گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 101 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان پایان نامه مساجد در ایران-خرید اینترنتی پایان نامه مساجد در ایران-دانلود رایگان مقاله مساجد در ایران-دانلود رایگان سمینار مساجد در ایران-پایان نامه مساجد در ایران

این فایل در ۲۰۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وبه موارد زیر می پردازد:
این مجموعه در باره تاریخچه مساجد در ایران می باشد وبه انواع ساخت این مساجد پرداخته است که چه کسانی این مساجد را درست کرده اند واز چه مصالحی در ساخت این مساجد استفاده شده ساد قدیمکی هم در این مجموعه مورد بحث قرار گرفته است.

وضع كنوني مسجد

مسجد كنوني از شبستان هشت ضلعي گنبد داري كه مشرف بر صحن است و چهار ايوان اصلي و نمازخانه ها و دهليزهايي كه اضلاع صحن را به يكديگر مي پيوندد تشكيل گرديده و مصالح بكار رفته در آن آجر و آهك و پوشش گچ مي باشد.

مسجد داراي سه ورودي است يكي جنوبي و دو شمالي كه وروديهاي شمالي هم سطح حياط بوده ولي ورودي جنوبي دالان نسبتاً وسيعي است به طول ۸۲/۱۶ متر كه با دوازده پله وسيع به سطح كوچه جنوبي مي رسد و اين اختلاف سطح موجب گرديده كه بخش جنوبي مسجد در گودي قرار گيرد.

در كتيبه سردر جنوبي مسجد با حروف مينايي فيروزه رنگ بر متني زرد روشن و مات (به طريقه متداول در عهد مغول) جملات زير خوانده مي شود:

بسم الله الرحمن الرحيم، امر بعمارت المسجد في المسجد المولي المعظم و الكرم خواجه زين الدنيا و الدين خليفه بن حسين الماستري بمساعي الصدر المعظم شمس الدين محمد بن علي النطنزي في سنته اربع و سبعائه.

در اين كتاب علاوه بر باني و ساعي و تاريخ ساخت جمله «امر بعمارات المسجد في المسجد» خود روشنگر مراتب زير است:

بناي مسجد در اين مكان ابتدا به ساكن نبوده و باني اين زمين را به علت وجود جاي كافي بدين امر اختصاص نداده است زيرا مجموعه مسجد كنوني به پيرامون مسجدي ديگر بنا گرديده است. گرچه وجود تنگناها و گنبد آجري عهد ديلمي خود مبين اين امر است ولي ترتيب كار چنان داده شده كه تمامي اين بناها در ظاهر مجموعه واحدي را نشان مي دهند.

ورودي جنوبي مسجد داراي طاق يا سردر نسبتاً مرتفعي است كه علاوه بر ورودي، طرفين آن را دو طاقنماي تزئيني نيز فرار گرفته و كتيبه مورد اشاره به طور كمربندي بالاي در ورودي و دو طاقنماي مذكور قرار گرفته است.

ستونهاي دو طرف سردر كه آجري است و بخشي از آن مورد مرمت قرار گرفته شامل دو طاقنماي تزئيني در متن نغول در دو طبقه است كه در فاصله بين طاقنماهاي زير و رو سنگ نبشته اي نصب شده است. سنگ نبشته سمت چپ فرمان شاه عباس اول و سمت راست دستوري است از شاهزاده حسام السلطنه قاجار كه متن هر يك عيناً درج مي گردد.

۱-فرمان شاه عباس

اين سنگ كه از مرمر سفيد و نوشته آن به خط ثلث برجسته است به ابعاد ۴۵×۷۵ سانتيمتر و شامل ۷ سطر است.

۲-سنگ نبشته سمت راست سردر به ابعاد ۲۸×۳۱ سانتيمتر و به رنگ خاكستري و متن آن حاوي هفت بيت شعر است كه خط نستعليق برجسته كنده كاري شده به شرح زير:

بعهد ناصر دين شهريار كز عدلش

ز جور پيل قوي ايمن است مور ضعيف

حسام سلطنت آن داوري كه از كرمش

دعا به دولت مي كنند و ضيع و شريف

چو ميرزااسدالله را اجازت داد

بسرپرستي خلق ضعيف و زار و نحيف

بازدياد دعاگويي و سلامت شاه

بخاص و عام رعيت روف كيست لطيف

وجوه ما حصل پاره دوز و صابوني

معاف كرد مسلم بصيغه تخفيف

به لعنت ابدي باد مبتلا هركس

كه منحرف شدوش رايي يا كند تحريف

بسال دو صد هشتاد و يك پس از يك الف

ز طبع سيما اين قطعه يافت نظم و رديف

 

سردر، داراي در چوبي منبت كاري است كه به سوي پله كانها و راهروي وسيع پشت آن باز مي شود و در اثر تماس با آفتاب و ساير عوامل جوي بيشتر نقوش منبت و خطوط آن محو يا ريختگي پيدا كرده است. آن چنانكه فقط بر دماغه در جمله هاي زير به دشواري خوانده مي شود:

«……بن يحيي النطنزي تقبل الله عمل استاد….. الاصفهاني في رمضان سنه خمس و عشرين و ثمانمائه»

۸۲۵ هجري قمري

راهرو و ورودي جنوبي از سطح كوچه پايين تر و با ۱۰ پله به كف آن مي رسند.

دالان ورودي جنوبي از طريق پله كاني از يك سو به بام و از سوي ديگر به اطاق پشت آرامگاه شيخ نورالدين عبدالصمد و توسط راهروهاي فرعي به شبستان بزرگ، شبستان نوساز احداثي بر خرابه هاي خانقاه، آرامگاه شيخ عبدالصمد، حياط و حياط خلوتي كه در آن آبريزگاه ايجاد شده اتصال دارد.

صحن مسجد فضاي مربع شكلي است به طول ۰۶/۱۴ متر كه در چهارسوي آن چهار ايوان بزرگ شبستانهاي بزرگ و كوچك و راهروهايي چندگانه بنا گرديده است.

در ميان حياط فضاي گودي است كه با هشت پله وسيع به كنار قنات آبي پايان مي گيرد كه نه تنها آب مورد نياز ساكنين پيرامون مسجد را در سابق تأمين مي نمود بلكه با وجود پيدايش و گسترش شبكه آب لوله كشي هنوز نيز آب اين قنات جهت آشاميدن مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

ايوان جنوبي

اين ايوان كه عرض دهنه آن ۵۰/۶ و طول آن ۱۴/۴ متر است داراي سقفي مرتفع با طاق رومي پيش و پس به بلندي تقريبي ۷۵/۱۰ متر مي باشد به ديوار جنوبي ايوان محرابي نمايان است كه در طرفين اين محراب دو ورودي شبستان بزرگ قرار دارد كه فقط ورودي سمت راست مستقيماً به شبستان مي پيوندد. لچكي وروديها را حاشيه گل و بوته، گچ بري و كلمات محمد به خط كوفي به رنگ قهوه اي كه به صورت نقشي درآمده فرا گرفته است.

در بالاي محراب نقوش گل و بوته و در زير آنكه لچكي هاي محراب است تكرار كلمه علي به خط كوفي و به ديوار محراب جمله انا مدينه العلم و علي بابها به رنگ قهوه اي در زمينه سفيد گچ بري شده است.

در تعميرات اساسي مسجد به ويژه ايوان جنوبي كه در سالهاي ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۷ انجام گرفت با لايه برداري نمونه اي از پوشش گچي ايوان وجود پنج لايه پوشش گچ مشخص گرديد. موضوع قابل توجه آنكه در لايه هاي زيرين اين پوشش نوشته هايي به نظم و نثر با تاريخهاي مختلف پيدا شد كه در اثر مهارت استادكاران مسئول، اصالت آنها حفظ و اينك در معرض تماشاي همگان قرار گرفته است. بيشتر اين نوشته ها در كناره محراب و ديواره هاي آن به چشم مي خورد.

بالاي لچكي ورودي شبستان بزرگ كتيبه يا كمربندي به خط ثلث سفيد در زمينه اي قهوه اي شامل آيه ۲۵ سوره نور و چند آيه اول سوره دهر نوشته شده كه نوشته هاي آن در اثر عوامل جوي تقريباً ناخوانا گرديده است. گيلويي گچي بالاي اين كتيبه كمربندي نمايانگر تقسيم مضاعف ايوان است و بخش بالايي گيلويي شامل مشبك هاي آجري و طاقنمايي با مقرنس گچي و دالانهايي كه به وسيلة غلام گردشها به يكديگر اتصال دارند و درگاههاي جنبي با نرده هيا مشبك آجري، مي باشد.

طرفين ايوان جنوبي راه دهليزها در دو طبقه با نرده هاي مشبك آجري در جلوي آنها، فرا گرفته كه دهليز پاييني سمت جنوب شرقي شبستانهاي فرعي اين قسمت شده است.

ستونهاي دو طرف ايوان را نغولهاييي هر يك در سه طبقه پوشانيده كه بر ستون سمت چپ دو سنگ نبشته و ستون سمت راست يك سنگ نبشته در فاصله نغولها نصب گرديده كه در آنها شرح رقابتي از موقوفات مسجد كنده كاري شده است.

 

گنبد آجري

همانگونه كه اشاره شد در انتهاي ايوان جنوبي دو ورودي تعبيه شده كه ايوان را به شبستان پشت آن متصل مي كند. از ظواهر امر چنين استنباط مي گردد كه اين شبستان هشت ضلعي كه گنبدي آجري بر آن استوار گرديده جزئي از مجموعه احداثي دوره ايلخانان مغول است. حال آنكه حقيقت امر چنين نبوده، و با توجه به چگونگي موقعيت مكاني شبستان اين موضوع كاملاً آشكار مي گردد. زيرا شبستان بر محور ايوانهاي جنوبي و شمالي صحن واقع گرديده و فقط ورودي سمت راست شبستان (از ايوان جنوبي) در امتداد محور شبستان قرار گرفته است. با رجوع به نقشه موضوع كاملاً روشن مي گردد. گرچه در مجموعه ناصري نسخه خطي و سفرنامه نظام الملك از محراب كاشي و كتيبه هاي گچ بري اين شبستان ياد شده ولي اكنون جز منبري شش پله كه با سنگ و ساير مصالح ساختماني بنا شده و روي آن را پوششي از گچ فرا گرفته، اثري از تزئينات ياد شده در داخل شبستان به چشم نمي خورد زيرا محراب كاشي آن در اواخر دوره قاجاريه به سرقت رفته است.

 • بازدید : 156 views
 • بدون نظر
این فایل در ۳۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

كاشي قطعه سنگي است مصنوعي به ابعاد مختلف و به ضخامت چند ميليمتر كه يك روي آن داراي سطحي شيشه اي بوده و كاملاً صاف و صيقلي مي باشد. به همين علت به راحتي قابل تميز كردن است و اغلب در محل هايي از ساختمان مورد استفاده قرار مي گيرد كه امكان رشد ميكروب ها بيشتر بوده و در نتيجه احتياج به نظافت بيشتر دارد مانند حمام ها،‌توالت ها و آشپزخانه ها و آبريزگاههاي عمومي و غيره.
نخستين كاشي به مفهوم امروزي كه به دست بشر ساخته شد و باستان شناسان به آن دسترسي پيدا كرده اند مربوط به مصر مي باشد كه باستان شناسان قدمت آن را مربوط به ۴۷۰۰ سال قبل از ميلاد مي دانند. در ناحيه بين النهرين در نزديكي شهر نينوا در ۷۰۰ سال قبل از ميلاد نيز كاشي سازي رواج داشته است.
صنعت كاشي سازي در ايران سابقه طولاني دارد و حتي اين صنعت در دوران قبل از اسلام و حتي قبل از ميلاد نيز در ايران رواج داشته به طوريكه نمونه هايي از صنعت كاشي كاري ايران در شوش كه مربوط به كاخ هخامنشيان است پيدا شده كه قدمت آن مربوط به ۴۰۰ سال قبل از ميلاد مي باشد كه به وسيله باستان شناسان فرانسوي به فرانسه برده شده و اكنون در موزه هاي فرانسه موجوداست. صنعت كاشي سازي بعد از اسلام نيز در ايران رواج داشت و كم و بيش راه ترقي خود را طي مي نمود و در دوران صفوي اين هنر به اوج ترقي خود رسيد به طوريكه هنوز هم كاشي كاريهايي كه در زمان شاه عباس در اصفهان انجام شده از لحاظ زيبايي و ثبات رنگ بي نظير مي باشد نمونه اين نوع كاشي كاري در مسجد شيخ لطف الله در اصفهان موجود است و زيباترين معرق كاري دنيا است. ولي اين صنعت بعد از آن تاريخ رفته رفته سير نزولي طي نمود مخصوصاً در دوران قاجاريه و همين طور تا حدود سالهاي ۱۳۳۰ صنعت كاشي سازي به كلي در ايران از بين رفت و كاشي هاي ما منحصر شد به قطعه آجري لعاب دار نامرغوب كه كلفتي آن در حدود ۱۲ تا ۱۵ سانتيمتر و داراي ابعادي ناگونيا بود كه در اثر كوچكترين حرارت لعاب روي آن ترك خورده و منظره اي ناخوشايند داشت از اين سال به بعد رفته رفته صنعت گران ايراني به فكر احياء اين صنعت ديرينه افتادند و تا سال ۱۳۴۲ اين صنعت با تشكيل اتحاديه هاي كاشي سازي رو به ترقي رفت و در اين موقع كلفتي كاشي هاي ساخت ايران در حدود ۷ ميليمتر و ابعاد آن قدري گونياتر و محصولي به مراتب تميزتر و قابل استفاده تر از سابق به بازار عرضه گرديد و رفته رفته مي رفت تا اين صنعت در ايران پا گرفته و به عظمت دوران قبل برسد ولي در همين موقع با ورود چند كارخانه تمام اتوماتيك خارجي كه محصولي بهتر و تميزتر و همچنين در ابتدا ارزانتر از محصولات قبلي ايراني به بازار عرضه نمود و بدين طريق صنعت گران ما از لحاظ اقتصادي ياراي مقاومت در مقابل اين كارخانه ها را نداشته و به طور كلي از بين رفتند و صنعت كاشي ما منحصر شد به محصولات اين كارخانه ها كه مواد اوليه و ماشين آلات آن كلاً از خارج به ايران وارد گرديد.
دپوي مواد اوليه
دركارخانه ناز سرام ميبد از فلدسپات مظفري – كائولن آباده و كائولن زيتون استفاده ميشود.
به عنوان مثال براي شارژ مواد اوليه در اينجا فقط يك نمونه فلدسپات مظفري نام برده مي‌شود و هدف آشنايي با خواص رئولوژيك تك خاك است.
دانسيته ۶۲/۱ ويسكوزيته ۶ ثانيه درصد رطوبت ۳۹%
زمان چرخش َ۳۰ نوع سايش راپيد ميل
وزن كاسه : ۹/۸۵ وزن دوغاب ۷/۲۶ مانده روي الك ۶/۵
وزن خشك ۹/۸۵- ۲/۱۰۲
= درصد رطوبت وزن خشك – وزن تر ۱۰۰*
وزن تر

= درصد رطوبت (۹/۸۵-۲/۱۰۲)-۷/۲۶ ۱۰۰*
۷/۲۶

= ريست مانده روي الك (زبره) ۱۰۰*
دانسيته × درصد خشك

= ريست ۶/۵ ۶۶/۵*
۶۲/۱*۶۱

براي فلدسپات TPP لازم نيست ولي براي كائولن و ؟؟ Tpp مي زنيم. كه به ازاي هر gr 100 خاك gr 3/0 Tpp لازم است.
كه براي فلدسپات مظفري براي بدنه دانسيته ۶۰/۱ تا ۶۵/۱ مناسب است.
و بهترين ويسكوزيته براي فلدسپات مظفري ۹-۶ ثانيه است
وزن خشك دوغاب gr 5/319 ، ۵ درصد رطوبت اضافه كرده 
cc 97/15 x=    x 5/319
۵ ۱۰۰
بعد از پرس، عرض و ارتفاع و وزن را اندازه مي گيريم.
 • بازدید : 132 views
 • بدون نظر
این فایل در ۴۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

گزارشي كلي از خط توليد كارخانه كاشي كاوه و بيان يكسري اطلاعات در مورد وسايل بكار رفته در كارخانه

كائون : در صد بيشتر بدنه را تشكيل مي دهد و از خاك رس تهيه مي شود .
رس در بازار قيمت ارزاني دارد .
۵۰ درصد حجم بدنه را كائولن تشكيل مي دهد . يك بدنه به علت شيرين كيجي كه دارد و گرمايي كه مي بيند استحكام بيشتري پيدا كرده و نفوذ پذيري آب را كمتر مي كند . 
سئوال : مواد اوليه را به صورت شستشو شده اي از جاهاي ديگر مي گيرند يا خير ؟
جواب :  كمتر شده كه ما اين كار را انجام دهيم . و اگر هم مواد شستشو شده را تهيه كنيم در مرحله لعاب مورد استفاده قرار مي گيرند . مثلاً يك نوع كائولن داريم كه از مرند مي آيد و شستشو مي باشد . اما كائولني كه براي بدنه مورد استفاده قرار مي گيرد بايد ، شستشو شده مي باشد و به صورت فراوري نشده از معدن بارگيري مي شود . فلدسپار نيز داراي كبالت (۲) هست و بايد ذوب شود تا ذرات استحكام پيدا كنند در غير اين صورت به هم نمي چسبند .
سيليس : بوجود آورنده اسكلت اصلي در پيوندهاي كاشي مي باشد . ساختار بدنه را حفظ مي كند . و از شدت متراكم شدنبدنه و ايجاد ترك جلوگيري مي كند.
تالك : هم يك نوع فيلر است و هم براي شوكهاي حرارتي استفاده مي كنند .
بنتونيت : استحكام خام بدنه را زياد مي كند و به علت اينكه پلاستيسيته بالايي دارد . 
كاشي وقتي در حالت خام است بايد  مقاومتي داشته باشد . اگر مقاومتش كم باشد روي نوار نقاله ترك برداشته و مي شكند .
تمام موادي كه نام برده شد با نسبت مشخص و ابتيمم با هم مخلوط شده وارد بال ميل مي شود در آنجا آب اضافه مي شود . (بال ميل يعني آٍسياب گلوله اي كه داراي گلوله هاي سيليسي مي باشد).
مواد و آب بوسيله گلوله هاي سيليسي كه به طور چرخشي عمل مي كند ، آسياب         مي شوند . 
بعد از حدود چندين ساعت كه در اين كارخانه حدود ۱۴-۱۳ ساعت مي باشد ، بايد ماده را رها كرد و آزاد گذاشت . اين مواد به صورت يك دوغاب در مي آيد ، دوغاب نيز بايد دانسيته و ويسكوزيته و رسوبش كنترل شده و سپس تخليه شود. 
سئوال : آيا اين آزمايشات بر روي دوغاب قبلاً در آزمايشگاه انجام شده يا در فرايند توليد انجام مي شود ؟ 
جواب : در همان فرايند توليد انجام مي شود ، به طوري كه نمونه برداري مي كنيم و بعدوقتي آزمايشات  به همان حدي كه مي خواهيم رسيد، آن را از مخازن تخليه مي كنيم. مثلاً اگر يك ماده آزمايشي ، سايش و سختي آن بالا باشد امكان اين كه رسوبش بالا باشد زياد است . 
ممكن است در آبش آلودگي زياد باشد . ممكن است دوغابي كه برگشت داده  مي شود ويزكوزيته را بالا ببرد .بعد از آنكه به حد آن ابتيممي كه ما مي خواستيم رسيد ، اجازه تخليه داده مي شود . در ادامه مواد مورد نظر وارد مخزن مي شود و سپس وارد قسمت اسپري دراير مي شود .
سئوال : آيا قبل از اسپري دراير مرحله فيلتر پرس يامرحله ديگري پشت سر گذاشته مي شود ؟ 
جواب : خوب البته وارد يك الكي مخصوص مي شود ولي نيازي به فيلتر پرس نيست ، شايد در صنايع بهداشتي و چيني انجام شود . 
البته قبل از انكه موارد در مخزن ريخته شوند در ابتدا از الكي گذارنده شده تا مواد درشت آن از جمله ناخالصيها حتي پلاستيك نيز گرفته شود ، بعد وارد مخزن و سپس وارد اسپري دراير مي شود . اسپري دراير يعني اسپري و خشك كردن كه خودش داراي مخزن ، پمپ انتقال ، لوله هاي انتقال مي باشد ، دراير نيز داراي يك مشعل و پمپ خشك كن مي باشد . دوغاب در داخل برج اسپري دراير ، اسپري مي شود اين كار توسط مكنده هايي كه درون آن قرار دارند انجام مي شود و به بيرون انتقال داده مي شود . 
گرانولها نيز بوسيله نيروي ثقلي كه دارند به پايين كه نقطه ورودي نوار نقاله است هدايت مي شود و بر روي نوار نقاله قرار مي گيرند و توسط آن وارد سيلوهاي پرس مي شوند .
مواد اوليه درون اسپري دراير از نظر دانه بندي و رطوبت كنترل مي شوند . 
سئوال : از قسمت اسپري دراير وارد يك سيلو مي شود ، چرا ؟ 
جواب : مواد مورد نظر در سيلوها مي مانند تا به صورت انجين خودشان را بگيرد و بيات شود .
سئوال : ۱۳ تا ۱۴ ساعت ماندن در سيلو بعد از بال ميل به صورت تجربي است يا غيره : ؟ 
جواب : بله – در اثر تجربه است . بستگي به دانه بندي و سايش مواد دارد . 
سئوال : دوغابي كه در سيلو مانده در چه زمانهايي نمونه برداري مي شود ؟ 
جواب : قاعدتاً بايد هر ۴ الي ۵ ساعت يكبار نمونه برداري شود ولي در اينجا در اثرتجربه نمونه برداري را در پايان كار انجام مي دهند . 
هر كارخانه داراي پارامترهاي خودش است ، اصول كار كاشي كف همين است . 
ممكن است بعضي جاها در گرانولها و رطوبت را بگيرند ۵ در صد و بعضي جاها بگيرند ۶ در صد مي باشد . بعد از مرحله سيلو وارد مرحله پرس مي شود . پرس نيز داراي سايزهاي مختلف است . مسائلي كه در مورد پرس بايد مورد كنترل قرار بگيرند.
۱- فشار پرس  2 – ضخامت كاشي پرس شده ۳- ابعاد  4- رطوبت گرانولهايي كه در پشت پرس آماده براي پرس شدن هستش نيز است .
نكته : رطوبتي كه در اسپر دراير گرفته مي شود با رطوبت پشت پرس فرق مي كند.
عمل پرس شدن در ۳ مرحله صورت مي گيرد : 
۱- مرحله هوا گيري زماني است كه پرس براي باراول ضربه مي زند و هوايي كه بين گرانولها وجود دارد از بين رفته و پيوندها به يكديگر نزديك مي شود و عمل پرس شدن را بهتر انجام مي دهد .
۲- مرحله بعدي رس مرحله تراكم مي باشد .
۳- مرحله سوم براي جوش خوردن سطحي و فشار مي باشد .
بعد از پرس كاشي ها به سمت خشك كن هدايت مي شوند . در اين مرحله قبل از انكه وارد خشك كن شوند، يك رطوبت اوليه اي گرانولها داشتند كه باعث تراكم در كاشي مي شود ، اين رطوبت در خشك ن از كاشي گرفته مي شود . در خشك كردن مقاومت چندين برابر مي شود با از دست دادن آبي كه بين پيوندها وجود دارد ، ذرات كاشي به هم نزديك مي شوند .
سئوال : آيا بعد از مرحله خشك كن انقباض در كاشي داريم ؟ 
جواب : صد در صد انقباض است ولي به خاطر اين كه براي ما زياد مهم نيست و اين انقباض نيز بسيار كم است و شايد در حد دهم در صد مي باشد ، مد نظر قرار نمي گيرد .
سئوال : آيا امكان اين وجود دارد كه كاشي ها بعد از بيرون آمدن از خشك كن با هم تراز نباشد ، 
جواب : خير – زيرا در اين صورت توليد متوقف مي شود . 
البته مشكلاتي از جمله تاب برداشتن كاشي وجود دارد . كه در هنگام چاپ و شابلون ، گوشه هاي تاب برداشته گرفته مي شود.
بعد از مرحله خشك كن بر روي نوار نقاله وارد مرحله انگوب مي شود . 
انگوب يك حالت گچ و خاك را براي ساختمان دارد ، چون نقطه ذوبش بيشتر از لعاب مي باشد . اين لايه باعث مي شود كه رنگ بدنه رنده نشود  همچنين باعث          مي شود كه زايده هاييكه در بدنه هستند ازانگوب بالا نيايد و از بدنه خارج نشوند . چون اگر از انگوب بالا بيايد لعاب حالت جوش ، جوش و حالت روزنه هاي سنجاقي پيدا مي كند .لعاب : براي تزئين است و در اصل انگوب و لعاب باعث استحكام بدنه مي شوند. و در حدود ۳۰ تا۴۰ در صد استحكام بدنه را بيشتر مي كنند .
سوال : مواد اوليه لعاب وانگوب چيست ؟
جواب : انگوب : كائولن ، سيليس ، سيليكات ، زيركونيوم ، فيليت . 
خود فيليت يك لعاب آماده به حساب مي آيد ، و خود فيليت نيز شامل اكسيدهاي سيليس ، روي ، زيركونيوم نيز به علت درجه ذوب بالائيكه دارد مورد استفاده قرار مي گيرد و مقاومت سايشي را بيشتر مي كند و در شوك پذيري نيز موثر مي باشد .
شابلون : يك شبكه توري مانند است . نسبت به طرحي كه مي خواهيم انتخاب مي شود و منافذ رنگي كه رد مي شود و بوسيله بازوي چاپي كه به صورت رفت  برگشت عمل مي كند و رسپاكتور نام دارد ، رنگ رد مي شود و شابلون را آغشته مي كند .
سئوال : آيا اين مكانيزم چاپ به صورت دوار وجود دارد ؟
جواب : مكانيزم چاپ دوار نيز به صورت يك تكنولوژي وجود دارد ، كه ژتوكالور نام دارد و به صورت سيلندري كار مي كند و مورد استفاده بعضي كارخانجات است كه در كاشي كاوه اين  سيستم چاپ شابلون وجود دارد .
 • بازدید : 128 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق كاربرد سراميكهاي پيشرفته-خرید اینترنتی تحقیق كاربرد سراميكهاي پيشرفته-دانلود رایگان تحقیق كاربرد سراميكهاي پيشرفته-دانلود رایگان مقاله كاربرد سراميكهاي پيشرفته

این فایل در ۲۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تعريف سراميك
تاریخچه
انواع سرامیک‌ها
صنعت سرامیک هاي پيشرفته
خواص برتر سرامیک‌ها نسبت به مواد دیگر
کاربردهای مختلف مواد سرامیکی
سراميك‌هاي الكترونيكي
سراميكهاي سازه‌اي 
پودرها و افزودني¬ها 

تاریخچه
برخی‌ها آغاز استفاده و ساخت سرامیک‌ها را در حدود ۷۰۰۰ سال ق.م. می‌دانند در حالی که برخی دیگر قدمت آن را تا ۱۵۰۰۰ سال ق.م نیز دانسته‌اند. ولی در کل اکثریت تاریخنگاران بر ۱۰۰۰۰ سال ق.م اتفاق نظر دارند. (بدیهی است که این تاریخ مربوط به سرامیک‌های سنتی است.)واژهٔ سرامیک از واژهٔ یونانی کراموس گرفته شده‌است که به معنی سفال یا شیء پخته‌شده‌است.
طبقه‌بندی سرامیک‌ها
سرامیک‌ها از لحاظ کاربرد به شکل زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
سرامیک‌های سنتی(سیلیکاتی) 
سرامیک‌های مدرن(مهندسی) 
o سرامیک های اکسیدی 
o سرامیک های غیر اکسیدی 
سرامیک‌های اکسیدی را از لحاظ ساختار فیزیکی می‌توان به شکل زیر طبقه‌بندی کرد:
سرامیک‌های مدرن مونولیتیک (یکپارچه) 
سرامیک‌های مدرن کامپوزیتی 
انواع سرامیک‌ها
سرامیک‌های سنتی
این سرامیک‌ها همان سرامیک‌های سیلیکاتی هستند. مثل کاشی، سفال، چینی، شیشه، گچ، سیمان و …
سرامیک‌های مدرن
این فرآورده‌ها عمدتاً از مواد اولیهٔ خالص و سنتزی ساخته می‌شوند. این نوع سرامیک‌ها اکثراً در ارتباط با صنایع دیگر مطرح شده‌اند
سرامیک‌های اکسیدی
برخی از پرکاربردترین این نوع سرامیک‌ها عبارت‌اند از:
برلیا (BeO) 
تیتانیا (TiO2) 
آلومینا (Al2O3) 
زیرکونیا (ZrO2) 
منیزیا (MgO) 
سرامیک‌های غیراکسیدی
این نوع سرامیک‌ها با توجه به ترکیبشان طبقه‌بندی می‌شوند که برخی از پرکاربردترین آنها در زیر آمده‌اند:
۱٫ نیتریدها 
o BN 
o TiN 
o Si3N4 
o GaN 
۲٫ کاربیدها 
o SiC 
o TiC 
o WC
صنعت سرامیک هاي پيشرفته
بازار سرامیک‌های پیشرفته در ایالات متحده امریکا در سال ۱۹۹۸ نزدیک به ۷۰۵ میلیون دلار بود که در سال ۲۰۰۳ به ۱۱ بیلیون دلار رسید.
خواص برتر سرامیک‌ها نسبت به مواد دیگر
دیرگدازی بالا 
سختی زیاد 
مقاومت به خوردگی بالا 
استحکام فشاری بالا 
کاربردهای مختلف مواد سرامیکی
در زیر کاربردهای رایج مواد سرامیکی به همراه چندنمونه از مواد رایج در هر کاربرد آورده شده‌است:
۱٫ الکتریکی و مغناطیسی 
o عایق‌های ولتاژ بالا (AlN- Al2O3) 
o دی الکتریک (BaTiO3) 
o پیزوالکتریک (ZnO- SiO2) 
o پیروالکتریک (Pb(ZrxTi1-x)O3)) 
o مغناطیس نرم (Zn1-xMnxFe2O4) 
o مغناطیس سخت (SrO.6Fe2O3) 
o نیمه‌رسانا (ZnO- GaN-SnO2) 
o رسانای یونی (β-Al2O3) 
o تابانندهٔ الکترون (LaB6) 
o ابررسانا (Ba2LaCu3O7-δ) 
۲٫ سختی بالا 
o ابزار ساینده، ابزار برشی و ابزار سنگ‌زنی (۲O3TiN-Al) 
o مقاومت مکانیکی (SiC- Si3N4) 
۳٫ نوری 
o فلورسانس (Y2O3) 
o ترانسلوسانس(نیمه‌شفاف) (SnO2) 
o منحرف کنندهٔ نوری (PLZT) 
o بازتاب نوری (TiN) 
o بازتاب مادون قرمز (SnO2) 
o انتقال دهندهٔ نور (SiO2) 
۴٫ حرارتی 
o پایداری حرارتی (ThO2) 
o عایق حرارتی (CaO.nSiO2) 
o رسانای حرارتی (AlN – C) 
۵٫ شیمیایی و بیوشیمیایی 
o پروتزهای استخوانی P3O12(Al2O3.Ca5(F,Cl)) 
o سابستریت (TiO2- SiO2) 
o کاتالیزور (KO2.mnAl2O3) 
۶٫ فناوری هسته‌ای 
o سوخت‌های هسته‌ای سرامیکی 
o مواد کاهش‌دهنده‌ی انرژی نوترون 
o مواد کنترل کننده‌ی فعالیت راکتور 
سراميك‌هاي الكترونيكي
عمده‌ترين استفادة سراميك¬هاي پيشرفته در صنايع الكترونيك است كه حدود ۶۶ درصد كل مصرف سراميك¬هاي پيشرفته را به خود اختصاص مي¬دهند. مهم‌ترين مواد سراميكي براي كاربردهاي الكترونيكي، اكسيدهاي خالص يا مخلوطي از اكسيدها هستند كه شامل آلومينا، زيركونيا، سيليسيا، فريت¬ها، تيتانات باريم اصلاح‌شده و تيتانات و زيركونات سرب مي‌باشند. فيبرها، محافظ‌ها در مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي، خازن¬ها، تبديل‌كننده‌ها، القاگرها، ابزارهاي پيزوالكتريكي و سنسورهاي فيزيكي و شيميايي عمده‌ترين موارد استفا‌دة سراميك¬هاي الكترونيكي هستند. ميزان بازار جهاني سراميك¬هاي الكترونيكي در نيمة پاياني سال ۲۰۰۰، حدود ۱۳٫۳ ميليارد دلار بوده است. مواد مورد مصرف در مدارهاي IC مجتمع، محافظ‌هاي الكترونيكي و خازن¬ها تقريباً ۶۷ درصد بازار سراميك¬هاي الكترونيكي را بخود اختصاص داده‌اند. بازار محصولات سراميكي الكترونيكي اگر چه نسبتاً بزرگ است ولي نرخ رشد آنها از نرخ رشد دو رقمي كه در چند دهة گذشته از خود نشان داده‌اند بيشتر نيست. 
سراميك¬هاي ساختاري 
استفاده از سراميك¬ها در كاربردهاي ساختاري كمتر از ۱۹ درصد كل بازار است. سراميك¬هاي ساختاري بعنوان اجزاء تحمل‌كنندة تنش يا پوشش قسمت-هايي كه تحت تنش هستند شناخته مي‌شوند. علاوه بر اين، مقاومت سراميك¬ها در برابر خوردگي، سايش و دماي بالا، اين مواد را براي كاربرد در تجهيزات صنعتي زيادي مناسب ساخته است. افزايش بازده و كاهش مصرف انرژي، محرك تحقيقات بر روي سراميك¬هاي ساختاري پيشرفته است. در سال ۲۰۰۵ شاهد بازار جهاني ۴٫۵ ميليارد دلاري براي سراميك¬هاي ساختاري خواهيم بود و رشد خوبي در بازار اجزاي مقاوم به سايش، ياطاقان‌ها، درزگيرها، تجهيزات فرآيندها و پوشش¬هاي سراميكي محقق مي‌شود. بيشترين مواد اوليه مورد استفاده در سراميك¬هاي ساختاري انواع گوناگون اكسيدآلومينيوم، زيركونيا، كاربيد سيليسيم و نيتريد سيليسيم مي‌باشد. 
 • بازدید : 146 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق کاشی کاری-خرید اینترنتی تحقیق کاشی کاری-دانلود رایگان مقاله کاشی کاری-دانلود فایل تحقیق کاشی کاری
این فایل در ۳۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
جز مهم کاشی، لعاب است. لعاب سطحی شیشه مانند است که دو عملکرد دارد: تزیینی و کاربردی. کاشی های لعاب دار نه تنها باعث غنای سطح معماری مزین به کاشی می شوند بلکه به عنوان عایق دیوارهای ساختمان در برابر رطوبت و آب، عمل می کنند. 

تا دو قرن پس از ظهور اسلام در منطقه بین النهرین شاهدی بر رواج صنعت کاشیکاری نداریم و تنها در این  زمان یعنی اواسط قرن سوم هجری، هنر کاشیکاری احیا شده و رونقی مجدد یافت. در حفاری های شهر سامرا، پایتخت عباسیان، بین سالهای ۸۳۶ تا  883 میلادی بخشی از یک کاشی چهارگوش چندرنگ لعابدار که طرحی از یک پرنده را در بر داشته به دست آمده است. از جمله کاشی هایی که توسط سفالگران شهر سامرا تولید و به کشور تونس صادر می شد، می توان به تعداد صد و پنجاه کاشی چهارگوش چند رنگ و لعابدار اشاره کرد که هنوز در اطراف بالاترین قسمت محراب مسجد جامع قیروان قابل مشاهده اند. احتمالا بغداد، بصره و کوفه مراکز تولید محصولات سفالی در دوران عباسی بوده اند. صنعت سفالگری عراق در دهه پایانی قرن سوم هجری رو به افول گذاشت و تقلید از تولیدات وابسته به پایتخت در بخش های زیادی از امپراتوری اسلامی مانند راقه در سوریه شمالی و نیشابور در شرق ایران ادامه یافت. در همین دوران، یک مرکز مهم ساخت کاشی های لعابی در زمان خلفای فاطمی در فسطاط مصر تأسیس گردید.

نخستین نشانه های کاشیکاری بر سطوح معماری، به حدود سال ۴۵۰  ه.ق باز می گردد که نمونه ای از آن بر مناره مسجد جامع دمشق به چشم می خورد. سطح این مناره با تزئینات هندسی و استفاده از تکنیک آجرکاری پوشش یافته، ولی محدوده کتیبه ای آن با استفاده از کاشیهای فیروزه ای لعابدار تزئین گردیده است.

شبستان گنبد دار مسجد جامع قزوین( ۵۰۹  ه.ق) شامل حاشیه ای تزئینی از کاشیهای فیروزه ای رنگ کوچک می باشد و از نخستین موارد شناخته شده ای است که استفاده از کاشی در تزئینات داخلی بنا را در ایران اسلامی به نمایش می گذارد. در قرن ششم هجری، کاشیهایی یا لعابهای فیروزه ای و لاجوردی با محبوبیتی روزافزون رو به رو گردیده و به صورت گسترده در کنار آجرهای بدون لعاب به کار گرفته شدند.

 تا اوایل قرن هفتم هجری، ماده مورد استفاده برای ساخت کاشی ها گل بود اما در قرن ششم هجری، یک ماده دست ساز که به عنوان خمیر سنگ یا خمیر چینی مشهور است، معمول گردید و در مصر و سوریه و ایران مورد استفاده قرار گرفت.

در دوره حکومت سلجوقیان و در دوره ای پیش از آغاز قرن هفتم هجری، تولید کاشی توسعه خیره کننده ای یافت. مرکز اصلی تولید، شهر کاشان بود. تعداد بسیار زیادی از گونه های مختلف کاشی چه از نظر فرم و چه از نظر تکنیک ساخت، در این شهر تولید می شد. اشکالی همچون ستاره های هشت گوش و شش گوش، چلیپا وشش ضلعی برای شکیل نمودن ازاره های درون ساختمانها با یکدیگر ترکیب می شدند. از کاشیهای لوحه مانند در فرمهای مربع یا مستطیل شکل و به صورت حاشیه و کتیبه در قسمت بالایی قاب ازاره ها استفاده می شد. قالبریزی برخی از کاشی ها به صورت برجسته انجام می شد در حالی که برخی دیگر مسطح بوده و تنها با رنگ تزئین می شدند. در این دوران از سه تکنیک لعاب تک رنگ، رنگ آمیزی مینائی بر روی لعاب و رنگ آمیزی زرین فام بر روی لعاب استفاده می شد.

تکنیک استفاده از لعاب تک رنگ، ادامه کاربرد سنتهای پیشین بود اما در دوران حکومت سلجوقیان، بر گستره لعابهای رنگ شده، رنگهای کرم، آبی فیروزه ای و آبی لاجوردی-کبالتی- نیز افزوده گشت.

ابوالقاسم عبد الله بن محمد بن علی بن ابی طاهر، مورخ دربار ایلخانیان و یکی از نوادگان خانواده  مشهور  سفالگر اهل کاشان به نام ابوطاهر، توضیحاتی را در خصوص برخی روشهای تولید کاشی، نگاشته است. وی واژه هفت رنگ را به تکنیک رنگ آمیزی با مینا بر روی لعاب اطلاق کرد. این تکنیک در دوره بسیار کوتاهی بین اواسط قرن ششم تا اوایل قرن هفتم هجری از رواجی بسیار چسمگیر برخوردار بود

 • بازدید : 153 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق موزائیک-خرید اینترنتی تحقیق موزائیک-دانلود رایگان مقاله موزائیک-دانلود فایل تحقیق موزائیک-تحقیق موزائیک
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

موزائيك كف پوشي است متراكم از مصالح سنگي و سيماني كه با اشكال مختلف و ضخامت كم ساخته مي شود و كيفيت آن بستگي به خواص مصالح آن دارد.در ادامه برای آشنایی بیشتر شما با فایل توضیحات مفصل تری را می دهیم

موزائيك كف پوشي است متراكم از مصالح سنگي و سيماني كه با اشكال مختلف و ضخامت كم ساخته مي شود و كيفيت آن بستگي به خواص مصالح آن دارد.

تعيين ابعاد و وضعيت ظاهري موزائيك

اندازه گيري ابعاد در ضخامت موزائيك:

ابتدا طول و عرض نمونه ها را دوبار و ضخامت را سه بار در سه نقطه با دقت اندازه گيري نموده و ميانگين طول و عرضها و ضخامت به عنوان ابعاد موزائيك در نظر گرفته مي شود.

شرح آزمايش:

ابتدا لبه موزائيك با يك سانتي متر فاصله بر روي تكيه گاه دستگاه پرسي تاب خمشي قرار مي دهيم آنگاه آنقدر نيرو وارد مي كنيم تا نمونه بشكند كه از فرمول  بدست مي آيد.

نتيجه:بر روي نمونه ۲ با وارد كردن kg100 موزائيك گسيخته و شكست.

S: مقاومت خمشي بر حسب كيلوگرم بر سانتي متر مربع

شرح آزمايش:

نمونه آزمايش را قبلاً در اون خشك و سپس در هواي آزمايشگاه قرار داده و سرد مي كنيم وزن نمونه را بدست آورده و به عنوان وزن خشك نمونه فرض مي كنيم. آنگاه نمونه را در حوض آب در درجه حرارت ۲۵ الي ۳۰ درجه سانتي گراد به مدت ۲۴ ساعت قرار مي دهيم پس نمونه را از حوض در آورده رطوبت و نم سطحي توسط پارچه خشك كرده و وزني بدست آمده را به عنوان وزن اشباع قرار مي دهيم. كه درصد جذب آب موزائيك از رابطه زير بدست مي آيد.

البته ابعاد نمونه را اندازه گيري نموده و حجم را بدست مي آوريم. سپس اوزان بدست آمده در حالت معمولي و خشك و اشباع را يادداشت نموده و منظور مي نمائيم. آنگاه اوزان مخصوص اشباع و خشك و ظاهري از روابط ذيل بدست خواهد آمد

 • بازدید : 154 views
 • بدون نظر
با سلام خدمت دوستان،  محصولی را که مشاهده می کنید پایان نامه خصوصیات چینی و سرامیک می باشد. . در حال حاضر سرامیک بخش وسیعی از صنایع مختلف معاصر را در برمی گیرد. در عین اینکه این صنعت به قدمت اولین تمدن بشری است ولی اکنون محصولات سرامیکی یکی از مفیدترین پدیده هایی است که در پیشرفت علوم نقش مؤثری را بر عهده دارد.محصولات سرامیکی دارای تنوع بسیار است. بعضی از آنها همواره مورد استفاده عموم قرار می گیرند و بعضی دیگر در رابطه با مصارف خاصی است که متخصصین از آنها بهره برداری می کنند. سرامیک عبارت است از تمام محصولات غیرفلز معدنی که برای به عمل آوردن آن به صورت یک محصول قابل استفاده، احتیاج به درجه حرارت معمولاً بالاتر از ۶۰۰ درجه سانتیگراد را دارد.


عتیقه زیرخاکی گنج