گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 84 views
  • بدون نظر

قیمت : ۴۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۶۲    کد محصول : ۱۰۶۱۴    حجم فایل : ۴۱ کیلوبایت   

فهرست

مقدمه.

جلسه چیست؟.

بررسی هزینه ها :

آگاهی از اهداف..

تنظیم وقت..

تأکید بر اهداف..

جلسات رسمی.

عوامل مؤثر بر برگزاری جلسه.

مقدمات تشکیل جلسه.

انتخاب شرکت کنندگان.

اطلاع دادن به شرکت کنندگان.

تهیه و دستور جلسه.

تعیین محل جلسه.

محل نشستن شرکت کنندگان.

فراهم کردن تمهیدات لازم

حضور در جلسه.

تنظیم صورت جلسه.

۱-هدف و دامنه کاربرد :

۲- تعاریف :

۳- مستندات و سوابق :

۴-۳- ورودی به جلسه.

۴-۳- اعضاء شرکت کننده :

۴-۴ نحوة برگزاری..

چکیده

مقدمه.

مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری..

تفاوت خلاقیت و نوآوری..

شرایط ایجاد خلاقیت و نوآوری..

ویژگیهای افراد خلاق و نوآور.

نتیجه گیری..

منابع و مآخذ

هدف و دامنه کاربرد:

مقدمه.

به کار گیری راهکارهای مذاکراتی :

اقدام به حمله.

راهکارهای متقابل در برابر پیشی جستن در حمله به قرار زیر است:

حمله غافلگیرانه.

به کارگیری راهکار فایت اکامپلی (معامله انجام می شود)

پاره ای از راهکارهای خدعه آمیز رایج :

اختیارات مشکوک و مبهم

شناختن ترفندهای مذاکراتی.

مقابله با رفتارهای بیهوده

حفظ برتری..

نتیجه گیری..

منابع و مأخذ

۳- مستندات و سوابق :

۴-روش اجرایی :

ارتباط سازنده با زمان.

نسلهای مدیریت زمان.

زمان کیفی.

مدیریت زمان و بهره وری..

منحنی کارآیی شخصی.

مدیریت زمان و مدیریت انرژی فردی..

رمز همواره آماده بودن.

بهینه سازی زمان استراحت..

عدم گسترش بیش از حد دامنه فعالیتها

ترمز کردن.

سلامت..

موعد مقرر.

اجتناب از خطاها

 


عتیقه زیرخاکی گنج