گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 136 views
  • بدون نظر

این مقاله در ۲۱ صفحه می باشد.

در زیر قسمتی از مقدمه قرار گرفته است.مقدمه:

پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله هاي دكتراي تخصصي ، مداركي هستندكه در فرايند تحصيل دراين مقاطع و درنتيجة همكاري ميان دانشجويان واستادان و با پشتيباني مؤسسه هاي آموزش عالي پديد مي آيند . داده هاي مجموعة اين مدارك دركنار هم به خودي خود و همچنين درمقايسه با داده هاي منابع ديگر، مي توانند اطلاعات جديدي را فراهم آورند . چنين اطلاعاتي از مرتب سازي ، دسته بندي ، اولويت بندي و مرتبط سازي داده ها وشكل دادن به آنها درالگوهاي جديد و يكپارچه حاصل مي شود


عتیقه زیرخاکی گنج