گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 114 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

هنگامی که کلام بر اساس تجربه تفسیر شود ، تجربه استاندارد مورد قبول واقع می شود . کلام خدا استاندارد است و زندگی ، تحت اختیار کلام اوست . 
هر گاه یک مسیحی روشی را که در مورد خودش مفید واقع شده است ، به صورت فراگیری برای دیگران نیز به کار می بندد ، در خطر تخطی از اصول می افتد ، حتی اگر روش مورد استفاده به خودی خود کاربرد خوبی از فرمانهای کتابمقدس باشد . 
مثال خوبی در این مورد ، مردی است که بدهی های فراوانی داشت . او تصمیم گرفت که وام گرفتن را قطع کند و از آن پس تنها با تکیه بر درآمد خود ، اقدام به خرید نماید . او در این کار موفق بود . پس از آن همواره توصیه اش به دیگران این بود که : قرض گرفتن عدول از حکم خداوند است . چنانکه  در کتابمقدس آمده است
ملاحظه می کنید که در این مورد ، شخص اقدام به تفسیر کلام بر اساس تجربه شخصی خود کرده  و تجربه اش را میزان قرار می دهد به جای آنکه کلام خدا را ماخذ خود نماید . 

۲ –  در جایی که کلام خداوند آمرانه نیست ، شما هم آمرانه نباشید . 

موارد زیادی در کتابمقدس هستند که کلام قطعی نیست . مراقب باشید که چیزی بیش از آنچه در کتاب آمده است نگویید . در موارد فراوانی چون تجربه شخصی شیوه لباس پوشیدن ، استانداردهای زندگی یا چگونگی اداره کلیسا ، شخص می باید با نتیجه گیری خود از شرایط عمل نماید ، حتی با وجود اینکه آیات قطعی نباشند . در چنین شرایطی گزینش یک شیوه ، حق عیب جویی از دیگران را که شیوه متفاوتی را برگزیده اند به شما نمی دهد . ما همچنان موظفیم آنهایی را که دیدگاه های متفاوت از ما دارند ، دوست بداریم .
 
۳  –  مشخص کنید که کی یک عبارت تمثیلی و کی ادبی است . 

شما باید عبارتی را که کتابمقدس تمثیلی معرفی می کند ، تمثیلی در نظر بگیرید . در بسیاری موارد کتابمقدس در متن خود یک عبارت را چنان معرفی می کند که باید آن را تمثیلی انگاشت . گهگاه رویدادها ، موقعیتها یا مکانها ممکن است واقعی و هم تمثیلی باشند . غلاطیان ۴ بیان می کند که کوه سینا سمبل بزرگی و اورشلیم نشان رحمت است . اینها مکانهای جغرافیایی واقعی هستند که نشانهای یک حقیقت روحانی نیز می باشند ( وجه تمثیلی ) .
شما باید عبارتی را که در آن تشبیه به کار رفته است ، تمثیلی در نظر بگیرید . برای مثال ، جمله ای که در آن از یک شی غیر متحرک برای تشریح یک شخص یا بوجود متحرک استفاده شده است . باید تمثیلی دانست . در انجیل یوحنا ، از عیسی با عنوانهای ” در ” ، ” نان ” ، ” آب ” و غیره نام برده شده است . تمام این واژه ها در غالبی تمثیلی به کار گرفته شده اند . 
در فیلیپیان ۲ : ۳ ، پولس هشدار می دهد ” از سگ ها بر حذر باشید . ” 
او گروهی از مرتدان را که الزام ختنه برای رستگاری را تعلیم می دهند ، تشریح می کند . 
بر این اساس ، ” سگها ” باید یک تمثیل باشد . 
در لوقا ۳۲ : ۱۳ عیسی می فرماید : ” بروید و به آن روباه بگویید …” در جایی که او به هرودوت اشاره می کند . پس این عبارت را تمثیلی می انگاریم . 

مواردی وجود دارند که یک واژهبه شکل تمثیلی به کار می رود ، ولی در جاهای مختلف معناهای مختلف دارد.
 برای مثال “شیر” در رساله اول پطرس ۸ : ۵ به شیطان اشاره می کند ، ولی “شیر” در مکاشفه ۵ : ۵ عیسی مسیح است . عموما ، مفهوم درست یک تمثیل با توجه به محتوای یک عبارت نعیین می شود . 
هرگز یک واژه ، در یک زمان ، نمی تواند تمثیلی وهم واقعی باشد . وقتی که به یک واژه در جمله ای شکل تمثیلی داده شده ، مفهوم واقعی آن ناپدید می شود . اگر تعبیر واقعی کامل و مناسب می باشد ، باید آن را به کار برد ، مگر اینکه محتوا یک برداشت واقعی را ناممکن کند . 

۴ – آیه ها را موجه نکنید . 

سعی نکنید که عبارتهای کتابمقدس را بر اساس فلسفه ها و نظریه های علمی تفسیر و تعبیر نمایید . این افکار با گذشت زمان دستخوش تغییر می گردند . کتابمقدس اما ، همیشگی و بدون تغییر است . سالهای متمادی تاریخ شناسان سکولار دقت کتابمقدس را زیر سوال برده بودند چرا که هیچ شاهد باستانشناسانه ای مبنی بر وجود قوم حیتی که در کلام خدا به آن اشاره شده است ، وجود نداشت . سرانجام در ۱۹۰۷ ، لوحه هایی توسط باستان شناسان در ترکیه کشف شد که وجود این قوم و محل سکونت آنها را تایید می کرد . 
هرگز لزومی ندارد که به خاطر آیه هایی که علم قادر به تایید آنها نیست ، با تعبیر مجدد آیه ها در هنگام یافتن شواهد علمی جدید ، پوزش بخواهید . از انجا که کتابمقدس کلام خدا است ، و حقیقت محض ، هر معجزه و هرعبارت مذکور در ان نیز می باید حقیقتی بی تردید در نظر گرفته شود .

۵ –  به کلام جلوه روحانیت ندهید 

در تلاش برای یافتن آنچه که  ” حقایق روحانی ” در هر آیه نامیده می شود ، بسیاری از مردم به هنگام خواندن آیات به غلط در پی یک استنتاج منطقی می باشند . اگر فرد شیوه درست ورود به بحث و استنتاج را نداند ، در واقع خود را برای پذیرش برداشت های غلط آماده می کند . برای مثال ، در اعمال ۲۸ می خوانیم که چطور پولس به نحوی معجزه آسا پس از آنکه توسط یک مار سمی گزیده شد ، شفا یافت . کسی که در پی ” روحانی کردن ” این ماجرا باشد ممکن است بگوید ، 

”  افعی ، که خود شیطان است ، همواره به انسان درست کار حمله می کند ، ولی اوست که همواره مغلوب است . ” 

ممکن است که این استنباط درست باشد و شاید در جایی دیگر از کلام خدا تعلیم داده شده است ، ولی در مورد اعمال ۲۸ این استنباط و نتیجه گیری نادرست است . این نمونه ای از درک نادرست کلام خداوند است . 
کتابمقدس حاوی کتابهایی است که به فرم روایت گونه نوشته شده اند . درک این داستانها و روایتها بسیار آسان است . در عهد عتیق کتابهای روایتی شامل پنجگانه ( از پیدایش تا تثنیه ) و کتابهای تواریخ ( یوشع تا استر ) می شوند . در عهد جدید ، کتابهای روایتی شامل انجیل های چهارگانه و کتاب اعمال رسولان می شوند . 
 
در این نخستین درس ، شما به پرسشهای گوناگونی که به متن ارتباط دارند پاسخ خواهید داد . 


تکلیف  اول

۱ – آیه های اول تا دوازدهم از بخش دوم انجیل مرقس ( مرقس ۱۲ – ۱ : ۲ ) را چند بار بخوانید . 

۲ – پرسشهای  صفحه بعد را پاسخ دهید – مطمئن شوید که تمام پرسشهای مطرح شده را پاسخ داده اید – بیش  از اندازه زمان خود را صرف یک پرسش نکنید تا با کمبود زمان مواجه نشوید . 

انجیل مرقس بخش دوم آیات ۱ تا ۱۲ ( متن )

۱ ) و بعد از چندی ، باز وارد کفرناحوم شده ، چون شهرت یافت که در خانه است . 
۲ )  بی درنگ جمعی ازدحام نمودند به قسمی که بیرون در نیز گنجایش نداشت و برای ایشان کلام را بیان می کرد .
۳ ) که ناگاه  بعضی نزد وی آمده مفلوجی را به دست چهار نفر برداشته ، آوردند . 
۴ ) و چون به سبب جمعیت نتوانستند نزد او برسند ، طاق جایی را که او بود باز کرده و شکافته ، تختی را که مفلوج بر آن خوابیده بود ، به زیر آوردند . 
۵ ) عیسی چون ایمان ایشان را دید ، مفلوج را گفت : ” ای فرزند گناهان تو آمرزیده شد . ” 
۶ ) لیکن بعضی از کاتبان که در آنجا نشسته بودند ، در دل خود تفکر نمودند . 
۷ ) که چرا این شخص چنین کفر می گوید ؟ غیر از خدای واحد کیست که بتواند گناهان را بیامرزد ؟ 
۸ ) در همان لحظه عیسی در روح خود ادراک نموده که با خود چنین فکری می کنند ، بدیشان گفت : ” چرا این خیالات را به خاطر خود راه می دهید ؟ ” 
۹ ) کدام آسان تر است ؟  مفلوج را گفتن گناهان تو آمرزیده شد ؟ یا گفتن برخیز و بستر خود را برداشته راه برو ؟ 
۱۰ )  لیکن تا بداتید که پسر انسان را توان آمرزیدن گناهان بر روی زمین هست . مفلوج را گفت : 
۱۱ ) ” تو را می گویم برخیز و بستر خود را برداشته ، به خانه خود برو . ” 
۱۲ )  او برخاست و بی تامل بستر خود را برداشته ، پیش روی همه روانه شد ، بطوری که همه حیران شده خدا را تمجید نموده گفتند : 
”  مثل این امر هرگز ندیده بودیم ! ” 

پرسش های مربوط به مرقس ۱۲ – ۱ : ۲

م۱ –  از چه کسانی در این داستان نام برده شده است ؟ 
م۲ –  در زمان رویداد این داستان ، عیسی کجا بود ؟ 
م۳ –  چه اتفاقی در این داستان روی داد ؟ آن را با واژه های خودتان بازنویسی کنید . 
ت۴ –  برخی از دشواریهایی که یک فرد فلج با آنها مواجه است ذکر کنید . 
م۵ –  چقدر دشوار بود که فرد فلج خود را به عیسی برساند ؟ 
ت۶ الف  – این چهار مرد چگونه بودند ؟ 
ت۶ ب . چرا آنها خیلی اسرار داشتند ؟ 
ت۶ ج  . عیسی در این داستان از ایمان چه کسی صحبت می کند ؟ 
ت۷ . چرا عیسی گفت : ” ای فرزند ، گناهان تو آمرزیده شد  ” ؟ 
ت۸ . کاتبان در چه مورد از گفتار عیسی پرسش کردند ؟ 
ت۹ . چه زمانی عیسی آغاز به پاسخ دادن به سوال آنان نمود ؟ 
ت۱۰ . آیه های  11 و ۱۰ و ۹ را دوباره بخوانید . کدام آسان تر است که گفته شود ؟ چرا ؟ 
ت۱۱ . همانندی های میان فلج جسمانی و گناه چه هستند ؟ 
ت۱۲ .  یک فرد فلج به چه چیز قابل تشبیه است ؟ 
ت۱۳ .  مسیح برای گناهکاران چه می کند ؟ 
ک۱۴ الف –  آیا چنان ایمانی را در خود سراغ دارید که یک فرد فلج در روح را تا پیش مسیح حمل کنید ؟ 
فهرستی از روشهای ممکن انجام این کار را تهیه کنید . 
ک۱۴ ب –  فهرستی از موانعی که شما برای بردن مردم به نزد مسیح تجربه کردید بنویسید .
چگونه می توانید آنها را برطرف کنید ؟ 
ک۱۵ –  برخی از شیوه های  عملی را که شما می توانید از طریق آنها توجه به گناهکاران را نشان دهید نام ببرید . 
ک۱۶ –  چگونه می توانید با دیگران ، در آوردن مردم به نزد مسیح همکاری کنید ؟ 

عتیقه زیرخاکی گنج