گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 127 views
  • بدون نظر

قیمت : ۸۶۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۲۲    کد محصول : ۱۸۹۱۱    حجم فایل : ۱۰۷۶ کیلوبایت   

دانلود word کمک پایان نامه تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده را در فروشگاه فایل طلایی قرار داده ام ابتدا چکیده این فایل را مطالعه کنید.

چکیده :

  رسانه ها به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی، کارکرد انتقال میراث فرهنگی و اجتماعی و ارزش های جوامع را بر عهده دارند، در عصر کنونی با توجه به نقش بارز آن ها در جامعه و اطلاع رسانی پیرامون موضوعات اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی، سعی می­کنند الگوهای نوینی را به جوامع وارد کنند، که جایگزین فرهنگ ها و ارزش ها و الگوهای سنتی می­شوند و در این رهگذر رسانه ها، به عنوان عاملان تغییر و تحول در ارزش ها و هنجارها مطرح هستند و به طوری که سنت ها را به مبارزه می طلبند و به صورت یک عامل مؤثردر دگرگونی نگرش ها و رفتارهای نسل جدید عمل می کنند و همین امر میتواند منجر به شکاف نسلی و  عدم انتقال تجربیات نسل گذشته به نسل فعلی شود. در دوران کنونی نقش نهادهای اجتماعی همانند خانواده ، مدرسه و همسالان در اجتماعی کردن و فرهنگ پذیری کودکان ضعیف است  و در مقابل ، روز به روز بر اهمیت و نقش رسانه ها افزوده می شود  تا جایی که برخی از نظریه پردازان ارتباطی بر این باورند که رسانه ها الویت ذهنی و حتی رفتاری ما را تعیین می­کنند و اگر چگونه فکر کردن را به ما یاد ندهند، اینکه به چه چیزی فکر کنیم را به ما می آموزند . بر همین اساس با توجه به نقش تأثیر گذار رسانه،  بالاخص تلویزیون، بر تمامی اعضای جامعه، مخصوصاً کودکان که فرآیند فرهنگ پذیری در آن ها یک سویه انجام می گیرد و در مقابل این وسیله تأثیر پذیر ، هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل مردم شناختی تلویزیون به عنوان یکی از رسانه های فراگیر و گسترده و در دسترس همگان بر فرهنگ پذیری کودکان در خانواده است که برای رسیدن به این منظور علاوه بر پژوهش اسنادی و کتا بخانه ای از ۵۰ دانش آموز دختر اول و دوم ابتدایی مدرسه مهدا واقع در خیابان دیباجی جنوبی در منطقه ۳ تهران مصاحبه به عمل آمد ومحقق به مشاهده مشارکت آمیز در جامعه آماری پرداخت وطی پژوهش این مسئله بدست آمد که تلویزیون باعث تغییراتی در باورها و ارزش ها ،عادات و علایق ،الگوهای فراغت ،ادبیات و فرهنگ تغذیه دانش آموزان مورد بررسی شده که میزان این تغییرات در دانش آموزانی که بیشتر تمایل به تماشای برنامه های تلویزیون داشتند و والدینی که توجه و نظارت کمتری نسبت به نوع برنامه ها و تعداد ساعات تماشای کودکان خود داشتند بیشتر و قابل لمس تر بود.

 

فهرست مطالب

 

بخش اول :

۱-۱ پیش گفتار

۱-۲ مقدمه

۱-۳ بیان مسئله .

۱-۴ اهمیت و ضرورت تحقیق

۱-۵ هدف ها ی پژوهش

۱-۶ سوالات پژوهش

۱-۷ پیشینه تحقیق

۱-۸ جامعه مورد بررسی

۱-۹ روش تحقیق

۱-۱۰ کلید واژگان

بخش دوم :

۲-۱ فرهنگ

۲-۲ فرهنگ از منظر صاحبنظران علوم اجتماعی

۲-۳ خصوصیات فرهنگ

۲-۴  فرهنگ به واقعیت معنا می بخشد

۲-۵ فرهنگ پدیده ای فراگیر است

۲-۶ فرهنگ امری مشترک است

۲-۷ فرهنگ یاد گرفتنی است

۲-۸ فرهنگ به عنوان یک رفتار اکتسابی

۲-۹ سطح های فرهنگ

۲-۱۰ طبقه بندی فرهنگها

۲-۱۱ ابداع فرهنگ پذیری

۲-۱۲ فرهنگ پذیری

۲-۱۳ نوسازی مفهوم فرهنگ

۲-۱۴ عناصرمهم در فرهنگ پذیری

۲-۱۵ روند ها و متغیرهای فرهنگ پذیری

۲-۱۶ انواع فرهنگ پذیری

۲-۱۷ انواع فرهنگ  پذیری از منظری دیگر

۲-۱۸ آژانس های فرهنگ پذیری

۲-۱۹ ماهیت رسانه

۲-۲۰ رسانه و فرهنگ پذیری

۲-۲۱ کارکردهای رسانه ها

۲-۲۲ رسانه ها و تغییر ارزشهای سنتی و شکاف نسلی

۲-۲۳ طبقه بندی نیاز های مرتبط با رسانه

۲-۲۴ تلویزیون

۲-۲۵ ویژگی های تلویزیون

۲-۲۶ تلویزیون به عنوان ابزاری فرهنگی

۲-۲۷ تلویزیون از دید نظریه پردازان

۲-۲۸ قدرت تلویزیون

۲-۲۹ کارکردهای مثبت تلویزیون

۲-۳۰ جنبه ها ی اجتماعی شدن کودکان

۲-۳۱ کارکردهای منفی تلویزیون

۲-۳۲ نقش ها و وظایف وسایل ارتباطی

۲-۳۳ کودک کیست

۲-۳۴ ویژگی های کودک در دوره ابتدایی .

۲-۳۵ قابلیت های کودک نسبت به تلویزیون

۲-۳۶ ارتباط کودک و تلویزیون

۲-۳۷ کودکان قربانیان تلویزیون

۲-۳۸ چهارچوب نظری

نظریه فرهنگ و شخصیت

نظریه کنش متقابل نمادین

 نظریه کارکردگرایی

بخش سوم :

۳-۱ مقدمه

۳-۲ تلویزیون و تغییر در الگوهای گذران اوقات فراغت کودکان

۳-۳ تلویزیون و تغییر در عادات و سلایق کودکان

۳-۴ تلویزیون و تغییر در باورها نگرشها و ارزشهای کودکان

۳-۵ تلویزیون و تغییر در فرهنگ تغذی

۳-۶ تلویزویون و تغییر در ادبیات کودکان

۳-۷ سوالات پرسیده شده از والدین

۳-۸ مصاحبه با والدین

۳-۹ مصاحبه با مربیان 

۳-۱۰ نتیجه گیری

فهرست منابع

چکیده انگلیسی


فهرست نمودارها

 

نمودار شماره ۱: نمودار سطح تحصیلات والدین

نمودار شماره ۲: حدود ساعات تماشای تلویزیون

نمودار شماره ۳: اولیت تماشای برنامه های تلویزیون

نمودار شماره ۴: علت تماشای تلویزون

 

 

  • بازدید : 118 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

افزایش کمی و بهبود کیفی سفرهای شهری از عوامل و از پیش شرطهای اساسی رشد شهرهای مدرن بوده است.   
بنابراین اقتصاد این شهرها و تداوم انها به عنوان موجودیتهای اقتصادی وجاذب سرمایه به صورت گسترده ای به کمیت و کیفیت شبکه های حمل و نقلی بستگی دارد .                                                             
 در شهرهای مدرن مهمترین مسئله ایجاد بهترین رابطه ممکن میان بافتهای مسکونی انسانی و بافتهای کاری است .                                                                                                                     
در اغاز این تحقیق باید از ابتدای امر یعنی از گذشته اتوبوسرانی و شهرداری سخنی به میان آورد و در پی این مطلب به بیان کلیات وخصوصیات خط اتوبوسرانی بی ار تی که     موضوع اصلی این پژوهش است پرداخت .                                                                                                                        
خطوط بی ار تی یکی از جدید ترین پروژه هایی است که توسط شهرداری تهران به اجرا درآمده است .       
در این خطوط تردد بسیار زیاد شهروندان را نظاره گریم . شاید به جرئت بتوان گفت بسیاری از افرادی که دارای وسیله شخصی بودند و مسیر شان در راستای این خطوط بود پس از راه اندازی این خطوط تصمیم به استفاده از آن کرده اند که بدن ترتیب یکی از مزایای آن را  میتوان تاثیر در کاهش آلودگی هوا دانست .                       
البته با توجه به تعداد کثیر استفاده کنندگان آن معایبی همچون حجم زیاد افراد داخل ایستگاهها و تحت فشار قرار گرفتن آنها داخل اتوبوسها را هم شامل میشود .                                                              

 
نظریه کارکرد گرایی                                                   
نظریه کارکردی از جمله نظریاتی است که در تاریخ بسیاری از علوم اجتماعی و انسانی وجود داشته است و تاریخچه آن به بیش از یک صد سال پیش می رسد و از این رو باید آن را از جمله نظریات کلاسیک علوم اجتماعی به شمار آورد .                                                                                                     
با این وصف ای نظریه به مثابه نظریه ای که بتواند توضیح تمام و کمال و جامعی از واقعیتهای پیچیده اجتماعی عرضه کند امروز تقریبا ارزش خود را از دست داده است زیرا به باور بسیاری از اندیشمندان این علوم این نظریه در سطح و لایه نخست توضیح پدیده های اجتماعی باقی مانده و به همین دلیل از شکافتن پدیده و رسیدن به لایه های نهفته در اعماقآن ناتوان است.                                                          
کارکرد گرایی در واقع بر آن است که مهمترین مولفه ها برای شناخت و تحلیل پدیده های اجتماعی در هدف و غایتی است که در این پدیده هخا وجود دارد یعنی اینکه یک پدیده به چه کاری یا به چه مصرفی می آید . بنابر این اگر پدیده ای وجود دارد لزوما باید دلیلی برای این موضوع موجود باشد و این دلیل پیش از هر چیز ((کارکرد)) این پدیده است . برای تشخیص این کارکرد در این نظریه تلاش میشود .                
اجزا هر پدیده و کلیتی که آن را تشکیل می دهد و روابط کارکردی میان این دو تشخیص داده شده     سپس این روابط با هدف مقایسه شده و به نتیجه گیری در تحلیل نهایی دست یافته میشود .                  
نظریه کارکرد گرایی و ارتباط آن با اتوبوسرانی بی آر تی                
  با توجه به توضیحی که در رابطه با نظریه کارکرد گرایی آورده شد به این نتیجه میرسیم که راه اندازی این خطوط نیز مانند سایر اقدامات نمونه ای از پدیده های اجتماعی به حساب  می آید .                             
این پدیده در عین حال که با تاثیر پذیری از نیاز جامعه بشری به وجود آمده است بعد از شکل گیری تاثیرات شگرفی بر پیکره جامعه وارد کرده است که این تاثیرات هم به صورت مثبت خود را نشان داده و هم به صورت منفی .                                                                                                              
نیاز جامعه شهری به برای سهولت در رفت و آمد و صرفه جویی در وقت و زمان باعث به وجود آمدن خطوط اتوبوسرانی پر سرعت یعنی بی ار تی شد  . در عین حال بعد از به وجود آمدن این خطوط کارکرد هایش را شاهد بودیم از جمله :                                                                                                        
-کم شدن با ترافیکی در مسیر این خطوط                                                                               
-صرفه جویی در وقت افراد و تسریع در رفت و آمد آنها                                                                
-کم شدن آلودگی هوا در مدت راه اند ازی این خطوط                                                                
– تعداد زیاد اتوبوسها و حرکت برنامه ریزی شده آنها برای زود رسیدن به ایستگاهها                            

عتیقه زیرخاکی گنج