گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 105 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

كارخانه فولاد مازندارن شاخه اي از فولاد طبرستان است .
دفتر مركزي آن به اين آدرس : تهران – خيابان شريعتي ، قلهك بالاتر از يخچال كوچه سجاد پلاك ۵ طبقه دوم جنوبي شماره ۵ – تلفن و فاكس ۵۰ ، ۲۰۰۱۷۴۹ – ۲۰۰۲۴۰۸ 
كارخانه فولاد در محيطي به مساحت ۴ هكتار قرار دارد .
موقعيت جغرافيايي كارخانه : كارخانه در شمال ايران در استان مازندارن قراردارد .
آدرس كارخانه : بين ساري و نكاه كيلومتر ۴ جاده اسلام آباد 
كارخانه حدود ۱۵۰ پرسنل دارد كه  متشكل از اداري و كارگران است كه در سه شيفت مشغول به كار مي باشند . ۱۴ الي ۶ و ۲۲ الي ۱۴ ۶الي ۲۲ و حدود ۱۰ نفر دز دفتر مركزي مشغول به كار مي باشند .
ساعت كار اين كارخانه به اين صورت بود كه ۶ الي ۸ كار ۸ الي ۳۰/۸ صبحانه  30/8 الي ۱۱ كار ، ۱۱ الي ۱۲ ناهار ، ۱۲ تا ۳۰/۱۳ كار و ۳۰/۱۳ تا ۱۴ نظافت شخصي – زمينه فعاليت كارخانه توليد قطعات ريختگي است . 
كارخانه فولاد تحت پوشش صنايع معادن و فلزات قرار دارد .


سوله شماره ۱ : اين سوله حاوي انواع مدلها مي باشد .
سوله شماره ۲ : اين سوله شامل قسمتهاي زير مي باشد .
۱- قسمت قالبگيري كه همان ابتدا سوله سمت چپ قرار دارد . 
۲- قسمت تغذيه گيري كه همان ابتدا سوله سمت راست قرار دارد .
۳- قسمت ماهيچه گيري كه در همان ابتدا سوله كنار قسمت تغذيه گيري قرار دارد .
۴- قسمت درجه ها در سمت راست بالاتر از ماهيچه گيري است .
۵- قسمت قراردادن قالبها براي ذوب ريزي بعد از قسمت قالبگيري است.
۶- كوره قوس وسط سوله قرار دارد . 
۷- قسمت تخليه درجه ها در انتهاي سوله قرار دارد .
سوله شماره ۳ : اين سوله مخصوص تميز كاري و عمليات حرارتي است .
۱- ابتدا سوله سمت راست قسمت سنگ زني دستي است .
۲- ابتدا سوله سمت چپ قسمت قرار دادن قطعات نهايي است .
۳- بالاتر از قسمت b قسمت سنگ آويزان است .
۴- بالاتر از قسمت c قسمت جوشكاري است .
۵- بالاتر از قسمت d يك حوضچه قرار دارد . 
۶- بالاتر از قسمت e 4 كوره عمليات حرارتي قرار دارد .
۷-بالاتر از قسمت a قسمت جدا كردن تغذيه هاست .
۸- بالاتر از قسمت h يك استخر آب وجود دارد .
۹- ته سوله هم يك دستگاه مته برقي وجود دارد .
سوله شماره ۴ : اين سوله انبار كارخانه است .
سوله شماره ۵ : اين سوله تازه در حال ساخت است و هنوز تكميل نشده است .
ساختمان ۱ : ساختمان اداري كارخانه است .
ساختمان ۲ : ساختمان غذاخوري و درمانگاه و آزمايشگاه است .
ساختمان ۳ : قسمت توليد گاز co2 و قسمت مكانيك و برق كارخانه در اين قسمت مي باشد .
ساختمان ۴ : نگهباني 
در گزارش بنده سعي شده است از اولين مرحله توليد قطعه تا مرحله تائيد قطعه و تحويل به مشتري مورد ارزيابي قرار بگيرد و به نوبت در هر قسمت توضيحي درباره كاركرد آن قسمت و احياناً پيشنهادي جهت رفع نواقص ارائه شود .
البته شايان ذكر است كليه مطالبي كه بنده متذكر شده ام بر اساس مشاهدات ۴۵ روز بوده كه با آن برخورد نموده ام .
نحوه كلي توليد در اين كارخانه به اين صورت است كه :
بر اساس سفارشي كه گرفته مي شود . بعد از دريافت نقشه مدل ، مراحل زير صورت مي گيرد  :
در مرحله اول در قسمت مدلسازي مدل را بر اساس نقشه آماده كرده 
مرحله دوم مدل ساخته شده به قسمت قالبگيري برده مي شود . 
مرحله سوم بر اساس مدل ماهيچه ها و تغذيه هاي مربوط به آن  را آماده كرده . كار به اين صورت است كه در يك شيفت ماهيچه گرفته مي شود در شيفت بعد مدل قالبگيري مي شود و در شيفت بعد از آن ذوب آماده شده و ريخته مي شود . البته نوع ذوب بر اساس سفارش آماده مي شود .
در مرحله چهارم پس از قالبگيري ، قالب را به قسمت ذوب ريزي برده و 
در مرحله پنچم ذوب پس از آماده شدن توسط كوره قوس سپس در قالبها ريخته         مي شود .
و در مرحله ششم قالبها را به قسمت تخليه درجه ها برده و بعد از جدا كردن قطعه از ماسه ، قطعه را به قسمت عمليات حرارتي برده 
در مرحله هفتم بعد از عمليات قطعه را به قسمت تميز كاري برده 
و در مرحله هشتم در قسمت تميز كاري  بعد از اتمام تمامي كارهاي لازم قطعه آماده شده را به قسمت قطعات آماده برده و از انجا بارگيري مي شود و تحويل سفارش دهنده داده مي شود .
قسمت قالبگيري 
روشي كه در اينجا استفاده مي شود روش قالبگيري co2 مي باشد  .
ماده دير گداز + چسب + فعال كننده چسب + ساير مواد 
ماسه سيلسي + سيليكات سديم + گاز co2 + .. . 
پس از تهيه قالب به منظور ايجاد استحكام كافي از قالب آن را تحت دمش گاز co2 قرار مي دهند تا باعث اتصال ذرات ماسه يه يكديگر مي شود .
از مزاياي اين روش : ۱- دقت ابعادي و صافي سطح خوب 
۲- قابليت شكل پذيري خوب 
معايب اين روش : ۱- استحكام باقي مانده زياد 
۲- عمر مفيد كم (جذب گاز از محيط)
اين روش براي مدلهاي صفحه اي بيشتر استفاده مي شود چون استحكام زياد آن باعث مي شود تا صفحه كمتر خم شود . در بخش قالبگيري براي تهيه قالبي با توجه به قطعه مورد نظر به مواد زير نيز احتياج داريم :
۱- مدل (بر اساس قطعه مورد نظر) ۲- درجه ۳- ماسه ۴- گاز co2 5- تغذيه  6- راهگاه ۷- ماهيچه (بر اساس قطعه مورد نظر ) ۸- پودر سپاريت ۹- سيخ … 
مدلهاي مورد استفاده در اين قسمت در قسمت مدلسازي آماده مي شود .
مدلهاي مورد استفاده عبارتند از : ۱- مدلهاي يك تكه ۲- مدل صفحه اي با سيستم راهگاهي ۳- مدل همراه قطعه آزاد 
مدلها از لحاظ جنس به صورت فلزي و چوبي مي باشند .
نحوه قالبگيري مدل صفحه اي به اين گونه است كه تاي رو و زير مدل روي صفحه چوبي قرار دارد و راهگاه فرعي آن روي صفحه چوبي در نظر گرفته شده است و هر دو تاي جداگانه قالبگيري مي شود و بعد از اتمام كار روي هم قرار مي گيرند .
درجه : جعبه اي است فلزي كه حاوي ماده قالبگيري است و قالب به كمك آن تهيه مي شود . درجات تاي رو زير را تشكيل مي دهند . تعداد درجات در هر تاي ممكن است متفاوت باشد . كوچكترين درجه اي كه در كارخانه موجود بود حدوداً به اندازه ۱*۱ و بزرگترين آن ۲*۲ است .
انواع ماسه مورد نياز براي قالبگيري :
۱- ماسه سيليسي : اين ماسه عمده آن حاوي اكسيد سيلسيم است و دماي زينتر آن ۱۷۱ درجه سانتيگراد . 
ماسه سيليسي را بعد از مصرف ماسه كروميي روي قالب استفاده مي كنند . ماسه سيليسي توسط دستگاه ميكسر ماسه سيليسي با چسب سيليكات سديم مخلوط شده و آماده استفاده مي شود . 
ماسه سيليسي طبيعي تا ۲۰ % خاك رس دارد ولي ماسه سيليسي مصنوعي كمتر از ۲ % خاك رس دارد . 
ماسه سيليسي داراي انبساط زياد مي باشد كه با اضافه كردن يك سري مواد از انبساط آن مي كاهيم .
تركيبات شيميايي قابل قبول براي ماسه هاي سيليسي درجه ۱ : 
sio2   Al2o3     اكسيد آهن    اكسيدهاي قليايي خاكي       اكسيدهاي قليايي 
۹۶%     5/1%          1%                    75/. %                         1% 
اين نكته حائز اهميت است كه ماسه سيليسي را نبايد محكم كوبيد به دليل انبساط آن .
۲- ماسه كروميتي : fecr2o3   1- دماي زينتر اين ماسه ۱۹۰۰ – ۱۷۸۰ درجه سانتيگراد مي باشد .۲-  رنگ اين ماسه سياه است .  3- اين ماسه داراي پايداري بالايي در دماهاي بالا مي باشد . ۴- خاصيت مبرد بودن هم دارد .
ماسه كروميتي روي سطح مدل را مي پوشاند . اين ماسه در دستگاهي به نام ميكسر ماسه كروميتي درست مي شود . 
۲- ماسه ۱۷۱ : كاربرد آن نسبت به ۲ ماسه ديگر خيلي كم است . رنگ اين ماسه خردلي است .
 
نسبت ماسه و چسب : 
در بعضي از روزها ديده شد كه اين نسبت رعايت نشده و ماسه يا كم چسب بوده يا بسيار پر چسب و نسبت تركيبي رعايت نشده است . اگر ماسه كم چسب باشد از چسبندگي كمي برخوردار است و با ماليدن دست به روي قالب ذرات ماسه از سطح قالب جدا مي شوند و در نتيجه از استحكام كافي برخوردار نمي باشند  و در هنگام خروج مدل بيشترين اثرات اين حالت را مشاهده خواهيم كرد . يعني اينكه مدل قسمتي از قالب را نيز به همراه خود كنده و باعث معيوب شدن قالب مي گردد و درقسمت مونتاژ كار بيشتري را طلب مي كند . 
اگر پرچسب باشد گاز بيشتري را براي خشك شدن نيازمند مي باشد و همچنين درمرحله تخريب قالب به سختي اين كار صورت مي گيرد . گاهي ميز مشاهده شده است كه نسبت ماسه باز يافت به ماسه جديد بسيار بيشتر از مقدار لازم است و اين امر باعث كاهش استحكام قالب خواهد شد . به طوري كه ذرات ماسه آن چسبندگي لازم را نخواهند داشت . در اين حالت در هنگام خروج از قالب ، مدل قسمت بسيارزيادي از قالب را به همراه خود به بيرون مي كشد . 
با ايجاد آزمايشگاه تعيين استحكام ماسه مي توان اين نواقص را به حداقل رساند .
براي تعيين نسبت معين ماسه و چسب پيشنهاد مي شود با قرار دادن واحد اندازه گيري مناسب در آن قسمت اين نقص را به حداقل رساند .
تغذيه گيري : 
تغذيه گيري يك بخش از قالبگيري است .
تغذيه حفره اي اضافي است كه در قالب تعبيه شده و با فلز مذاب پر مي شود . اين مخزن امكان سيلان و حركت مذاب به فضاي قالب را فراهم كرده ، انقباض ناشي از انجماد را جبران كرده .
تغذيه مورد استفاده در قالبگيري توسط جعبه ماهيچه هاي مختلف درست مي شود.
جنس جعبه ماهيچه از آلومينيوم و عمده ماسه مورد مصرفي در تغذيه از جنس اگزوترميت است .
اگزو ترميت در دستگاهي به نام ميكسر اسليو گيري با آب و الكل قاطي شده و آماده مي شود .
نحوه فالبگيري تغذيه : ماسه راداخل جعبه ماهيچه ريخته قسمت داخلي آن را در آورده و سپس با مشعل قالب را حرارت داده حال تغذيه را از جعبه جدا كرده ودوباره آن را حرارت داده وسپس داخل گرمخانه قرار مي دهيم .
دليل استفاده از اگزوترميت در تغذيه : اگزوترميت با مذاب واكنش  مي دهد كه اين واكنش گرمازا است . در نتيجه مذاب گرما و سياليتش رادر قسمت تغذيه حفظ مي كند و سريعتر از مذاب قالب سرد نمي شود .
 
 ماهيچه گيري :
 ماهيچه گيري بخشي از قالب گيري است .
ماهيچه هاي مورد نياز و راهگاه در قسمت ماهيچه سازي آماده مي شود. 
در اين بخش انواع مختلف جعبه ماهيچه وجود دارد كه از لحاظ شكل و اندازه وجنس با هم متفاوت هستند و البته جنس اكثر آنها آلومينيوم است و تعداد كمي چوبي است . 
جعبه ماهيچه ها كد بندي شده اند و چيدن آنها درست مانند يك كتاب خانه است كه هر كسي بتواند براحتي جعبه ماهيچه مورد نظر را پيدا كند . 
ماسه مورد نياز در قسمت ماهيچه سازي ۳ نوع است : ۱- كروميتي ۲- ۱۷۱    3- چراغي 
ماسه كروميتي براي تماس جعبه ماهيچه ها كاربرد دارد .
ماسه ۱۷۱ براي راهنماها استفاده مي شود و در مورادي كه جعبه ماهيچه بزرگ  هستند لايه اوليه از كروميت و بقيه آن را از ماسه ۱۷۱ پر مي كنند .
علت استفاده بيشتر از ماسه كروميتي نسبت به ۱۷۱ دير گدازي آن است . 
ماسه هاي مورد استفاده بعد از قالبگيري توسط گاز  co2 خشك مي شود .
در قسمت ماهيچه سازي ماده ديگري كه كاربرد زيادي دارد پودر سپاريت است كه به قسمت هايي از جعبه ماهيچه كه با ماسه در تماس است زده خواهد شد . اين كار براي نچسبيدن ماسه به جعبه ماهيچه است .

عتیقه زیرخاکی گنج