امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 92 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بطور كلي عملكرد موتورهاي پله اي به صورت تبديل يكسري پالسهاي ديجيتال به تغيير زاويه مناسب با آن پالسها در روتور مي باشد. روتور به ازاي هر پالس يك پله دوران مي نمايد و اگر اين پالسها به طور پياپي به موتور اعمال شوند روتور به صورت پيوسته دوران خواهد كرد.
موتورهاي فوق قابليت دوران در هر دو جهت را دارا مي باشند و به علت نوع ساختمانشان داراي مزايا و معايبي هستند كه در زير به آنها مي پردازيم
مزايا
۱- اين موتورها بطور لحظه اي قابليت توقف دارند بدون اينكه اينرسي دوراني منجر به چرخش چند دور اضافه گردد.
۲- فرمانهاي حركت براي موتور ديجيتال بوده لذا به راحتي مي توان آنها را توسط گيتهاي منطقي و يا ميكروپروسسور كنترل كرد.
۳- نياز به فيدبكهاي گران قيمت و پيچيده براي كنترل دور و يا وضعيت (تاكومتر و چرخ دنده و …) ندارند.
۴- كوپل ماكزيمم همواره به بار وارد مي شود.
۵- موتورهاي پله اي مسئله كموتاسيون زغالها را ندارند.
معايب
۱- حداكثر سرعت كاري اين موتورها كم مي باشد.
۲- در حركت آرام داراي Over Shoot  مي باشند.
با وجود اين معايب در صورتيكه تغذيه سيستم به صورت مناسبي انجام شده و مشخصات موتور با موقعيت و شرايط كاري تطبيق داده شود امكان هرگونه خطا در اين موتورها به صفر خواهد رسيد.
طبق يك دسته بندي مي توان موتورهاي پله اي را به دو دسته Unipolar و Bipolar  تقسيم كرد كه در نوع Unipolar‌ جهت جريان سيم پيچها تنها در يك جهت بوده و در Bipolar  جهت جريان دو طرفه مي باشد
روش تحريك پله كامل ( Full Step )
با توجه به شكل زير در اين روش در هر لحظه دو سيم پيچ در حالت تحريك مي باشند.
استفاده از اين روش خصوصا در فركانسهاي پايين و حالت Start – Stop  پاسخ بهتري خواهد داشت و گشتاور بيشتري ايجاد مي نمايد. در اين روش با هر تغيير حالت در تحريك فازها موتور يك پله دوران خواهد نمود.
روش تحريك نيم پله ( Half Step )
در اين روش قبل از تحريك سيم پيچ دوم در يك فاز سيم پيچ اول قطع مي گردد. به همين دليل در بعضي از حالات تنها يكي از سيم پيچها در حالت تحريك مي باشد. اين نحوه عملكرد باعث مي شود كه روتور در يك زاويه بين دو حالت پايدار بايستد و زاويه هر پله نصف مي گردد. بنابراين با اين روش مي توان دقت موتورهاي پله اي را افزايش داد. اين روش در فركانسهاي پايين نسبت به حالت قبل كوپل كمتري ايجاد مي نمايد ولي در سرعتهاي بالاتر تقريبا كوپلهاي يكسان دارند.
سروموتورهاي AC همانطـور که قبلا ذکر شد انتخاب مناسبي براي کاربـــردهاي با توان پايين هستند و به همين دليل است که موتورهاي AC هميشه به  موتورهاي DC ترجيح داده ميشوند. مزاياي  سروموتورهاي  AC به سروموتورهاي DC شامل موارد زير است :
 1- روتورهاي قفس سنجابي ساده هستند و در مقايسه با سيم پيچي آرميچر ماشينهاي DC از نظر ساختاري ،  محکمتر هستند.
۲- سروموتورهاي AC داراي جاروبک براي کموتاسيـون نيستنـد و نياز به تعمير ونگهداري دائم ندارند.
۳- هيچ عايقي در اطراف هادي آرميچر آنچنان که در موتور DC وجود دارد نيست پـس آرميـچر مي تواند بسيار بهتر گرما را پخش کند.
 
۴- بدليل اينکه آرميـچر،  سيـم پيچي هاي عايـق دار پيچـيده اي ندارد ،  قطر آن مي توانـد براي کاهش اينرسي روتور بسيار کاهش يابد . اين امر به جلوگيري از  Over Shoot  در مکـانيسم سـرو کمک مي کند .
سروموتورهاي AC همانطـور که قبلا ذکر شد انتخاب مناسبي براي کاربـــردهاي با توان پايين هستند و به همين دليل است که موتورهاي AC هميشه به  موتورهاي DC ترجيح داده ميشوند. مزاياي  سروموتورهاي  AC به سروموتورهايDC شامل موارد زير است :
 1- روتورهاي قفس سنجابي ساده هستند و در مقايسه با سيم پيچي آرميچر ماشينهاي DC از نظر ساختاري ،  محکمتر هستند.
۲- سروموتورهاي AC داراي جاروبک براي کموتاسيـون نيستنـد و نياز به تعمير ونگهداري دائم ندارند.
۳- هيچ عايقي در اطراف هادي آرميچر آنچنان که در موتور DC وجود دارد نيست پـس آرميـچر مي تواند بسيار بهتر گرما را پخش کند.
 
۴- بدليل اينکه آرميـچر،  سيـم پيچي هاي عايـق دار پيچـيده اي ندارد ،  قطر آن مي توانـد براي کاهش اينرسي روتور بسيار کاهش يابد . اين امر به جلوگيري از  Over Shoot  در مکـانيسم سـرو کمک مي کند .
يک سروموتور AC  اصولا يک موتور دوفاز القايي است به جز در مورد جنبه‌هاي خـاص طراحي آن.
 توان مکانيکي خروجي يک سروموتور DC از ۲ وات تا چند صد وات تغيير مي کند . مــوتورهاي بزرگتر از اين توان بسيار کم بازده اند واگربامشـخصات گشتـاور سرعت مطلوب ساخته شده باشند براي استفاده در کاربردهاي سرو بسيار مشکل ساز خواهند شد . سرو موتورهاي دقيق در کامپيوترها ابزارهاي سرو و شماري ازکاربردها که به دقت بالايي نياز است بکار مي روند.
  • بازدید : 87 views
  • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۳۸    کد محصول : ۱۴۰۰۶    حجم فایل : ۱۲۴۳ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی برق روش های شارژ متقارن مبدل های چند سطحی کاسکاد

عنوان سمینار: روش های شارژ متقارن مبدل های چند سطحی کاسکاد

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:
۱) مقدمه
۲) مبدل چند سطحی از نوع ولتاژ
۳) مبدل چند سطحی از نوع جریان
۴) مزایای مبدل های چند سطحی
۵) انواع مبدل های چند سطحی
۱-۵) مبدل های چند سطحی از نوع برشگر دیودی
۲-۵) مبدل های چند سطحی از نوع خازن شناور
۳-۵) مبدل های چند سطحی از نوع کاسکاد
۱-۳-۵) مبدل های چند سطحی کاسکاد متقارن و نامتقارن
۶) روش های شارژ متقارن برای مبدل های چند سطحی کاسکاد
۷) نتایج شبیه سازی
۱-۷) نتایج شبیه سازی برای مبدل ۷ سطحی کاسکاد متقارن
۱-۱-۷) روش کنترلی کلاسیک
۲-۱-۷) روش کنترلی شارژ متقارن تمام موج
۳-۱-۷) روش کنترلی شارژ متقارن نیم موج
۲-۷) نتایج شبیه سازی برای مبدل ۱۱ سطحی کاسکاد نامتقارن
۱-۲-۷) روش کنترلی کلاسیک
۲-۲-۷) روش کنترلی شارژ متقارن تمام موج
۳-۲-۷) روش کنترلی شارژ متقارن نیم موج
مراجعامیدوارم این سمینار برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج