گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 162 views
  • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۶۳    کد محصول : ۱۶۸۱۴    حجم فایل : ۹۵۸۷ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه عمران بررسی و تجزیه و تحلیل احداث کانال های آبیاری روی خاکهای متورم شونده

عنوان پایان نامه: بررسی و تجزیه و تحلیل احداث کانال های آبیاری روی خاکهای متورم شونده

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چكيده
مقدمه
فصل اول: كليات
۱-۱) هدف
۲-۱) تعريف
۳-۱) انواع كانال باز
۴-۱) نامگذاري هاي مختلف كانال هاي مصنوعي
۵-۱) انواع مقاطع كانالهاي باز
۶-۱) تقسيم بندي كانالها بر اساس پايداري مصالح جداره
۷-۱) انواع پوشش هاي كانال هاي انتقال آب
۸-۱) عوامل مؤثر بر انتخاب نوع پوشش
۹-۱) مسايل پوشش هاي بتني
۱۰-۱) بررسي خصوصيات ژئوتكنيكي خاك هاي مسأله دار جهت احداث كانال
۱۱-۱) پيشينه پژوهش
۱۲-۱) روش بررسي و آزمايش
فصل دوم: تأثيرواهميت مطالعات ژئوتكنيكي در برخورد با مسائل احداث كانالهاي آبياري
۱-۲) مقدمه
۲-۲) عوامل طراحي
۳-۲) مشكلات نا شي از عدم توجه و دقت كافي در حين اجرا
۴-۲) تشريح مكانيزم تورم وآشنايي با ساختمان كاني هاي رس
۵-۲) روشهاي مقابله با تورم خاك
فصل سوم: بررسي خرابي پوشش كانال اصلي AMC
۱-۳) مقدمه
۲-۳) پيشرفت عمليات اجرايي
۳-۳) آب گرفتگي كانال
۴-۳) مشاهدات پس ازآب گرفتگي كانال
۵-۳) بررسي مسأله
۶-۳) گزارش ارائه شده
۷-۳) عوامل احتمالي مؤثر دربالا زدگي و ترك پوشش بتني كانال
۸-۳) پتانسيل تورم خاك بستر
۹-۳) دلايل احتمالي ترك خوردگي بين كانال
۱۰-۳) پيشنهاد اصلاح و تغييرات در جزئيات كانال
۱۱-۳) سيستم زهكشي تحتاني
۱۲-۳) اجراي پوشش بتني كانال
۱۳-۳) پايش فشار آب حفره اي
۱۴-۳) كنترل هاي زمان بهره برداري
۱۵-۳) تمهيدات مطرح ولي لازم الاجرا تشخيص داده نشد
۱۶-۳) ساير توصيه ها
۱۷-۳) چاره جويي كانال هاي پوشش شده
۱۸-۳) آب اندازي قسمت پوشش شده كانال با فيلتر جهت بررسي عملكرد فيلتر و تغييرات بوجود آمده
۱۹-۳) يافته ها
فصل چهارم: نتايج آزمايش آب اندازي كانال و ميزان كارآيي فيلتر زير لاينينگ
۱-۴) مقدمه
۲-۴) بررسي راهكاراصلاحي پيشنهاد شده در كانال هاي احداث شده
۳-۴) بررسي هاي انجام گرفته در خصوص بازه هاي پوشش نشده كانال و تأ ثير راهكارانتخابي
۴-۴) مراحل بعدي اجراء ونحوه تصميم گيري ادامه مسير
فصل پنجم: خلاصه و نتيجه گيري و پيشنهادات
۱-۵) نتيجه گيري
۲-۵) پيشنهادات
پيوست A
پيوست B
پيوست C
منابع و مؤاخذ
فهرست منابع فارسي
فهرست منابع لاتين
سايت هاي اطلاع رساني
چكيده انگليسيامیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج