گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 135 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

به طور كلي  كاربري اراضي بهداشتي و درماني 
اين كاربري ( فضا ) همانند ديگر كاربري ها و فضا ها به صورت جدا و يا باهم از نظر سرانه محاسبه مي شود .

كه اگر بخواهيم موضوع را دقيق تر مطرح كنيم  مي بايست به زير شاخه هاي موضوع مطرح شده رجوع كنيم ؛
۱٫ كاربري ( فضا هاي )‌ بهداشتي 
۲٫ كاربري (     ”      ) درماني
همان طور كه مشاهده مي كنيد با ۲ زير شاخه ؛ و هريك با كاربري هاي خاص سروكار داريم .

كاربري بهداشتي :

شامل مراكز بهداشتي ، گرمابه هاي عمومي ، رختشورخانه ها ، غسالخانه ها ، كشتارگاه ها  و توالت هاي عمومي و …
است . كه مي بايست معيارها يي از قبيل تعداد استفاده كننده ، نوع مالكيت كه خصوصي يا عمومي باشد ، تعداد افراد فعال 
مساحت زمين و بنا ، تجهيزات و قدمت بنا ، تعداد فضا هاي باز و بسته ، نوع مصالح استفاده شده  ، نوع فضولات و محل دفع آنها و پاركينگ هاي موجودمورد بررسي قرار گيرد .
كاربري درماني :

اين فضا شامل كلينيك ها ، درمانگاه ها ،‌و بيمارستانها مي شود . 
به طور كلي معيار هاي ذيل در اين فضا ها مورد استفاده قرار مي گيرد ( در صفحات بعد پروژه به طور جزئي تر به موضوع مي پردازيم ) :
نوع استفاده از فضا و موقعيت مكاني ، سطع كل و سطح توده و قضا ؛ نوع مصالح ، تاسيسات ساختماني ، فضاهاي باز و بسته ، نوع مالكيت  ، افراد فعال  و تخصص هاي ( تعداد پزشك و پرستار ، بهيار و كارمند عادي ، و تحصيلات آنها )
قدمت بنا و مركز ايجاد شده ، تعداد اتاق ها و تعداد تخت ، تجهيزات موجود ( از قبيل آزمايشگاه ، اورژانس ، داروخانه و … )‌ ، تعداد بيماران بستري شده ، و مراجعه كننده در يك سال ،  محل هاي مراجعه بيماران ( كه از كدام مجتمع زيستي شهري يا روستايي است )

( ساماندهي شهري – تكنبك شهرسازي –  ترجمه و تاليف : دكتر سيد غلامضا وزين )
گروه بندي بر اساس نوع كاربري :
پيچيدگي ناشي از نوع كاربري در طراحي ، محاسبات فني و خصوصيات اجرايي ساختمان هاي شهري بر اساس معيار حيطه عملكرد شهري كاربري ها ( در قالب تقسيمات توزيع خدمات شهري )‌طبقه بندي شده است . بنابراين شواهد اين معيار قابليت مناسبي براي طبقه بندي پيچيدگي كار دارد .
طبقه بندي كاربري عمدتا بر اساس
 پيشنهادات تقسيمات شهري  ” محله  يا برزن ،‌ ناحيه  ، منطقه ، شهر ) 
توزيع كاربري هاي منعكس در طرح هاي جامع ( و يا هادي ) و تفضيلي شهري مورد عملكرد شهر داري ها 
و در مواردي هم از طريق مصوبات سازمان هاي متولي كاربري ( مانند دستورالعمل هاي سازمان تجهيز مدارس در ارتباط با ساختمان هاي با كاربري آموزش عمومي و يا سازمان هاي ذيربط براي ساختمان هاي با كاربري بهداشتي و درماني و موارد مشابه )
قابل تشخيص است  . لهذا كاربري ها به شرح زير تقسيم بندي مي گردند :
گروه ۱ : كاربري ها با حيطه عملكردي محله 
گروه ۲ : كاربري ها با حيطه عملكردي ناحيه 
گروه ۳ : كاربري ها با حيطه عملكردي منطقه 
گروه ۴ : كاربري ها با حيطه عملكردي شهري ( يا فرا شهري )
 
(‌سايت مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران    www.irandoc.ac.ir )

با وجه به تقسيم بندي بالا براي كاربري درماني خواهيم داشت :
حيطه محله      ——–     مركز بهداشت 
حيطه ناحيه      ——–    كلينيك 
حيطه منطقه     ——–    درمانگاه 
حيطه شهر      ——–    بيمارستان (‌عمومي يا تخصصي )
نمودار فوق همان طور كه مشاهده مي نماييد ، مششخص كننده پراكندهگي و توزيع خدمات را نشان مي دهد 
از ( C ) كه مراكز بهداشتي و درمانگاه ها بوده ؛ ( B ) كه بيمارستان عمومي و در نهايت (‌ A )‌ كه بيمارستان تخصصي مي باشد 
ممكن است كه به جاي يك بيمارستان تخصصي تعدد بيشتري داشته باشيم كه بستگي به مقياس شهري ما دارد .
مراكز كمك هاي ابتدايي (خانه بهداشت):

اين مراكز در نقاطي مستقر مي شوند كه در مدت بسيار كوتاه بتوان به صورت پياده نيازهاي نخستين را از نظر كمكهاي اوليه و دارو و تزريقات تا مين نمود.معمولا‍ در مراكز محله شكل مي گيردو در كنار ساير فضاهاي خدماتي و در مجاورت فضاهاي سبز قرار مي گيرند.

( ساماندهي شهري – تكنبك شهرسازي –  ترجمه و تاليف : دكتر سيد غلامضا وزين )
تعریف بیمارستان:
براي تدارك مراقبت جامعه پزشكي براي جامعه, بيمارستان عمومي مناسب ترين نهاد است . هدف از ايجاد اين گونه بيمارستان هاي عمومي ارايه ي درمان در طيفي از خدمات پزشكي عمومي, جراحي عمومي, بيماري هاي مامايي و زنان, بيماري هاي كودكان, اورتوپدي, بيماري هاي چشم, و گوش و حلق و بيني است به جز بيماريهايي كه مستلزم درمان هاي تخصصي به شدت پيچيده در بيمارستان هاي تخصي مي باشند. بيمارستان عمومي عرضه كننده ي صحنه ي مراقبت هاي پزشكي شايع است و در بين مراكز پزشكي بيش از ساير بيمارستان ها وجود دارد .
بيمارستان يكي از سازمانهاي اجتماعي است كه خود متاثر از عوالم محيطي متعددي است. اين عوامل كه بر ساختار مادي و سازمان انساني آن اثر مي نمايند نقش تعيين كننده اي بر روند حركت و نحوه فعاليتهاي بيمارستان ايفا مي نمايند و در حقيقت بيمارستان همچون جامعه كوچكي است كه توسط جامعه گسترده تري احاطه شده باشد
بيمارستان را مي توان به عنوان يك كارخانه, يك ساختمان اداري, يك مهمانخانه, يك محل غذاخوري, يك سازمان مراقبت پزشكي, يك نهاد خدمات اجتماعي, و يك نهاد بازرگاني توصيف كرد. در واقع بيمارستان همه اي اين ها در يك ساختمان است, و يك چيزي هم بيشتر 
بيمارستان مهمترين واحد ارائه دهنده خدمات  درماني است و بنا به تعريفي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به دست مي دهد، «بيمارستان واحدي است كه حداقل داراي ۱۵ تحت با تجهيزات و خدمات عمومي پزكي لازم و حداقل دو بخش داخلي و جراحي همراه با گروه پزشكان متخصص باشد» 
مهمترين عملكردها و وظايف بيمارستان عبارت است از:
۱_ پذيرش و درمان سريع بيماران 
۲- مشاركت در بهداشت جامعه 
۳_ انجام فعاليتهاي پژوهشي در رابطه با علوم پزشكي 
۴_ آموزش علوم پزشكي 


با توجه به اينكه بيمارستان در كدام جامعه، چه كشور، يا چه منطقه، با چه نظامي از نظامهاي ارائه دهنده خدمات بهداشتي و درماني  واقع گرديده است مي تواند عملكرد متفاوت داشته باشد، از سوي ديگر نحوه توزيع امكانات و خدمات بيمارستاني  در مناطق پيشرفته جهان در مقايسه با مناطق در حال توسعه و كم رشد جهان بسيار متفاوت است[همان تفاوتي كه در تمامي ابعاد گوناگون توسعه اقتصادي و اجتمايع و بهداشتي اين كشورها وجود دارد.]

در كشورهاي در حال توسعه براي هر ۱۰۰۰۰ نفر ۱۰ تا ۱۴ بيمارستاني وجود دارد و اين ميزان در كشورهاي كم رشدتر حتي به كمتر از ۳ تخت مي رسد.

بيمارستان نهادي است اجتماعي كه بر حسب ضرورت تداوم حيات و حفظ بقاي انسانها و بازگشت به تندرستي و معالجه امراض به تدريج در تاريخ زندگي اجتماعي مردم پديدار گشته و همراه با تكامل و توسعه علوم و فنون و مهارتها و شيوه زندگي و طي راهي طولاني در شكل  امروزين خود به عنوان يك نياز  در جوامع بشري نمايان شده است

. بنابراين تاريخ بيمارستان با تاريخ پزشكي  درهم آميخته و در حقيقت رشد و پيشرفت بيمارستان متاثر از پيشرفت و توسعه روز افزون دانش و تكنولوژي پزشكي «بويژه در سده حاضر» است.

عتیقه زیرخاکی گنج