گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 147 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 درطی این مدت عکسهایی از مراحل پیشرفت و ساخت این ساختمان گرفتم که در فواصل گزارشها و مطالب جایگزین شده است. اما عملاً شرکت ساختمانی ساربتون که خود کارفرمایان و سهامداران این شرکت می باشند دورة کارآموزی من را برعهده گرفته اند.
 توضیح اینکه جناب آقای مهندس واحدی و مهندس آذرتاش که خود مؤسس شرکت ساربتون می باشند درواقع کارفرمای اصلی شرکت بوده و همچنین پیمانکارانی نیز بعنوان پیمانکار اصلی پروژه می باشند.
 پروژه ساختمانی مسکونیA  تحت نظر شرکت ساختمانی ساربتون بوده که من طی مراحل پیشرفت کار را بررسی کرده و تا به اینجا رسانده ام.
 فصل اول: کلیات پروژه  
 وضعیت فیزیکی پروژه   7 
  موقعیت ساختمان در سایت   7
 کروکی سایت     7 
 پیشرفت کار در روش کار پیمانکار   9
 انواع قراردادهای پیمانکاری   9
 انواع مناقصه   9
  مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری ۱۰
 اصول طرح کارگاه و ساختمان ۱۰
 جدول مصالح مصرفی در انبار ۱۰
 نحوة انجام گزارش کارگاه در مورد مسئولیتها ۱۱
گزارش روزانه ۱۱
 فصل دوم: عملیات ساختمانی 
بازدید شناسایی زمین ۱۱
طبقه بندی زمین از نظر خاک و مقاومت آن ۱۲
آزمایش خاک ۱۲
طبقه بندی زمین ها (بر حسب نوع مصالح، وضعیت طبیعی) ۱۳
زمینهای خاکریزی شده یا زمینهای مصنوعی ۱۴
زمینهای طبیعی و انواع آن ۱۴
زمینهای غیر قابل تراکم ۱۶
زمینها با تراکم کم ۱۷
تخریب ۱۷
خاکبرداری ۱۸
گودبرداری (پی کنی) ۱۸
گودبرداری و پی کنی در زمینهای آبدار ۱۹
روش پایین بردن سطح آب ۱۹
ابعاد پی و پی سازی ۲۱
شمع بندی ۲۳
ترازکردن کف پی ۲۳
شفته ریزی ۲۴
قالب بندی پیها ۲۴
آرماتوربندی ۲۵ 
کلافبندی افقی ۲۶
کلافبندی قائم ۲۷
بتن پی ۲۷
 فصل سوم: ساختمان
عملیات ساختمانهای بتنی ۲۸
مزایای ساختمانهای بتنی ۲۸
ابعاد پی ۲۸
بتن مگر ۲۹
میلگردهای کف پی ۲۹
قالبندی ۲۹
داربست ۳۰
قالبندی پیها ۳۰
آرماتوربندی ۳۰
شناژ ۳۱
ساختمانهای بتنی ۳۲
دانه بندی ۳۲
سیمان ۳۲
بردن بتن تا محل مورد نیاز ۳۲
ریختن بتن ۳۳
عمل آوردن بتن ۳۳
حفظ کردن بتن ۳۳
ستون ۳۴
تیرها ۳۵
اتصال اسکلت بتنی ۳۶
باز کردن قالبها ۳۶
وصله کردن آرماتور ۳۷
فصل چهار: سقفهای تیرچه بلوک
تیرچه ۴۰
بلوک ۴۰
میلگردهای ممان منفی ۴۲
میلگرد حرارتی ۴۲
کلاف عرضی ۴۲
بتون ریزی ۴۳
بامهای تخت یا مسلح ۴۳
عکس از مراحل اجرای  سقف تیرچه بلوک ۴۵
پوشش بامهای تخت یا مسلح ۴۶
دیوار جان پناه ۴۷
 فصل پنج : مصالح وجزئیات 
گچ ۴۸
اجرای کاشی کاری ۴۹
کارگذاری پنجره ها در نما ۵۱
کف سازی ۵۱
سقف کاذب ۵۱
میلگردهای عمودی ۵۲
میلگردهای افقی چپ و راست ۵۲
رابیتس ۵۳
کچ کاری روی رابیتس ۵۳
عایق کاری ۵۳
پله ۵۴
فنداسیون ۵۶ 
آزمایشگاه بتن ۵۶
نحوه اجرای سرویسها ۵۶
محوطه سازی ۵۷
اجرای آسانسور ۵۷
عکس از مراحل اجرایی آسانسور و چاله آسانسور ۵۸
سقف کاذب ۵۹
پارکینگ ۵۹
تأسیسات ۶۰
اجرای فاضلاب ۶۱ 

چکیده:

 وضعیت فیزیکی پروژه:
وضعیت فیزیکی ساختمان: این ساختمان شامل ۴ طبقه مسکونی به همراه یک طبقه پیلوت و یک طبقه زیرزمین( سونا، جکوزی، انباری ها) در آن پارکینگ تعبیه شده است که مراحل فونداسیون را گذرانده و سقف اول و دوم را تمام کرده در حال اجرای مراحل بعدی است.

 موقعیت ساختمان در سایت:
ساختمان در عظیمیه کرج، بوستان ۵  بالای میدان مهران – انتهای خیابان – ساختمان جنوبی- پلاک ۷۱ واقع شده است. 

کروکی سایت: « ساختمان مسکونی A » *
 1- انبار وسایل 
۲- کانکس( محل اقامت ناظر) 
۳- آشپزخانه کارکنان 
 4- اتاق کارکنان 
 5- حصار چوبی کارگاه 
 6-  محوطة ساختمان 
 7- چاه آب( جهت آب های مصرفی مصالح ساختمانی) 
پیشرفت کار در روش کار پیمانکار:
 کار ساختمان عظیمیه از مهر ۱۳۸۵ شروع شده و پیمانکار معتقد است تا شهریور ۱۳۸۶  کار را به پایان برساند.
در شروع کار پیمانکار برنامة زمانبندی و مالی دقیقی تعیین کرده و تسلیم کارفرما   نموده است. که پیشروی کار طبق این برنامه، کارفرما متعهد به پرداخت هزینه های ماهیانه می باشد. صورت وضعیت های تهیه شده توسط سرپرست کارگاه درابتدای هرماه در اختیار کارفرما قرار می گیرد وطی جلسه ای بررسی دقیقی  توسط کارفرمایان و پیمانکار روی صورت وضعیت ها انجام می شود و پس از اطمینان از صحت آن مبلغ موردنظر توسط کافرمایان پرداخت می شود.
 در این پروژه برای انجام هر یک از فعالیتها اعم از فونداسیون، بتن ریزی، تیغه چینی، لوله کشی، نازک کاری و ….. و همچنین برای هر یک از مصالح سرپرست کارگاه استعلام قیمتی از اشخاص مختلف می گیرد و پس از مشورت با شرکت یکی از آنها را انتخاب و با وی قراردادی تهیه کرده و مشغول بکار می شوند.
 البته دراین انتخاب تنها هزینه مطرح نیست بلکه نوع جنس و نوع انجام کار هم حائز اهمیت می باشد. که در تمامی مراحل کار موارد ذکرشده بررسی و سپس انتخاب صورت می گیرد.  

انواع قراردادهای پیمانکاری: 
قرارداد قیمت مقطوع  بهای کل پیمان مقطوع 
 امانی  بهای خدمات پیمانکار محاسبه می شود.
 انواع مناقصه: 
 عمومی  درج آگهی با توجه به مشخصات و شرایط مشارکت 
 محدود  ارسال دعوتنامه به شرکت ها 
 ترک مناقصه    ترک تشریفات صلاح وصرف نباشد مستقیماً انتخاب می شوند.
قرارداد پیمانکاری شرکت به صورت قرارداد مقطوع می باشد که با شرکه بهای پیمان به صورت مقطوع بین پیمانکار و کارفرما منعقد شده است.
 نوع مناقصه صورت گرفته : مناقصه محدود می باشد که با ارسال دعوتنامه به شرکت های شناخته شده واقع در شهر کرج صورت می گیرد.

عتیقه زیرخاکی گنج