گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 119 views
  • بدون نظر

تعداد صفحات ۶۱ فرمت فایل ورد با قابلیت ویرایش متن
در گذشته نه چندان دور، غالب سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد، سیستم های پردازش داده ها بودند كه به كمك آنها فقط لیست و فیش حقوق تهیه می شد و حداكثر می توانستند كسورات را محاسبه نموده و جمع دریافتی سالانه را بنویسند اما مدیران كم كم برای كسب اطلاعات بیشتر در مورد كارمندان خود درخواستهایی مطرح نمودند، در ادارة سازمانهای بزرگ امروزی عمل تصمیم گیری به قدری مهم است كه برخی از محققان دانش مدیریت، سازمان را شكة تصمیم و مدیریت را علم تصمیم گیری تعریف كرده اند. بی شك، امروزه با توسعة سازمانها و گسترش وظائف و مسئولیتهای مدیریت، تصمیمات مدیر باید همواره بر پایة بررسیهای فنی و آمار و اطلاعات صحیح و بر طبق اصول و روشهای خاص علمی استوار شود. جریان عملیات و فعالیتهای آتی سازمان، نیل به هدفهای مطلوب در برنامه های كوتاه مدت و دراز مدت، موفقیت و بهبود عملیات كه با صرف منابع انسانی و مادی همراه است، مستقیماً به نحوة اتخاذ تصمیم مدیران وابسته است. لازم است كه تصمیمات با تقبل حداقل اتلاف و ضایعات در منابع انسانی و مادی در جهت نیل به هدفهای مورد نظر اتخاذ شود.

در ادارة سازمانهای بزرگ امروزی عمل تصمیم گیری به قدری مهم است كه برخی از محققان دانش مدیریت، سازمان را شكة تصمیم و مدیریت را علم تصمیم گیری تعریف كرده اند. بی شك، امروزه با توسعة سازمانها و گسترش وظائف و مسئولیتهای مدیریت، تصمیمات مدیر باید همواره بر پایة بررسیهای فنی و آمار و اطلاعات صحیح و بر طبق اصول و روشهای خاص علمی استوار شود. جریان عملیات و فعالیتهای آتی سازمان، نیل به هدفهای مطلوب در برنامه های كوتاه مدت و دراز مدت، موفقیت و بهبود عملیات كه با صرف منابع انسانی و مادی همراه است، مستقیماً به نحوة اتخاذ تصمیم مدیران وابسته است. لازم است كه تصمیمات با تقبل حداقل اتلاف و ضایعات در منابع انسانی و مادی در جهت نیل به هدفهای مورد نظر اتخاذ شود.

اهمیت اطلاعات در فرایند تصمیم گیری بر هیچ صاحب نظری پوشیده نیست. اطلاعات از منابع حیاتنی سازمان بوده و هر قدر سازمانی از لحاظ اطلاعات غنی تر باشد، تصمیمات صحیحتری در آن اتخاذ خواهد شد.

به بیان ساده، تصمیم گیری یعنی انتخاب راه كار مناسب و مطلوب، از میان راه های كار مختلف برای حصول مقصودی معین.

این انتخاب بر مبنای قضاوت و اعتقادات شخصی و برآوردهای ذهنی با كمك اطلاعات عینی و واقعیتهایی كه ممكن است در دسترس تصمیم‌گیرندگان و اداره كنندگان باشد، صورت می گیرد. در صورت فقدان یا محدودیت اطلاعات و آمار برای حل مشكل یا مسئله مورد نظر یا نیل به هدف مطلوب، محققاً تصمیم گیری صحیح و منطقی نیست؛ و هرقدر اطلاعات در بارة راه كارها ناقص تر باشد، درجة عدم اطمینان نسبت به تصمیمی كه اتخاذ می شود، بالاتر خواهد رفت. پس بدین ترتیب خواهیم دید كه ارتباطات و نقل و انتقال اطلاعات در یك سازمان از جمله مبرم ترین وظائف در كار مدیران است. ضمناً اطلاعات زیربنای تصمیم گیریها و برنامه ریزیها و كنترل صحیح و كامل توسط مدیر است.

فهرست مطالب

فصل اول

(كلیات موضوع MIS)

(دیباچه)

«شكل گیری سیستم های اطلاعات مدیریت»

Mis چیست؟

تلاش اولیه برای MIS.

تعاریف MIS:

هدف از ایجاد یك سیستم اطلاعات مدیریت چیست؟

گزارش دهی در سیستم اطلاعات به چه شكل است؟

(آشنایی با سیستم ها)

تعاریف و مشخصات سیستم ها

جریان اطلاعات

تعریف اطلاعات:

محیط سیستمهای اطلاعاتی:

كاركرد های سیستمهای اطلاعاتی:

ویژگیهای اطلاعات:

تكنولوژی انتقال اطلاعات:

مشكلات طراحی سیستمهای اطلاعاتی مدیریت:

مستندسازی سیستمها:

فصل دوم

(انواع سیستمهای MIS)

«سیستمهای اطلاعاتی مدیریت»

سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری (DSS)

تعریف DSS

مختصات سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری

سیستم پردازش داد و ستد

چرخه پردازش داد و ستد

امكانات سیستم پردازش داد و ستد

سیستم اطلاعات بازاریابی

سیستم های پردازش عملیات

سیستم اطلاعات برنامه ریزی مواد

سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی نیروی انسانی

سیستم های اطلاعات منابع انسانی

تهیه گزارش برای مسئولین دولتی

بخشهای درگیر در سیستم اطلاعاتی انبارها:

فصل سوم

سیستمهای اطلاعاتی انبار در شركت پست

وضع موجود

سیمای شركت پست جمهوری اسلامی ایران:

فصل چهارم

سیستم اطلاعاتی انبار

شركت پست

وضع پیشنهادی

فصل پنجم

خلاصة

نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری:


عتیقه زیرخاکی گنج