری و قابلیت دسترسی به آن در مهندسی عمومیت یافته اند. در شرایطی توده سنگ درزه دار ، روش عددی المان مجزا توصیه گردید. نرم افزاری که بر پایه این روش عددی توسعه یافته نرم افزار UDEC  می باشد.  نرم افزار UDEC  قابلیت تحیل تنش های اطراف فضای زیرزمینی را داراست و بر پایه این تحلیل می توان در این نرم افزار نگهداری مناسب را طراحی کرد . همچنین  نرم افزار UDEC  این قابلیت را دارد که حفاری چند مرحله ای را تحلیل کند. 

فهرست مطالب

 چکیده 
مقدمه
فصل اول : روش های عددی تحلیل در تونل ها و نحوه ی مدل سازی تونل با نرم افزار UDEC 
مقدمه
تقسیم بندی روش های عددی تحلیل تنش 
انتخاب مدل اجزای مجزا
روش اجزای مجزا
رفتار بلوک ها و درزه ها
تعریف برنامه های اجزای مجزا
تقسیم بندی برنامه های اجزای مجزا
الگوریتم مدلسازی در distinct element
دلیل انتخاب نرم افزار UDEC 
مراحل کلی مدلسازی و تحلیل عددی در ژئو مکانیک
مدل سازی عددی مسئله با UDEC 
شرایط مرزی و تعادل اولیه
مدلسازی حفاری و سیستم پایدار سازی تونل
فصل دوم: کاربرد های نرم افزار UDEC  در معادن زیر زمینی
طراحی یک مدل هندسی دو بعدی از معدن 
نسبت دادن خصوصیات توده سنگ و عوارض زمین شناسی به آنها
تحلیل پایداری
طراحی نگهداری
فصل سوم: یک مثال عملی از کاربرد UDEC  در معادن زیر زمینی
تحلیل مسئله با نرم افزار UDEC 
فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات 

عتیقه زیرخاکی گنج