گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 112 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق زمان سنجی-خرید اینترنتی تحقیق زمان سنجی-دانلود رایگان مقاله زمان سنجی-تحقیق زمان سنجی
این فایل در ۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

زمانسنجی یکی از اولین و اصولی ترین کارها در طراحی و راه اندازی کارخانه و به طور کلی پایه اساسی دیگر کارهاست.
تعریف زمانسنجی:
كاربرد تكنيكهائي است به منظور تعيين زمان استاندارد انجام كار براي يك كارگر واجد شرايط (نرمال) كه كار مشخصي را در سطح كارائي مشخصي به انجام ميرساند.
مسئوليتهاي فرد زمانسنج:
۱- بررسي كامل روش فعلي جهت حصول اطمينان از صحيح بودن آن. 
۲- بررسي كامل ماشين آلات و توانايي اپراتور قبل از ارزيابي عمليات. 
۳- همكاري كامل با اپراتور و مسئولين مافوق او (به منظور گرفتن بيشترين كمك از آنان). 
۴- ثبت دقيق زمانهاي عناصر كار.
۵- ارزيابي كارايي اپراتور به طريق عادلانه.
۶- در طول جريان زمانسنجي بايد به طريقي رفتار نمايد كه اعتماد كامل اپراتور را بخود جلب كند. صبر و قضاوت صحيح، دو امر مهم در اين زمينه هستند. 
۷- قابليت و توانايي ذهني خوب جهت تصميم گيريهاي مناسب و سريع.
۸- نحوه صحيح استفاده از ماشين آلات، ابزار دستي، جيگها و فيكسچرها و آلات اندازه گيري را بداند و از طرف ديگر بايد داراي اطلاعات كافي در مورد نحوه برشها، سرعتها، عمق برشها، كيفيت محصول و عمر نهايي ابزار باشد.
اهداف زمانسنجي:
۱ – تعيين هزينه نيروي انساني درگير در ساخت محصول 
۲ – تعيين تعداد كارگران توليدي و غير توليدي مورد نياز 
۳ – تعيين تعداد ماشينهاي توليدي مورد نياز 
۴ – تعيين حجم و مقدار تحويلي مواد به ايستگاههاي كاري 
۵ – تعيين و برنامه ريزي زماني كل توليدات كارخانه 
۶ – بررسي امكان ساخت يك محصول با توجه به امكانات موجود 
۷ – تعيين اهداف توليدي
۸ – تجزيه و تحليل نتايج بدست آمده
۹ – بررسي كارايي بخشها و يا نيروي انساني كارخانه 
۱۰- دانستن هزينه واقعي توليد 
۱۱- پرداختهاي مالي و حقوقي به افراد و تعيين سيستمهاي تشويقي و پرداخت حقوق بر اساس بهره وري
۱۲- مقايسه آلترناتيوهاي مختلف انجام كار از نظر زماني و انتخاب بهترين آنها 
۱۳- بالانس كردن خطوط مونتاژ، ساخت و فعاليتهاي اعضاي يك گروه 
۱۴- استفاده از زمان در نمودارهاي آناليز روشها، روابط انسان و ماشين و ساير نمودارهاي مهندسي 
۱۵- طراحي خط توليد و ايستگاههاي كاري قبل از نصب فيزيكي آنها 
۱۶- طراحي ابزار و وسايل و تجهيزات 
۱۷- استفاده از كارشناسان در برنامه ريزي تعميرات و نگهداري، كنترل پروژه،برنامه ريزي و مديريت ظرفيت و ديگر سيستم هاي مهندسي صنايع. 
۱۸- كاربرد در بسياري از فعاليتهاي اداري پروژه هاي عمراني و خدماتي، بيمارستانها و غيره
مراحل اساسي فرآيند زمانسنجي:
۱-انتخاب كار مورد مطالعه 
۲-ثبت كليه اطلاعات مربوط به شرايطي كه درآن شرايط، كار انجام مي پذيرد . 
۳-بررسي روش ثبت شده جهت حصول اطمينان از آنكه از كاراترين روشها و حركات استفاده شده و كليه عناصر خارجي و غير مفيد از عناصر مفيد تفكيك شده اند. 
۴-اندازه گيري زماني كار موجود در هريك از عناصر، با استفاده از مناسب ترين روش اندازه گيري كار 
۵-تعيين زمان استاندارد براي عناصر كاري كه شامل زمان الونس نيز مي باشد
۶-ثبت روش عمل و كليه فعاليتهايي كه زمانسنجي براي آنها صورت پذيرفته و زمان استاندارد مربوط به هريك 
ارزیابی کار و زمان 
________________________________________
چکیده: محاسبه زمانی یا ارزیابی درستی و صحت حرکت پیشنهاد می شود که یک پدیده آماری یعنی خواص و ویژگی های فیزیکی در سیستم کنترل حرکت و کارسنجی را معرفی می کند. وقتی خطاها اندازه گیری می شود در همان زمینه ی حرکت و کار سنجی توابع برای حالت بیکاری و کار در جریان به طور یک شکل و همسان می باشند. بنابراین یک اپراتور نمی تواند در حالت سنتی و قدیمی به سرعت کاری را به طور صحیح تمام کند . فقط خطای بیکاری برای خطای کار در جریان و یا بالعکس شرح تابع و عملکرد زمان بیکاری برای یک درک از همکاری مرتبط اپراتور ، محیط و اجبار کاری برای کار صحیح و کامل طرح ریزی و در ارتباط با زمان سنتی و قدیمی و تجزیه و تحلیل و ارزیابی کارو زمان تهیه شده است. 


معرفی: 
مطالعه ی کار یک راه دسترسی شایع برای توسعه ی اجرای اپراتور و اثر بخشی است. جایی که اثر بخشی کارها به عنوان نسبتی از انرژی هزینه شده برای کار اجرا شده معین شده است. نوع مطالعه و ارزیابی کار که مورد استفاده است به یک میزان زیادی بستگی به طبیعت اپراتور ، محیط و عکس العمل و برخورد با کار دارد. ( بارتر ۱۹۳۷ و گیلبرت۱۹۱۱).در بسیاری از کارهای دستی و ماهرانه ، کارگران مورد درخواست واقع می شوند تا حرکات دست و اعضای بدن به سمت دسته ای انجام شود یا به سمت هدف یا یک شئ . دقت خروجی یک حرکت و اهمیت اثر بخشی مسیر حرکت آن عضو از بدن اساس ارزیابی های ارتباط دقت و سرعت حرکت در هر دو زمینه ی صنعتی و آزمایشگاهی (نظریه) (نقل از بایلی و پرس گریو و وود ورس) بوده است. در فاکتورهای انسانی قانون فیتس Fitts در سال ۱۹۵۴ مورد قبول واقع شده به عنوان یک توصیف قانون ؛ قبول از رابطه ی دقت و سرعت حرکت به جای این حقیقت که شامل قواعد خشک غیر قابل تغییر و محدوده ای ذاتی است. ( نقل از اشمیت و غیره در ۱۹۷۶). در معادله Fitts زمان حرکت بوسیله ی سختی حرکت معین می شود که با نسبتی از حرکت ضمیمه می شود و فراخی آن تا وسعت هدف گسترده است. تعدیل و تبدیل ها در قانون Fitts پیشنهاد شده است که به طور بحث انگیز به عنوان یک درصد بزرگتر از انحراف از معیار در اجرا شمرده می شود.( نقل از نوریس و شاک ۱۹۶۹). محاسبات موجود از توابع سرعت- دقت دو نمود اساسا عمومی دارند ( نقل از هاوارس ۱۹۷۱). اول آنها به طور انحصار روی خطاهای فواصل زمانی (بیکاری) در یک ارزش زمانی به عنوان یک معیار کاری تمرکز می کنند. دوم ، یک مشاهده عمومی از دقت وجود دارد که نسبت معکوس با بعضی حالات در سرعت حرکت دارند. این ارتباط یا نسبت اخیر برای اپراتورها در میان تقریبا همه ی امور ماشینی اساس و پایه ها را برای تقابل دقت-سرعت که گزارش شده است را تشکیل می دهد. یک معیار شایع و رایج نیز می تواند بوسیله ی اجبار و فشار کاری تحمیل شود . در کارهایی با چنین محدودیتهایی خطای زمانی زیاد می شود هنگامی که زمان حرکت معیار دار در یک حالت ثابت با تخمینهای توابع برای درک و تفهیم عمومی در جریان کار افزایش می یابد.( نقل از نیوول ، کارلتون ۱۹۷۹). علاوه بر اینها ، در فعالیتهای حرکتی مجزا افزایش دامنه و انباشتگی به همراه یک حرکت داده شده زمانی یک سرعت در حالت، یشرفتی تولید می کند که از کاهش در خطای زمان گیری حرکتی در میان دسته ی سرعت گرفته ی تولید شده جلوگیری به عمل آید.( نقل از نیوول ، کارلتون ۱۹۸۲). این یافته ی اخیر برای مقایسه با تخمینهای سنتی از توابع دقت – سرعت بیکاری ( یا با فاصله زمانی) هر چند که این تناقض و نتیجه ی مخالف با معیار ارز یابی کار و زمان در افزایش سرعت حرکت در برابر خطای زمان گیری و یا فواصل زمانی باشد به طور واضح نمایان می گردد( نقل از نیوول ۱۹۸۰). ارزیابی های معرفی شده بوسیله ی نیوول در ۱۹۸۰ در مورد توابع دقت – سرعت در بخشهای معیار زمان سنجی به طور متناقض گونه ای ظاهر شد ولی یک محاسبه جدیدتر از تابع دقت – سرعت برای معیار در جریان و در فواصل زمانی ( کار وزمان ) فراهم نموده یک تلفیقی که به شمار می رود برای چنین عناصر متناقض نما از یک ارتباط ( نقل از هن کوک و نیوول در دست چاپ) ما هیچ یک از فواصل زمانی ( فضا) و زمان را در دسترس نداریم تا اینجا این محاسبات را تکرار کنیم. هر چند نسبتا هدف ما معرفی مختصر نمودهای ضروری و سرعتی ( در واحد زمان ) از توابع دقت – سرعت حرکت کار و زمان است و یک نتیجه ی کاربردی مهم را معرفی می کنیم که ناشی از این نزدیکی است. یعنی به طور مثال علاوه بر پایه های سنتی و قدیمی در تقابل سرعت حرکت در وقت، تقابل دقت – سرعت محتاج توجه دوباره و باز بینی در بخش های ارزیابی فواصل زمانی برای دقت عمومی رایج است . ” دقت حرکت در زمان به عنوان بعد چهارم” جلوگیری از تمایز میان کارو زمان در فاکتورهای انسانی و همچنین در اکثر دامنه های روان شناسی در بخشهای جداگانه به خاطر تبعیت از مفاهیم نیوتنی رواج دارد. یک مثال : اگر مرز فضایی ( فواصل زمانی ) در مورد معیار کاری به طور مرتبطی بزرگتر از مرز کاری ( در جریان) باشد ، اپراتور قادر خواهد بود که در یک مقطع بیشتر از میانگین زنجیره ، سرعت حرکت کند( سرعت پیوسته) و بالعکس. طراحان صنعتی و تولید کنندگان کارخانجات تلاش کرده اند تا از مزایای این تقابل خطای حرکت در کار و زمان ( فواصل زمانی ) استفاده کنند. مثلا با افزایش اندازه ی تلرانس و ویژگیهای فواصل زمانی (فضا) در راکت تنیس روی میز بازیکنان می توانند سرعت سر راکتها را افزایش دهندو تفاوت های اصلی خطای فضایی (فواصل زمانی) را حفظ کنند. همان منطق می تواند به طور معکوس استفاده شود . البته ، برای دست یابی به یک مرز عادی در جریان کار برای یک معیار (فضایی) در فواصل زمانی داده شده. در حالی که تقابل زمان و کار (فواصل زمانی ) در کارها واضح است جایی که خطای حرکتی اندازه گیری می شود در همان زمینه ی حرکت ، ارتباط بین این اندازه ها به واضحی وقتی که خطاها تحت ترتیب و اصول دیگری معین و مشخص شده اند نیستند. مثلا ، تعدادی راه وجود دارد ک یک حرکت یا کار ممکن است متوقف شده و به تاخیر افتد ( نقل از بایلی و پرسگریو ۱۹۸۵) و تنوعی از دیمانسیون و ابعاد در آن که حرکت ممکن است در آن حدود اندازه گیری شود . روش خاص Fitts برای بهره وری از کار از این بخش بوده که بر اساس مرتبط ساختن زمینه های متفاوت از حرکت ، اندازه گیری های کار و زمان (فواصل زمانی) معین شده اند حتی در این کار یک رابطه بین اندازه های کارو زمان ( فواصل زمانی ) ممکن است تشخیص داده شود. طراحان صنعتی در فهم اینکه چگونه معیار اندازه گیری با توجه به زمینه های حرکت در کار روی ارزیابی ارتباط دقت- سرعت حرکت ها اثر می گذارند احتیاج به حالت واضحی دارند. بنابراین ، اجبار و فشار کاری ، در ارتباط با آنها که توسط محدودیتهای ذاتی و ثابت اپراتور و محیط فراهم شده با در دستور کار قرار دادن یک هدف بهینه و مطلوب یا سر مرز روی استمرار سرعت حرکت برای یک اپراتور برای کار در کارهایی که مسیر حرکت اعضای بدن مشخص است. این اجبار و فشار می تواند متغیر شده و تبدیل گردد تا تقابل خطای حرکت در کار و زمان بهینه شود. این موضوع برای همه کارها مورد تفهیم واقع شده ( بدون نیاز به دلیل ) حتی آن دسته که ظاهرا تنها با معیارهای فواصل زمانی یا بیکاری قابل مشاهده اند. ارزیابی های سنتی و قدیمی با در آمد و هزینه در معیار کاری از ارتباط دقت و سرعت در یک خطای فاصله زمانی (بیکاری ) متمرکز شده اند. این جهت یابی به فهم محدودی منجر می شود به نمایی از کار وزمان در دقت حرکت و فهم این موضوع که خطای حرکتی در کار و در بیکاری (فواصل زمانی ) فقط بوسیله دید مجازی در روشی که ما وقایع جهان را مشاهده کنیم مستقل به نظر می رسند. خلاصه: در عملکرد بسیاری از سیستمهای انسان و ماشین رخدادهای واقعی بوسیله ی واکنشهای اپراتور در ماشین مجزای شخصی قابل دست یابی است . این واکنش ها در طبقه بندی سیستمها از انتخاب متن از روی یک فهرست طولانی تا استراحت یا سرعت گرفتن در جایگزینی و شکل دهی در وسایل حمل و نقل عظیم الجثه برای تمایز میان طراحی های متفاوت کاربرد داشته ( نقل از گلایزر و هالکوب ۱۹۸۰ ) این ارزیابی برای تصورات و تفکرات سنتی در تقابل دقت- سرعت در کنترل حرکت مورد لزوم واقع بوده اند چنانکه در ارتباط نظریه ی Fitts نمونه آوردیم. در کار اخیر تلاش کرده ایم که به طور خلاصه مصنوعی یا ساختگی بودن جدا سازی وابستگی های کار وزمان (فواصل زمانی ) در فعالیتهای حرکتی را نشان دهیم. تصویر برآیند کار زمان شرح می دهد خطای فواصل زمانی را که فقط می تواند مبادله شود برای خطای کاری در یک عمل بدون ابعاد و دیمانسیون و اینکه پیشنهاد ما حتی وقتی که ابعاد چند گانه ی حرکت مورد توجه قرار می گیرند صادق است . به عنوان یک نتیجه و در پرتو عمل های شخصی و اجبار کاری اپراتور ، نزدیکی کار و زمان شامل ارزش باور نکردنی برای آنهایی است که به دنبال بهینه سازی اثر بخشی اجرایی در سیستم های انسان و ماشین هستندکه مستلزم اجرای مکانیکی توسط اپراتورهای انسانی است
 • بازدید : 135 views
 • بدون نظر

 در سال ۱۳۴۳ به نام شرکت تکنو کار (با مسئولیت محدود)د ر محل پل سیمان شهر ری وبا۶نفرپرسنل که به تولید رادیاتور های فولادی اشتغال یافت پا به عرصه صنعت تاسیسات گذاشت .

کارخانجات اتمسفر در سال ۱۳۴۷وبانام فعلی به کیلومتر ۲۶جاده کرج منتقل وباتولید۵نوع رادیاتور فولادی در اندازه های مختلف فعالیت خود را آغاز نمود متوسط روزانه ۷۰۰۰پره تولید کرد .

درسال۱۳۵۰ سالن تهویه ی مطلوب با تولیدات انواع چیلر، برج هواساز، ایرواشر، کندانسور، وانواع فن کویل و درسال۱۳۶۰با تولید انواع مشعل های گازی و گازوئیلی توسعه یافت .امروزه این شرکت با ۲۸هکتار وسعت کارخانه و حدود ۸۰۰۰۰مترمربع زیر بنای تولیدی با حدود ۸۰۰نفر پرسنل مهندس ، تکنسین و کارگر ماهر با سابقه ی بالای ۲۰سال تجربه د ر این  صنعت، قدم را فراتر نهاده وبا هدف قطع وابستگی و رسیدن به تکنولوژی نوین وارد عرصه پروژه های نیروگاه های صنعت برق و مدرن صنایع ریخته گری گردیده است .این شرکت د ر زمان جنگ تحمیلی اقدام به تولید قطعات جنگی و مورد نیاز رزمندگان نموده است .

 • بازدید : 124 views
 • بدون نظر

این فابل ورد تمامی مطالب در موردطرح مقدماتی کارخانه تولید طناب نایلونی توضیح داده است 

که شامل بخش اداری ،بخش حقوقی ،  بخش فنی و تخصصی و …

طرح مقدماتی کارخانه تولید طناب نایلونی

هر شرکت تولیدی از سه بخش کلی تشکیل شده است که بترتیب زیر می‌باشند.

۱-                       بخش اداری

۲-                       بخش حقوقی

۳-                       بخش فنی و تخصصی

و ما در این مجموعه به توضیح ختصری از این سه بخش در مورد شرکت تولید طناب نایلونی می‌پردازیم.


بخش اول: اداری

در این بخش به نمونه‌ای از دستورالعمل‌های تشکیل شرکتها می‌پردازیم.

دستورالعمل تشکیل شرکتها

تشکیل شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی تا مرحله ثبت و انتشار آگهی تأسیس آنها در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

 • بازدید : 143 views
 • بدون نظر

گزارشي كلي از خط توليد كارخانه كاشي صبا و بيان يكسري اطلاعات در مورد وسايل بكار رفته در كارخانه

كائون : در صد بيشتر بدنه را تشكيل مي دهد و از خاك رس تهيه مي شود .

رس در بازار قيمت ارزاني دارد .

۵۰ درصد حجم بدنه را كائولن تشكيل مي دهد . يك بدنه به علت شيرين كيجي كه دارد و گرمايي كه مي بيند استحكام بيشتري پيدا كرده و نفوذ پذيري آب را كمتر مي كند .

 مواد اوليه را به صورت شستشو شده اي از جاهاي ديگر مي گيرند يا خير ؟

كمتر شده كه ما اين كار را انجام دهيم . و اگر هم مواد شستشو شده را تهيه كنيم در مرحله لعاب مورد استفاده قرار مي گيرند . مثلاً يك نوع كائولن داريم كه از مرند مي آيد و شستشو مي باشد . اما كائولني كه براي بدنه مورد استفاده قرار مي گيرد بايد ، شستشو شده مي باشد و به صورت فراوري نشده از معدن بارگيري مي شود . فلدسپار نيز داراي كبالت (۲) هست و بايد ذوب شود تا ذرات استحكام پيدا كنند در غير اين صورت به هم نمي چسبند .

سيليس : بوجود آورنده اسكلت اصلي در پيوندهاي كاشي مي باشد . ساختار بدنه را حفظ مي كند . و از شدت متراكم شدنبدنه و ايجاد ترك جلوگيري مي كند.

تالك : هم يك نوع فيلر است و هم براي شوكهاي حرارتي استفاده مي كنند .

بنتونيت : استحكام خام بدنه را زياد مي كند و به علت اينكه پلاستيسيته بالايي دارد .

كاشي وقتي در حالت خام است بايد  مقاومتي داشته باشد . اگر مقاومتش كم باشد روي نوار نقاله ترك برداشته و مي شكند .

 • بازدید : 158 views
 • بدون نظر

کارخانه چینی ایران ( کاشی ایرانا ) ، اولین وبزرگترین کارخانه تولید کاشی درایران می باشد .

تعداد پرسنل این کارخانه درحال حاضر حدود ۸۰۰ نفر است که ۶۵% آنها درواحدهای تولید و۳۵% درواحدهای اداری ، فنی ، مالی ، اشتغال دارند.

این کارخانه با نیم قرن تجربه وتلاش وبا بهره گیری از پیشرفته ترین ماشین آلات وتکنولوژی روز دنیا و توجه به نظرات مصرف کنندگان ، اقدام به تولید کاشی می نماید.

کارخانه چینی ایران ، همواره درجهت نوآوری ، نوسازی وخلاقیت گامهای اساسی وموثری برداشته است.

محصولات این کارخانه علاوه برتامین نیازهای داخل کشور ، به بیش از۳۶ کشورجهان صادرمی گردد.

این کارخانه درراستای سیاست خدمت رسانی به صنعت سرامیک درگامی موثر ، اقدام به تولید انبوه گرانول با ظرفیت ۶۰۰ تن درروز وهمچنین انواع فریت با ظرفیت ۵۰ تن درروز نموده است.

 تا علاوه بررفع نیاز خود بتواند به دیگر کارخانجات این صنعت نیز خدمت مفیدی ارائه نماید.

همچنین درراستای ارائه خدمات آموزشی درسطوح دانشگاهی اقدام به برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی در رشته سرامیک نموده است .

 • بازدید : 123 views
 • بدون نظر
با سلام، مجمو عه ای را که پیشه رو دارید گزارش کارآموزی   کارخانه تولید فرآورده های لبنی رامک است که در رشته تبرید مطالب جامع و مفیدی را در زمینه بویلر(دیگ بخار)ارائه می دهد. در این فایل آموزشی سعی شده است تا مطالب مفیدی در زمینه بویلر، تقسیم بندی بویلرها، مشکلات معمول در تله های بخار، جرقه زن الکتریکی گازی، انواع مبدل های پوسته و لوله، پمپ ها و… ارائه شود.

فهرست مطالب

مقدمه و شرح محل کار آموزی

گزارش كار

بویلر

تقسیم بندی بویلرها

شرایط آب تغذیه دیگ

موقعیت نصب بویلرها

مروری بر سیکل های اصلی واحد تولید بخار

ساختمان و بدنه بویلر

وسایل و اتصالات دیگ

وسایل کمکی به کار رفته در بویلرها

تله بخار

مشکلات معمول در تله های بخار

مشعل

چشم الکتریکی (فتوسل)

جرقه زن الکتریکی گازی

روش کنترل مشعل خودکار

سیکل سوخت

سیکل هوا و دود

مبدل حرارتی

انواع مبدل های پوسته و لوله

پمپ ها

پمپ های سری و موازی

عیوبی که ممکن است در سیستم کار به وجود آید

عکس هایی از دستگاه های حرارتی و برودتی محل کار آموزی

 • بازدید : 125 views
 • بدون نظر

خرید و دانلود پروژه کار آموزی کارخانه بخاری (کار آفرینی)
در این فایل توجیهی و کارآموزی مواردی از قبیل زیر همراه با توضیحات کامل موجود می باشد:
مشخصه کارخانه

فرآيند توليد

شاخصهاي عملياتي

تعداد کارکنان

دستگاهها و تجهيزات توليد

قيمت تمام شده

شاخصهاي اقتصادي

تاسيسات عمومي

فضاي بسته انبار از ليفتراک برقي با بالاتر برقي تا ارتفاع ۲ متر استفاده شود . (چون بلندترين قسمت ارتفاع انبار ۲ متر ميباشد) که فضاي انبار  هم آلوده نشود .

فرم درخواست جنس از انبار

اين فرم جهت دريافت کالا از انبار مورد استفاده قرار مي گيرد و در دو برگ چاپ شده است که برگ اول (نسخه سفيد) مخصوص انبار است و برگ دوم آن (نسخه زرد) مخصوص درخواست کننده مي باشد .

اگر کالاي درخواست شده در انبار موجود باشد حواله انبار صادر گرديده و جنس تحويل درخواست کننده مي شود ولي اگر جنس درخواست شده در انبار وجود نداشته باشد انبار از روي برگ درخواست فرم سفارش خريد صادر مي کند . که فرم درخواست خريد که اقلام آن توسط انبار کامل و در کامپيوتر ثبت مي شود .

فرم سفارش خريد

فرم سفارش خريد در سه نسخه چاپ مي شود که صفحه اول آن (نسخه سفيد) پيوست سند حسابداري مي شود و نسخه دوم و……….

 • بازدید : 167 views
 • بدون نظر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

مقدمه و تارتخچه  ……………………………………………………………………………………… 1

فصل اول

۱-۱- بخش اول : گندم و ويژگيهاي آرد ماکاروني ……………………………………….. ۴

۲-۱- بخش دوم : انواع ماکاروني ……………………………………………………………… ۱۰

۳-۱- بخش سوم: ارزش غذايي فرآورده‌هاي ماکاروني……………………………….. ۱۸

۴-۱- بخش چهارم: موقعيت و محل کارخانة بازديد شده …………………………….. ۲۰

فصل دوم

۲-۱- بخش اول: مواد اوليه مورد استفاده …………………………………………………. ۲۴

فصل سوم

۱-۳- بخش اول : ساخت ماکاروني…………………………………………………………….. ۳۷

۱-۱-۳- روشهاي ساخت انواع ماکاروني …………………………………………………… ۳۸

الف: روش غير پيوسته ……………………………………………………………………. ۴۰

ب: روش پيوسته …………………………………………………………………………….. ۴۱

۲-۳- بخش دوم:‌ انتقال دهنده ………………………………………………………………….. ۴۲

الف: انتقال دهنده‌هاي افقي ……………………………………………………………………….. ۴۳

ب: انتقال دهنده‌هاي عمودي ……………………………………………………………………… ۴۳

عنوان                                                                                                                صفحه

ج: انتقال دهنده‌هاي بادي ………………………………………………………………………….. ۴۳

فصل چهارم :

۱-۴- بخش اول : خشک کردن …………………………………………………………………. ۴۶

الف) خشک کردن اوليه …………………………………………………………………………….. ۴۸

ب) خشک کردن مياني ……………………………………………………………………………… ۴۹

ج) خشک کردن نهايي ………………………………………………………………………………. ۴۹

۲-۴- بخش دوم : يک دياگرام خشک کردن موفقيت آميز …………………………….. ۵۳

۳-۴- بخش سوم : منحني خشک کردن و نمودار آن …………………………………… ۵۵

فصل پنجم

۱-۵- گرمخانه‌هاي ماکاروني ……………………………………………………………………. ۵۹

فصل ششم:

بخش اول : بسته‌بندي توسط کارگر و بسته‌بندي اتوماتيک …………………………… ۶۳

بخش دوم : ويژگي‌هاي بسته‌بندي مطابق استاندارد …………………………………….. ۶۴

فصل هفتم

۱-۷- بخش اول : نگهداري و انبار کردن محصول ……………………………………… ۶۷

فصل هشتم

۱-۸- بخش اول : بهداشت کارخانه …………………………………………………………… ۷۰

عنوان                                                                                                                صفحه

الف) رعايت بهداشت توسط کارگران خط توليد …………………………………………… ۷۰

ب) رعايت بهداشت توسط کارگران بخش بسته بندي و انبار ………………………… ۷۱

ج) نظافت قسمتهاي مختلف انبار ………………………………………………………………… ۷۱

فصل نهم :

۱-۹: بخش اول آزمايش شيمي …………………………………………………………………. ۷۵

الف) تعيين pH ماکاروني …………………………………………………………………………. ۷۵

ب) آزمايش پخت و آزمايش جهت تعيين وزن مواد جامد در آب …………………… ۷۵

ج) آزمايش رطوبت ………………………………………………………………………………….. ۷۶

۲-۹- بخش دوم : طرز تهيه محيط‌هاي کشت ……………………………………………… ۷۷

الف) طريقه کشت پليت کنت آگار ……………………………………………………………….. ۷۷

ب) دستور  تهيه سوسپانسيون زرده تخم مرغ ……………………………………………. ۷۸

پ) تهيه محيط کشت سوبرودکستروز آگار ………………………………………………… ۷۹

ت) طريقه کشت و شمارش آزمونهاي ميکروبي ………………………………………….. ۸۱

ث) تهيه محيط کشت باسيلوس سرئوس …………………………………………………….. ۸۲

ج) طريق کشت کپک………………………………………………………………………………….. ۸۳

۳-۹- بخش سوم : آزمون کنترل کيفي مواد اوليه ……………………………………….. ۸۳

۴-۹- بخش چهارم: کنترل کيفيت فرآورده‌هاي نهايي …………………………………… ۸۸

عنوان                                                                                                                صفحه

فصل دهم:

۱-۱۰- بخش اول : استاندارد ويژگي‌هاي ماکاروني …………………………………….. ۹۷

فصل يازدهم:

بخش اول : بحث و نتيجه‌گيري ………………………………………………………………… ۱۱۲

بخش دوم: پيشنهادات ……………………………………………………………………………. ۱۱۳

بخش سوم: مقاله

بخش چهارم: منابع ………………………………………………………………………………… ۱۱۷

 • بازدید : 133 views
 • بدون نظر

قیمت : ۲۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۷    کد محصول : ۱۷۴۸۱    حجم فایل : ۴۱ کیلوبایت   

روغن ها و چربي ها از زمان هاي بسيار دور يكي از اجزاي اصلي و مهم تشكيل دهنده غذاي انسان بوده كه يك گرم آن حدود ۲/۹ كيلوكالري انرژي در بدن توليد مي كند. همچنين غذاي طبخ شده و چربي مزه و طعم مطلوبي را در بر دارد. در این تحقیق روش راه اندازی یک واحد تولید روغن نباتی را به شما معرفی میکنیم .

 • بازدید : 80 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۳۴    کد محصول : ۱۰۹۴۰    حجم فایل : ۱۷۲۸ کیلوبایت   

آلوار آلتو

نام درس : آشنایی با معماری معاصر

نام استاد : سرکار خانم دایی نژاد

گردآورندگان : احمد باغچقی – محمد اسماعیل خودرو

این تحقیق در باره معماری معاصر و ظروف و ساختمان ها و کارخانه ها است.

امروزه نیاز مردم به ظروف مختلف و ساختمان ها امری اجتناب ناپذیر است و باید ساختار آن ها شکل تازه ای به خود بگیرد

 • بازدید : 142 views
 • بدون نظر

قیمت : ۴۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۴    کد محصول : ۱۷۴۰۷    حجم فایل : ۲۱۰ کیلوبایت   

در این طرح چگونگی کاشت خیار گلخانه ای با سرمایه گذاری ۱۴۳ میلیون تومان توضیح داده شده است که شامل بخشهای ۱- سرمایه گذاری ثابت طرح از جمله : زمین محل اجرای طرح ، محوطه سازی ، ساختمان ها ، تأسیسات و تجهیزات ، ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی ، وسايل نقليه و وسايل حمل و نقل داخل كارخانه ، تجهيزات اداري و كارگاهي ، هزينه هاي قبل از بهره برداري ، ۲- هزینه های ثابت ۳- هزینه های جاری طرح از جمله : مواد اولیه و بسته بندی ، حقوق و دستمزد پرسنل غيرتوليدي ، حقوق و دستمزد پرسنل توليدي ، هزينه سوخت و انرژي ، استهلاك و تعمير و نگهداري و … می باشد .


عتیقه زیرخاکی گنج